Patenty so značkou «fluidný»

Fluidný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 288154

Dátum: 16.12.2013

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/18, F23C 10/00

Značky: fluidný, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidný kotol s teplozmennými plochami susediacimi so stacionárnou oxidačnou fluidnou vrstvou (2) vo vznášaní, ktorá je tvorená vrstvou inertného materiálu s výškou do 1 m a granulami s veľkosťou do 3 mm, kde fluidný kotol je vybavený prívodom spaľovacieho vzduchu na jeho zafúkanie do fluidnej vrstvy (2) vo vznášaní pod tlakom 3000 až 10 500 Pa na dosiahnutie rýchlosti fluidácie 0,3 až 1,3 m/s, meranej pri normálnej teplote a tlaku, a prívodom...

Fluidný impulzný snímač vzdialenosti s elektrickým riadením periódy vzorkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 234051

Dátum: 01.10.1986

Autor: Georgiev Ivan

MPK: G01B 13/12

Značky: periódy, vzorkovania, snímač, riadením, impulzný, fluidný, elektrickým, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši meranie vzdialenosti pre uzavreté polohové servosystémy s nespojitou činnosťou. Jeho podstata je v tom, že riadený solenoidový ventil je pripojený na fluidný prvok pre snímanie vzdialenosti, ktorý je pripojený cez fluidný komparátor na pneumaticko-elektrický prevodník, ktorý je pripojený na elektronický pamäťový obvod. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Fluidný dávkovač s triedičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229266

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovač, triedičom, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka fluidného dávkovača s triedičom, ktorý rieši rovnomerné dávkovanie a triedenie pri doprave zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad fluidným roštom sú vo fluidnej komore s fluidizáciou zrnitého materiálu umiestnené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové rúrky pre odvod fluidujúcej časti zrnitého materiálu a na fluidnú komoru je napojená vzduchová komora so...

Monolytický fluidný planárny snímač laterálneho posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 223688

Dátum: 15.03.1986

Autor: Georgijev Ivan

Značky: snímač, fluidný, planárny, laterálneho, monolytický, posunutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania laterálneho posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohovania technologických hlavíc priemyselných robotov, pracovných nástrojov atď. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z dvoch planárne integrovaných fluidných prvkov pre snímanie vzdialenosti, ktorých priľahlé napájacie kanály sú spoločné a všetky ich napájacie kanály sú navzájom prepojené prepojovacím...

Fluidný dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222649

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gubčo Vladimír, Bobovnický Jozef, Liko Ľudovít

Značky: dávkovač, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru pneumatickej dopravy sypkých materiálov. Rieši problematiku ich rovnomernej distribúcie do viac dopravných potrubí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fluidný dávkovač je napojený na zásobník prášku pomocou spojovacieho kusu s fluidizáciou materiálu nad fluidným roštom vo vnútri fluidnej komory vytvorenej v telese fluidného dávkovača, pričom nad fluidným roštom vo fluidnej komore sú umiestnené výtokové otvory, do ktorých...

Monolytický fluidný planárny snímač bočného posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227633

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: bočného, fluidný, planárny, snímač, monolytický, posunutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania bočného posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že je vytvorený dvojicou fluidných planárných reflexných snímačov vzdialenosti, usporiadaných v priestore tak, že ich roviny posdĺžnej aj priečnej symetrie sú navzájom posunuté, čo umožňuje pod statne zvýšiť rozlišovaciu schopnosť pre snímanie bočného...

Monolytický fluidný planárny snímač radiálneho posunutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227632

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: planárny, monolytický, posunutia, fluidný, snímač, radiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania bočného posunutia pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že je vytvorený dvojicou fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, usporiadaných v priestore tak, že ich roviny pozdĺžnej symetrie sú totožne a roviny priečnej symetrie sú navzájom posunuté, čo umožňuje zvýšiť rozlišovaciu schopnosť pre snímanie...

Fluidný digitálny snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227631

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: fluidný, hubice, digitálny, zváracej, automatické, polohy, zváranie, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní tupých zvárov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov s regulátorom polohy typu trojpolového relé s necitlivosťou. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z trojice fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých dva sú prevádzkované v režime merania relatívneho bočného posunutia...

Monolytický fluidný planárny snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolového relé s necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227630

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: trojpolového, charakteristikou, planárny, vzdialenosti, monolytický, relé, fluidný, necitlivosťou, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši základnú úlohu merania relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania funkčne spojenou so súradnicovým systémom a okamžitou rovinou merania, určenou rovinou vyústenia napájacích dýz fluidného planárneho reflexného snímača vzdialenosti, ako aj obvodové úlohy, ako polohovanie technologických hlavic priemyselných robotov a manipulátorov, kde vytvárajú spätnoväzobný prvok...

Kombinovaný odporovo-reflexný fluidný planárny snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227629

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: kombinovaný, odporovo-reflexný, fluidný, planárny, snímač, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychloLtné polohové servosystémy a usporiadanie geometrického tvaru snímača podľa vynálezu, ktoré spája výhody odporového a reflexného snímača vzdialenosti a podstata ktorého spočíva v tom, že dvojica napájacích kanálov planárneho fluidného reflexného snímača vzdialenosti je tvarována ako odporové snímače vzdialenosti. Vynález je znázornený na...

Fluidný snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227628

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: polohy, zváranie, hubice, zváracej, automatické, fluidný, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynále patri do odboru automatizačnej techniky a robotiky arieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní jednonásobných tupých priestorových zvarov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov priemyselných robotov. Jeho podstata spočívá v tom, že pozostáva z matice 4x4 fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých jedna štvorica je prevádzkovaná v režime merania relatívnej axiálnej...

Fluidný snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie tupých zvárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227625

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: zváracej, snímač, hubice, tupých, automatické, zváranie, polohy, zvárov, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní tupých zvárov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvojice fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých jeden je prevádzkovaný v režime merania bočného posunutia v priestore tvarovanej odrazovej plochy, charakterizovanej...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s multiparalelným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215221

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: vzdialenosti, planárny, napájením, fluidný, multiparalelným, snímač, reflexný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej kolmej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania, funkčne spojenou se zvoleným súradnicovým systémom s okamžitou rovinou merania, funkčne zviazanou se snímačem alebo iným objektom v priestore. Vynález v podstate pozostává ze samotného snímača opatreného prijímacím kanálom, symetricky uloženej dvojice vonkajších napájacích kanálov symetricky uloženej. Všetky...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s divergentným napájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215220

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: snímač, divergentným, reflexný, planárny, fluidný, vzdialenosti, napájaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania. Vynález v podstate pozostává z fluidného plenárneho reflexného snímača vzdialenosti opatreného prijímacím kanálom a súmerné uloženou dvojicou napájacích kanálov s prasadením pravouhlého prietočného prierezu navzájom divergentných. Vynález je znázornený na priloženom výkrese obr. 1.

Fluidný planárny snímač polohy horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223121

Dátum: 01.04.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: horáka, fluidný, planárny, polohy, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej meracej techniky a robotiky a rieši snímania polohy horáka pri zváraní kútových zvarov pre adaptívne riadiace obvody polohovania. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z monolitického funkčného bloku, ktorý je opatrený dvojicou subminiatúrnych fluidných planárnych snímačov vzdialenosti, ktorých osi sú navzájom na seba kolmé.