Patenty so značkou «fixáciu»

Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7366

Dátum: 01.03.2016

Autori: Blaho Otto, Lencsés Pavol

MPK: B29B 15/08, B29D 30/48, B29B 15/14...

Značky: zariadenie, koncov, patkových, fixáciu, spôsob, drôtov

Text:

...lán §, 2 v dvoch pároch z formy navíjačky z pomocou dvoch symetrických rarnien 10, prichytením každého pám lán § alebo 2 dvomi čeľusťarni . Po presunutí manipulátora Z do polohy začiatku fixovania je jeden pár lán § presunutý vertikálnym pojazdom Q z východiskovej polohy do priestoru ovíjania v dvoch fixátoroch E. Oba fixátory E sú výhodne umiestnené v horizontálnej polohe zrkadlovo proti sebe na spoločnej konzole E vo vzájomnej...

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: 288193

Dátum: 22.05.2014

Autor: Toušek Radek

MPK: B65B 51/00, A01F 25/00, B65B 11/00...

Značky: tovarů, viacnásobnú, zariadenie, fixáciu, spôsob, fixácie, paletě, viacnásobnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru (2) na palete (1) a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru (2) na palete (1) zahŕňa uloženie tovaru (2) na základnú dosku (3), prekrytie tovaru (2) vzduchotesným neformovateľným obalom (4), rozoberateľne a vzduchotesne spojeným so základovou doskou (3), a odsatie vzduchu z obalu (4) ventilom (5). Voľné konce obalu (4) sa pred odsatím vzduchu vložia do drážky (6), ktorá prebieha po celom obvode základnej...

Spôsob a zariadenie na predbežnú fixáciu laminovanej látky na povrchu súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17570

Dátum: 23.05.2012

Autor: Greidenweis Michael

MPK: B29L 31/30, B29C 63/02, B29C 63/00...

Značky: zariadenie, látky, fixáciu, spôsob, laminovanej, súčastí, predbežnú, povrchu

Text:

...ktoré by Vykazovali Výhody oproti stavu techniky.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1 a zariadením so znakmi nároku 4.Výhodné a dalšie vytvorenia spôsobu ako aj zariadenia sú predmetom príslušných závislých nárokov.Základná myšlienka vynálezu spočíva V tom, už pri predbežnej fixácii laminovanej látky na najmenej jednom povrchovom úseku súčasti usporiadané na upínacom prípravku zaistiť polohu laminovanej látky a...

Univerzálny prostriedok na fixáciu a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5705

Dátum: 05.04.2011

Autor: Hrubý Roman

MPK: E05B 75/00

Značky: spôsob, fixáciu, prostriedok, univerzálny, použitia

Text:

...g a 3, z ktorých uťahovacia rukoväť 3 je opatrená na spodnom okraji okom Si do ktorého je vložená karabína i. Na oboch rukovätiach g, 1 sú navlečené gumené poťahy Q a Lłukončené manžetami. Do tela zámkovej rukoväte g je vložený zámkový mechanizmus Ql, ktorým prechádza ozubený pás l, zámkový mechanizmus 2.l.1 sa pomocou kľúča j nastavuje do polohy otvorenej, v ktorej sa pás môže pohybovať obidvomi smermi, to značí môže sa predlžovať alebo...

Spôsob tvarovania časti z plastu s kovovou prisadzovanou časťou pridržiavanou magneticky, tvarovacie zariadenie, a použitie magnetu na fixáciu tejto prisadzovanej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15581

Dátum: 29.03.2010

Autori: Depierre Emmanuel, Roze Jean-pierre, Debailleul Romain

MPK: B29C 45/16, B29C 45/14

Značky: plastů, spôsob, použitie, tejto, magnetů, tvarovania, prisadzovanej, magnetický, fixáciu, prisadzovanou, částí, tvarovacie, zariadenie, pridržiavanou, časťou, kovovou

Text:

...V tomto variante je uvedená zostava magnetov rozdelená na dve skupiny magnetov tak, že ked je jedna skupina v neaktívnej polohe l, v ktorejnevyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú časť, vyvíja druhá skupinaodpudzovaciu silu na prisadzovanú časť.0013 Konkrétne v tomto variante vynálezu môže byt uvedená prisadzovaná časť uložená v tvarovacej dutine obkročmo na paramagnetickej tyčke.0014 Na uskutočňovanie systému podľa vynálezu je magnet...

Zariadenie na fixáciu polohy krídla strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8813

Dátum: 11.06.2008

Autori: Sloma Krzysztof, Kaczynski Pawel

MPK: E04D 13/035, E05F 1/00, E05C 1/00...

Značky: křídla, strešného, zariadenie, fixáciu, polohy

Text:

...podrobnosti spojenia krídla s rámom okna, obr. 3 zobrazuje podrobnosti spojenia ramena s rámom okna, obr. 4 zobrazuje lôžko V axonometrickom zobrazení aobr. 5 je pohlad na posúvač.0008 Ako je vidieť na výkresoch, do rámu l krídla okna je primontovaná kladka 2, ktorá je nesená v dráhe 3, primontovanejk rámu 4 okna. a na čelo matice 5, ktoré je naskrutkované nakoniec tyče 6, klzne uložené V nastavovacej matici 7,naskrutkované do zvislej steny 8...

Zariadenie na fixáciu a polohovanie prístrojov, obrobkov a náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5704

Dátum: 16.12.2006

Autor: Drees Jürgen

MPK: F16C 11/04

Značky: obrobkov, nářadí, polohovanie, zariadenie, fixáciu, prístrojov

Text:

...zveráky, magnetické upínače, upínacie lišty, upínacie podložky, klanice atď.Nevýhodou týchto upínacich zariadení je ich obmedzený smer pôsobenia, obrobok alebo náradie možno totiž upnúť len v jednej rovine alebo osi. Komplexnejšie upínacie zariadeniaumožňujú upnutie obrobku alebo náradia aj V dvoch rovinách, totiž v smere X a Y, niekedy aj priestorovo V smere V smere X, Y, a Z. Takéto komplexné upínacie výtvory nie sú nič iné ako zariadenia...

Lekárske zariadenie na liečbu zlomených kostí alebo fixáciu stabilizujúcich prvkov k častiam kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16491

Dátum: 17.10.2006

Autor: Nijenbanning Gert

MPK: A61B 17/72, A61B 17/74, A61B 17/70...

Značky: kosti, liečbu, prvkov, zlomených, stabilizujúcich, zariadenie, lékařské, častiam, fixáciu

Text:

...lekárskych zariadení tohto typu môže byt nájdený V US patente US 5,209,753, V ktoromje skrutka vložená do pediklov dvoch alebo viacerých stavcov, pričom sú stavce spojenéprostredníctvom doštičiek alebo tyčí.0008 US 2003/078581 opisuje lekárske zariadenie vhodné na fixáciu častí kosti podľa úvodnej0009 Problém, ktorý môže nastať pri týchto známych zariadenia je spôsobený faktom, že časť kosti vo výbežku môže byť poškodená do takého...

Prídržný prvok na fixáciu najmenej jedného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3691

Dátum: 28.07.2004

Autori: Hauck Helmut, Schemmel Bruno, Allmann Fred, Horling Peter

MPK: F16C 35/04, F16B 37/00

Značky: ložiska, jedného, najmenej, přídržný, prvok, fixáciu

Text:

...prvky. V spracovaní vynálezu, ktorému sa dáva prednosť, sú tieto prvky na polohovanie a utesnenie pevne spojené s pridržným prvkom. Pritom môžu byť tieto prvky na polohovanie a utesnenie nanesené na prídržný prvok najmä striekacou technikou. Je obzvlášť výhodne, ak sa tieto prvky na polohovanie a utesnenie vždyzužujú smerom preč od svojej k prídržnému prvku odvrátenejstrane. Týmto kužeľovým tvarom sa pri montáži prídržného prvku uľahčuje...

Zariadenie na fixáciu káblov medzi skriňou radiacej páky a držiakom prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 865

Dátum: 01.12.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: B60K 20/02, F16C 1/00

Značky: držiakom, medzi, páky, skríňou, radiacej, převodovky, fixáciu, zariadenie, automobilů, káblov

Text:

...pohľad na vyhotovenie držiaka sozariadením podľa vynálezu a určeného na upevnenie na časťprevodovky, káble sú znázornená pred fixáciou na zodpovedajúcu časť skrine radiacej páky- obr. 3 je pohľad z iného uhla na zostavu z obr. 2- obr. 4 je čiastočný pohľad na skriňu radiacej páky pred fixáciou jedneho z káblov voľby stupňa alebo radenia rýchlosti- obr. 5 zodpovedá obr. 4 po upevnení obidvoch káblov- obr. 6 je pozdĺžny rez znázorňujúci...

Dištančné prvky na fixáciu armatúry vyrobené z PET-fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3328

Dátum: 06.11.2002

Autor: Polenkovič Miloš

MPK: E04C 5/20

Značky: fixáciu, vyrobené, dištančné, pet-fliaš, armatury, prvky

Text:

...bude najčastejšie rôzna. Vyrobené dištančné elementy z PET-fliaš bude vhodné použit na dištanciu prútovej výstuže v prievlakocha doskách, prefabrikátoch a na fixáciu armovacich sieti a armovacich košov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie objasñujú obr. č. l-lo.obr. č.1 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvojicou drážiekObr. č.2 Pôdorys dištančného prvku z obr. č. lobr. č.3 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvoma dvojicami drážok0 br....

Nosná karta na fixáciu WC závesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1752

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kopecký Ľubomír

MPK: B65D 73/00

Značky: nosná, fixáciu, karta, závesov

Text:

...sa surovinová základňa a nezaťažuje sa životné prostredie.Nosná karta pre fixáciu WC závesu je ďalej vhomej časti vybavená otvorom pre jej zavesenie. Konštrukcia výsekov na karte je z výhodou uskutočnená tak, aby dolná hrana karty bola rovnakej rovine s dnom telesa WC závesu, čo umožní aby nosná kartaPrehľad obrázkov na výkresochNosná kartaje bližšie ozrejmená na priložených výkresoch kde znázorňuje obr.1 nosnú kartu s výsekmí obr.2 nosnú...

Zariadenie na pevnú fixáciu kontajnera pri preprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 607

Dátum: 05.10.1994

Autori: Engler Ladislav, Odstrčil Jiří, Trojan Jiří, Vlasák Antonín, Chovanec Ladislav

MPK: B65D 88/12, B61D 3/20

Značky: přepravě, kontajnera, fixáciu, zariadenie, pevnú

Text:

...prepravným prostriedkom a druhá prepravovaným kontajnerom. Z týchto časť nesená pepavný prostriedkom, umiestnená na jehoprahov, pevne spojených s nosným rámom podlahy tohto prepravného prostriedku, pričom V každom fixačnom prahu sú V rovine rovnobežnej s podlahou usporiadané do strán smerom k pozdľžnej osi súmernosti aspoň dve dvojice týchto fixačných prahov výkyvne na odpružených ramenách blokovacej kladky s vertikál nou osou svojho...

Zariadenie pre fixáciu nákladu na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 214

Dátum: 09.09.1993

Autori: Hájek Miroslav, Poříz Vladimír

MPK: B65D 61/00, B65D 25/00

Značky: paletě, zariadenie, nákladu, fixáciu

Text:

...je toto riešenie ekologicky výhodné, nakoľko pri jeho využívaní nevzniká odpad, čo spolu s jednoduchosťou jeho konštrukcie a mnohonásobnosťou použitia predstavuje v porovnaníso známymi riešeniami značné ekonomické úspory.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľa technického riešenia je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom na obr. 1 je znázornená jeho konštrukcia pri pohľade z boku a na obr. 2 je zariadenie znázornenéZariadenie na...

Zariadenie na fixáciu nákladu na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 208

Dátum: 09.09.1993

Autori: Hájek Miroslav, Poříz Vladimír

MPK: B65D 61/00, B65D 25/00

Značky: paletě, nákladu, zariadenie, fixáciu

Text:

...nevzniká odpad, čo spolu s jednoduchosťou jehokonštrukcie a mnohonásobnosťou použitia predstavuje V porovnaníso známymi riešeniami značné ekonomické úspory.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľa technického riešenia je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom na obr. 1 je znázornená jeho konštruk cia v bokoryse a na obr. 2 jeho rez v náryse. Príklad uskutočneniaZariadenie na fixáciu nákladu na palete podľa obr. 1 pozostáva z...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Püschel Petr, Petříková Vlasta, Trýzna Pavel, Formánek Zdeněk, Maloch Jan

MPK: B01J 20/28, B01J 20/30, B01J 20/22...

Značky: látok, znečisťujúcich, sorbent, rádioaktívnych, fixáciu, toxických

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Zariadenie pre fixáciu kvapalných rédioaktívnych a toxických odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267175

Dátum: 12.02.1990

Autori: Breza Milan, Kucharik Dušan

MPK: G21F 9/20

Značky: odpadov, kvapalných, rédioaktívnych, zariadenie, toxických, fixáciu

Text:

...regulačného ventilu. Kondenzát brýdových pár je vytváraný v kondenzátore 5. a vypúšťaný do odpadovej kanalizácie ll, s možnosťou odberu vzoriek pomocou ventilu lg. Fixačné médium vyhrievané na požadovanú teplotu vo vyhrievacej nádobe 1 sa dávkuje do odparky pomocou zubového čerpadla lg vyhrievaného v čerpadlovom bloku pomocou prvního ohrievača 3, ktorý ohrieva aj fixačné médium v nádobe 1. Otáčky zubového čerpadla lg, je možné plynule meniť...

Zariadenie na fixáciu farbiva na povrchu hadice alebo pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260773

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kováč Vladimír, Dozsa Ján

MPK: B41J 27/00

Značky: farbiva, povrchu, hadice, pásky, fixáciu, zariadenie

Text:

...je vhodné ako pre sériovú,výrobu, tak aj pre kusov-ú. Pri sériovej výrobe sa umožňuje použitie pisacieho strojariadenêho diernon pás-kon, nakolko doba potrebná na kvalitné natavenie povrchu zodpovedá početnosti úderov. tohoto stroja. Pri kuwvej vrýmo×be zariadenie umožňuje ručné pí».sanie na stroji, kde počas prestávok v písaní riadený ventil uzavrie prívod vzduchu a zabráni prepaleniu hadice alebo fólie. Zariadenie umožňuje použitie...

Zariadenie na fixáciu labutienky pri jej spájaní, opravách a zakončovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 252870

Dátum: 15.10.1987

Autor: Štefek Martin

MPK: A41G 9/00

Značky: opravách, zariadenie, fixáciu, labutienky, zakončovaní, spájaní

Text:

...nakiadacej lišty 2. Na koncoch podstavného telesa 1 je na čazpoc-h 7 otočne uczhýtené obdlznirlrovité prietažné čelo 8 sklopnej časti 5 pre pretiahnutie a zavedenie častí labutienky .na nak~ladaci~u lištu 2. V strednej časti slklopnú cast 5 tvoria 2 rovnobežne prítlačné lišty 9 po oboch bokoch nakladacej lišty 2. Pravý koniec sklopnej časti 5 tvorí stabilizačné pritlačné čelo 10 perovetho pruhu- labutieirky, ktoré zároveň vytvára za...

Zariadenie na fixáciu perového pruhu pre výrobu labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252711

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír, Bobiš Ladislav, Marton Pavol

MPK: D06M 19/00, D06C 7/02, A41G 9/00...

Značky: labutienky, pruhů, perového, fixáciu, výrobu, zariadenie

Text:

...fixačným telesom, obr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad na zariadenie z obr. 1 bez fixačného telesa, obr. 3 priečny rez zariadením s polohou nakladace lišty v nakladacej štrhine iixačného telesa, obr. 4 priečny rez zariadením v polohe uchytenia nakladacaj lišty medzi prítlačnými líštami pre zoši 252711tie perového pruhu labutienky a obr. 5 priečny rez zariadením s pritlačnými lištami a nakladacou lištou v polohe pri zošivani perového pruhu...

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružkovaných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 238864

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B21D 5/04

Značky: púzdier, velkorozměrových, skružkovaných, fixáciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružovaných puzdier, zvlášť ložiskových puzdier pri odstraňovaní technologických prídavkov v mieste spoja koncov pásu, pozostávajúce z rámu, na ktorom sú výkyvne upevnené upínacie ramená, na ktorých je pripojená objímka, dosadajúca svojou vnútornou plochou na obrábané skružované puzdro, ktoré je nasunuté na tŕni upevnenom v ráme. Zdroj sily upevnený v dolnej časti rámu cez prevod sily otvára a zatvára...

Zariadenie na fixáciu výstuží a tvarovanie pórobetónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232753

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chynoradský Peter, Kalina Pavol, Mányi Karol, Tyko Kazimír

MPK: B28B 7/14

Značky: výstuží, zariadenie, pórobetonových, fixáciu, dielcov, tvarovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na fixovanie výstuží a tvarovanie pórobetónových dielcov je určené pre výrobu pórobetónových dielcov. Zariadenie má rámovú konštrukciu, v ktorej sú pohyblivé fixačné mostíky s tyčkami. Na okrajoch rámovej konštrukcie sú zakotvené prestaviteľné pozdĺžne a priečne nože, ktoré v ich dolnej časti unášajú krájacie lanká.