Patenty so značkou «frekvence»

Zařízení pro sledování frekvence a intenzity zdvihacích pohybů živočicha

Načítavanie...

Číslo patentu: 269906

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: sledování, zařízení, frekvence, pohybu, zdvihacích, intenzity, živočicha

Text:

...tekutiny, případně vypnutí bolestivá stimulace.Uvedené nedostatky odstraňuJe zařízení pro sledování frekvence s intenzity zdvíhacích pohybů živočicha, tvorená válcovou. nádobou, v níž Je suvně umístěna užší nádoba,podle vynalezu. Jeho podstata spočívá v tom, že užäí nádoba Je opatřsna víkem s rigidní trubicí, propoJenou ohebnou trubicí s nádrží na tekutinu, opatřenou výpustnín kohoutem. Podle výhodného provedení Je dno válcová nádoby...

Zapojení pro zvýšení ekvivalentní vzorkovací frekvence periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269864

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nejezchleba Václav, Tůma Jindřich, Kučera Zdeněk, Pek Milan, Trmač Jiří

MPK: H03D 7/16

Značky: vzorkovací, frekvence, signálu, zvýšení, ekvivalentní, zapojení, periodických

Text:

...5 s výstupní evorkou 2 zapojení. Vstupní svorka l aapojoní je současně propojena přes synchronizační obvody § s druhý vstupom obvodu A přiřazení vzorku. Druhý vstup vzorkovače g je spojen s prvním-výstupom generdtoru 1 vzorkovacích impulsd, jehož druhý u výstup je propojen přes generátor § dílčíeh intervalu s třetím vstupem obvodu à přiřazení vzorku.Signál ze vstupní sverkył je vzorkován, případně převeden na číslicovć ekvivalenty, ve...

Kapalinové chladicí zařízení vysokonapěťových polovodičových měničů frekvence mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268294

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trinkewitz Zdeněk, Ryant Jiří, Kamenický Jan, Kratochvíl Arnošt, Zach Zdeněk, Janče Jiří

MPK: H01L 23/34

Značky: mezních, výkonu, měničů, vysokonapěťových, kapalinové, frekvence, polovodičových, zařízení, chladicí

Text:

...3, tak S druhý kanílový rozdělovač E chladící kapaliny jsou vytvořeny jako vĺlcovč otvory po cel dőlco bloku 2 z izolačního materlílu. Jednotlivé dutiny Q pro uložení a chlazení odporů RC členů jsou spojeny s druhým kanćlovým rozdłlovačem Ě chladící kapaliny kanůly 1. Na první kanálový rozdülovač 2 chladící kapaliny je připojeno na jedné boční straně bloku Š z izolačního materiálu achenaticky znízornönů první pružná potrubí l. Díle jaou na...

Zapojení na kódování dat metodou dvojí frekvence pomocí kodéru dat pracujícího metodou modifikované frekvenční modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267704

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: frekvence, pracujícího, pomocí, zapojení, dvojí, kodéru, modifikované, metodou, frekvenční, modulace, kódování

Text:

...na řídící jednotku. Výstupprvní čtyřvstupové sekce multiplexoru g je přípojen ne hodinový vstup lg osmibitového posuvného registru l. Výstup 92 g druhé sekce nultiplexoru gje připojen na druhý vstup druhého dvouvstupového obvodu 5 typu negace logického obočinu, jehož výstup tvoří současně datový výstup Q-sapoáenąí pro přlpőjíĺiíĺíaxčtyřbitový posuvný registr. V alternativním provedení lze použít posuvného registru l o jiném počtu bitů....

Zapojenie mikropočítačom riadeného obvodu číslicovej regulácie a stabilizácie frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 265760

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudják Vladimír, Fuchs Peter

MPK: H03L 7/12

Značky: stabilizácie, frekvence, obvodů, riadeného, regulácie, číslicovej, zapojenie, mikropočitačom

Text:

...frekvencie (deliacim pomerom Nr), ktorý z referenčného signálu fref odvodeného z časovej základne mikropočítača g generuje periodický vzorkovací signál s frekvenciou fv fref/Nr, so vzorkovacou periôdou TV 1/fv, intervalom počítania Tvl a intervalom vyhodnocovania TV 2, pričom Tvl TV 2 Tv. Počas intervalu počítania sa privedie zosilnený a tvarovaný vstupný signál s frekvenciou fo cez vzorkovacie hradlo na vstup riadeného preddeliča...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šíma Josef, Látal Jindřich, Hůlka Tomáš

MPK: H02M 5/45

Značky: frekvence, polovodičová, měniče, jednotka, zejména, střední, tyristory

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...

Zapojení pro regulaci frekvence pro automatickou synchronizaci elektrických synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261146

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pufler Karel, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/40, H02J 3/44

Značky: regulaci, elektrických, zapojení, synchronních, synchronizaci, strojů, frekvence, automatickou

Text:

...vyhodnocovací blok i a druhý vyhodnoc-ovací blok 7, kcteré jsou vytvořeny na bázi klopného obvodu~D, první rozhodovaní blo-k B, který je vvtvořen .na bázi obvodu realízujícího výhr-adní součet, druhý rozhodovaní obvod 9,který je kombinační logickou sítí..nasledovné Vstup prvního tvarovače 1 je připojen .na první vstupní svorku 12 pro prívod napětí uměrného .napětí synchronního stroje. Vstup druhého tvaro-vače 2 je jpřípojen na druhou...

Uchycení armatury k základně, zejména pro měření nejnižší vlastní frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 259977

Dátum: 15.11.1988

Autori: Josífko Rudolf, Steinbauer Pavel, Tuček Antonín

MPK: G01M 7/00

Značky: základné, měření, zejména, uchycení, vlastní, nejnižší, frekvence, armatury

Text:

...měření nejprvní poddajný prvek armatury je uchycen k základně prostřednictvím prípravku.Vyssího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že mě enáarmetura je uohyoena jednoduäeji a přitom kvalitativně lé e.současně je také manipulece s měřenou armaturou jednodušší s výsledky měření to jest nejnižší vlastní frekvence je takéA Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje v nárysném...

Rezonátor laseru se změnou frekvence záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258312

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hamal Karel, Marek Jan

MPK: H01S 3/086, H01S 3/081, A61B 17/32...

Značky: frekvence, změnou, záření, rezonátor, laseru

Text:

...přesné nastavováni do rezonátoru, Tento rezonatcr laseru ,je konetrukčně ,jednoduchý oproti etevajicím rezonátorüm se zmenouPríklad uspořádání rezonátoru laseru se zmenou frekvenceezáření je sohematicky naznačen na přiloženém výkrese.Lineární konfigurace rezonátoru seetává z polopropuetneho výetupního zrcadle l a prvního zrcaidlarł, mezi nímiž je umístěn aktivní element g a dále z druhého zrcadle 2, před nimž je umístěna závěrka 5....

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioa, Eermák František, Koivánek Josef, Petrůj Jaroslav

MPK: H02K 3/04

Značky: frekvence, mezních, hladkým, měničů, rotorem, tlumící, napájených, vinutí, výkonu, dvoupólových, polovodičových, synchronních, strojů

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Janda Karel, Viktora Miloslav, Košík Jaroslav, Zamarská Eliška, Sofka Otto

MPK: H02M 7/527

Značky: omezovače, soustav, pulsního, frekvence, měniče, měničových, zapojení, spínací, prvků, ochraně

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Zařízení pro kontinuální záznam tepové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 256209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chytil Josef, Vašků Stanislav

MPK: A61B 5/02

Značky: záznam, tepové, kontinuální, frekvence, zařízení

Text:

...časově velmi náročné hodnocení záznamu EKG aktivity, okamžitě po skončení každé zkoušky je k dispozici přehledný protokol, na němž jsou vypsány okamžité hodnoty tepové frekvence během celé zkoušky,průběh tepová frekvence je zobrazen graficky a jsou zde uvedeny i už zmíněne vypočtené parametry. zařízení dále umožní značnou úsporu registračního papíru do EKG přístroje a usnadní archivaci záznamů o vyšetření.vynález a jeho účinky jsou dále blíže...

Korektor frekvence a otáčková lupa

Načítavanie...

Číslo patentu: 243727

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šrůtek Josef

MPK: G05D 13/64

Značky: frekvence, otáčková, korektor

Text:

...a plynulá. Zapojení fuguje v neustálém dynamickém režimu se zápornou zpětnou vazbou. Přesnost měření a rozlišovací schopnost jevv důsledku záporné zpětné vazhp vysoká. závislost výstupního stejnosměrněho napětí na odchýlce vstupní frekvence je lineární. Uvedené zařízení podle vynálezu bez přidání dalších obvodů obsahuje stejnosměrný napětový výstup jak pro korektor frekvence, tak i pro otáčkovou lupu. Zapojení plně odpovídá požadavku...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Rakušan Milan, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/50

Značky: zařízení, zejména, rychloběžných, vyztužení, mezních, napájených, vinutí, frekvence, motorů, výkonu, měničů, statoru, polovodičových

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Způsob kódování dat metodou dvojí frekvence a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255009

Dátum: 15.02.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: dvojí, způsob, provádění, frekvence, metodou, kódování, tohoto, zapojení, způsobu

Text:

...registru g je připojen na sedmou vstupní datovou svorku âl pro připojenína datovou sběrnici. Osmý vstup gg vnějšího osmibitového posuvného registru g je připojen na výstup Qlł čtvrté dvouvstupové sekce multiplexoru l, jejíž první vstup ll je připojen na osmou vstupní datovou svorku § pro připojení na datovou sběrnici a jejíž druhý vstup lg je připojen na kladný pől zdroje elektrické energie. Přepínecí vstup lg multiplexoru l je...

Zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243220

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín Modra

MPK: G06F 15/42, A61B 5/16

Značky: prístroje, splývání, mikropočítačem, měření, frekvence, obvodů, řízeného, zapojení

Text:

...výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9. Řídicí sběrnice 10 mikropočítače 1 je paralelné připojena jednak k řídicím vstupům a - d převodniku 2, jednak k řídicím vstupům oddělovaoích obvodů 5, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů 7, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje...

Obvod k měření frekvence a poměru vdechu a výdechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251943

Dátum: 13.08.1987

Autori: Abendroth Manfred, Schneider Ralf, Horn Hans-jürgen, Stiegler Frank

MPK: A61M 16/00

Značky: výdechu, obvod, frekvence, poměru, měření, vdechu

Text:

...c swópoü cxeuoü HE-M n senrunbnym cxeuy, BHx 0 AKOŤ 0 p 0 Ř uepes Tpernü HHsepT 0 p coennen C BTOpoü cxeuoñ ykopoqenun nMnynLcbs a auxou nepsoň u nwopoä cxeM yxopoqeaun nnnynbcon uepes,TpewnmcxeMy HE-H H qernepruñ naaepTop caasanu c wperbeñ cxeuoň ykopoqeuuň HMHYHLCOB. CxeMa yxapouennn nunynhcon cocrour na unsepmopa, xowopuüÁ na cwopoue aumona cansau c xoneucaropou n cxeuoñ HE~H. Á - V A CxeMa.HE~H na cropoue nxoa cnnsaua c nuxonon...

Tvarovač diferenční frekvence impulsních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251904

Dátum: 13.08.1987

Autori: Isajev Jurij, Bibjajev Petr, Kiselev Igor, Levašov Alexandr

MPK: H03K 5/00

Značky: diferenční, impulsních, tvarovač, posloupností, frekvence

Text:

...nocne sroro na nxo 6 HMHYĽBC qacrorm FI ycraaasnnnaer rpnrrep 5 B emumnnnoe COCTOHHHG, a cnenymmñ HMMYHBC sroü nocnenonarennnocru ycrauannunaer TPHPPGD L 1 B ennqnoe cocronHe.-Hepnuñ me HMnýnbc H 0 pMMpymmeň qacrorm F HopM. nocne ycwanonxn Tpurrepa ľ 43 enunoe cocronne, nocrynan Ha Bxonm rpnrrepon 3 H 4 nepenanon Hs O B J ycwaaaannnaer Tpnrrep 4 a-Hynesoe, a Tpurrep 3 3 enmuunoe cocronmne,vvHMnynnc c HHnepcHoro nmxona KOTODOTO nepenaom Hs I...

Zapojení přesného měřiče rezonanční frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 239747

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oíeaoová Daniela

MPK: G01H 13/00

Značky: přesného, rezonanční, měřiče, frekvence, zapojení

Text:

...sumem nebo nežádoucím přídavąým signálom z jiných zdrojů.Pak výsledný součtový signál prochází nulovou úrovní více jak dvakrát za periodu. To znemoäňuje funkci používaných fázoměrů. V tomto případě je výhodné vytvořit fázoměr ve funkci fázováho diskriminátoru. Na výkrese jsou znázornený dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. l je príklad zapojení obvodu pro posuv fáze do vetve buzení kmitů ve zkoušenćm předmětu a na obr. 2 je...

Zapojení obvodu pre detekci záznamu dvojí frekvence a modifikované dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232065

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kott Kristian, Jarabica Josef

MPK: G06K 5/02

Značky: obvodů, frekvence, modifikované, zapojení, detekci, dvojí, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítačových pamětí na magnetických médiích. Zapojení řeší zasynchronizování snímaného údaje z pamětí. Řešení se dosahuje tím, že se analogové vyhodnocení fáze nahradí obvody číslicové techniky. Možnost použití pouze v uvedeném oboru. Daný vynález je nejlépe charakterizován jediným bodem předmětu, ktorému odpovídá obrázek 1.

Zapojení měřiče rozdílové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232037

Dátum: 01.04.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01D 5/248, G01D 5/245

Značky: rozdílové, frekvence, měřiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení měřiče rozdílové frekvence s analogovým výstupem, zejména takové, které umožňuje měření velmi malých frekvenčních rozdílů bez komplikovaných nároků na filtraci, tj. na oddělení stejnosměrné složky výstupního signálu od nežádoucích složek střídavých. Zapojení může být s výhodou využito na zpětné vazbě pro stabilizaci rozdílové frekvence interferenčních generátorů signálu. Uvedeného účelu se dosáhne zařazením násobičů...

Zařízení pro kontrolu a zjišťování kardiovaskulárních chorob zjištěním a záznamem frekvence a rytmu srdečního tepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249504

Dátum: 12.03.1987

Autor: Balique Georges

MPK: A61B 5/02

Značky: záznamem, kardiovaskulárních, zařízení, rytmu, zjišťování, srdečního, zjištěním, frekvence, kontrolu, chorôb

Text:

...tjvořenêrho generát-orem 8, tosahující-m cívku N 1, jejíž jeden rkonec je stpojen s emitorem tranzistoru 31 .a rtruŕhý ikon eo se zemí. Pro dorplněaíí osoilaoe je případně jparzarlelně k xcívce N 1 za~ pojem k-ondenzátor C 11.řenébo snímačom Bb, ovbsalhujícím oívku N 2,jejíž jeden konec je apojen s korlelktorem tranzistoru 31 a druhý konec je lpřípojen ke zdroji naipájecího napětí V. Paralelně k cív-ce N 2 je zapojen kondenzátor C...

Elektronické čidlo rotorové frekvence pro hlídání ukončení protisměrného brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249417

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chlebiš Petr, Čermák Tomáš

MPK: H02P 3/18

Značky: hlídání, brzdění, čidlo, frekvence, rotorové, elektronické, protisměrného, ukončení

Text:

...druhý bázový odpor -RA spojene s bázi druhého tranzistoru T .Kolektor druhého tranzistoru 32 je pŕipojen na vstup děliče kmitočtu ž, tvořeněho zde třemi klopnými obvody .0 1, Io 2, 10 1 typu J-K.Výstup děliče kmitočtu 2 je přivedon na paralelně spojene vstupy A o B monoetabilního klopnáho obvodu E 4, ktorý se při tomto zapojení vstupu uvádí do činnosti přechod» vstupního napätí z logické úrovně nízká L do vysoká H. Ilonostabilni obvod m 4...

Převodník frekvence impulsů na údaj o velikosti měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248367

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G01P 3/486

Značky: převodník, impulsů, veličiny, velikostí, měřené, frekvence, údaj

Text:

...kružnici. Kotouč rotuje společně s vřetenem soustruhu, takže za každou otáčku vřetene dopadne na snímač l šedesát svetelných mpulsů, což množňuje neobyčejně přesně měření. Snímač 1 je epojen s ostatními částmj. převodníku, jež jsou umístěny ve společné přemistitelné krabici pomocí vodičü.V krabici je mnístěn tvarovač 3 impulsů, hradlo g, jakož i obvod g časové základny,tvořený oscilátorem, šízeným krystalem. Násobička 6 obsahuje v sobě i...

Zařízení k optickému měření frekvence otáčení klece valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 234064

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jeřábek Vítězslav, Továrek František, Hüttel Ivan

MPK: G01P 3/36

Značky: frekvence, otáčení, zařízení, klece, valivého, ložiska, měření, optickému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k optickému měření frekvence otáčení klece valivého ložiska sestává z optoelektrické sondy a elektronické části. Optoelektrická sonda obsahuje luminiscenční diodu, spojenou světlovodem s čidlem, s nímž je snímacím vláknem spojen fotodetektor. K optoelektrické sondě je připojen měřicí přístroj a čítač k vyhodnocování signálu, který vznikne odrazem infračerveného světla z diody na odrazné ploše, upravené na měřené.kleci. Odražený signál...

Astabilní klopný obvod s nezávislým nastavením frekvence a střídy pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231931

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zelinka Karel

MPK: H03K 3/08

Značky: nastavením, klopný, astabilní, frekvence, pulsu, střídy, obvod, nezávislým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výhodné zapojení pro generování pulsů nízkých kmitočtů. Antisériové zapojení elektrolytických kondenzátorů umožňuje řízení kmitočtu ve značném rozmezí (cca 1 : 3) bez ovlivnění stejnosměrných pracovních bodů a změny střídy pomocí jediného prvku - prvního proměnného odporu 10.

Zapojení systému stabilizace frekvence jednofrekvenčního laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231450

Dátum: 15.06.1986

Autor: Stejskal Alois

MPK: G01B 9/02, H01S 3/10

Značky: frekvence, stabilizace, systému, zapojení, jednofrekvenčního, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je v sérii zapojený řetězec s generátorem kvasistochastického průběhu frekvence spojený přes obvod logiky, zesilovač modulačního signálu, zesilovač signálu, fázový demodulátor s řídicím zesilovačem, vazebně spojeným s laserem. Obvod logiky je druhým výstupem spojen přes zpožďovací obvod s fázovým demodulátorem. Zapojení je výhodné pro laserový interferenční měřící systém.

Zařízení pro řízení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231445

Dátum: 15.06.1986

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/10, A01J 5/16, A01J 7/00...

Značky: pneumatických, zařízení, řízení, frekvence, oscilátoru, pulsu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že řídící tlakový vývod řídícího uzávěru, opatřeného dvěma tlakovými přívody rozdílných tlaků, je zpětnovazebním propojením spojen s ovládacím prostorem měnitelného objemu, opatřeným ovládací plochou řídícího uzávěru s pružinou. Zařízení je určeno pro přesné a dlouhodobé nastavení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů, zejména pro pulsátory v dojicí technice.

Zapojení pro úpravu přijímaného datového signálu v modemu a úpravu signálu identifikace nosné frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 231021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Minařík Jiří, Havlík Jiří, Auersperger Bohumil, Vihan Jiří

MPK: G06K 15/00

Značky: modemu, identifikace, datového, signálu, zapojení, frekvence, přijímaného, úpravu, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nežádoucích poruch na konci vysílání v asynchronním režimu přenosu informace pomocí modemu a odfiltrování startbitů nedostatečné šířky. Uvedeného účinku se dosáhne změnou v přijímači modemu, spočívající ve vložení obvodu zapojeného tak, že výstup z demodulátoru přijímače je zapojen na vstup přídavného posuvného registru, řízeného přesným generátorem pulsů s měnitelným kmitočtem podle zvolené přenosové rychlosti....

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 230632

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

MPK: G06F 7/10

Značky: dvojité, zapojení, separaci, obvodů, signálu, frekvence

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence vyznačené tím, že vstupní vodič (100) zapisované informace je připojen na první vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (101) režimu zápisu je připojen na druhý vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (102) čtené informace je připojen na první vstup druhého součinového obvodu (2) a dále vstupní vodič (103) režimu čtení je připojen na druhý vstup...

Zapojení pro vyhodnocení záznamu dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 222723

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jarabica Josef

Značky: frekvence, vyhodnocení, dvojí, zapojení, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení sestává z fázového komparátoru (3), výstup kterého je zapojen na trojbitovou paměť (4), paměť (4) je zapojena na zpětněvazbový regulátor (5), výstup kterého je zapojen na vstup napěťově řízeného oscilátoru (1), výstup kterého je zapojen na vstup generátoru (2) synchronizačních impulzů, přičemž na vstup fázového komparátoru (3) a paměti (4) je zapojen separátor (6). Výstup zapojení je vedený z generátoru (2) synchronizačních impulzů a...

Zapojení pro řízení frekvence volnoběžného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221561

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šindelář Bedřich, Kristen Jiří

Značky: řízení, volnoběžného, frekvence, zapojení, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší zapojení pro řízení frekvence volnoběžného generátoru, které umožňuje pomocí logických signálů rychle měnit frekvenci volnoběžného generátoru v rámci jedné periody generované frekvence. Změna frekvence je umožněna v širokém rozsahu několika řádů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do citlivých míst volnoběžného generátoru z lichého počtu invertoru se namísto časovacích součástí (kondenzátoru)...

Zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221559

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hainz Petr

Značky: frekvence, asynchronního, zapojení, vytvoření, statorové, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru. Frekvenčně numerický převodník se vstupem signálu otáček je zapojen přes aritmetickou jednotku na numericko frekvenční převodník. Na aritmetickou jednotku je připojen analogově numerický převodník se vstupem skluzové frekvence. Zapojení je vhodné pro regulátory pohonů s asynchronním šířkově impulsně modulovaným střídačem nebo cyklokonvertorem.

Zapojení pro regulaci rychlosti asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 219615

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mráz Zdeněk

Značky: motorů, regulaci, zapojení, frekvence, asynchronního, napájeného, měniče, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení regulačních vlastností elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence zvláště pokud se týká účinnosti a momentu asynchronního motoru. Uvedeného účelu se dosáhne použitím použitím komparátoru zatížení v regulačním obvodu rychlosti, jímž se zadává konstantní skluzová frekvence rotoru asynchronního motoru. Asynchronní motor pracuje v celém rozsahu řízení s konstantní skluzovou rychlostí rotoru...

Způsob měření rezonanční frekvence zejména elektromechanických měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219478

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pfeffer Miloš, Janský Ivan, Englich Jiří

Značky: rezonanční, frekvence, elektromechanických, způsob, měničů, zejména, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob automatického měření rezonanční frekvence, zejména elektromechanických měničů, případně sériových RLC členů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v okolí rezonanční frekvence vyhodnocováním fázové odchylky napětí na měřeném prvku a na reálné zátěži nespojitě reguluje kmitočet a hledaná rezonanční frekvence se stanoví určením střední hodnoty takto nespojitě regulovaného kmitočtu.

Zapojení generátoru impulsů proměnné frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 225937

Dátum: 01.07.1985

Autori: Chadima Ladislav, Bartoň Vladimír

Značky: impulsů, proměnné, generátoru, zapojení, frekvence

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru impulsů proměnné frekvence při použití číslicového integrovaného monostabilního klopného obvodu, které sestává ze zdroje proměnného napětí, číslicového integrovaného monostabilního klopného obvodu, odporu, kondenzátoru a zpožďovacího obvodu, vyznačující se tím, že zdroj (1) proměnného napětí je přes výstup (11) propojen se vstupem odporu (4), jehož výstup je spojen s prvým časovacím vstupem (22) číslicového integrovaného...