Patenty so značkou «filtru»

Filtrační hadice průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270141

Dátum: 13.06.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, průmyslového, filtru, hadice

Text:

...konfekci,protoze odpadají krycí proužky textilie a s tía i obvodové švy, což se prejevuje sníženýai. ulety prachu i delší prevosní iveçností filtraöních hadicVzhledea k tomu, že šířka pod loänáho prvku je vs srovnání s äířkeu krycího preuäku textilie nnoheu menší, dosahuje se u hadic podle vyndlecu vätäí aktivní filtrační plocha, co vede k úspora na enorgii.Příklod prevedení filtrační hadice podle vyndleau je sndzorndn na připojených...

Způsob detekování záření radionuklidů zadržených na filtru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268447

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/169, G01V 5/04, G01N 23/207...

Značky: způsob, filtru, způsobu, detekování, zadržených, zařízení, provádění, radionuklidu, záření

Text:

...případ, kdy vrstva hmoty 1 působící zpětný rozptyl, respektive odraz částí § toku částic beta a kvant zářeni game a X má tvar desky zhotovené například z mosazi a spojene s podložkou 3, která je 2 jíneho materiálu. Podložka 3 s vrstvou hmoty 1 je v blízkosti filtru § s depozitem 5 aerosolu s radionuklidy. Z druhe strany k filtru 5 je přiblížen detektor 5 sondy záření §. Na obě strany filtru § vystupuji z depozitu 5 podíly 1 a § toku záření...

Zapojení filtru prvého řádu s časově proměnlivým filtračním faktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268411

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tůma Jiří

MPK: H03H 7/12

Značky: řadů, faktorem, prvého, filtračním, časově, filtru, proměnlivým, zapojení

Text:

...faktoru,dále je tvořeno druhým zadávacín blokem 4 ustálené hodnoty filtračního faktoru, jehožprvý výstup je zaveden jako prvý vstup do prvého eoučtového bloku § a druhý výstup jako dělenec na prvý vstup podílového bloku Q, dále je tvořeno třetím zadávecín blokemłi prvé hodnoty výstupního signálu filtru, výstup třetího zadávacího bloku ji je zaveden na prvý vstup druhé zpožőovací paměti łg výstupního signálu filtru, přičemž výstup...

Zapojení nelineárního filtru pro přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267812

Dátum: 12.02.1990

Autor: Andrle Miloš

MPK: H03H 3/00

Značky: zapojení, nelineárního, prenos, filtru

Text:

...diody Ž ome~ zovnče. jejíž kntoda je připojena k běžcí prvního cdporového trímru lg omezovače, ktorý má jeden konec připojený na zem a druhý konec k napájecí svorce lg a současně je odporový trimr2 íntcgrnčního článku svým druhým vývodem přípojen ke kotodě druhé diody 5 omezovače, jejížanoda je přípojena k běžci druhého odporověho trímru ll omezovače, který má jeden konec připojený na zem n druhý konec k napájecí svorce lg a kromě toho je...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: soustava, sítích, harmonických, různých, filtru, vyšších, minimálne, složek, filtrací

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Výstupní a vstupní hrdlo pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265978

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrová Jana

MPK: B01D 25/30

Značky: vstupní, nádoby, zejména, připojení, výstupní, hrdlo, souose, filtru, klenutému

Text:

...hrdla vyžadují vrtání dvou otvoru a přivařování dvou hrdel, což znamená větší zeslabení dna nádoby. Jako nevýhoda se může projevit i nutnost připojení potrubí na plášč nádoby v tom případě, kdy se bude jednat o podzemní rozvody potrubí.Výše uvedená nedostatky jsou odstraněny u výstupního a vstupního hrdla pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtruljehož podstata spočívá v tom, že v dutině výstupního hrdla opatřeného...

Upínací zařízení pro filtrační vložky do skříně filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265373

Dátum: 13.10.1989

Autor: Förster Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: filtrační, filtru, vložky, skříně, upínací, zařízení

Text:

...a tím zlepšení funkce celého mechanismu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu v axonometrickém pohledu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno dvěma vodorovně pohyblívými nosnými tyčemi l, spojenými kulisami 1 s vodorovně pohyblivým přítlačným prvkem g. Pohyblivé nosné tyče l jsou vzájemné spojeny příčnými rameny Q, mezi nimiž je umístěna matice 2 s ovládacím šroubem 1. Pohyblivé nosné tyče l jsou...

Zařízení pro manipulaci s filtračními vložkami ve skříni filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264428

Dátum: 14.08.1989

Autor: Förster Vladimír

MPK: B01D 46/16

Značky: manipulaci, zařízení, filtračními, filtru, vložkami, skříní

Text:

...1 jsou uložený za sebou umístěné a vzájemné spojené posuvné suporty g. V pevném euportu l je mezi valivými drahami Q a souběžně e nimi vytvořena vodicí drážks Q, ve kteréjsou na pružinách lg upevněny vodicí segmenty §. Každý z posuvných suportů g, víz obr. 3, je na své úložné ploše opatřen dotazem 2 filtrační vložky Q, která je na něm uložena, ana své kluzně ploše je opatřen podélnou vodicí lištou lg, umíetěnou ve vodicí drážce 5mezi...

Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263412

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mužík Miroslav, Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav, Hofman Hans, Spaak Hendrik

MPK: B01D 35/16

Značky: nádrže, zapojení, filtru, prací, kapaliny

Text:

...je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v...

Způsob filtrace na komůrkovém rotačním vákuovém filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261713

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boháč Eduard

MPK: B01D 33/02

Značky: komůrkovém, rotačním, filtru, způsob, vákuovém, filtrace

Text:

...produkt. Uvedený způsob nám umožňuje filtrovat i velmi jemné materiály, které až dosud prakticky nešly na uvedených rotačních filtrech zpracovávat, protože velmi rychle docházelo k přerušení vyprazdnování filtrační komůrky od filtrátu. Rovněž je možné zvyšovat otáčky bubnu filtru i několikanásobně,podle charakteru filtrovaného materiálu, přičemž se dosáhne stejné vlhkosti, jako při dosavadním způsobu filtrace.Na připojeném obrázku je k...

Zahušťovací zařízení kalů naplavovacího filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260813

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B01D 33/14

Značky: naplavovacího, filtru, zahušťovací, kalů, zařízení

Text:

...v její spodní třetině. je vytvořen automa-stícký omezovač tlaku. který zabraňuje. aby došlo k úplnému nadzvednutí filtrační textílie s kalem a určuje stále stejné zatěževací podmínky pri krokování hrablového vyhrnovače s filtrační textílií a usazeným kalem.Príklad provedení zahušřovacího zařízení kalů naplavovacího filtru podle vynálezu je příkladně.schematícky znázorněn na přípojeném výkresu.Zahušřovací zařízení je tvořeno kalovou...

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doušek Karel, Majer Ladislav

MPK: B01D 46/00

Značky: filtru, vzdušiny, použití, odlučivosti, místě, způsob, zkoušení

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...

Způsob výroby rozptylových dispersních filtrů typu krystal – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258942

Dátum: 16.09.1988

Autori: Koňák Čestmír, Matušek Miroslav

MPK: G02B 5/26, G02B 5/20, G02B 5/28...

Značky: krystal, rozptylových, způsob, dispersních, výroby, vzduch, filtru

Text:

...zdlouhavá a drahá. Přesto představuje klasický a dosudužívaný postup.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby rozptylových dispersnich filtru podle vynálezu, při kterém se na transparentní podložku ve tvsru fólie fixuje vrstva tříděného prášku, jehož velikost zrna je vázána na rozsah vlnových délek, v jejichž rozsahu má filtr propouštět světlo. Podstata vynálezu spočivá v tom, že se na transparentní podložce vytvoži lepivý...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: výztuž, kapsového, průmyslového, filtru, rozpěrná

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Filtrační komora průmyslového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257890

Dátum: 15.06.1988

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 46/04

Značky: průmyslového, kapsového, filtru, filtrační, komora

Text:

...s vyjímanou výztuží anebo jednotlivou kapsou lze vysunout nahoru i nosnou lištu. Kromě toho lze posunutím nosné lišty podle potřeby rozšířit otvor pro vyjmutí rozpěrné výztuže a filtrační kapsy. Po vysunutí první rozpěrně výztuže a kapsy lze postupně vyjmout další nosné lišty z filtrační komory a tak bez problémů odstranit celou vícekapsovou filtrační vložku. V případě zatvrdnutí prachu uvnitř kapes anebo ztuhnutí textílie následkem chemické...

Bezpečnostní pojistka u elektrického vysavače prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257061

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: pojistka, zabraňující, vysávání, prachového, vysavače, elektrického, filtru, prachu, použití, bezpečnostní

Text:

...v plášti vysavače je upevněn nosník, na kterém je vytvořen háček a úložná sedla pro hřídelku, na které je pružina a pojistka s výstupkem, přičemž na přepážce prachového prostoru jsou vytvořeny drážky a otvory.Hlavní výhody řešení bezpečnostní pojistky u elektrických vysavačů prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché výrobně nenákladné řešení, které dokonale plní svoji...

Výsypka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256992

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: filtru, průmyslového, výsypka

Text:

...v jeho dolní části umístěn vyprazdňovací mechanismus podle vynálezu, jehož podstatou je, že ve vnitřním prostoru této výsypky jsou v jedné nebo několika výškach nad vyprazdňovacím mechanísmem vzhledem k jeho ose uspořádány příčně nebo podélně šikmé skluzy, přičemž spoločným půdorysem těchto jednotlivých skluzů je prostorvyprazdňovaoího meohanismu zcela překryt.Výhody takto řešené výsypky průmyslového filtru podle vyná 1 ezuspočívají v tom, že...

Skříňová stavebnicová jednotka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256458

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/24

Značky: jednotka, skříňová, průmyslového, filtru, stavebnicová

Text:

...tak filtrační členy ve tvaru hadíc zavěšených na rovnoběžně uložených vodorovných závěsech lze ze skříně vysouvat pouze ve směru kolmo k těmto závěsům. V mnoha případech se tyto filtry stavějí do stísněných prostorů, například ke zdi a stane se,že ve směru vysouvání filtračního členu je pevná překážka. Otočením filtračního členu ve čtvercové filtrační komoře 0 90 ° lze výstupní otvor pro její vyjímání nasměrovat do volného prostoru. Možnost...

Zařízení ne regeneraci filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255475

Dátum: 15.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 35/16

Značky: filtru, zařízení, regeneraci

Text:

...prostoru 35. V horní části pracovního prostoru 3 je provedeno přepadové hrdlo gg, které ústí do zásobníku lg, a výfuk ll. V dolní části pracovního prostoru 3 je výpust ll prací kapaliny.Na obvodu pláště l je umístěna soustava tangenciálních trysek gl, které jsou navzájem spojenyrozvaděčem gg, který je napojen na prívod Q prací kapaliny. Pracovní prostor 3 je opatřen odklápěcím víkem 33. Do rozdělovače ústí přívod g sušicího vzduchu, opatřený...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: dělicí, průmyslového, mezistěna, filtru

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: ovládání, teploty, dálkového, vazebního, filtru, zapojení, vysílačů, kompenzaci, okolí, hromadného

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Způsob výroby interferenčních monochromatických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254894

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlčoch Petr, Doubek Jan, Jankuj Jiří

MPK: G02B 5/28

Značky: způsob, filtru, monochromatických, interferenčních, výroby

Text:

...ve spektru větším než Ě 1 pro viditelnou část-spektra. Tato nepřesnost navíc vzrůstá s rostoucím počtem vrstev v použité sestavě a jejich optickou tloušłkou, takže jižpro oblast nad 1 pm dosahuje nepřesnost hodnoty nad Í 2 .vznikl tedy požadavek zvýšit výtěžnost výroby přesně definovaných monochromatických filtru zpřesněním napařovacího procesu. Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je způsob výroby interferenčních monochromatických...

Plastová vložka do tlakových a vakuových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242144

Dátum: 01.02.1988

Autori: Masný Rudolf, Popule Petr

MPK: B01D 39/16

Značky: vakuových, vložka, tlakových, plastová, filtru

Text:

...zejména v P 0 ťľT 1 hÉř 5 kámachemickém průmyslu, v zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.Vynález je blíže vysvětlen na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojených výkresů (obr. 1 až 3). Na obr. 1 je znázorněna v axonometrickém pohledu část hlavní konstrukce vložky sestávající ze dvou plastových výstřiků. Obr. 2 pachycuje řez plastovou vložkou vedený kolmo k ploše vložky a k svodnému kanálu, přičemž ve spodní polovině je zcela...

Filtrační mezidno filtru s plovoucí filtrační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239992

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vejchoda Jaromar, Novotný Jaroslav, Matušina Jan, Zadák Zdenik

MPK: B01D 29/08

Značky: filtrační, plovoucí, filtru, mezidno, vrstvou

Text:

...přepážek se javí požadavek, aby svislé přepážky zasahovaly horním okrajem nejméně do poloviny hloubky prostoru vyčistěné kapaliny a spodním okrajem nejméně do poloviny hloubky plbvoucí íiltrační vrstvy.Vlastní konstrukční vytvoření jak vodorovných filtračníchpřepážekątsk Í svislýcñ přepážek může být velmi různorodé. Z hle~ diska možné prefabrikace jednotlivých dílů mezídna je zejména vý-V hodně uspořádání, při němž svislé pžepážky tvoří dvě...

Způsob praní filtrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254713

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčík Jaroslav, Fuchs Petr

MPK: B01D 23/24

Značky: provádění, praní, tohoto, způsobu, způsob, zařízení, filtru

Text:

...potrubí lg pro přívod směsi vzduchu a vody a 2 horní části odlučovací nádrže li. Potrubí § injektoru Q je připojeno ke spodní části odlučovací nádrže lg. Přívod hnací vody 3 spojuje injektor 6 s čerpadlem 2. Sání čerpadla je opatřeno uzávěrem lg a je připojeno k odlučovací nádrži14. Do sání je dále zaústěn.přívod prací vody 3 s uzávěrem ll.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoNa ohr. 1. znázorněné zařízení je poháněno vodou dodávanou...

Způsob regenerace ionexových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240900

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janáeek Leoš

MPK: B01J 49/00

Značky: regenerace, ionexových, způsob, filtru

Text:

...Ve fázi regenerace Jsou dusičnany vymyty až po aplikaci 23 objemu 10 NaHCO 3, měřeno objemem anexu.Je známo 1 použití regenerovaných směsných chlorido-hydrogenkarbonátových loží silně bázického anexu. Jejich výhodou je, že již v poäátcích pracovní Ísorpční) fáze jsou ve filtrátu obsaženy jak chloridy, tak hydrogenkarbonáty,tedy dvě aniontové složky. Sírany jsou však opět odstraňovany spolu s dusičnany. Filtrát je proto...

Pohonné ústrojí regeneračního zařízení filtru na zachycování tuhých nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240884

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kvapil Jioí

MPK: B01D 46/42

Značky: tuhých, zařízení, ústrojí, zachycování, pohonné, regeneračního, filtru, nečistot

Text:

...elektromotorem pomocí téhla 1. Táhlo l koná kývavý pohyb, který se mění v kývavý pohyb segmentu g v předvoleném úhlu. Nasegmentu g jsou umíatěny první západka Q a druhá západka 5. První západka Q může pootáčet hlavním rohatkovým kolem Ž, pevně spojeným s rotorem rozdělovače Q vzduchu. Druhá západka 1 zabírá postupně za/jednotlivé zuby § pomocného rohatkového kola 1 a při každém kývnutí segmentu g postrčí pomocné rohatkové kolo 1 o...

Zařízení pro automatické ovládání pracího cyklu u otevřených vodárenských filtrů a reaktorů pro čistění a úpravu vody s plovoucím filtračním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246461

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bystrianský Jaroslav, Talpa Ivan

MPK: C02F 3/22, C02F 3/00

Značky: zařízení, čištění, pracího, reaktoru, plovoucím, filtru, automatické, cyklu, filtračním, ložem, ovládání, otevřených, úpravu, vodárenských

Text:

...Nad přepážkou 3 je vytvořen zásobník 4 vyčíštěné vody, která v průběhu pracích cylklů slouží jako voda prací. V horní části zásobníku 4 je vytvořen přepad 5, na který navazuje potrubí B, sloužící fk odvodu vyčištěné vody na místo spotřeby. Surová voda se přivádí do spodní části nádoby 1 reaktoru .přívodním potrubím 7. Reaktor je vybaven shrabovacím zařízením 8 pro kal, výpustí kalu a potrubím 9 pro vypouštění usazeného kalu.Surová voda je ve...

Zařízení k automatickému čištění filtru vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239041

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ptáček Jaroslav, Loučanský Stanislav, Krejčí Emil

MPK: D01H 15/02, B01D 35/22

Značky: vzduchu, filtru, čištění, automatickému, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k automatickému čištění filtru vzduchu, zejména u zdroje podtlaku na obslužném automatu textilních strojů, kde pro relativně malý objem filtru může docházet k zhoršení činností mechanismů závislých na zdroji podtlaku
přičemž tento problém je odstraněn tím že při průchodu obslužného automatu předem stanoveným místem na stroji se prostor vzduchového filtru napojí na odsávací kanál stroje s centrálním zásobníkem.