Patenty so značkou «funkcií»

Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6838

Dátum: 02.07.2014

Autori: Piteľ Ján, Mižáková Jana, Hošovský Alexander, Mižák Jozef

MPK: G05B 13/02, G06F 9/44, H04B 15/00...

Značky: filtrovania, využitím, funkcií, príslušnosti, spôsob, signálov

Text:

...ñąnkcia (2), trojuholníková ñmkcia (3) a zvonovákde s definujeme ako citlivosť funkcie. Priraďovaním váh na základe hodnoty posledného ñltrovaného signálu ü(t) sa zabezpečí prepočet množiny, proti ktorej sa počíta príslušnosť funkcie.Navrhovaný spôsob filtrovania signálov je realizovaný pomocou blokov priraďovanía váh vzorkám vstupného nefiltrovaného signálu na základe predchádzajúcej hodnoty ñltrovaného signálu ü(t) a funkcie...

Schopnosť virtualizácie funkcií na blokovanie funkcie inštrukcie viacfunkčnej inštrukcie virtuálneho procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15247

Dátum: 08.11.2010

Autori: Osisek Damian Leo, Heller Lisa, Greiner Dan, Slegel Timothy

MPK: G06F 9/30, G06F 9/455

Značky: procesora, blokovanie, virtuálneho, virtualizácie, schopnosť, funkcie, viacfunkčnej, inštrukcie, funkcií

Text:

...v internom mikrokóde (ñrmware) alebo v ich kombinácii.0005 Na OBR. 1 B je znázornený príklad emulovaného hostiteľského počítačového systému 21 podľa doterajšieho stavu techniky, ktorý emuluje hostiteľský počítačový systém 50 hostiteľskej architektúry. V emulovanom hostiteľskom počítačovom systéme 21 je hostiteľský procesor (CPU) 1 emulovaný hostiteľský procesor (čiže virtuálny hostiteľský procesor) a obsahuje emulačný procesor 27 majúci...

Zariadenie a spôsob monitorovania funkcií systému výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15489

Dátum: 06.08.2010

Autori: Nagy Olivér, Tijink Jasja, Kersten Jan

MPK: G07B 15/06

Značky: zariadenie, systému, monitorovania, výběru, mýta, cestného, spôsob, funkcií

Text:

...zabezpečeným prístupom predstavuje pre prevádzkovateľa systému výberu cestného mýta zabezpečený prvok (trusted element), ktorý je možné vybaviť údajovým prvkom zabudovaným do dôveryhodného výstupného miesta a zabezpečiť k nemu výhradný prístup. Procesorové prvky tohto druhu je možné vyrábať s nízkymi nákladmi ako jednočipové moduly, ktoré sa používajú v širokom rozsahu napriklad v SIM kartách, v čipových kartách atď. V protiklade k...

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287204

Dátum: 24.02.2010

Autori: Belanová Katarína, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B64B 1/00, A01G 23/00, B66C 21/00...

Značky: vykonávania, manipulačných, spôsob, dopravných, funkcií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií, najmä pri ťažbe a doprave dreva, ktorý je vykonávaný zariadením tvoreným visutou robotickou jednotkou, aerostatickým systémom a lanovým navigačným systémom. Lanový navigačný systém slúži na vykonávanie naprogramovaného pohybu nad pracovnou plochou. Tvorený je tromi oceľovými lanami pevne ukotvenými v koncových bodoch, ktoré sú umiestnené vo vrcholoch trojuholníka. Oceľové laná lanového...

5-(2-{[6-(2,2-Difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8- hydroxychinolín-2-(1H)-ón na liečenie pľúcnych funkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15121

Dátum: 18.02.2010

Autori: Ruf Thorsten, Massana Montejo Eric

MPK: A61K 31/4704, A61P 11/00, A61P 11/06...

Značky: liečenie, funkcií, pľúcnych, hydroxychinolín-2-(1h)-ón, 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8

Text:

...záchvatoch, bronchokonstrikciách indukovaných cvičením alebo anafylaktických reakciách, ktoré môžu spôsobiť smrt asfyxiou. Použitie zlúčeniny podľa predloženého vynálezu v týchto prípadoch je zvlášť výhodné v porovnani s inými beta-adrenergnými agonistami bežne používanými ako záchranné lieky, ako je napríklad salbutamol. Intenzívny a rýchly účinok zlúčeniny podľa vynálezu je udržiavaný v priebehu oveľa dlhšej doby, čo prispieva k...

Uzatváracie zariadenie najmä na ovládanie a vykonávanie uzatváracích funkcií na vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 286193

Dátum: 16.04.2008

Autori: Wittwer Reinhard, Löw Mathias

MPK: E05B 17/00

Značky: zariadenie, vozidlách, uzatváracie, funkcií, ovládanie, vykonávanie, uzatváracích, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

V uzatváracom zariadení (71) obsahuje uzatvárací valec (70) voľnobežné puzdro (20) a valcové jadro (10) so zarážkami (15). Voľnobežné puzdro (20) je síce otočne uložené v puzdre (30), ale v normálnom stave je fixované proti otáčaniu blokovacím a ovládacím členom (61, 61') blokovacej poistky (60) proti preťaženiu, zaťaženým pružinou. Uzatváracie funkcie sú vykonávané pracovným členom (50), ktorý spolupôsobí s bežcom (40) uloženým neotáčavo, ale...

Elektronický systém na ovplyvňovanie bunkových funkcií u pacientov – teplokrvných cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19281

Dátum: 26.03.2008

Autori: Pasche Boris, Barbault Alexandre

MPK: A61N 1/40, A61N 5/02

Značky: ovplyvňovanie, pacientov, bunkových, elektronický, teplokrvných, cicavcov, systém, funkcií

Text:

...(alebo porúch), zahrnujúcich. priamo alebonepriamo ovplyvňovanie rástu rakovinných buniek alebo bujeniau pacientov - teplokrvných cicavcov. Priame alebo nepriame ovplyvňovanie rástu rakovinných buniek môže, avšak bez obmedzenia, zahrnovať profylaktickê zabránenie tvorberakovinných buniek, ovplyvňovanie bunkových funkcií, ako je napríklad ovplyvňovanie funkcií bielych krviniek, čo môže viesť k zabráneniu rástu rakovinných buniek alebo k ich...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Móricz Krisztina, Barkóczy József, Lévay György, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Kertész Szabolcs, Agoston Márta, Gacsályi István, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: kognitívnych, liečebný, neuroprotekcie, prostriedok, zlepšenie, funkcií

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty hydroxybenzamidu a ich používanie vo funkcii inhibítorov HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13964

Dátum: 13.04.2006

Autori: Chessari Gianni, Woolford Alison Jo-anne, Navarro Eva Figueroa, Phillips Theresa Rachel, Congreve Miles Stuart, Carr Maria Grazia, Woodhead Andrew James, Frederickson Martyn, Downham Robert, O'brien Michael Alistair, Murray Christopher

MPK: A61K 31/403, A61K 31/438, A61K 31/439...

Značky: funkcií, inhibítorov, hsp90, deriváty, používanie, hydroxybenzamidu

Text:

...Src (c-Src) je kináza tyrozínu receptora, požadovaná pre mitogenézu viacerými receptormi rastového faktora, vrátane receptorov pre epidermálny rastový faktor(EGFR), receptor rastového faktora odvodený od krvných doštičiek (PDGFR), stimulačný faktor kolónie l (CSF-IR) a základný rastový faktor fibroblastu (bFGFR). C-Src je takisto obsiahnutý vo vysokom množstve a aktivuje sa v mnohých rovnakých ľudských karcinómoch ktoré obsahujú EGFR a...

Použitie komplexov ginkga na zlepšenie poznávacích funkcií a zmiernenie mentálneho vyčerpania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5633

Dátum: 29.01.2004

Autori: Petrini Orlando, Morazzoni Paolo, Scholey Andrew, Kennedy David

MPK: A61K 47/48, A23L 1/30, A61P 25/00...

Značky: mentálneho, zlepšenie, vyčerpania, funkcií, poznávacích, použitie, komplexov, zmiernenie, ginkga

Text:

...rastliny v predmete záujmu, ktoré sú zodpovedné za najmenej okolo 75 , výhodnejšie najmenej okolo 90 farmaceutického účinku. Tieto účinné látky sa môžu pripraviť z rastlín alebo sa chemicky syntetizujú.0035 Ako sa používa v tomto vynáleze, fannaceuticky prijateľné zložka je zložka, ktora je vhodna na použitie pre ľudi bez nadmerných škodlivých vedľajších účinkov ako sú toxicita, zápal a alergická reakcia v porovnani s primeraným...

Deriváty benzo(c)chinolizínu, ich príprava a medziprodukty, ich použitie vo funkcii inhibítorov 5alfa-reduktáz a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283299

Dátum: 22.04.2003

Autori: Serio Mario, Guarna Antonio

MPK: C07D 215/22, C07D 455/04, A61K 31/435...

Značky: príprava, benzo(c)chinolizínu, použitie, funkcií, deriváty, 5alfa-reduktáz, farmaceutické, inhibítorov, kompozície, obsahom, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty benzo(c)chinolizínu všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné soli a estery, spôsoby ich prípravy, ich použitie ako liečiva a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Tiež sú zahrnuté zlúčeniny, použiteľné ako medziprodukty na prípravu derivátov benzo(c)chinolizínu všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu.

Spôsob poskytovania a účtovania funkcií WIM v mobilných komunikačných koncových prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1430

Dátum: 12.03.2003

Autori: Dupre Michael, Sporn Ulrich

MPK: H04Q 7/32

Značky: účtovania, spôsob, koncových, mobilných, komunikačných, poskytovania, funkcií, prístrojoch

Text:

...do čipovej karty sa zablokuje. Táto ochrana pomocou PIN je však nezávislá od funkcie WlM a hlavneje nezávislá od počtu podpisov uskutočnených pomocou WlM. Funkcia ochrany pomocou PIN v prípade modulu identity účastníka je bližšie opísanánapr. v EP O 776 141 A 2. Funkcia WlM tu nie je spomenuté.D 006 Úloha vynálezu spočíva vtom, navrhnúť spôsob, ktorý umožní jednoduché a spoľahlivé poskytovanie a účtovanie funkcií WlM pri mobilných0007...

Prostriedok na zlepšenie zdravotného stavu, stimuláciu fyziologických funkcií a na výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2917

Dátum: 10.07.2001

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 37/44, C08B 30/10

Značky: stavu, funkcií, výživu, zlepšenie, prostriedok, zdravotného, fyziologických, stimuláciu, rastlín

Text:

...látok. Doposiaľ sa tento vedľajší produkt výroby kukuričného škrobu len čiastočne využíval v súvislosti s niektorými fermentačnými technológiami ( napr. ferrnentačná výroba antibiotík ), ako súčasť živných pód, pričom podstatný podiel CORN STEEPu sa používal na priame skrmovanie hospodárskymi zvieratami - najmä ošípanými.Uvedené nedostatky vo výrobe a používaní zdrojov aminokyselín určených pre použitie v oblasti rastlinnej produkcie, ako i...

Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s lubovolným mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260280

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šuchtár Peter, Mikulová Zdena

MPK: G06F 7/38, G06F 13/00

Značky: logických, spolupráci, výpočet, lubovolným, zapojenie, funkcií, mikroprocesorom

Text:

...je súčasne pripojená na vstup PL 010, vstup VPR 302, vstup PI 400, vstup VP 303 a vstup DLF 304. Riadiace zbernica mikroprocesora 513 je pripojená na riadiacu zbernlcu 500, ktorá je pripojená na vstup PL 501.Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s ľubovoľným mikroprocesorom pracuje nasledujúcim spôsobom.Blok operačnej p-amät-i 2 je vyhradená oblast z použitej operačnej pamäti, v ktorej sú uložené vstupné premenné logických...

Generátor nelineárnych funkcií s hysteréziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278010

Dátum: 15.04.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03K 3/22, H03K 3/02

Značky: nelineárnych, generátor, funkcií, hysteréziou

Zhrnutie / Anotácia:

Na prvú časť (7) údajového výstupu programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený číslicovo-analógový prevodník (3), druhá časť (8) údajového výstupu programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený na vstup registra (2), výstup (9) registra (2) a číslicový vstup (5) sú pripojené na prvý vstup programovateľného kombinačného obvodu (1), na jeho druhý vstup je pripojená systémová zbernica (10) počítača (4).

Klasifikátor pohybových funkcií číslicovo riadeného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259229

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláček Jozef, Máriássy Gustáv, Ivánka Peter

MPK: G06F 11/00, G05B 19/18

Značky: klasifikátor, číslicovo, funkcií, riadeného, stroja, pohybových

Text:

...blok 3 tvorby príznakov, blok Q pamati etalonu, komparátor § a výstupný blok Q sú s radičom 3 postupu klasifikácie prepojené konzultatívne, teda s obojsmerným tokom siqnálov. Týmto spôsobom je radič A postupne prepojený kanálom gł riadenia výberu vstupných údajov s blokom l vstupných údajov, kanálem 23 riadenia postupnej tvorby príznakov s blokom 3 tvorby príznakov, kanálom gg riadenia manipulácie s etalonmi a blokom 3 pamäti etalonov,...

Zariadenie pre ovládanie najmenej dvoch hydraulických systémov pre realizáciu pracovných funkcií drapáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241564

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: E02F 9/20

Značky: drapáka, dvoch, realizáciu, funkcií, hydraulických, systémov, zariadenie, najmenej, pracovných, ovládanie

Text:

...jednoduchšie prídavné zariadenie.Na priloženom výkrese je znázornená zapojenie hydraulického systému. Riadiaci obvod 24 je určený na ov-ládanie prvého hydraulického systému 21 pre otváranie a zatváranie drapáka. Riadiaci obvod 25 je určený na ovládanie druhého hydraulického systému 23 pre otáčanie drapáka. Hydraulické prvky 1, 19, 20 sú spoločné pre obidva riadiace obvody 24, 25.Reverzačný elektrický motor 5 poháňa cez mechanické...

Stavebnicový simulátor pracovných funkcií a interakcií výrobných strojov a zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226581

Dátum: 15.11.1985

Autori: Janoško Milan, Marušin František, Kováčik Ján, Čop Vladimír, Šoltys Vincent

Značky: interakcií, pracovných, funkcií, zariadení, stavebnicový, výrobných, strojov, simulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie ekonomických strát z dovodov stavby experimentálneho automatizovaného pracoviska s priemyselnými robotmi a s príslušnými strojmi a zariadeniami k tomuto pracovisku. Uvedeného úkolu sa dosiahne stavebnicovým simulátorom, ktorý simuluje pracovné funkcie výrobného stroja. Podstatou stavebnicového simulátora je, že upínací element je pevne alebo otočne uložený v telese, ktoré je cez mechanický blok upevnený na upínací...

Blokovacie zariadenie na vzájomné blokovanie dvoch funkcií hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218745

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kovarčík Ján

Značky: blokovacie, zariadenie, vzájomne, blokovanie, dvoch, hriadeľov, funkcií

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je blokovacie zariadenie, umožňujúce vzájomné blokovanie dvoch funkcií mechanizmov, napr. radiacich hriadeľov prevodových skríň. Blokovanie zabezpečuje blokovací člen, tvorený ohybným obalom a nestlačiteľným jadrom vybavený na koncoch koncovkami, ktorý je uložený medzi dvoma hriadeľmi. Koncovky zapadajúce do vybraní na hriadeľoch blokujú pohyb jednotlivých hriadeľov do neprípustných polôh. Na blokovanie nemá vplyv vzájomná...