Patenty so značkou «fúzované»

Fúzované aminopyridíny ako inhibítory HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14995

Dátum: 10.03.2008

Autori: Cai Xiong, Zhai Haixiao, Qian Changgeng

MPK: C07D 401/00

Značky: inhibitory, fúzované, aminopyridíny, hsp90

Text:

...substituovaná alifatická skupinaYje nezávisle vodík, halogén, N 02, CN alebo nižší alkylZje amino skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylamino skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná dialkylamíno skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylkarbonylaminoVje vodík, lineámy alebo rozvetvený, substituovaný alebo nesubstituovaný alkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkenyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkinyl,...

Fúzované substituované aminopyrolidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14920

Dátum: 28.12.2007

Autori: Yoshida Kenichi, Miyauchi Rie, Kitamura Takahiro, Takahashi Hisashi, Inagaki Hiroaki, Odagiri Takashi, Tsuda Toshifumi, Nakayama Kiyoshi, Takemura Makoto, Nagamochi Masatoshi, Komoriya Satoshi

MPK: A61K 31/47, A61P 31/04, C07D 401/04...

Značky: substituované, fúzované, aminopyrolidínové, deriváty

Text:

...Kobayashi (ed.), Clinical Application of New Chinolone Agents, Iyaku (Medicine and Drug) Journal Co., Ltd,Drugs, zv. 62, č. 1, str. 13 (2002) Toxicology Letters, zv.1269 (2005 a International Journal of Antimicrobial Agens,zv. 23, č. 5, str. 421 (2004.0006 V posledných rokoch je hlavne závažným problémom medzi týmito vedľajšími účinkami klinický nástup kardiotoxicity. Je opisované jasne rozlišiteľné predĺženie fáz QT alebo QTc a tiež bolo...

Fúzované proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8843

Dátum: 01.12.2005

Autori: Foster Keith, Aoki Roger, Chaddock John, Steward Lance, Francis Joseph, Marks Philip, Stancombe Patrick

MPK: A61K 38/16, C07K 19/00, C07K 14/435...

Značky: fúzované, proteiny

Text:

...HN translokačnej domény.0020 EP 1 422 240 opisuje peptidové analógy nociceptínu.0021 W 0 2005/023309 opisuje prekvapujúci prístup k príprave terapeutík založených na presmerovanom klostridiovom neurotoxíne. Podrobnejšie, hoci sa uvádzalo, tieto terapeutiká pôsobia prostredníctvom inhibovania procesov bunkovej sekrécie, tento postup, ktorý je v rozpore s očakávaniami, je založený na výbere zameriavacej skupiny, ktorá v skutočnosti stimuluje...

Fúzované GLP-1 polypeptidy (glukagónu podobný peptid 1) so zvýšenou odolnosťou voči peptidáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7007

Dátum: 22.09.2005

Autori: Geigle Peter, Thoenes Eric, Wallrapp Christine

MPK: C07K 14/435, C07K 19/00

Značky: voči, glp-1, glukagónu, podobný, polypeptidy, odolnosťou, zvýšenou, peptid, fúzované, peptidáze

Text:

...s fúzovanými proteínmi GLP-l, ktoré sú tvorené GLP-l zložkami fúzovanými s proteínmi vhodnými na predĺženie polčasu účinku peptidov in vivo. W 0 02/46227 predovšetkým opisuje fúzovaný proteín GLP-l s albumínom alebo imunoglobulínom. Podľa W 0 02/46227 je možné tieto proteíny použiť na liečenie diabetes mellitus nezávislé od inzulínu a celý rad ďalších stavov. Avšak W 0 02/46227 neprichádzas fúzovanými proteínmi tvorenými dvoma zložkami...

Fúzované proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3419

Dátum: 10.06.2004

Autori: Tian Yu, Glaesner Wolfgang, Vick Andrew Mark, Tschang Sheng-hung Rainbow, Millican Rohn Lee

MPK: A61K 38/17, C12N 15/62, C07K 14/435...

Značky: proteiny, fúzované

Text:

...a na zabránenie reziduálnej Fc receptorovej väzby.0006 Predložený vynález sa snaží prekonať vyššie uvedené problémy identifikáciou a substitúciou aminokyselín vrôznych polohách Fc fragmentu molekuly, ktoré redukujú polovičné protilátky a znižujú alebo eliminujú efektorovú funkciu. Okrem toho predložený vynález tiež podáva identifikáciu a substitúciu aminokyselín v rôznych polohách na Fc fragment molekuly, ktoré nemajú glykosylačné miesta a...