Patenty so značkou «fosforečnanov»

Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17850

Dátum: 05.12.2007

Autori: Hartmann Christa, Kaufmann Daniel, Meier Ulrich, Sekkat Nabila, Gessier-vial Corine, Ambühl Michael, Meyer Andreas, Küsters Ernst

MPK: B01D 15/00, B01J 20/02, A61K 33/26...

Značky: uhľohydrátu, adsorbent, fosforečnanov, železitého, báze

Text:

...je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej...

Cyklický spôsob výroby fosforečnanov lítia a kovu vlhkou chemickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7114

Dátum: 17.03.2006

Autori: Nuspl Gerhard, Zuber Josefine, Vogler Christian

MPK: C01B 25/00

Značky: vlhkou, cyklický, cestou, lítia, spôsob, chemickou, výroby, fosforečnanov

Text:

...môžu použit také zlúčeniny, ktoré sú svodou miešateľné avýhodne vykazujú vyššiu polaritu ako acetón.0021 Fosforečnan lítny, sol kovu MX. rovnako ako fosřorečnanový zdroj sa výhodne použijú vtakýoh množstvách, aby zodpovedali čo možno najbližšie stechiometrickým pomerom nasledujúcej reakčnej rovnice,pričom sa ako príklad fosforečnanového zdroja použila kyselina fosforečná0022 V následnom kroku (b) sa pridá bázický zdroj lítia, akým je...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gabčo Milan, Lexa Vladimír, Harmaniak Ivan, Vážny Emil, Hutár Eduard, Chromický Karol, Teren Ján, Hegner Pavel

MPK: C01B 25/38, C01B 25/28

Značky: amónnych, polykondenzovaných, výroby, kontinuálnej, fosforečnanov, spôsob, taveniny

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Vážny Emil, Gabčo Milan, Teren Ján, Hegner Pavel, Štec Boris, Harmaniak Ivan

MPK: C05B 7/00

Značky: spôsob, kondenzovaných, výroby, fosforečnanov, amónnych, taveniny

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 244349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Žák Jioí, Srbek František, Šabata Stanislav

MPK: C01B 25/25

Značky: kondenzovaných, spôsob, amónnych, fosforečnanov, přípravy

Text:

...kyseliny fosfo 4rečné s vyšším obsahom kationických nečistôt.Nevýhodné je tiež i použitie močoviny ako kondenzačného činidla, vzhladom na tepelnú bilanciu neutralizačno-dehydratačnej reakcie, pretože jej rozklad má endotermický charakter.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amônnych podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakcia kyseliny fosforečnej a plynného amoniaku...

Sposob prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 249214

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dvořák Jan, Teren Ján, Valenta Rudolf, Hutár Eduard, Hermann Lubomír

MPK: C05B 7/00

Značky: spôsob, fosforečnanov, kondenzovaných, amónnych, přípravy, taveniny

Text:

...a/alebo tiomočoviny.Zistílo sa tiež, že na 100 hmotnostných dielov fostoru dávkovaného do vysokoteplotnej simultánne vedenej neutralizácie a dehydratácie je účelne vnášat 4,4.103 až 12.102 hmotnostných diel-ov, s výhodou 4 až 53 hmotnostných dielov močoviny a/alabo ticmočoviny. Močovina a/alebo tiomočovina sa »do procesu môže vnášat vo forme čistých zložiek, a to ako tuhé látky, tavení-ny, roztoky, alebo suspenzie, alebo ve forme .aduktov...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 237462

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dvořák Jan, Valenta Rudolf, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05B 7/00

Značky: spôsob, fosforečnanov, kondenzovaných, amónnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy taveniny obsahujúcej kondenzované fosforečnany amónne reakciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s koncentráciou 32 až 64 % P205 a teplotou 5 až 150°C alebo roztoku dihydrogénfosforečnanov amónnych v trihydrogénfosforečnej kyseline a plynným amoniakom, pričom neutralizačno-dehydratačná reakcia prebieha za podmienok, pri ktorých stredná hodnota mernej hmotnosti kvapalnej reakčnej zložky obsahujúcej kyselinu...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230266

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hutár Eduard, Hrušovský Jozef, Teren Ján

MPK: C01B 25/28

Značky: prevádzanie, spôsob, kontinuálnej, přípravy, kondenzovaných, fosforečnanov, tohoto, spôsobu, taveniny, amónnych, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou kyseliny fosforečnej, obsahujúcej 50 až 80 % P2O5 a teploty 15 až 800 °C, alebo reakciou roztoku fosforečnanov amónnych v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, ktorý sa do reakčného prostredia dávkuje v prebytku vzhľadom na množstvo amoniaku viazané v tavenine vo forme fosforečnanov amónnych, vyznačujúci sa tým, že neutralizačno-dehydratačná reakcia medzi...

Spôsob vytvárania elektronických povlakov na orientované transformátorové pásy na báze fosforečnanov alebo zmesi fosforečenanov a borátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222013

Dátum: 15.07.1985

Autor: Košturiak Adam

Značky: fosforečnanov, báze, povlakov, pásy, borátov, transformátorové, orientované, zmesí, vytvárania, spôsob, elektronických, fosforečenanov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania elektrotechnických povlakov na orientované transformátorové pásy na báze fosforečnanov alebo zmesi fosforečnanov a borátov vyznačený tým, že na orientované transformátorové pásy sa nanesie vrstva kysličníka horečnatého a ďalej sa nanesie vodný roztok zložený z 1 hmotnostného dielu kyseliny fosforečnej, 2 až 100 hmotnostných dielov dihydrofosforečnanu litného, hlinitého, horečnatého alebo ich vzájomnej zmesi, vytvorenej...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216856

Dátum: 31.10.1984

Autori: Juhás Milan, Nádvorník Róbert, Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: tohoto, kondenzovaných, přípravy, taveniny, zariadenie, fosforečnanov, amónnych, kontinuálnej, prevádzanie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou horúcej kyseliny fosforečnej alebo horúceho roztoku dihydrogénfosforečnanu amónneho v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, prebiehajúcou prípadne za kontinuálneho pridávania 1 až 20 hmotnostných dielov močoviny na každých 100 hmotnostných dielov odlúčenej reakčnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že kyselina fosforečná, alebo roztok dihydrogénfosforečnanu...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 218193

Dátum: 15.09.1984

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Herman Luboš, Franko Ján

Značky: spôsob, kondenzovaných, přípravy, amónnych, fosforečnanov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickým spracovaním dihydrogénfosforečnanu urónia pri teplote od 110 °C do 250 °C bez alebo v prítomnosti amoniaku tak, že kryštalický a/alebo roztavený a/alebo rozpustený dihydrogénfosforečnan urónia [CO(NH2) (NH3)]. .H2PO4 sa bez prídavku alebo za súčasného prídavku amoniaku uvedie do priameho kontaktu s kvapalnou a/alebo plynnou teplonosnou látkou zohriatou na teplotu od 110 °C do 250...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 214210

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: fosforečnanov, spôsob, výroby, amónnych, kondenzovaných, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickou dehydratáciou dihydrogénfosforečnanu urónia - /CO//NH2//NH3//.H2PO4, pri teplota vyššej než 115 (C a nižšej než 230 (C termickou dehydratáciou, ktorá prebieha vo filmovej vrstve taveniny dihydrogénfosforečnanu urónia a jeho zmesí s produktami termického rozkladu, vytvorenej voľným roztekaním a/alebo mechanickým roztieraním a/alebo nanášaním taveniny do temperovaného...