Patenty so značkou «generátory»

Zariadenie na reguláciu tlaku v elektroizolačnej alebo chladiacej kvapaline, najmä pre generátory elektrickej plazmy dielektrickými bariérovými výbojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5750

Dátum: 06.05.2011

Autori: Ráheľ Jozef, Kováčik Dušan, Sobota Róbert

MPK: B29C 59/14, B29C 59/00, C23C 16/00...

Značky: zariadenie, tlaku, kvapaline, reguláciu, dielektrickými, elektrickej, najmä, chladiacej, plazmy, elektroizolačnej, generátory, výbojmi, bariérovými

Text:

...telesa, obr. 2 a ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho vstupe nachádza výtlačné čerpadlo,obr. Zb ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho výstupe nachádza saeie čerpadlo a obr. 3 zachytáva schému uskutočnenia technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie bude popísané na príklade uskutočnenia, ktoré slúži...

Prepojovacie zariadenie pre priemyselné vysokofrekvenčné generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13434

Dátum: 16.07.2008

Autor: Darges Bernard

MPK: H03H 7/48

Značky: vysokofrekvenčné, generátory, prepojovacie, zariadenie, priemyselné

Text:

...rezonančný obvod 12, 12 s frekvenciou indukcie.0011 Na vytvorenie významných HF výkonov (niekoľko kW až MW), sa sčítanie elementárnych modulov M 1, M 2, Mi, Mn RFtranzistorov, z ktorých každý poskytuje časť celkového výkonu navýstupe generátora ohrevu, stáva jediným riešením V oblasti emitorov V pevnej fáze.0012 Týmito elementárnymi tranzistorovými modulmi sú generátory napätia a zapojenie generátorov napätia paralelne spôsobuje veľké...

Generátory aerosólov a spôsoby produkovania aerosólov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20398

Dátum: 25.04.2005

Autori: Nichols Walter, Gupta Rajiv, Cox Kenneth, Faison Gene

MPK: A61M 15/00, A61M 16/00, A61M 11/00...

Značky: produkovania, generátory, spôsoby, aerosolov

Text:

...aerosól, ktorý má požadované charakteristiky, ako je distribúcia veľkosti častíc.Obrázok 1 zobrazuje príklad generátora aerosólu.Obrázok 2 je schematická ilustrácia ohrievaného kapilámeho prietokového kanálika.Obrázok 3 zobrazuje ďalší príklad generátora aerosólu.Obrázok 4 je pohľad V reze na príklad prietokového kanálika obsahujúceho zúženie vo forme vložky, ktorá má zmenšený prierez na výtokovom konci.Obrázok 5 je pohľad v reze na...

Viacúčelová komora pre inhalačné prístroje a generátory aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269011

Dátum: 11.04.1990

Autor: Záň Jozef

MPK: A61M 15/00

Značky: komora, inhalačné, aerosolů, viacúčelová, generátory, prístroje

Text:

...na obr. 7 je k viacúčelovej komore oripojená suspenzná nádoba s tryskou a na obr. 8 je kombinácia a vzájomne spojenie dvoch viacúčalných komor navzájom, pričom jedna z nich je opatrená ohrievacimViacúčelová komora pre inhalačne pristroje a generátory aeroaôlu Iobr. 1./ podla vynálezu je tvorená estbokým dutým kvádrom 1 so zrazenými hranami a ooatreným na dvoch protiĺahlých stenách nábojom 1 3 a vnútorným zámkom 5, na dalších dvoch...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šíbl Milan, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Jareš František, Havlíček Rudolf

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: generátory, kondenzátor, malou, zapojení, indukčnosti, vysokofrekvenční, zejména, mřížkou, uzemněnou

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hroch Pavel, Dočekal Jiří, Jareš František, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: polovodičový, vysokonapěťový, generátory, zejména, vysokofrekvenční, třifázový, usmerňovač

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Šíbl Milan, Langmajer Miroslav, Jareš František

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: výkonu, vysokofrekvenční, generátory, velkého, rezonátor, dutinový

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253456

Dátum: 12.11.1987

Autori: Juza Josef, Vitáček Jiří, Doušek Karel

MPK: B01J 19/00

Značky: generátory, topná, trubice, zejména, aktivní, tepelnou, aerosolů, izolaci

Text:

...vznikající teplo zvyšuje její teplotu nad teplotu okolí e snižuje tak ztrátu tepla sáláním z vnějšího povrchu vnitřní trubky i bez vyplnění přilehlých povrchů mezi oběma trubkami izolační hmotou. Umístěním druhé svorky v určité vzdálenosti od konce vnější trubky se ovlivní její podélný gradient teplotyia tím i její účinek aktivní tepelné izolace. I při konstantním průřezu vnitřní trubky se tak proměnnou teplotou po délce vnější trubky ovlivní...

Způsob získávání jasového signálu pro televizní generátory barevných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242705

Dátum: 15.05.1987

Autori: Podolský Michal, Žitoanský Marcel

MPK: H04N 9/04

Značky: získavání, jasového, televizní, signálu, ploch, barevných, způsob, generátory

Text:

...ziskány jednak chroninanční signály CHI, CH 2, jednak po oddělení barvonosného signálu dolnofrekvenční propustiCelý obor ublulpvolby tňnu barvy je možno rozdělit do tři oblasti I, II, III, ve kterých po řadě plati R 0, B 0, G O (viz obr. 2/. V prvém a druhém případě je možnézískat jasový signál přímo ze signálu /kx/Q resp. /I 3-/.Ve třeiím případě bude ke stejnámu účelu využít signál, který je tvořen lineární kombinaci pomocných inpulsních...

Zapojení korekčního obvodu pro generátory srovnávacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234314

Dátum: 01.03.1987

Autori: Formánek Zdeněk, Jelen Zdeněk

MPK: H02P 13/16

Značky: obvodů, zapojení, generátory, napětí, srovnávacího, korekčního

Zhrnutie / Anotácia:

Připojením korekčního obvodu ke generátoru srovnávacího napětí se dosáhne toho, že napětí na výstupu generátoru srovnávacího napětí dosáhne nulové úrovně vždy bezprostředně před koncem půlperiody, bez ohledu na nepřesnosti nebo nestability použitých součástek. K výstupu generátoru srovnávacího napětí je připojen jeden vstup komparátoru korekčního obvodu, jehož druhý vstup je připojen k nulové úrovni a k vybíjecímu obvodu generátoru srovnávacího...

Pružné kuličkové ložisko jednořadé pro generátory vln vlnových reduktorů otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229983

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hněvsa Josef, Doubal Karel

MPK: F16C 33/58, F16C 19/04

Značky: generátory, otáček, vlnových, reduktorů, ložisko, pružné, jednořadé, kuličkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného jednořadého kuličkového ložiska určeného k uložení generátoru vln vlnových reduktorů otáček. Ložisko sestává z vnějšího kroužku, vnitřního kroužku a jedné řady kuliček, vzájemně oddělených klecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podélný profil vnějšího kroužku ložiska je tvořen střední obdélníkovou částí, na kterou v osovém směru ložiska navazuje z každé strany aspoň jedna lichoběžníková část, přičemž běžná dráha pro...

Způsob zjišťování kvality vsázkového uhlí pro zplyňovací generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219219

Dátum: 15.08.1985

Autor: Straka František

Značky: uhlí, způsob, generátory, vsázkového, kvality, zjišťování, zplyňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování uhlí ve vzplyňovacích generátorech. Řeší problém kvalitativního výběru tohoto uhlí z hlediska samovolné rozdružitelnosti spékavé vrstvy uhlí v karbonizační zóně generátoru. Podstatou vynálezu je to, že vzorek vsázkového uhlí o zrnitosti v rozmezí 0 až 25 mm se vsype do karbonizačního pouzdra tvořícího model svislého válcového nebo hranolového výřezu z vrstvy uhlí v karbonizační zóně zplynovacího generátoru o poměru...

Trojcestné rychlouzavírací a přepouštěcí zařízení pro potrubí s tekutinou, zejména se sodíkem pro parní generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217447

Dátum: 15.02.1985

Autori: Matal Oldřich, Jukl František, Dosoudil František, Musil František

Značky: generátory, potrubí, rychlouzavírací, zařízení, sodíkem, přepouštěcí, zejména, tekutinou, trojcestné, parní

Zhrnutie / Anotácia:

U trojcestného rychlouzavíracího a přepouštěcího zařízení podle vynálezu je nůž zavěšen alespoň jedním závěsem na závaží, zachyceném na rameni alespoň jedné dvouramenné páky, opřené druhým koncem o zvon a opatřené centrálním otvorem, jímž prochází táhlo s objímkou, která tvoří část zařízení obráceného pohybu. Nůž je tvaru dutého průchozího válce, je orientován ostřím k dělicí stěně a má alespoň jeden radiální otvor. Uvedené zařízení pracuje...

Zapojení s alespoň dvěma navzájem vedle sebe uspořádanými proudovými generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215510

Dátum: 15.10.1984

Autor: Storch Klaus

Značky: uspořádanými, vedle, dvěma, generátory, alespoň, proudovými, navzájem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zejména určen pro číslicově analogové převodníky, kde je důležité, aby každý proudový generátor dodával přesně stejný proud. Oproti stavu techniky, kde každý proudový generátor buď je regulován jen sám pro sebe, nebo regulační veličina jednoho slouží jako řídicí veličina pro ostatní, se provádí regulace zde tak, že proudové rozdíly sousedních proudových generátorů jsou vyregulovány přísně symetrickými rozdílovými zesilovači a že...