Patenty so značkou «generátoru»

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich, Wagner Stanislav, Holý František, Sobotka Jiří

MPK: G01M 3/26, G21C 17/00

Značky: netěsných, vyhledávání, trubek, modul, parního, generátoru

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Způsob regulace hrotů jiskřiště generátoru rázových vln pro neinvazní lithotrypsii a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270064

Dátum: 13.06.1990

Autori: Koláček Karel, Šunka Pavel, Štuka Čestmír, Beneš Jiří, Babický Václav, Bárta Zbyšek, Kordač Václav

MPK: A61B 17/22

Značky: lithotrypsii, zařízení, způsobu, provádění, regulace, rázových, způsob, hrotu, neinvazní, generátoru, jiskřiště

Text:

...je graíicky znćzoměn průběh napětí na jlskřiěti razových vln s vyznačením časových intervalů použitých k regulaci. kde U značí napětí na jiskřištl. t čas v ms.Jak je patrno z obr. 1. napětí se po impulením nabití tunkčního kondenzátor-u na něm pomalu snižuje svodem před odpor vody v jiskřlitl. Pokud je doba mezi počátkem nabíjení a průrazem jiskřiště kratší než imt. nastal výboj dřív než byl funkční kondenzátor dostatečně nablt a je třeba...

Zapojení generátoru galvanicky odděleného napětí pravoúhlého průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269935

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: H03K 3/00

Značky: průběhu, pravouhlého, napětí, zapojení, galvanicky, generátoru, odděleného

Text:

...23 druhého odporu Ž, s emitorem Zz druhého tranzístoru Z a s anodou 2 druhá diody 3. První vývod łáprvního sekundárního vinutí trenaformátoru ł je spojen s první výstupní svorkou 22 prvního ovládecího napětí. Druhý vývod łl prvního eekundárního vinutí transrormátoru 1je spojen s druhou výstupní svorkou 25 prvního ovládacího napětí. První vývod łg druhého sekundárního vinutí tranaformátoru ł je spojen 5 první výstupní svorkou D 5...

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Holý František, Klinga Josef, Fabián Stanislav, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/26

Značky: parního, lokalizaci, netěsnosti, odstávce, bloků, teplosměnných, zařízení, prvcích, generátoru, meziokruhové, přii

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Zapojení generátoru průběhu se synchronním řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269919

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mareš Josef, Kožina Zbyněk, Růžička Ivo, Brázdil Jaroslav, Kaprálek Alexandr, Šnévajs Ivo

MPK: H03K 3/72

Značky: zapojení, synchronním, generátoru, řadičem, průběhu

Text:

...tom,žo řídící signály řadíöe jsou p 1 ně sy-nohronní s generovaný-m průběhem.Příklsd zapojení podle vynâlozu jo na výkresu, ktorý znázorňuje blokové schémačítač 3 jo svým sáríovým vstupom 21 spoje s výstupom 1 g gsnorňtoru l obdélníkověho průběhu s paralelní výstupom g so vstupom 1 L transfer-náteru 1 kődu průběhu s současně je připojen no vstup lil tronsformâtoru Lg kődu řízení. Výstup 33 transfer-náteru 1 kódu průběhu jo spojen se vstupois...

Způsob odvádění brýdové páry z odplyňovacího zařízení napájecí vody generátorů páry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269898

Dátum: 14.05.1990

Autor: Votruba Vladimír

MPK: F16T 1/12

Značky: napájecí, zařízení, generátoru, odvádění, páry, brýdové, tohoto, způsob, provádění, způsobu, odplyňovacího

Text:

...způsobu,kdy regulace odváděného množství brýdové páry byla prováděna ručné, podle individuálního názoru obsluhujícího personálu. Výhodné je taká umístění prstence na horní dno nádoby. Brýdová pára opouštäjící zařízení kondenzuje. Prstenec zabraňuje stékání vzniklého kondenzátu po vnějším povrchu zařízení, umožňuje jeho zaohycení a odvedení.Príkladný způsob a zařízení podle vynálezu bude v dalším popsán pomocí výkresu, znázorňujícího...

Zapojení pro indikaci poruchy generátoru reálného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 269727

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žižka Martin, Tesařík Jiří, Malý Jiří

MPK: G06F 1/04

Značky: reálného, času, generátoru, indikaci, poruchy, zapojení

Text:

...Generátor l je vytvořený z obvodu typu CMOS a slouží k vytváření zálohovanáho údaje o reálném čase. Pemět g je obvod, vytvořený z číslioových integrovaných obvodů, který slouží k zapamatování stavu datového vstupu 2. v daném okamžiku a jeho stavu v okamžiku o půl periody předcházejícím. Časováyzákledna 1 je tvořeno čítačem a slouží ke generování synchronizečního signálu. Komparátor i je obvod vytvořený z číslicových integrovaných obvodu,...

Zapojení digitálního generátoru datových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269326

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženíšek Jiří, Řápek Zdeněk, Smrčina Jiří

MPK: G08C 19/16

Značky: signálu, digitálního, zapojení, datových, generátoru

Text:

...96 různých soućtoo Při vhodna zvolených zsokrouhlonýoh vzorcich se celkový počet různých ooučto snižujeo Do pevná peelti se potos uloží zekôdovens součty s generuji se v zsvielosti ne vetupníe sledu bitů. vsechny eoućty lze vyjsdřit sexisslně sedsi edresnisi bity. výhodnejsí gsnerovsni lze doelhnout pouzitie Jedenácti edresníoh hitu 8 bito pro vyjádřsní kosbinsos signilu, 3 bity pro vyjldřeni vzorkovecího okesžiku Tvl ež Tvs.Ne obr. 1 je...

Zapojení generátoru řídicích napětí s hyperbolickým průběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268925

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loskot Jiří

MPK: H03M 1/60

Značky: hyperbolickým, zapojení, generátoru, průběhem, napětí, řídících

Text:

...hodnotu. Výstup lineárního číslicově anslogového převodníku Qje přiveden na výstup 1 anslogového napětí.Príklad provedení zapojení obvodu pro zařízení pro ultrazvukovou kontrolu jakosti sochorů má vstup g hodinového kmitočtu připojen přes dčličku il k prvnímu vstupu monostabilního klopného obvodu gg. Druhý vstup monostabilního klopnáho obvodu gg je spojen se vstupe l spouětěcího impulzu. Třetí vstup monostabilního klopněho obvodu łg je...

Zapojení tranzistorového generátoru řádkového rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268414

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H04N 3/00

Značky: generátoru, řádkového, tranzistorového, rozkladu, zapojení

Text:

...ke svorce ggg napajecího zdroje. K jedné části aekundáru transformátoru lg je připojena anoda spínací diody § přes filtrační kondenzátor gg a jeho druhý konec je připojen ke svorce ggg zdroje napájeeího napětí. Vychylovecí cívky L jsou připojeny k sekundáru transformátoru 15 nebo k jeho části. Kolektor tranzistoru I je spojen přes tlumivku t s katodou spínací diodyS na svorku ggł zdroje napájeeiho napětí přes regulační prvek 5 s...

Zařízení k regulaci napěí trakčního generátoru motorové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267660

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gazdra František, Uliarczyk Augustýn, Borzov Alexandr, Filippov Lev

MPK: B60L 3/10, B60L 11/02

Značky: generátoru, napěí, regulaci, trakčního, motorové, lokomotívy, zařízení

Text:

...aoxcuaanus H T.n.Enox 4 xoppexuun cnymur nan sauna B cxeny sanaunoñ Benuunuu Heuyucrnureubnocru K cxopocwu Hapacranua Hanpnmeuuu rnroaoro FeHepaTopa. ůynxunonaubuo cnox 4 xoppexuun HPBJICTEBJISIET 0060 i CYHHETOP.Huwerparop 7 npennaauaueu nan oopnuposaunn nuneňno Hnuenunmeracn uo speueuu cnrnaua. uananuero Bennqnuy Maxcnuanbnoro Tenna PUCTB Hanpamennn reueparopa npn orcywcrsun curuama n aoxcoaanuu n ynenbueuuu renna na curnamy umoxa 6...

Zapojení generátoru výstražného tónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267511

Dátum: 12.02.1990

Autori: Famfulík Václav, Svoboda Jiří

MPK: H03K 7/02, G08B 3/10

Značky: tónu, zapojení, výstražného, generátoru

Text:

...se svorłiou nulovćho mp 5 tí.Vyšší účinek. zapojení generútoru výstražného tőnu podle w-yrnálezu v poronuíznš. s do Asud zxuímým používanými zapojením je sputřován v tom, že premenlivý ton o výši frekven ci stoupú do nxaxima po určitou dobu, aby účastník nebyl zasažen výstražnýnn tônem o bo lestivé úrovni. Přiklad zapojení gouerútoru výstrožnćho tőnu jo zobrazeni na. přiložonćm výkrese.zapojená. obsahuje řetězoc bloků integrovaných...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267009

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/145

Značky: řídících, tyristorový, zapojení, usmerňovač, impulsů, generátoru

Text:

...1 znázorněn príklad zapojení generàtoru rídi~ cích impulsú podle vynálezu, v danem prípade pro usměrňovač v uzlovém trcjpulsním za pojení. Na obr. 2 jsou pak znázorněny průběhy napětí v tomto obvodu.Tyrístorový usměrňovać L v uzlovém dvoj nebo trojpulsním zapojení (car. 1) má záporný pól ii tvoŕen anodami dvojice nebo trojice tyristorů 2 a kladný ooi lg nuloxím vývodem transformátoru. Mezi oba poly je připojena zátěž ig. K zápornemu polu il...

Zapojení soupravy generátoru a měřiče celkového harmonického zkreslení nízkofrekvenčního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266776

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krumphanzl Zdeněk

MPK: G01R 23/00

Značky: zapojení, měřiče, zkreslení, celkového, soupravy, generátoru, nízkofrekvenčního, harmonického, signálu

Text:

...je připojen k prvnímu vstupu prvního fázového detektoru ll. Druhý výstup fšzového posouvsče lg 90 ° je připojsn k prvnímu vstupu druhého fázového detsktoru gs s k prvnímu vstupu třetího fázového detektoru lg. Výstup prvního fázověho detektoru ll je připojen k druhému vstupu prvního fázového posouvsče g. výstup druhého tázového detektoru gg je připojen ke druhému vstupu druhého fázového posouvsče 2 s výstup třetího fázověho detektoru lg...

Čisticí zařízení hrdla odvodu plynu, jako součást tlakového generátoru a předchladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266655

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Felcman Jiří, Štrych Jiří, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/00

Značky: zařízení, čisticí, odvodu, předchladiče, plynů, součást, generátoru, tlakového, hrdla

Text:

...době je vysunut z proudu plynu,a tim nedochází k jeho provoznímu zanášení.Příklad provedení čisticího zařízení hrdla odvodu plynu je schematicky znázorněn na výkreeu, který znázorňuje nárysnýČistici element 5 je umistěn v hrdle 3 předchlediče Š,který-je spojen s hrdlem odvodu plynu 5 generátoru Q. Čietici element 3 je upevněn na konci vodiciho hřidele Q, který je opatřen jednochodým nebo vicechodým,např. lichoběžnikovým závitem. Vodíci...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266198

Dátum: 13.12.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: tónových, hudebních, číslicového, elektronických, generátoru, nástrojích, řízení, zapojení, řídicího

Text:

...klopného obvodu lg je připojen k uzemněné Svorce Á. Výstup § vyhodnocovacího klopného obvodu lg je připojen k prvnímu vstupu hradla 33, jehož výstup je přípojen ke vstupní svorce 6 dalšího tônového generátoru lg.V číslicovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní osoilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tônových generátorů lg s požadovaným pevným nebo časově...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265477

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: generátoru, řízení, elektronických, hudebních, nástrojích, číslicového, řídicího, tónových, zapojení

Text:

...k prvnímu vstupu hradla lg, jehož výstup je připojen kevstupní svorce 6 dalšího tónového generátoru ls.V číslícovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní oscilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tönových generátorů lg 5 požadovaným pevným nebo časově proměnným vzájemným rozladěním. První tônový generátor łá je řízený přímo signálem vstupního oscilátoru ll a každý další...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/66

Značky: dehtu, tlakového, generátoru, dehtových, kalů, nastřikování, zapojení

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...