Patenty so značkou «fotometrický»

Fotometrický sposob stanovenia hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260344

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlatký Juraj, Novák Marko

MPK: G01N 21/75

Značky: spôsob, stanovenia, fotometrický, hydrazinu

Text:

...hydrazinu na báze kondenzačnej reakcie s p-dimetylamínobenzaldehydom v kyslom prostredí podľa nášho vynálezu, založený na tom, že k stanovovanej vzorke sa pridáva prášková zmes pozostávajúca z kyseliny šťaveľovej a p-dimetylaminobenzaldehyclu v hinotnostnom po~ mere 100 0,5 až 100 10 a po jej rozpustení sa meria absorbancia pri 455 nm.Použitie činidiel v tuhej fáze umožňuje dosiahnuť ich vyššiu koncentráciu v analyzovanej vzorke oproti ich...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: doskový, fotometrický, priestorovou, absorpciou, kolektor, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Batík Jan, Novotný Luděk, Hejtman Jiří

Značky: automatický, analyzátor, diskontinuální, fotometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí...