Patenty so značkou «generování»

Zapojení pro generování vysokonapěťových impulzů ze stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270434

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kovács Ádám

MPK: H03K 3/00

Značky: stejnosměrného, napětí, generování, impulzů, vysokonapěťových, zapojení

Text:

...dosavadního stavu techniky.Na obr. 1. lze vidöt pouze první a druhá primární vinutí g s g trsnslormátoru g obvodu podie vynáiezu. mezi nič je vloženo diods g. Dioda g je vioäena v propustroám smöru vzhledem k potsriti napůňvőho zdroje 1. První kondenzátor gg je přes diodu g psralelnĺ 1559950 k dřüłňm prlmdrnímu vinutí g, zstímco druhý kondenzátor 13 je ples diodu g pereiełnĺ PŤIPOiOH k PľVľiĺm prlmárnímu vlnutí g. První svorka druheho...

Obvod pro generování signálu aktivovaného připojením napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270379

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mitrych Jiří, Šrubař Ivo

MPK: H03K 17/22

Značky: zdroje, obvod, generování, připojením, napájecího, signálu, aktivovaného

Text:

...výkrese. Výstupní evorka 32 obvodu je přlpojena ke kolektoru třetího NPNtranzietoru g e uzemněným emltonm, jeho báze je přĺpojena ke koiektoru eedmćho PNP tran zietoru z s uzemněnou bázi. jehož emitor je připojen jednak ke kolektoru ěeeteho PNP tranzietoru 6 e uzemněnou bázi a jednak ke kolektoru druheho NPN trenzletorug s uzemněným emitorem, jehož báze je připojena jednak ke kolektoru pátěho PNP tranzlstoru g e uzemněnou bózí a...

Zařízení pro generování pohybu zanášecího pásu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267224

Dátum: 12.02.1990

Autori: Václavík Miroslav, Ševčík Ladislav, Koloc Zdeněk, Šmerda Ivan

MPK: D03D 47/00

Značky: zanášecího, pohybu, zařízení, jehlového, stroje, pásu, generování, tkacího

Text:

...vzájemné spřažený výkyvným ozubeným segmentem, uloženým otočně na čepu na vahadle, a spojeným hg/bnö w znmiťxncfn pánom přes uzubcnó kolmpřevorł a rozetu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že propojením obou náhonů,a to náhonu vahadla e vačkového náhonu na segmentu,uloženóm Výkyvné na vehadle bidla, se docílí výhodného využití haromonického pohybu z náhonu vahadla, který je na tkacím stroji použit pro pohon bidla. Předepsaný...

Zapojení obvodů pro generování signálu barometrické rychlosti stoupání/klesání letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264381

Dátum: 12.07.1989

Autor: Homola Josef

MPK: G01P 3/62

Značky: generování, rychlostí, obvodů, signálu, barometrické, letadla, zapojení

Text:

...obvodu §. Výstup druhého zpětnovezebního obvodu § je připojen na druhý vstup prvního součtového obvodu g. Oba zpětnovazebníobvody mohou být realizovány jako fitry prvního nebo vyssiho řádu, případně jako proporcionální členy.Při činnosti zapojení jsou v obvodech transformace ł zpracovány signály ze snímačů podélného násobku zatížení, bočního násobku zatížení, kolmého násobku zatížení, podélnéhosklonu letadla a příčného náklonu letadla...

Zapojení pro paralelní generování fázově posunutých rekurentních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262902

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golan Petr

MPK: G06F 7/00, G06F 13/00

Značky: fázové, zapojení, posunutých, rekurentních, generování, paralelní, posloupností

Text:

...se s příchodem každého hodinového impulsu obsah posuvného registru posouvá tak, že do prvního klopného obvodu l se vloží bit xím, vygenerovaný vblokuQnonekvíva 1 encí podleprvní rekurentní rovnice viz dále , do druhého klopného obvodug se vloží starý obsah prvního klopného obvodu L a tak dále až do m - tého klopného obvodu Q se vloží starý obsah .m-l, - vého klopného obvodu. současně ze sýstémovýbh výstupů blokuQ nonekvívalcnvci paralelné...

Zapojení pro generování požadavku na cyklus obnovení informace v dynamických pamětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262375

Dátum: 14.03.1989

Autor: Janda František

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: obnovení, požadavků, generování, zapojení, cyklus, informace, pamětech, dynamických

Text:

...impulsu je pžipojen k hodinovému vstupu ll programovatelnáho čítače l, k hodinovému vstupu gł paměti Q a k hodinovému vstupu àł registru § požadavku na obnovení. První výstup łlg programovatelného čítače l je spojen se vstupem 33 paměti Q, druhý výstup łgg čítače l je spojen se vstupem 51 druhého vyhodnooovacího obvodu 1 a se vstupem gł prvního vyhodnooovacího obvodu 3, jehož výstup gjg je spojen se třetím vstupem 3 paměti 3. výstup...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Ondřej, Golan Petr

MPK: G06F 11/00, G06F 5/02

Značky: logických, vyhodnocování, obvodů, zapojení, sérioparalelní, generování, testu

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Zapojení pro generování a snímání stavů dvoudrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257960

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchý Radim, Železný Jan, Chalupský Václav, Veselý Jiří, Švejstil Jaroslav, Dvořáková Galina

MPK: G08C 19/02

Značky: dvoudrátového, stavu, snímání, zapojení, dálnopisného, vedení, generování

Text:

...glavanicky oddělujícího spínacího obvodu lg je spojen s výstupem druhého součinového hradla lg, přičemž první vstup součinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou ll, určenou k přivedení signálu volby a vysílaných dat a první vstup eoučinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou lg zapojení, určenouk přepínání linkového proudu a konečně druhé vstupy součinových hradel lg a lg jsou vzájemně spojeny a připojeny ke vstupní svorce lg,...

Zapojení pro generování a snímání stavů čtyřdrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257959

Dátum: 15.07.1988

Autori: Veselý Jiří, Železný Jan, Chalupský Václav, Švejstil Jaroslav, Suchý Radim, Dvořáková Galina

MPK: G08C 19/02

Značky: generování, snímání, zapojení, dálnopisného, čtyřdrátového, stavu, vedení

Text:

...c-drátu dálnopisného vedení a jehož druhý vstup lg je spojen s anodou diody łł a dále výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovaoího obvodu lg. jakož i výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovacího obvodu li, přičemž výstup tvarovaoího obvodu lg je spojen se vstupem łäł multiplexoru lg a výstup tvarovacího obvodu lg je spojen se vstupem lži multiplexoru lg, další dva vstupy multiplexoruz...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kropáeek Jaroslav, Šindel Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: impulzů, generování, stabilního, synchronizačního, zapojení, obvodů, časově

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Zapojení pro generování statického televizního obrazce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255059

Dátum: 15.02.1988

Autor: Včislák František

MPK: H04N 7/13

Značky: generování, obrazce, zapojení, statického, televizního

Text:

...Pro zobrazení jemných obrysů~ stačí zachovat jemné členění obrazu jen v jednom směru rozkladu, např. v řádkavém rozkladu. Tohoto provedení, tj. jemného členění ve vertikálním směru po jednotlivých televizních řádcích se týká další popis. V horizontálním směru tvoří bezprostředně v řádku po sobě následující obrazové body se stejným jasem a příp. se stejnou barvou obrazový prvek. Velikost obrazového prvku je tak proměnná a závisí na obrazové...

Zařízení pro automatické generování zadané hodnoty tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242393

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sýkorová Ilon, Laštovica Milan, Ordáo Jan

MPK: G05D 16/00

Značky: generování, zařízení, žádané, tlaku, automatické, hodnoty

Text:

...měnícím se podle skutočného trenduv případě, že je ve funkcí předtlaková regulace. Jestlíže trend tlaku je větší než nulový a menší než maximálně přípustný, regulační ventily zůstávají konstatně otevřeny a zadané hodnota tlaku sleduje skutočný tlak. Jestliže Je trend tlaku záporný, zadané hodnota zůstává konstatní a ventily turbiny zavírají jestliže je trend skutočného tlaku kladý a větší než maximálně přípustný,mění se zadaná hodnota pouze...

Obvod pro generování signálu na obnovování dat v dynamických pamětech v systémech s mikroprocesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243057

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: G06F 12/02

Značky: systémech, obvod, mikroprocesorem, generování, pamětech, signálu, obnovování, dynamických

Text:

...je paměť vždy v nečinnosti a je tedy možné provést obnovu dat a není tím brzděna rychlost vlastního mikroprocesoru.Příkladné a konkrétní provedení vynálezu je znázorněno na výkrese. iVlastní obvod je tvořen třemi klopnými obvody A, B, C. První klopný obvod A je připojen takto Datový vstup D na datovou sběrnici mikroprocesoru D 5. Hodinový vstup CH na výstup Status Strobe pomocného obvodu mikroprocesoru, obvykle přes oddělevací obvod,...

Zapojení pro generování přeladitelného harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246163

Dátum: 15.09.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: H03C 3/06

Značky: harmonického, generování, přeladitelného, zapojení, signálu

Text:

...z děličky A kmitočtu je připojen na druhý vstup přepínače § na jehož třetí vstup je připojen výstup ze zesilovače 2. Výstup z prepínače á je připojen na vstup integrátoru 1 jehož výstup je spojen přes tverovací obvod g na výstupní svorku 2. Provádíme-li, v systému znázorněném na obr. 1,signál ze zdroje L ovládacího napětí na napätím řízený generátor g mění se v závislosti na velikosti tohoto napětí kmitočet výstupního signálu, který může...

Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241300

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šlosar Petr

MPK: G06F 1/04

Značky: druhu, generování, zapojení, akustických, signálu

Text:

...připojení časové konstanty je připojen přes první kondenzátor gl na nnodu diody Q a přes první odpor gł na svorku kladného napětí. Katoda diody Q je připojena na druhý vstup łlá pro připojení časové konstanty. Jedničkovývýstup glł tvoří výstup Qł monostsbilního kiopného obvodu l.Bistabilní klopný obvod 3 je například tvořen klopnýu obvodem ggg typu D. Jeho datový vstup głł tvoří současně datový vstup gg bistabilného klopného obvodu g....

Zapojení obvodu pro generování logického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240741

Dátum: 15.08.1987

Autor: Trebichavský Ctibor

MPK: H03K 3/013

Značky: generování, zapojení, logického, obvodů, signálu

Text:

...napájecí napětí připojenalogického signálu podle vynálezu je znázorněií schematiclcy na připojeném výkrese. ísíladná vstupní svorka 1 pro připojení ke kladnému polu neznázerněného zdroje napájecího napětí je pripojene ke kladné výstupní svorce 3 pro připojení na kladnou napájecí svorku neznázorněné logické sítě. Záporná vstupní svorka 2 pro připojení k záporneznu polu zdroje napájeciho napětí je připojena k záporné výstupní svorce 4 pro...

Zařízení pro generování periodicky kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238976

Dátum: 01.07.1987

Autor: Novák Josef

MPK: H03M 13/00

Značky: periodicky, signálu, generování, kódovaného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů aplikované elektroniky, zejména železniční zabezpečovací techniky, kdy jsou na průběh signálu nebo na generátor signálu kladené specifické požadavky, například bezpečnost. Zařízení podle vynálezu řeší novým, elektronickým principem generování speciálních periodických kódu, přičemž vhodným rozložením vzorků kódu v paměťovém poli lze dosáhnout bezpečnosti kódu a je možno vypustit složité kontrolní a dohledávací obvody....

Způsob generování synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250389

Dátum: 15.04.1987

Autori: Piškula František, Svoboda Petar, Trmač Miloslav

MPK: D04B 15/78

Značky: synchronizačního, způsob, generování, signálu

Text:

...za toto speciální zařízení.Podstata vynálezu a bližší vysvětlení principu generování jsou patrné z připojených schematických nákresů, která znázorňuji na obr. 1 ideální případ vytváření výsledného synchronizačního signálu S se signálu snímače ft bez chyby v periodě T, a fázi W.. T,Tkonst., çaíkonst.. Signál snímače ft má amplitudu A a střední hodnotu Gt,které jsou konstantní. Výsledný synchronizační signál se odvozuje komparací podle...

Zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233638

Dátum: 01.03.1987

Autori: Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G05D 3/14

Značky: zařízení, suportů, programovatelné, generování, oscilačních, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů, zejména suportů honovacích nebo lapovacích strojů. Signál odpovídající žádanému pohybu je generován pomocí dvojice integrátorů, jejíž signály jsou úměrné rychlosti a poloze. Oba tyto prvky jsou vyhodnocovány v bloku rychlosti a rozměru a na základě tohoto vyhodnocení je dáván z bloku řízení povel do bloku zrychlení, který je vstupním blokem integrátoru...

Řídicí jednotka pro generování videosignálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234799

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: G06K 15/00

Značky: jednotka, generování, řídící, videosignálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky pro generování videosignálu, sestávající z číslicové paměti zobrazovacích znaků a elektrických obvodů pro řízení zobrazování a generování videosignálu. Jeho podstatou je, že jsou mezi paměť a generátor znaků a generátor znaků a převodník na sériový kód zařazeny registry se spojenými hodinovými vstupy a připojenými na výstup čítače znaků. Mazací vstup prvního registru je připojen na výstup klopného obvodu. Datový...

Zapojení systému synchronizace fázování a generování zapalovacích impusů nejméně pro dva řízené usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234681

Dátum: 01.01.1987

Autori: Prepsl Jiří, Cibulka Josef, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Buchar Karel, Krtek Jan

MPK: H02M 1/08

Značky: řízené, synchronizace, fázování, nejméně, impusů, systému, generování, zapalovacích, zapojení, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení systému synchronizace, fázování a generování zapalovacích impulsů určený zejména pro dva nebo více řízených usměrňovačů kompletního pohonu, ve kterém je užit jediný společný jednofázový člen potenciálového oddělení synchronizace a jediný společný synchronizovaný, ale nefázovaný generátor pilového průběhu pro všechny kanály generování zapalovacích impulsů s vlastním nezávislým fázováním a řízením úhlu zážehu.

Zařízení pro synchronní generování krokových impulsů u signálů modulovaných pulsním kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240444

Dátum: 15.12.1986

Autori: Minaoík Josef, Jokel Igor, Sýkora Anton

MPK: G06F 1/04, G11B 5/09

Značky: zařízení, impulsů, synchronní, kódem, generování, modulovaných, krokových, pulsním, signálu

Text:

...R Bxony norzqecnoü cxemu MH. R Bxony önoxa nan ycmanoenenna cnnąasaocwm Memny BxonHu cmraanom c KOĽCBO-ĽMHyĽLGHOĚ Monynnuueñ E Tanwoau cnrnanom. Buxon nepeHoca cqemqnxa coennnen c npyrnm Bxonom xornqecxoñ CXGMH MH. Buxon KOT 0 p 0 ñ coennnen c Bxonom nepnoro Tpnmrepa, Bxon Boanpawa ROTODOTO nonnmqen R Buxony,a Buxon Tpnrrepa ~ xo Bxony nepexnmqamenLHo~ónoKnpoBoqHoro dnona, ROTOPH nmeem npyrne Bxonn nan cnrnaxa Bosapawa n cnrnaxaKOHGH...

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230388

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holub Igor, Hrnčíř Vlastimil

MPK: G05B 19/18

Značky: odchylky, zapojení, obvodů, číslicových, regulační, generování, servomechanismech

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech, vybavených inkrementálním snímačem skutečné hodnoty regulované veličiny, vyznačené tím, že vstup (5) žádané hodnoty regulované veličiny je spojen se vstupem (11) registru (1), jehož výstup (12) je spojen se vstupem (21) slučovacího obvodu (2), jehož součástí je střádač a jehož vstup pro přenos (22) je spojen s výstupem (31) inkrementálního snímače (3) skutečné...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229777

Dátum: 01.05.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: G06F 1/04

Značky: generování, cyklické, posloupností, ovládané, impulsů, řídících, zapojení, dálkově

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem (sl) sumátoru (S), jehož výstup je...

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem s filtrací spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 227495

Dátum: 15.04.1986

Autori: Novotný Vladimír, Vacek Jiří, Klier Emanuel

Značky: modulovaného, posuvem, filtrací, signálu, spektra, frekvenčním, zapojení, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem a filtrací spektra, vyznačené tím, že vstup (1) signálu je nepojen ne vstup časového zrcadle (2), tvořeného obousměrným čítačem, jehož první výstup je přes dolní propust (3) napojen ne vstup prvního modulátoru (5), na jehož ovládací vstup je připojen první vstup součtového obvodu (7), zatímco druhý výstup časového zrcadla (2) je přes druhou dolní propust (4) napojen na vstup...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228075

Dátum: 15.02.1986

Autor: Feber Stanislav

Značky: zapojení, ovládané, dálkově, cyklické, generování, impulsů, posloupností, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2), se vstupem (t) časového obvodu (T) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem...

Zařízení pro programovatelné generování pohybů podélného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226383

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav, Boháč Stanislav, Hlinka Jan

Značky: stolu, podélného, generování, brusky, programovatelné, pohybu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Signál odpovídající žádanému pohybu podélného stolu brusky se vytváří na základě povelů z bloku řízení 10. Mimo pracovní cyklus se trvale vysílá z odjezdového výstupu 104 povelový signál do otvíracího vstupu 61 druhého spínače 6. Povelový signál působí sepnutí tohoto spínače 6, čímž se na vstup hlavního integrátoru 3 trvale zavádí signál odpovídající odjezdové rychlosti. Výstup hlavního integrátoru 3 se ustálí v saturačním bodě na okraji...

Zapojení obvodu pro měření a generování časového intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222479

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podgorný Igor, Ott Miroslav

Značky: zapojení, generování, měření, obvodů, časového, intervalu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření nebo generování časového intervalu. Zařízení obsahuje vnitřní generátor časových impulsů, děliče kmitočtu, vstupní a výstupní obvody s převodníky úrovní a řídící obvody. Měření a generování časových intervalů lze provádět s přesností až 10-7 s. Lze též připojit externí zdroj časových impulsů. Zařízení je možno ovládat signály obou logických úrovní. Při měření časového intervalu lze nastavit pásmo...

Zapojení obvodů generování dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226800

Dátum: 01.08.1985

Autori: Polášek Pavel, Kaprálek Alexander, Štěpánek Jaroslav, Kršiak Ivan

Značky: zapojení, obvodů, dráhy, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů generování dráhy vyznačené tím, že výstup bloků (1) vstupů dat je informačním kanálem propojen s prvním vstupem bloku (2) řídícího registru a zároveň s prvním vstupem bloku (3) obousměrného čítače, první výstup bloku (4) ovládacích vstupů je propojen informačním kanálem s druhým vstupem bloku (2) řídícího registru a prvním vstupem bloku (5) řízení obousměrného čítače, druhý vstup bloku (5) řízení obousměrného čítače je připojen...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226784

Dátum: 01.08.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: ovládané, cyklické, posloupností, dálkově, impulsů, generování, řídících, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicové řídicí a zejména měřicí techniky. Řeší problém dálkově ovládaného generování posloupnosti řídicích impulsů pro řízení chodu vnějšího čítače s hradlem a pamětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povelový impuls zahajuje spouštění posloupnosti řídicích impulsů, a to nulovacího impulsu, otevíracího impulsu, vkládacího impulsu a tento děj se po dobu trvání povelového impulsu opakuje. Zánikem povelového impulsu...

Způsob generování plazmatu v plazmovém elektrickém obloukovém generátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218814

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pozdějev Nikolaj Pavlovič, Letnikov Nikolaj Vasiljevič, Odincova Ljudmila Grigorijevna, Gedzun Sergej Jevgeněvič, Veděrnikov Gennadij Georgijevič, Tulin Nikolaj Alexejevič, Azbukin Valerij Dmitrijevič, Tětjuchin Vladislav Valentinovič, Paton Boris Jevgeněvič, Tkalič Vasilij Arsenjevič, Lataš Jurij Vadimovič, Okorokov Georgij Nikolajevič, Mělnik Garij Alexandrovič, Agarkov Gavril Dmitrijevič, Zabarilo Oleg Semjonovič

Značky: zařízení, generátoru, způsob, elektrickém, generování, tohoto, obloukovém, provádění, plazmovém, způsobu, plazmatu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob generování plazmatu v plazmovém elektrickém obloukovém generátoru, při kterém se v proudu pracovního plynu nejdříve zapálí pomocný, oblouk a poté hlavní elektrický oblouk, vyznačující se tím, že plyn se před přivedením do prostoru hlavního elektrického oblouku u elektrod ohřívá v pomocném oblouku na teplotu potřebnou pro ionizaci tohoto plynu, přičemž hodnota proudu pomocného oblouku činí nejméně 0,05násobek hodnoty proudu hlavního...

Zapojení pro generování volitelného zpoždění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227100

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bartůněk Ivan, Stroner Petr

Značky: zapojení, volitelného, generování, zpoždění

Zhrnutie / Anotácia:

Paměť 2 časového měřítka je registr složený z klopných obvodů a slouží k zapamatování zadaného časového měřítka. První přepisovací obvod 3 a druhý přepisovací obvod 4 jsou vytvořeny jako běžné oddělovací obvody užívané pro řízené sběrnice. Multiplexor 5 přepíná vstupní signály na společný výstup obvodu. Dělič 6 frekvence je vytvořen z klopných obvodů a slouží k synchronnímu dělení frekvence přiváděné na jeho vstup. Všechny klopné obvody 7.1 až...

Zapojení pro generování synchorizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217921

Dátum: 15.12.1984

Autor: Poucha Pavel

Značky: synchorizačních, zapojení, generování, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpočetní techniky Řeší problém generování synchronizačních impulsů pro číslicové počítače. Podstata vynálezu spočívá v tom že k výstupu primárního generátoru synchronizačních impulsů je připojena alespoň jedna větev dvojitého vedení primárního synchronizačního rozvodu s odporovým zakončením a s odbočkami, s nimž jsou připojeny sekundární generátory synchronizačních impulsů. Vynálezu může být využito v oborech výpočetní a měřicí...

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224820

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

Značky: vazbou, systémech, zpětnou, autooscilací, zařízení, měření, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou, sestávající z diferenčního bloku, integračního bloku, řídícího bloku, upravovacího bloku, měřicího bloku, bloku nelinearity, nastavovacího bloku, součtového bloku a vstupní a výstupní projovací svorky vyznačující se tím, že výstup řídícího bloku (3) je spojen s parametrickým vstupem (d) integračního bloku (2), jehož výstup je zapojen na zpětnovazební vstup (b)...

Zařízení pro generování a čtení kódované časové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 224694

Dátum: 01.10.1984

Autori: Skřivánek Jan, Dobíhal František

Značky: zařízení, kódované, informace, časově, generování, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro generováni a čtení kódované časové informace s amplitudově modulovaným časovým kódem, sestávající z vysílače časového kódu, přepínače, zapisovače, měřícího magnetofonu a z přijímače impulsu, tvořeného vstupním obvodem, komparátory, upravovacím a fázovacím obvodem, posuvným registrem a paměťovým obvodem, vyznačené tím, že vysílač (1) časového kódu, který je generátorem amplitudově modulovaných pulsů alespoň se třemi modulačními...

Zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217640

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kondr Milan, Jelínek Richard, Mičkal Vladimír, Cibulka Josef

Značky: zapojení, zapalovacího, impulsů, elektrodě, generování, tyristorů, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru, vhodné pro všechny tyristorové aplikace. Toto zapojení sestává z logického členu, součtových členů, oscilátorů, koncových zesilovačů, zapalovacích bloků a tvarovacích členů. Logický člen obsahuje k skupin s výstupy, z nichž každý je spojen s odpovídajícími vstupy součtových členů. Výstupy součtových členů jsou spojeny se vstupy spouštěných...