Patenty so značkou «grafitu»

Vysokoteplotné mazivo bez obsahu grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18379

Dátum: 22.06.2007

Autori: Bugner Steffen, Schneider Bernd, Giskow Ralf

MPK: C10N 10/04, C10N 10/02, C10M 169/04...

Značky: mazivo, grafitu, obsahu, vysokoteplotné

Text:

...hrudiek a ktoré vylučuje použitie grañtu.0007 Úkol predkladaného vynálezu sa rieši vysokoteplotným mazivom pre tepelnéspracovanie kovov, tvoreným zmesou jemne práškovitých materiálov, pričom uvedená zmesobsahuje minimálne nasledujúce súčasti(b) mastnú kyselinu alebo soľ mastnej kyseliny,(c) kyselinu boritú, soľ kyseliny boritej (boritan) a/alebo minerál s obsahom kyseliny(d) polyfosfát alkalického kovu a/alebo pyrofosfát alkalického kovu...

Zariadenie na výrobu exfoliovaného grafitu a exfoliovaný grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4231

Dátum: 04.08.2005

Autori: Metkeová Galina, Ostromecký Peter, Metke Marian

MPK: C01B 31/04

Značky: grafit, grafitu, výrobu, exfoliovaného, exfoliovaný, zariadenie

Text:

...štvrtým atómom uhlíka ležiacim v paralelnej rovine je omnoho slabšia. A práve táto väzba je cieľom ataku pri tvorbe interkalovaných zlúčením a miestom expanzie pri výroby exfoliovaného grañtu za zariadeni podľa tohto technického riešenia.Zo snímok vykonaných na Ultra-High Resolution Field Emission SEM mikroskope JEOL JSM-7400 F pozorujeme,že významným prejavom v grafenových vrstvách sú náhodne rozmiestnene defekty - vakancie grafitickej...

Teleso z klzného materiálu z grafitu a spojiva zo syntetickej živice, odolnej voči oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11244

Dátum: 27.10.2004

Autori: Woizenko Adi, Metzinger Thomas

MPK: C08K 7/00, C08K 3/36, C08K 3/04...

Značky: voči, grafitu, živice, odolnej, těleso, klzného, syntetickej, oteru, spojiva, materiálů

Text:

...plniva na báze syntetického grafitu jednej z ďalej uvedených látok sú v telese z klzného materiálu obsiahnuté V množstve 20 až 50 hmotnostných percent elektrografit,petrolejový koks, čiernouhoľný smolný koks alebo sadzový koks, pričom sa tri naposledy menované látky použijú v grafitovej forme. V prípadoch, kde je teleso 2 klzného materiálu podľa vynálezu tvorené lichým počtom vrstiev,obsahujú obe vonkajšie vrstvy výhodne jeden z...

Tepelne vodivé dosky z expandovaného grafitu, ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20882

Dátum: 27.08.2004

Autori: Kienberger Wolfgang, Guckert Werner, Neuert Richard, Kipfelsberger Christian

MPK: F28F 21/02, H05B 3/14

Značky: grafitu, výroby, dosky, tepelně, spôsob, expandovaného, vodivé

Text:

...vyrobiť samonosné plošné útvary, napr. pásy alebo dosky. Na tomto účinku, ktorý je známy z výroby gratitových fólií s hrúbkou od 0,15 do 3 mm,ktoré slúžia napríklad ako polotovar na výrobu plošných tesnení, je založená výroba a fungovanie tepelne vodivých dosiek podľa vynálezu. Na základe smerovaného pôsobenia tlaku v priebehu zhutňovania grafitového expandátu majú tepelne vodivé dosky podľa vynálezu štruktúrnu anizotropiu, a z toho...

Spôsob deštrukcie nukleárneho grafitu splyňovaním vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 202

Dátum: 10.12.2002

Autori: Paris Jacques, Costes Jean-raymond

MPK: C10J 3/18

Značky: deštrukcie, prostředí, spôsob, splyňovaním, vodnom, grafitu, nukleárneho

Text:

...elektrický oblúkový výboj. V dôsledku pôsobenia elektrickej energie sa šíria elektrické oblúkové výboje a dochádza na ich interakciu s vodným prostredím a vodivou uhlíkovou hmotou, ktorá vzniklasplyňovaním prírodnej uhlíkovej hmoty.Keď podrobíme grafit ponorený do vodného prostrediasa prerušia, čo pôsobením tých istých impulzov s vysokýmnapätím vedie na vytváranie aktívnych látok, ktoré môžu reagovat s radikálmi vzniknutými pri rozklade...

Spôsob úpravy kontaminovaného nukleárneho grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2073

Dátum: 10.12.2002

Autori: Costes Jean-raymond, Paris Jacques

MPK: B02C 19/00, G21F 9/30

Značky: úpravy, spôsob, kontaminovaného, grafitu, nukleárneho

Text:

...impulzov stanovený tak, aby sa pripraviliPodľa vynálezu sa vysokonapàtovými impulzmi rozumejú elektrické impulzy s napätím jedného alebo niekoľkých kilovoltov, ktoré vedú k vytváraniu elektrických oblükov v kvapalnom médiu vykazujúcom príslušné odporové vlastnosti.Za účelom uskutočňovania tohto spôsobu je možné s výhodouvyužít kvapalné médiá, ktorých odpor je vyšší než 1 MQ.cm.Tento spôsob je výhodný z toho dôvodu, že nie je treba...

Způsob separace mikronového diamantového prášku od grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270047

Dátum: 13.06.1990

Autori: Potměšil Karel, Holubář Pavel

MPK: C01B 31/06

Značky: prášků, diamantového, mikronového, separace, grafitu, způsob

Text:

...oxídeca kyeeliny dueíčná za tlaku v autoklávu tavení e okyeelonýní dueíčnanyf žíhání ae oloučenínaai olova oxídeoe kyeelinou ohloríetou leptàní v nízkotoplotnín plaznatu v kyolíkovéa prostředí o delší výhodná metoda využívá jevu, že oxídeční eaáe eeotávající z koncentroveno kyseliny sírová e 1 až 15 dvojohromanu draoelnáho způeobuje bobtnání grefitu za vzníku emáoí Jemná rozptýlenáho grafítu a oxídečních produktů grafitu (kyaoliny...

Způsob šetrného oddělování hlinitokřemičitanů a v nich obsaženého grafitu od syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260997

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krüger Stefan, Rericha Adolf, Herfurth Frank

MPK: C01B 13/06

Značky: obsaženého, hlinitokřemičitanu, syntetických, šetrného, oddělování, způsob, grafitu, diamantu

Text:

...pacwnop BMBCTG c 50 Mn Bonn nepeBonàT B xnmmqecxuň cwaxan u mnnbTpymT, npnuem c uenbm ynyqmenua ÚHHBTDEĽHOHHHR cnoäcrn Moryr ĎMTB noBanner-m npuronnue coemłxexmx (HanpHMep Kapőoaarm, önxapöonarnr, xnoprmu, oKHcnxuuxrnnpooxncn menoqaoseuenbnu Merannon) Hnn pacwnopáuomem ÓHTb noorperum.Ocrawox àunbrpaunn nmecre c 50 MH Bonm nçpenonrcn B npnronumü na peaxunn cocy. Ho 6 aBnxmT 12 r rupooxucn Harpna. 3 aTeM Harpenamr no KHHEHHH H B Te 260997....

Způsob výroby expandovaného grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255979

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: C01B 31/04

Značky: způsob, expandovaného, výroby, grafitu

Text:

...objemových HNO 3 po dobu 10 až 60 minut a při teplotě 80 až 95 °C. Nato se lázeñ slije a náplň graŕitových častíc propláchne vodou, o složení 45 až 90 objemových Hpak se grafitové častice proplachují ve vodě 20 až 90 OC teplé po dobu 360 až 120 min,načež se voda odstranĺ a náplň qrafitových částic se suší až na vlhkost 40 až 50 hmotnostních vody a ve vrstve l až 2 mm silně se na ni působí teplotou 1 100 °C po dobu 20 s, čímž se dosáhne...

Způsob výroby vysoce čistého grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240614

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: C01B 31/04

Značky: způsob, vysoce, čistého, výroby, grafitu

Text:

...loułení meziproduktu 5 až 15 96 roztokom kyseliny sírová a filtrecí se prevode alkalické fixace meziproduktu roztokom hydroxidu sodného za účelom rozpuětění hydrolyticky vyloučené wseliny křemíčité, načež se provede filtrace a druhé kyselé loužení 0,5 až 3 roztokom Iqaeliny sírová. Potom se znovu prevode filtr-see a produkt se promyje vodou do neutrtlní reakce s vysuěíuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že se jím získá produkt čistoty až...

Způsob výroby vločkového grafitu z emisí metalurgických provozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250131

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vidlář Jiří, Veselý Jiří, Kříž Václav

MPK: C01B 31/04

Značky: emisí, metalurgických, vločkového, způsob, výroby, provozu, grafitu

Text:

...flotací o-dděleného koncentrátu a oxid železitý k samostatnému zpracování a technologickú voda z promývání vylouženého, flotací odděleného koncentrátu a voda kondenzační z regenerace se zavádí do stupně prípravy k loužení.Tepelný rozklad chloridu železnatého a železitého v oxidačním prostředí probíhá za vzniku kysličníku železitého a plynného chlorovodíku, který je absorbován do vody za vzniku kyseliny solné.Výhodou způsobu výroby vločkového...

Způsob výroby vločkového grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226845

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kříž Václav, Vidlář Jiří, David Jiří, Zemánek Jaroslav, Král Jiří, Neiser Jan, Čížek Jan, Veselý Jiří, Procháska František

Značky: způsob, výroby, grafitu, vločkového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vločkového grafitu z předupravených tuhých emisí, uvolněných při přelévání surového železa a oceli nebo litiny do pánví a mísičů v hutních provozech, vyznačený tím, že předupravená tuhá emise se louží v roztoku 0,5 až 2 molární kyseliny chlorovodíkové nebo sírové při poměru tuhé fáze ke kapalné fázi 1 : 5 až 1 : 20 při teplotě 15 až 90 °C po dobu deseti minut až dvě hodiny.

Způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pohajda Jaroslav, Hodál Emil

Značky: grafitu, amalgamů, aktivace, rozklad, alkalických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivnější způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se grafit impregnuje roztokem soli železa a po vysušení se na něj působí alkalickým médiem jako je hydroxid, uhličitan, amoniak, atd. Takto preparovaný grafit se žíhá při teplotě 150 až 500 °C. Celý postup se opakuje s výhodou 2- až 7krát, aby obsah železa v aktivovaném grafitu byl 2 až 5 %.

Způsob rozmělňování grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222583

Dátum: 01.02.1984

Autori: Pohajda Jaroslav, Kříž Ivan

Značky: grafitu, rozmělňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit rozmělňování grafitu na běžných mlecích zařízeních. Tohoto cíle se dosáhne tak, že k rozmělňovanému grafitu se přidává zdrsňující látka jako je písek, škvára, anorganické soli atd. v množství 0,5 až 40 % hmot.