Patenty so značkou «fliaš»

Dvojica PET fliaš s nápojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5877

Dátum: 04.10.2011

Autor: Pollák Michal

MPK: B65D 1/04

Značky: nápojom, fliaš, dvojica

Text:

...a PET fľaša ą vybavená na hrdle vnútorným spojovacím prvkom 4 vo fonne závitu. Po naplnení sa PET fľaša l uzavrie platovou fóliou alebo Alu-fóliou a zaskrutkuje sa do naplnenej PET fľaše à s vnútomým závitom na vnútomej ploche hrdla tejto fľaše.Príklad 2 Na obrázku 2 je znázomené riešenie podobné ako na obrázku l, líši sa v šírke hrdla PET fliaš l, ą. Súčasťou krytu môže byť aj plombovaci prúžok (neznázornený).Na obrázku 3 je znázomené...

Spôsob plnenia fliaš plynom, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287485

Dátum: 22.10.2010

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Rajský Milan

MPK: B67C 3/00, F17C 5/00

Značky: naplnená, spôsobu, tohto, fliaš, zariadenie, plnenia, vykonávanie, plynom, fľaša, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia fliaš plynom spočíva v tom, že na hrdlo fľaše sa najskôr nasadí uzáver a pri nedotiahnutom uzávere sa fľaša naplní pôsobením vonkajšieho pretlaku plynu, pričom plyn prechádza predovšetkým cez medzery a drážky v závitovej časti hrdla. Po naplnení fľaše ešte za pôsobenia pretlaku plynu sa uzáver dotiahne. Zariadenie na plnenie fliaš plynom pozostáva z rúrkového telesa (3) s pružným tesniacim koncom (4). Hrdlo (6) fľaše s nasadeným,...

Dopravník fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13789

Dátum: 09.12.2009

Autori: Chaigne Patrick, Vazeille Joël

MPK: B65G 35/08, B65G 17/32, A47B 49/00...

Značky: fliaš, dopravník

Text:

...v držíakoch voľne rozmiestnených vo vzájomnom kontakte tak, aby tvorili pozdĺž stopy súvislú sústavu, pričom každý držiak je tvorený horizontálnou platňou, na ktorú na napája viacero vertikálnych lamiel, ktoré tvoria korunku, ktoré by sa mohli pružne vychýliť vo vzťahu k osi rotácie platničky, pričom ich predné vnútomé plochy sú určené na zadržanie fľaše okrajovým dierovaním po vložení do uvedenej korunky, charakterizovaný tým, že vnútorné a...

Zátka na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286362

Dátum: 21.07.2008

Autor: Musaragno Marco

MPK: B65D 39/00

Značky: uzatváranie, zátka, fliaš, víno, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (1) na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno, je vyrobená aspoň čiastočne zo syntetického materiálu a má aspoň všeobecne valcový tvar na vloženie do hrdla fliaš. Zátka (1) obsahuje aspoň jeden rúrkový kanál (2) upravený na uvedenie zvyškového objemu vzduchu prítomného vnútri fľaše do komunikácie s vonkajším okolím aspoň cez jednu membránu (3) vybavenú mikrootvormi a usporiadanú priečne na rúrkový kanál (2) a umožňujúcu prechod kyslíka z...

Zariadenie na skladovanie fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7235

Dátum: 01.08.2007

Autor: Brida Hubert

MPK: A47B 73/00

Značky: skladovanie, zariadenie, fliaš

Text:

...vtomto príklade uskutočnenia tvorené vždy rovnou kruhovou tyčou, ktorá voľne vyčnieva zo zadnej strany zariadenia na uloženie fliaš protiľahlej k strane odberu smerom k strane odberu. Obidve kruhové tyče sú tu zasunuté do slepých otvorov stredového dielu zadnej steny korpusu 9. So stredovým dielom zadnej steny korpusu 9 môžu byt spojené aj prostredníctvom skrutiek vyčníevajúcich cez otvory v stredovom diely zadnej steny korpusu 9 do...

Univerzálny uzáver fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4553

Dátum: 03.08.2006

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/00

Značky: univerzálny, uzáver, fliaš

Text:

...materiálu.Ďalej sú známe rôzne vákuové uzávery, keď pomocou pumpičky sa vyčerpá vzduch z prázdneho priestoru fľaše. Tieto uzávery sú vzhľadom na náročnú výrobu drahé a taktiež nezabezpečujú dlhodobo tesnosť uzavretých fliaš.Úlohou technického riešenia je odstrániť uvedene nevýhody a vytvorit taký uzáver, ktorý by pri víacnásobnom použití nestratil pružnosť a pevnosť a zaručil by dlhodobú tesnosť uzavretej fľaše pri jej uložení do...

Zariadenie na plnenie fliaš plynom a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4552

Dátum: 03.08.2006

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Rajský Milan

MPK: F17C 5/00, B67C 7/00

Značky: zariadenie, fľaša, plnenie, plynom, naplnená, fliaš

Text:

...uzáveru sa hrdlo fľaše zasunie do ústia plniacej hubice a otvorí sa ventil stlačeného plynu. Plyn preniká do fľaše cez prerušenia v závitovej časti hrdla. Po dosiahnutí požadovaného tlaku sa otáčaním fľaše uzáver pevne dotiahne, otočný mechanizmus sa odsunie smerom od plniacej hubice a fľaša sa vysunie z ústia plniacej hubice.Pre zvýšenie požiarnej odolnosti môže byť fľaša naplnená oxidom uhličitým.Prehľad obrázkov na...

Spôsob výroby jednovrstvových PET fliaš so silnou bariérou a zlepšenou jasnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6842

Dátum: 05.08.2004

Autori: Huang Xiaoyan, Schiraldi David A, Mehta Sanjay, Liu Zhenguo

MPK: B29D 23/00, B29D 22/00, C08K 3/00...

Značky: fliaš, silnou, jednovrstvových, jasnosťou, zlepšenou, bariérou, spôsob, výroby

Text:

...al. opisuje zmes polyamidov zakončených kyselinou s PET, ktorá je menej žltkastá V porovnaní s polyamidmi zakončenými aminom. Nie súuvedene žiadne údaje, týkajúce sa priestupncsti pre plyny0011 US Patent č. 6 346 307 patriaci Ghatta et al. opisuje použitie dianhydridu tetrakarboxylovej kyseliny na zníženie veľkosti dispergovaných domén V zmesi MXD 6 V PET. Príklady neudávajú údaje ohľadne farby, avšak pri koncentrácii MXD 6 v zmesi 10 hmotn....

Spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 284057

Dátum: 30.07.2004

Autor: Thonhauser Manfred

MPK: C02F 5/00, B08B 3/08, B08B 3/04...

Značky: odkameňovania, spôsob, oplachových, zabezpečením, súčasného, antibakteriálneho, fliaš, umývačiek, prostredia, zónách

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš, pri ktorom sa do vody v oplachovej nádrži umývačky fliaš vo vodnom roztoku dávkuje zmes anorganickej kyseliny, chloritanu sodného a chloridu sodného.

Nosič na uchytenie hrdla fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 283490

Dátum: 21.07.2003

Autori: Saulas Alain, Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/48, B65D 71/46

Značky: nosič, hrdla, fliaš, uchytenie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na uchytenie hrdla fliaš, vložením a nesením najmenej jednej fľaše (A), obsahuje hlavnú plochu (116) vymedzenú dvoma protiľahlými koncami okrajov a najmenej jeden otvor (144) na vloženie hrdla fľaše, ďalej dve bočné plochy (112,120) prehnuteľne spojené s bočnými okrajmi hlavnej plochy (116), ktoré vystupujú voľnými hornými okrajmi (250,252) nad úroveň hlavnej plochy (116) na zachytenie a udržanie hrdla fľaše po jeho vložení do otvoru....

Samootvárací uzáver pre vrstvené obaly alebo pre hrdlá nádob alebo fliaš, na uzavretie fóliovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 687

Dátum: 17.06.2003

Autori: Huber Hansjörg, Weist Mario, Seelhofer Fritz

MPK: B65D 51/18, B65D 5/74

Značky: materiálom, vrstvené, fóliovým, uzavretie, hrdla, nádob, fliaš, obaly, uzáver, samootvárací

Text:

...z fóliou zosilneného papiera,ktorý prechádza pod ňou, alebo z tam sa nachádzajúcej fóliovej membrány.0003 Bežné takéto samootváracie uzávery však nefungujú k úplnej spokojnosti. Z papierovej fólie alebo fóliovej membrány sa plátky nevyrežú čisto, ale tieto objímky skôr jednoducho vytlačia kus fólie. zostávajúci okraj je rozstrapkaný a tak zdrapy papiera alebo fólie zasahujú do priechodu, ktorý by vlastne mal byt voľný. Tieto zdrapy často...

Nosič predmetov, najmä fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 283317

Dátum: 25.04.2003

Autor: Le Bras Philippe

MPK: B65D 75/06

Značky: fliaš, nosič, predmetov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič výrobkov, najmä fliaš, plášťového typu obsahujúci k sebe navzájom sklonené panely vrátane bočného stenového panelu (42) a druhého stenového panelu (46) takého ako spodný alebo horný panel, ktoré sú navzájom spojené prehybmi, a prostriedok (10) nesúci a pridržujúci predmet (A) a nachádzajúci sa medzi bočným stenovým panelom (42) a druhým stenovým panelom (46), pričom uvedený prostriedok (10) obsahuje otvor (11) určený na zasunutie časti...

Nosič na prichytenie hrdla fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 283109

Dátum: 27.12.2002

Autori: Saulas Alain, Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/46, B65D 71/48

Značky: prichytenie, hrdla, fliaš, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Súčasťou nosiča na prichytenie fliaš je hlavná plocha (20, 116) s dvoma protiľahlými koncami okrajov (70, 72, 170, 172), prvá ohybová čiara (32, 14) a prinajmenšom jeden otvor (44, 144) na vloženie fľaše (A). Otvor (44, 144) je umiestnený po oboch stranách prvej čiary ohybu (32, 134) a prerušuje ju. V hlavnej ploche (20, 116) je vyrazená prvá čeľusť (40, 140), ktorá vymedzuje prinajmenšom časť otvoru (44, 140). Čeľusť (40, 140) je prehnuteľne...

Prepravka na fľaše a balenie fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3289

Dátum: 10.09.2002

Autor: Aikio Veijo

MPK: B65D 71/06, B65D 21/02, B65D 71/00...

Značky: přepravka, fliaš, fľaše, balenie

Text:

...k podpore fliaš v podstate ploché. Toto uskutočnenie môže bytpoužité hlavne ked fľaše zostávajú vzpriamené pomerne stabilne aj keď sú prázdne.Pretože spodný povrch prepravky má miesta hodiace sa pre uzávery alebo hrdlá fliaš,nová prepravka môže byt vždy umiestnená na vrch fliaš v prepravke zospodu až do žiadúcej výšky. Miesta vyhradené pre uzávery alebo ústia fliaš obsahujú s výhodou vodiace časti,vyčnievajúce zo spodkov zahĺbení,...

Blok plastových fliaš jednotného objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 298

Dátum: 29.07.2002

Autori: Rogai Marcello, Rogai Federigo

MPK: B65D 71/50

Značky: plášťových, jednotného, objemu, fliaš

Text:

...3) dve koncové časti 9, ktoré môžu byt vytvarované ako koncové časti 7 popísané vyššie a vyobrazené, alebo môžu byť tvarované ako duté hranolovité výbežky, vytvárajúce ložisko a postranný vodiaci povrch pre vyobrazený blok - ako je znázornené najmä na obr. 4. Koncové časti 9 stredového spoja 5 obsahujú výhodne vybranie 9 A, ktorý má účel čiastočne slúžiť ako prostriedok na vedenie bloku v stroji pri spracovaní blokov na účely plnenia a...

Univerzálny otvárač plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2341

Dátum: 18.01.2000

Autor: Masák Hynek

MPK: B67B 7/18

Značky: plášťových, otvárač, fliaš, univerzálny

Text:

...a že teleso je opatrenê najmenej jedným odľahčením.Prehľad Qbrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 rez univerzálnym otváračom plastových fliaš, obr. 2 spodný pohľad na univerzálny otvárač plastových fliaš a obr. 3 detail steny kónickêho otvoru s naznačenými drážkami a štvorcovými výstupkami.Univerzálny otvárač plastových fliaš, podľa obr. 1 až 3 je tvorený telesom 1, ktoré...

Dvojstranný uzáver plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1814

Dátum: 06.05.1998

Autor: Krčmár Karol

MPK: B67B 5/00

Značky: dvojstranný, fliaš, plášťových, uzáver

Text:

...plastových flias spočiva v tom,že uzáverv tvare rúrky s vnútorným-zavito,dvojnásobnej dĺžky doteraz používaného uzaveru,je v strede tejto dĺžky predelený kruhovou prepažKou,ktorá má funkciu uzatváracieho dne z oboch str§n.Technické riešenie noveho dvojstrenneho uzáveru umožní dalej využivať už použité nerecýklovateľne plastové Iľaše napriklad na vytváranie plastových pohárov.Prehľad obrázkov na výkreseDvojstranný uzáver plastových fliaš...

Podnos na prepravu fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1555

Dátum: 06.08.1997

Autor: Kristofferson Karl-gustaf

MPK: B65D 71/72

Značky: prepravu, fliaš, podnos

Text:

...napriklad objimky valcoveho tvaru. krúžky. priechodne diery alebo podobne. pričom každý má zachytiť viečko jednej fľaše. Podnos s dištančnými vložkami sa bude opierať o vyhlbenie alebo oporný krúžok vytvarovaný na hrdle alebo hornej časti fliaš. Ubjimky valcoveho tvaru alebo podobne sa v princípe kryjú so stredovým úeekom misiek. Fľaše uložená v dvoch alebo viacerých vretvách fliaš jedna nad druhou. oddelene podnosom s dištančnými vložkami....

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 279926

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: F16K 21/18

Značky: fliaš, istenie, mechanická, poistka, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická poistka je pevne zalisovaná do hrdla fľaše (5) a pozostáva z telesa (2), v ktorom je voľne nad sebou umiestnený plavák (7) a závažie (6), a to vo vodiacich rebrách (3). Nad nimi je pevne zalisovaná tkanina (8) a hrdlo (4) s priehradkou (9).

Zariadenie na horné zovreté pripevnenie fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 281588

Dátum: 07.08.1996

Autor: Bates Aaron

MPK: B65D 71/00, B65D 71/46

Značky: pripevnenie, fliaš, zariadenie, zovreté, horné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na horné zovreté pripevnenie fliaš je vytvorené z celistvého polotovaru, ktorý obsahuje hlavný panel (1) a prídavný panel v situácii prehnuteľného spojenia. Ako v hlavnom paneli, tak aj v prídavnom paneli sú vytvorené otvory v tvare kľúčovej dierky. Spojovací panel (10) je prehnuteľne spojený s jedným bočným okrajom hlavného panelu a svojím druhým okrajom je prehýbavo spojený so stabilizačným panelom (12), v ktorom sú vytvorené...

Nosič fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 281298

Dátum: 08.05.1996

Autori: Demaio James, Stout James

MPK: B65D 65/12, B65D 5/02

Značky: fliaš, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič fliaš na balenie a uchopenie určitého počtu fliaš uťahovacím spôsobom obsahujúci hornú stenu (1), dolnú stenu (47) a bočné steny, každá bočná stena má celkovo vertikálne umiestnenú dolnú časť (21, 35) a dovnútra zošikmenú hornú časť (6, 8) prehýbavo pripevnenú k dolnej časti kvôli vytvoreniu rúrkovitej štruktúry, horné koncové panely (2, 4) sú prehýbavo pripevnené ku každému koncovému okraju hornej steny spoločne s dolným koncovým panelom...

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 952

Dátum: 14.09.1995

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: B65D 50/08

Značky: poistka, mechanická, náplní, fliaš, istenie

Text:

...náplní fliaš zalisovanu do hrdh flaše, ktoré pozostáva z teľäâv ktorom je volne nad sebou ulo žený plavák a závažie vo vodiacich rebrách a nad nimi je pevn zalisovaná sieťka a hrdlo s prepážkou. Táto konštrukcia umožňuje dokonalé uzatvorenie fliaš pred nedovolenim plnením v akejkoľvek polohe, pričom však je vytekanie kvapaliny z flaše zaručené. V základnej polohe /stojatá fľaša/ závažie dotláčaplavák do sedla a tým uzatvára fľašu.Pri...

Zariadenie na otváranie závitových uzáverov fliaš a zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 706

Dátum: 05.01.1995

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 7/62

Značky: zaváraninových, otváranie, zariadenie, závitových, pohárov, fliaš, uzáverov

Text:

...na ýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu. Na obr.1 je pohľadna zariadenie ako celok z vrchu, pričom je na ňom zobrazený uzáver s vyznačením konštantného uhla styčných bodov.Príklady uskutočnenia Zariadenie podľa obr.1 pozostáva z plastikového telesa L ktoré má tvar pololistu atoto je opatrené rúčkou g. Vnútorná strana vypuklej časti tohto pololistu je vybavenázúbkovaním g. V časti plasttkového telesa nad...

Uzatvárač fliaš korunkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 224

Dátum: 09.09.1993

Autor: Krajča František

MPK: B67B 3/02

Značky: uzatvárač, fliaš, uzáverom, korunkovým

Text:

...1 délky 400 mm a průměru 1/2. Trubka l je na dolnim konci opatŕena úchytkou 2 se šroubem Q s křídlovoumatkou pro upevněni trubky ve svislé poloze. Na tělese trubky 1je pohyblivě upraven připravek, skládajici se ze dvou Objimek 3, zhotovených z trubky o průměru asi o 1/4 většim než trubka 1. které jsou navlečeny na trubku l tak, že jsou nad sebou ve stálévzájemné vzdálenosti a jsou navzájem pevné spojeny plochoukovovou spojkou § na níž je...

Zariadenie na čistenie fliaš a ich uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254651

Dátum: 15.01.1988

Autori: Važan Peter, Lapčík Ľubomír, Dragúň Michal

MPK: B67C 1/16

Značky: fliaš, čistenie, zariadenie, uzáverov

Text:

...do fliaš 3 a druhá hadica 17 s druhým ventilom 13 pre vpúštanie čistiacej tekutiny do uzáverov 6. Flaše 3 sú umiestnené vo flašovom koši 1 a uzávery sú umiestnené v uzáverovom koši 5. Flašový kôš 1 aj uzáverový kôš 5 sú uložené na pojazdných kolieskach 2 a v hornej polovici každej bočnej steny majú umiestnený čap 4. Uzáverový kôš môže byt opatrený vekom 7. Medzi prvým blokom A wa tretím blokom C je umiestnený druhý blok B s dvoma...

Spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 237806

Dátum: 15.03.1987

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 9/06

Značky: sklenených, zatavovania, fliaš, čerpacích, spôsob, izolačných, vložiek, trubičiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš a jeho účelom je dosiahnutie rovnakej veľkosti a tvaru zátavu čerpacích trubičiek, pričom v mieste zátavu nedôjde prakticky k zmenšeniu hrúbky steny čerpacej trubičky, čím bude zaručená kvalita zátavu, väčšia mechanická pevnosť zatavenej čerpacej trubičky, takže nie je potrebná dodatočná ochrana konca zatavenej čerpacej trubičky. Uvedeného účelu sa...

Spôsob čistenia odpadových vôd z výplachu fliaš na propán-bután

Načítavanie...

Číslo patentu: 218735

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hubáček Vítězslav

Značky: fliaš, výplachu, čistenia, propán-bután, spôsob, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových vôd z výplachu propán-butánových fliaš s recirkuláciou výplachovej vody je rozdelený na tri stupne. V prvom stupni sa prevedie oddelenie hrubých nečistôt gravitáciou, v druhom sa voda filtruje a v tretom sa prevádza chemické čistenie vyznačené tým, že sa na vody predčistené vo dvoch predchádzajúcich stupňoch pôsobí 40 l - 5 % roztokom dichlórizokyanuranu sodného na 7000 l množstva vody za 8-hodinovú smenu. Týmto...

Zariadenie pre uzatváranie fliaš použitými korunkovými uzávermi

Načítavanie...

Číslo patentu: 213856

Dátum: 01.05.1984

Autor: Krígovský Ondrej

Značky: zariadenie, fliaš, uzatváranie, použitými, korunkovými, uzávermi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostává z nosného násuvného valca 10, uzavretého na jednom konci a opatreného prítlačnou rukoväťou 20, ktorého vnútorný priestor má valcovité, stupňovito vytvorené dutiny 11, 12 nosnú a násuvnú, ktoré sú ukončeny kuželovito sa rozširujúciem osazeniem. V dutinách 11, 12 je presuvne uložený piest 30, v ktorého osovom otvore 1 je osová tyč, ktorá je pevne uchytená v uzavrenom čele válca a prítlačnej rukoväti 20 a na druhom konci...