Patenty so značkou «funkčními»

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlavnička Jiří, Novák Josef

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: jednotkami, řadiče, zařízení, funkčními, ovládacího, staničního, mikropočítačového, zabezpečovacího, propojení

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: imidazolovými, skupinami, výroby, polyméry, jejich, methakrylátové, způsob, funkčními

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Membránový ventil s teflonovými funkčními částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256275

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: B01J 4/00

Značky: funkčními, teflonovými, ventil, membránový, částmi

Text:

...změnou výšky krytu elektromagnetu.Výhodou membránového ventilu podle vynálezu je vysoká životnost membrány při její malé citlivosti na mechanické nečistoty. Není třeba používat žádných zdrojů tlakových plynů a vakua,takže je odstraněna možnost vniknutí plynů do systemu. Pořizovací nákladyjsou řádově nižší než u dosavadních provedení.Příklad provedení membránového ventilu podle vynálezu je znázorněn na obr. l, který představuje...

Způsob výroby polyisobutylenu s reaktivními chlorovými nebo bromovými funkčními skupinami v polymerním řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246647

Dátum: 16.11.1987

Autor: Matheisl Jioí

MPK: C08F 110/10

Značky: způsob, reaktivními, výroby, chlorovými, skupinami, polymerním, řetězci, polyisobutylenu, bromovými, funkčními

Text:

...poměr chloridu boritého k alkylhalogenidu je výhodně v rozsahu 1.l 03 až 5.103. Polymerizace se provádí při teplotě 20 až -140 °C, s výhodou -15 až -30 OC. Polymerizace isobutylenu probíhá po inhibiční periodě, která je závislá na koncentraci chloridu boritého a zkracuje se například přídavkem látek obsahujících chlor vázaný na terciární uhlík.Bez přídavku těchto látek trvá inhibiční perioda například více než 15 minut. Pro...

Staniční zabezpečovací zařízení s funkčními bloky propojenými systémovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252699

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šereda Ivan, Volf Josef

MPK: G08G 1/09

Značky: zařízení, staniční, zabezpečovací, systémovou, sběrnicí, bloky, propojenými, funkčními

Text:

...skupiny funkčních bloků lg do první skupiny funkčních bloků lä.Funkční bloky první skupiny lg, funkční blok centrální ovládání a indikace g, funkční blok nouzové ovládání a indikace l a funkční blok diagnostické zařízení á jsou propojeny s funkčním blokem ovládání systémové sběrnice 3, přičemž toto propojení zabezpečuje přenos povelů funkčnímu bloku ovládání systémové sběrnice 3. Logické vazby mezi funkčními bloky první skupiny lâ...

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237292

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Stoye Hartmut

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: dienových, polymerů, skupinami, funkčními, přípravy, koncovými, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací, zejména butadienu-1-3 nebo izoprenu. Používá se lithiových iniciátorů, zejména směsi tetralithiových iniciátorů. Vznikají polymery s funkcionalitou mezi 2 a 4.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237291

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: koncovými, přípravy, dienových, funkčními, polymerů, způsob, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami a zejména nízkou až střední molekulovou hmotností aniontovou polymerací konjugovaných dienů, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu. Polymerace probíhá v přítomnosti suspenze tetralithiových iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237290

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: funkčními, koncovými, polymerů, skupinami, způsob, přípravy, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu, popřípadě jejich kopolymerů s jinými monomery, pomocí lithiových iniciátorů. Polymerace probíhá v přítomnosti hexalithiových iniciátorů v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237289

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elizabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: funkčními, polymerů, koncovými, dienů, skupinami, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, popřípadě kopolymerů s následnou funkcionalizací živých polymerů. Polymerizace se provádí v přítomnosti suspenze definových směsí z hexalithiových a trilithiových organických iniciátorů.

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3- dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237590

Dátum: 15.01.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: koncovými, homopolymerů, kopolymerů, přípravy, způsob, skupinami, dienů, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu nebo izoprenu, s nízkou až střední molekulovou hmotností homogenní aniontovou polymerací monomeru v apolárních alifatických, cykloalifatických nebo aromatických rozpouštědlech, v přítomnosti organoalkalokovových, zejména lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací živých polymerů elektrofilními činidly, zejména alkylenoxidy, oxidem...

Způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232651

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Seyček Otakar, Pleska Alexandr, Chupík Lubomír, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 293/00

Značky: polymerů, reaktivními, přípravy, skupinami, koncovými, funkčními, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami působením funkcionalizačního činidla na živý polymer, připravený aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkalokovových sloučenin nebo alkalického kovu jako iniciátoru polymerace. Funkcionalizace se provádí za současného hnětení směsi při teplotě -30 až +80 °C po dobu nejméně 5 s. Pracuje se zejména za tlaku 0,1 až 4,0 MPa a na směs se působí minimálně energií...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čermák Jiří, Stubenrauch Dieter, Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Pleska Alexandr, Šrámek Karel

MPK: C08F 293/00

Značky: reaktivními, přípravu, funkčními, polymerů, reaktor, šnekový, koncovými, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Způsob přípravy polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226129

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Pleska Alexander, Griegl Volker, Čermák Jiří, Anton Elizabeth

Značky: koncovými, skupinami, polymerů, funkčními, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymeru s koncovými funkčními skupinami funkcionalizací živých polymerů, získaných aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylaromatických sloučenin v přítomnosti organolithných iniciátorů pomocí elektrofilních funkcionalizačních činidel. Podstatou vynálezu je, že se stupeň funkcionalizace zvýší, proběhne-li funkcionalizace v přítomnosti N,N´-dimethylanilinu. Molární poměr dimethylanilinu k...

Způsob zesíťování a ztužování polymerů dienů polymerními přísadami s funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229057

Dátum: 15.04.1986

Autori: Metz Ortwin, Urban Otto, Antonová Elisabeth, Hube Harry

MPK: C08J 5/04, C08J 3/24, C08L 9/00...

Značky: přísadami, ztužování, skupinami, funkčními, polymerními, dienů, zesíťování, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zesíťování a ztužování polymerů dienů přidáním oligomeru alfametylstyrenu s dvěma koncovými karbodithioskupinami, v množství 1 až 100 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů dienového polymeru. Přítomnost oligomeru umožňuje vulkanizaci bez přítomnosti síry za obvyklých vulkanizačních podmínek a na běžném vulkanizačním zařízení.

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Plaschil Edgar, Čermák Jiří

Značky: skupinami, řetězci, způsob, reaktivními, izolace, dienů, polymerů, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Způsob přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222732

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stoye Hartmut, Hahnel Heide, Griehl Volker

Značky: způsob, koncovými, přípravy, kopolymerů, homopolymerů, blokových, funkčními, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami homogenní aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylsubstituovaných aromatických monomerů v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů. Jako iniciátor se použije polylithiooligodien mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 4 až 6 jednotek dienového monomeru v molekule. Tento iniciátor se...

Polymerní sorbent s iontově výměnnými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217361

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švec František, Hradil Jiří

Značky: skupinami, sorbent, polymerní, iontově, výměnnými, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Na makroporesní kopolymer s primárními aminoskupinami (1 díl) dle příkladu 1 působil roztok kyseliny polyakrylové (M.hm. 80 000). Postupem dle příkladu 1 jsme získali produkt s 1,70 mmol COOH skupin/g.