Patenty so značkou «fluidným»

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: najmä, kotle, palivo, fluidným, spaľovaním

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285645

Dátum: 20.04.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: fluidným, spaľovaním, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kotol s fluidným spaľovaním, v ktorom je k fluidnému roštu (2) napojený vysokotlakový ventilátor (15) s plynulou reguláciou dopravovaného média na dopravu spaľovacieho a fluidačného vzduchu do fluidnej vrstvy, k vysokotlakovému ventilátoru je napojený zmiešavací mechanizmus tvorený regulačnými klapkami (RK1 a RK2) na nastavenie pomeru nasávacieho vzduchu a vyčistených recyklovaných spalín nasávaných z dymovodu (20), pričom na výstupe...

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

MPK: C02F 9/02, C02F 3/12

Značky: fluidným, biologického, získavania, reaktora, spôsob, lôžkom, pomocou, odpadovej

Text:

...lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní...

Reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom a spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc tohto reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284253

Dátum: 03.11.2004

Autori: Belin Felix, Alexander Kiplin, James David

MPK: F22B 1/00

Značky: teploty, lôžkom, cirkulačného, reaktora, spôsob, fluidného, fluidným, tohto, regulovania, lôžka, reaktor, cirkulačným, částic, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor (1) s cirkulačným fluidným lôžkom obsahuje nádrž (40) na uloženie pevných častíc s úložnou kapacitou, stanovenou rozsahom zmien zásoby cirkulačných pevných častíc v plášti (6) reaktora (1), požadovanej na reguláciu teploty lôžka, v závislosti na očakávanej premenlivosti vlastností paliva a sorbentu a záťažových zmien reaktora (1), na uloženie pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (20) pevných častíc, recirkulačný systém...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3850

Dátum: 07.07.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: fluidným, spaľovaním, kotol

Text:

...podľa technického riešenia sa zmes vzduchu a recyklačných spalín cez tmbkový tluidný rošt 2 do fluidnej vrstvy dopravuje vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom, ktorý reguluje jeho otáčky v závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačné klapky RK 1 a RK 2, ktoré...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3691

Dátum: 08.01.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/28, F23C 10/00

Značky: spaľovaním, kotol, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sú zmes vzduchu a recyklačných spalín cez trúbkový rošt íluidného kúreniska 2 do tluidnej vrstvy dopravovane Vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom,ktorý reguluje jeho otáčky V závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačná klapky RK 1 a...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok v ústrojenstve s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2108

Dátum: 31.12.2003

Autori: Rümpler Karlheinz, Waskow Mike, Jacob Michael

MPK: B01J 2/16, B01J 8/18

Značky: látok, fluidným, spôsob, prúdu, tekutin, zariadenie, lôžkom, ústrojenstve, pevných, zavádzanie

Text:

...V dôsledku usporiadania steny privádzaného prúdu a steny spätného prúdu, ako aj prívodom fluidizačného prostriedku zariadením na prívod prúdu plynu vzniká pri príslušnej manipulácii s materiálom vo fluidizačnej oblasti určitý druh rotácie pevných látok.0005 Zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok nie je pritomto type mechanizmu s fluidizačným lôžkom usporiadané.0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť pre mechanizmus s fluidizačným lôŽkOHl...

Cirkulačný reaktor s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282785

Dátum: 12.11.2002

Autori: Alexander Kiplin, Walker David, James David, Belin Felix

MPK: F22B 3/00

Značky: lôžkom, cirkulačný, reaktor, fluidným

Zhrnutie / Anotácia:

Pri cirkulačnom reaktore s fluidným lôžkom je v hornej časti (38) plášťa (32) reaktora umiestnený primárny odlučovač (58) častíc nárazového typu na odlučovanie častíc obsiahnutých v plyne prúdiacom v plášti (32) reaktora z jeho dolnej časti (36) do jeho hornej časti (38) a ich padanie do dolnej časti (36), k primárnemu odlučovaču (58) častíc je pripojená dutina (70), umiestnená úplne vnútri plášťa (32) reaktora, na zachytávanie a zhromažďovanie...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie paliva v reaktore s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2552

Dátum: 01.10.2002

Autori: Nieminen Matti, Kurkela Esa

MPK: C10J 3/46

Značky: zariadenie, splynovanie, lôžkom, reaktore, fluidným, paliva, spôsob

Text:

...riešenie problému s dechtom. Pri pokusochuskutočňovaných prihlasovateľom bol pokles koncentrácie dechtu vo fluidizovaných časticiachv prázdnej homej časti reaktora pri 900 °C a so zadržaním 10 sekúnd menší než 5 a plynové potrubie sa zanášalo ako účinkom kondenzovaných dechtov, tak aj vinou zlúčenín Vápnik/chlórPrihlasovateľ tiež vyskúšal splyňovanie tých istých palív V bežných reaktoroch s cirkulujúcím íluidným lôžkom. Pri týchto testoch...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Began Ctibor, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: spaľovaním, velkopriestorový, kotol, fluidným, parný

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobrovnický Jozef

MPK: F22D 7/00

Značky: cirkulačný, okruh, fluidným, kotlov, krabíc, vzduchových, spaľovaním, prepážok

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: parný, spaľovaním, kotol, fluidným

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: výparník, fluidným, kotla, spaľovaním

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239582

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seeanský Ivan, Eík Gabriel

MPK: F22G 7/00

Značky: fluidným, spaľovaním, parného, kotla, prehrievač

Text:

...z prehrievačov, ktorých hady, potažen zväzky hadov, sú do fluidnej vrstvy ponorené v pravidelne opakovanom poradí alebo tak, že v jednom zväzku hadov sa vystriedajú všetky hady prehrievačov. Všetky prehrievače majú vstupnú a výstupnú komoru, pričom vo vetvách prívodných potrubí sú umiestnené regulačná armatúry.Výhody takýchto usporiadaní prehrieva čov tvoriacich skupinu prehrievačov umiest nených v jednom, alebo viacerých fluldných...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Žuffa Milan

MPK: F22B 31/00

Značky: parného, výparník, spaľovaním, fluidným, kotla

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Parný kotel s dvojstupňovým fluidným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248486

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: parný, ohniskom, fluidným, dvojstupňovým, kotel

Text:

...je skutočnosť, že vo vnútornom priestore tluidného reaktoru je stála teplota, ktorá sa nemení v závislosti na akosti uhlia, a preto prestup tepla do membrán zapojených ako diel prehrievača pary je stály. Tak sú kompenzované nižšie prestupy tepla do prehrievača pary v spaľovacej komore a tahoch kotla.Ďalšou výhodou je, že oproti vychladeniu membrán kotlovou vodou nie je nutná inštalácia obehového čerpadla a že hmotnosť celého kotla sa...

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226669

Dátum: 15.05.1986

Autori: Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: spaľovaním, fluidným, kotla, parného, zariadenie, nábehové

Zhrnutie / Anotácia:

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním, pozostávajúce z nábehového cyklónu so zabudovaným horákom, z prechodového kusa, z rozvádzacieho potrubia a z nahrievacích dýz, ďalej pozostáva zo zavodňovacích rúr, vstupnej komory, vychladzovacích rúrkových stien nábehového cyklónu, výstupnej komory a prevádzacích rúr, vyznačujúce sa tým, že nábehový cyklón (1) so zabudovaným horákom (2) je spojený prostredníctvom prechodového kusu (3) a...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: prehrievač, fluidným, parného, spaľovaním, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F22G 7/00

Značky: spaľovaním, parného, fluidným, prehrievač, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 222082

Dátum: 15.07.1985

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Malec Jan

Značky: fluidným, palív, parného, kotla, spaľovaním, ohnisko

Zhrnutie / Anotácia:

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív vytvorené z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien, fluidného roštu a sústavy rúrkových zväzkov výhrevných plôch, vyznačujúce sa tým, že bočné steny (3) a predná stena (4) sú vytvorené z vertikálne vedených plynotesne zvarených rúrok (6) výparníka, pričom pokračovanie prednej steny (4) tvorí šikmý strop (5) a zadnú stenu (7) tvorí vertikálna rúrková výparníková stena spalinového...