Patenty so značkou «forem»

Zařízení pro chlazení sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 20

Dátum: 11.08.1993

Autor: Trtík Jiří

MPK: C03B 9/02

Značky: zařízení, sklářských, chlazení, forem

Text:

...nastaven ke formy Z. Každá forma má totiž jinou velikost. rovněž výška s láie a délky sklářských píštal.a lg nosná ocelové deska F. na které je upevněna pracovní des ka L z měnoformu. litiny nebo teplotné odolného plastu. Na teno pracovní desce L je volně položena dělená sklářská forma Z ze dřeva. pěnoformu. oeelolitiny neho uhiíková. Al~ternativně může být tato forma i nedělená.Zesodu je k nosné desce 3 upevněn pneumatický válec pro ovládání...

Zámek forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 277038

Dátum: 18.11.1992

Autor: Krejči Josef

MPK: B28B 7/00

Značky: forem, zámek

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, složitých, výroby, galvanoplastické, forem, tvarově, postupy

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Nosič trvalých licích forem s dvoustranným vyhazováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269266

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazurka Miroslav, Ston Jiří, Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav

MPK: B22C 9/06, B22D 15/00, B22D 17/22...

Značky: forem, licích, vyhazováním, dvoustranným, trvalých, nosič

Text:

...1 a spojenými čtyřmi pevnými vodicími tyčemi g na jedné straně pevné uloženými, uprostřed spojuje kloubldvojdílné vzpêry 31 druhou nosnou desku 19 a druhou rámovou deská 8 kloub 1 dvojdílné vzpěry a spojuje druhou nosnou desku la a konzolu j. s čepyrdruhé rámové desky § dohromady s dvojici horních klik j, dlouhých spojovacie) ojnic 5 a krátkymi spqjovacími ojni. cemi 6. přičemž v druhé rámové desce g je uloženo první pouzdro g uvnitř s...

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Lubomír, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 39/26, B29L 11/00

Značky: výrobu, nástroj, tvářecí, čočky, kontaktní, forem, odlévacích, plášťových

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Pojivo pro výrobu keramických skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268758

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horn Günter, Weihnacht Wolfram, Liesch Gisela, Mardicke Bärbel, Gelszinnus Günter

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: keramických, skořepinových, pojivo, forem, výrobu

Text:

...Karamu waurmrnaawrh rmnponmampywmme pacfgopu csaaynmmx. 3 TM pacTBupu cansynmwx muenr Kax npaamnü mx ar U nu 3. Tpeayenoe cnnepuanmc nwakmcr KpeMHma nocTmmranma nocTaTouHoň cnwsynmeñ üHDCU 6 HUĽTM umxmľ c npenenax c 12 no 17 X.aancmenmen aànoñ uacrm aroxcmrpynn wepea Mermnonue rpynnu nocvmruercn uyucTummTunbnue ynyumenmme cumsynmmx caoňcTa. Kovoue npmaenyr acoaenuo K nanumeunuň nnownocrnn Kepanmumckmx ocuoukouux mapu.370 nouumeHme npnwnocru...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Péter Imre, Aracs Zsuzsanna, Stiller Mária, Miszori Sándor, Harsányi Kálmán, Bogsch Erik, Bod Péter, Fekecs Éva, Hegedüs Béla

MPK: A61K 31/425

Značky: famotidinu, získavání, způsob, forem, čistých

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Způsob výroby pevných farmaceutických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268177

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sanner Axel, Laemmerhirt Klaus, Spengler Reinhard, Klimesch Roger, Lang Siegfried, Goedtz Hans-helmut

MPK: A61K 9/22

Značky: pevných, farmaceutických, způsob, forem, výroby

Text:

...že ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami taji nebo jsou ve změkčeném stavu v požadovaném rozsahu teplot také bez zvláštních změkčujícich přísad. Tání nebo změkčenl pod určitou teplotu je popřipadě potřebné e ohledem na možné tepelné nebo/a oxldačnl poškození nejen účinné latky, nýbrž také polymeru N-vlnylpyrrolid-2-onu. Tento polymer by mohl při zpracování vytlačovánlm zežloutnout a z tohotodůvodu...

Způsob výroby pevných lékových forem s obsahem ibuprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267045

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rubínová Jitka, Koblas Karel

MPK: A61K 9/20

Značky: způsob, ibuprofenu, pevných, forem, lékových, obsahem, výroby

Text:

...bud hnětením, kdy se z prachových častíc a roztokem pojíva vytváří plastická hmota, která se mechanicky rozdrobí a vzniklézrna se usuší nebo přímou agragací častíc ve vznosu.Při tvorbě receptury a stanovení vhodného technologického postupu je třeba brát aamozřejmě v úvahu vzájemnou snašenlivost jednotlivých složek a to jak látek účinných, takJedny 2 nejcbtižnějších případů receptur jsou pevné lakové formy 3 řízeným uvoľňováním a 5...

Ředidlo dělicího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266825

Dátum: 12.01.1990

Autori: Komprda Bohumír, Láník Igor, Elefant Miloš

MPK: B22C 3/00

Značky: kovů, tlakovém, ředidlo, odlévání, mazacího, ošetření, dělícího, forem, prostředků

Text:

...s převažující většinou isoaleknů a bodem vzplanutí V uzavřeném kelímku v rozmezí 20 až 32 °Ca hustotou při 20 °C 780 kg.m 3, jako ředidla dělícího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, tvořeného směsi minerálních, rastlinných a žívoěišných olejů, tuků a vosků, s případným obsahem pevných látek, jako jsou kovové prášky a grafit.ku na formu má i vlastní ředidlo dělicí a mazací účinky, kterými zlepšuje účinnost...

Dvojčinný vyhazovač, zejména lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266172

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kristek Boleslav

MPK: B30B 15/30

Značky: dvojčinný, forem, lisovacích, zejména, vyhazovač

Text:

...koliky gg. Horní vyhazovaci desky gg a ggg jsou pŕestavítelně uloženy prostřednictvím vodicích pouzder gg, ggg, upevněných v dolních vyhazovacich deskách łé, łâg a horních vyhazovacich deskáoh gg, ggg na vodicich sloupcĺch gg upevněných V opěrné desce gg umistěné vedle horní rozpěrné desky łg. Horní vyhazovaci deska gg se opírá o dolni rozpěrnou desku łg, přičemž proti horní vyhazovací desce ggg jsou v opěrné desce 35 uložena boční jádra 35...

Zařízení pro seřizování nožky u forem přímého nástřiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265683

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šmoldas Stanislav

MPK: B29C 45/08, B29L 31/50

Značky: zařízení, nožky, nástřiků, přímého, seřizování, forem

Text:

...a současně ke zvýšení jistoty správneho nastavení nožky vůči dutině formy,a tím i ke lepšímu zajištění výroby kvalitní obuvi.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kdy na obr. 1 je nârysny pohled na zařízení ze strany rysek, na obr. 2 vlevo je bokorysný pohled v řezu a na obr. 3 je částečný núrysný pohled na toto zařízení v řezu a je zde znázorněno umístění čepů v pouzdru a posuvném peru.Zařízení...

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: zvláště, licích, zařízení, forem, chlazení

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Skořepinová směs pro výrobu skořepinových forem a jader vstřelováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 264920

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pašava Josef, Kůst Bedřich

MPK: B22C 1/22

Značky: jader, směs, vstřelováním, výrobu, skořepinová, forem, skořepinových

Text:

...na horký model.Účelom vynálezu je zvýšení pevnostních vlastností, zvýšení rychlosti natavování, zvýšení odolnosti při tepelném šoku a omezení, případně úplné odstranění postřiku modelového zařízení dělicím prostředkem.Tyto požadavky do značné míry splňuje skořepinová směs, sestávající ze 100 hmotnostnich dílů křemenného písku ohřátého na 130 OC až 160 OC a 3 hmotnostních dílü novolakové pryskyřice, přičemž jako přĺsadu tvoří suspenze...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu forem přítomnosti uhlíku v anorganických a organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264877

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/46

Značky: organických, stanovení, obsahu, anorganických, materiálech, přítomnosti, uhlíku, identifikace, způsob, forem

Text:

...uvedeném způsobu je analyzovaný vzorek o hmotnosti cca 0,005-l g, umístěný V křemenné trubici, postupně zahříván v proudu kyslíku v rozmezí teplot 60 až 1 400 °C po dobu 3 až 20 minut a reakcí vzniklé plyny, C 02 respektive C 0, jsou v závislosti na teplotě kontinuálně detekovány metodou měření infračervené absorpce. Daným způsobem lze analyzovat pevné vzorky i vzorky kapalné. Výzkumem bylo zjištěno, že jednotlivé formy uhlíku v...

Přípravek pro odstraňování uvízlých vtoků ze vstřikovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263343

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Mačenka Lubomír

MPK: B29C 45/38

Značky: vstřikovacích, uvízlých, přípravek, vtoku, forem, odstraňování

Text:

...čelní ploše je zabudován vytlačovací trn263 343 uspořádaný v jeho ose, přičemž jeho zadní čelní plocha je opatřena opěrným zahloubením.Je výhodné, když válcovité těleso s vytlačovacím trnemje pružné suvně uloženo v naváděcím pouzdru s kuželovitoupřední plochou, v jejímž vrcholu vyústuje vodicí otvor prosuvné uložení vytlačovacího trnu .Podle vynálezu může být přední čelní plocha válcovité ho tělesa kuželovitá a přípravek může být opatřen...

Zařízení k ovládání forem pro tlakové tváření elastomerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263228

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skopálek Josef, Kotek Vladimír, Kolář Emil

MPK: B29C 45/28

Značky: ovládání, tváření, zařízení, forem, tlakově, elastomerních

Text:

...jeuložena na křížové spojce 1 drážkového hřídele g vedeného posuv ně V pouzdru A otočně uloženém v ložiskách Q v základním těleseQ a zalisovaném do hnaněho ozubeného kola 1 spojeného ozubeným řemenem § s hnaoím ozubeným kolem ll, přičemž obě ozubená kola 1,ll jsou uložena ve vidlici vytvořené V rámu základního tělesa §. Hnací ozubené kolo ll je uloženo na otočném hřídeli lg a přes spojku lg spojenoshnacím hřídelem hydromotoru 13. Posuvný...

Kontrolní přípravek pro zjišťování prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263134

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandera Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 2/00

Značky: zjišťování, šroubu, kontrolní, odvzdušňovacích, přípravek, prodyšnosti, forem

Text:

...šroubu, takže se průchodnost plynů postupně snižuje. Než dojde k úplnému ucpání odvzdušňovacích šroubů, musí být tyto včas vyměněny. Jinak dojde k vadám odlitku, způsobeným nedostatočným odvodem plynů, které si pak razí cestu přes tuhnoucí odlítek do jeho vnítŕního prostoru. Je proto nutná pravidelná kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů.Dosud se kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů provádí na odvzdušňovacích šroubech,...

Zařízení na vysouvání kostek cukru z lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262345

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pachovský Václav, Šimek Jaroslav

MPK: C13H 1/00

Značky: lisovacích, vysouvání, forem, zařízení, kostek, cukrů

Text:

...umístěna vertikálně otáčivá lisovací soustava 3 s lisovacími formami 1 kostek g cukru rozestavěnými do kruhu. otáčivá lisovací soustava 3 je otočná podle středu S. ke každé lisovací formě 1 náleži jedna kladka § nesoucí razník Q posuvný uvnitĚŽf 5 rmyg Kvěäení kladek § lisovačíchuforem A je určena vodicí dráha 1. U spodní části otáčivé lisovací soustavy 3 je úderník gvýkyvněäuložený na čepu g a zavěšený na pružině lg. kladka ll úderníku 5 je...

Odvzdušňovací šroub pro odvod plynů z forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262291

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kadlec Jiří, Jandera Jiří

MPK: B22C 9/00, B22D 13/10

Značky: šroub, plynů, odvod, odvzdušňovací, forem

Text:

...prodyšnost odvzdušñovacího šroubu až na nulu, což pak vede ke vzniku vad na odlitcích. odvzduäňovací šrouby je pak nutno nahradit novými, což je velmi pracné a vede ke zvýšení provozních nákladů a nároku na údržbu a kontrolu. Zdlouhavé a pracné je rovněž plnění odzvdušñovacích šroubů pískem.Tyto nevýhody jsou odstraněny odvzdušňovacím šroubem, který má osový otvor procházející tělesem hlavy a dříku šroubu, podle vynálezu, jehož podstata...

Zařízení k vyklopení horních a spodních nosičů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261942

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Emil, Šálek Jiří

MPK: B29L 31/50, B29C 45/64

Značky: spodních, zařízení, horních, forem, vyklopení, nosičů

Text:

...omezeny mikrospínači 15 vyklápěcího zařízení v souvislosti s otáčením a zdvihem ojnioe É. Pístnice g dvojramenného válce lg je upravena jako ozubený hřeben ll, zapadající svými zuby do zubů ozubeného kola § uloženéhootočně v nosném rámu lg. Ozubené kolo § má na svém čepu upevněny dvě261 942 kliky 1 přes čep ojnice Q otočně.spojené s ojnicí §, jejíž druhý konec je uchycen výkyvně na vedení gg pístnice hydraulického válce 21 vyrážecího...

Způsob identifikace vadných průhledných skleněných obalů a výrobních forem vadných průhledných skleněných obalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261643

Dátum: 10.02.1989

Autori: Komeštík Václav, Balatka Josef, Skrbek Jan, Voršilka Libor, Nosek Jaroslav

MPK: G02B 27/02, G01D 5/28, G07C 3/00...

Značky: výrobních, tohoto, zařízení, sklenených, vadných, způsobu, obalů, způsob, identifikace, provádění, forem, průhledných

Text:

...kanálu. Dále je možné ze zpracovaných signálů získat i kód čísla formy, Vyrábějící vadný sklenený obal.Druhá část způsobu podle vynálezu, tedy způsob ide-ntifi-kace vlýrobních forem vadných průhledných skleněných obalů probíhá tak, že po vyřazení vodného průhledného skleněného obalu 5 kontrolní linke-u kod výrobní formy, vytvořený podle popisu vpředchozím odstavcí, je snímán a zpracován rovněž .podle předchozího odstavce a je příveden...

Zařízení na výrobu keramických skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260961

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hoffmann Werner, Gelszinnus Günter

MPK: B22C 9/14, B22C 25/00, B22C 13/08...

Značky: zařízení, skořepinových, výrobu, forem, keramických

Text:

...rpynnan cBHsaHunpononnmnMn H owsoamum nponoamn co cranuneü pereHepauną nuz cymHTenLHoro Bosyxa H pacnonomenu B nonammeu nosymnmm KananaMu ycrpoňcraa Harpeaauna n aehrunnwopu c poccenbHmMu knananaun HnunaMenbHHMH manmsann. TeM caMuM ocTHraeTcH npucnocoönenuaa cymxu renneparypa H noxnmqaewcn onpenenennan CKDp 0 CTb BOSAYXB. Hacrn Kauana.cymKn, B KOT 0 pHX CYMMTEHBHMŘ aosyx ocoöenuo narpymaeTcn so unn DQCTBODHTBHHMH, Henocpecrseuuo...