Patenty so značkou «fotometr»

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/22, G01N 21/03, G01J 1/04...

Značky: průtoková, fotometr, absorpční, provozní, kyveta

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Kyveta pro fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268330

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zachoval Pavel

MPK: G01J 1/00

Značky: fotometr, kyveta

Text:

...se skleněnými okénky pro průchod světelnáho paprsku. Po odmontování okének je možno celou kyvetu podle vynálezu mechanicky čistit. Tato kyveta vykazuje nižší hodnoty kontaminace než stávající nalévaci kyvety.Príklad provedení kyvety pro fotometr je v axonometrickém pohledu odhalujícím vnitřní uspořádání kyvety znázorněn na obr. 1, na obr. 2 je podélný řez kyvetou v místě jejího vstupního kanálku, na obr. 3 je alternativa kyvety 5 nátrubkem a...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Marek Miroslav, Volf Radko, Rybář Vladimír, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: optickou, fotometr, vazbou

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Pavelka Ivan, Karhan Jiří, Šťastný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Volf Radko, Anděl Michal, Kolář Milan

MPK: G01N 1/50

Značky: zabarvení, intenzity, reagenčních, proužku, dvoupaprskový, fotometr, vyhodnocení

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Zařízení k čištění plynu pro plamenný fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238656

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlík František, Schinkman Otto, Škodová Zdenka

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, plamenný, plynů, čištění, fotometr

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění plynu pro plemenný fotometr sestávající z tlakového válcovitého odlučovače nečistot s dolní vnější matkou, uzavřeného dvojcestnou šroubovací hlavicí s přívodem plynu spojeným s vnitřní tlakovou expanzní tryskou se zaváděcí rourkou do kondenzačního prostoru s výplní, který je spojen s odváděcím plynovým kanálem, přičemž hlavice je opatřena horní vnější matkou. Zařízení je dobře vyrobitelné, před měřením snadno a rychle...