Patenty so značkou «filtrom»

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7202

Dátum: 04.08.2015

Autori: Pandová Iveta, Navrátilová Daniela, Bielovsová Rimma, Panda Anton, Oravec Peter, Rohaľová Tatiana

MPK: A24D 3/16, A24D 3/04

Značky: filtrom, cigareta

Text:

...zeolit po chemickej modifikácii nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky modifikovaný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu je počas používania uvedených produktov tabakový dym prepúšťaný najprv cez nový filter, resp. cez novo doplnenú vrstvu chemicky upraveného zeolitu, na ktorý sa...

Olejová vaňa s olejovým filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9766

Dátum: 08.06.2009

Autori: Beer Markus, Stausberg Wolfgang, Piehlk Andreas, Theres Michael, Sahm Dietmar

MPK: F16H 57/04, F01M 11/03

Značky: vaňa, olejovým, olejová, filtrom

Text:

...olejovej skrutky pripevnila k olejovej vani aspoň časť telesa filtra, najmä dolný kryt telesa filtra a/alebo horný kryt telesa filtra. Týmto spôsobom sa dosiahne obzvlášť efektívne a málo nákladné umiestnenie aspoň časti telesa olejového filtra, pretože vypúšťacia olejová skrutka je štandardne už prítomná v olejových vaniach tohto druhu. K už známej uzatváracej funkcii vypúšťacej skrutky oleja sa podľa vynálezu teraz pripája aj...

Fajčiarsky výrobok s tabakovým filtrom s dutým náustkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286780

Dátum: 27.04.2009

Autori: Knorr Solvey, Henning Paul Georg, Gurke Inga

MPK: A24D 3/00

Značky: náustkom, fajčiarský, tabakovým, dutým, filtrom, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je fajčiarsky výrobok pozostávajúci z obaleného tabakového povrazca a z naň nadväzujúceho filtračného systému, ktorý je s tabakovým povrazcom spojený obalovým papierom, pričom filtračný systém obsahuje tabakový filtračný dielec. Filtračný systém má na zlepšenie senzorických vlastností navyše dutý filter (3), ktorý je na strane úst koaxiálne nasadený na tabakový filtračný dielec (2).

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12822

Dátum: 16.01.2006

Autori: Peters Gunther, Seidel Henning, Henning Paul Georg, Pienemann Thomas

MPK: A24D 3/16

Značky: filtrom, cigareta

Text:

...výhodne opatrené obsahom prísadyneodpariteľných podielov nižším než l , vztiahnuté na tabakovú sušinu zvlášť výhodne niesú pridané žiadne prísady. Tabaky sú výhodne volené tak, že obsah TSNA (TSNA nitrosamíny špecifické pre tabak) V celkovej zmesi je nižší než 2 g/g tabaku. Ešte výhodnejšie je, keď je obsah TSNA V tabaku nižší než 1 g/g tabaku.0017 Tabak môže obsahovať prísady či aditíva ako napr. obal, aromatické látky, prostriedky0018...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284470

Dátum: 23.03.2005

Autori: Mentzel Edgar, Henning Paul Georg, Seidel Henning

MPK: A24D 3/04

Značky: cigareta, ventilovaná, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je ventilovaná cigareta s filtrom s obaleným tabakovým povrazcom a s filtrom (7) vybaveným ventilačným prostriedkom, ktorý pozostáva z dvoch častí (3, 4) filtra. Ventilačné prostriedky sú usporiadané v oblasti časti (3) filtra zo strany tabakového povrazca. Časť (3) filtra zo strany tabakového povrazca je jednodielnym filtračným segmentom a časť (4) filtra zo strany úst je dvojdielnym filtračným segmentom s jadrom (1) a plášťom (2),...

Cigareta s tabakovým filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284374

Dátum: 19.01.2005

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/04, A24D 3/06

Značky: filtrom, cigareta, tabakovým, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s tabakovým filtrom, ktorá je vytvorená s tabakovým povrazcom obklopeným cigaretovým papierom. Tabaková zmes tabakového povrazca obsahuje podiel 15 až 30 % narezaných stredných rebier tabakových listov. Výťažnosť kondenzátu dymu tabakového povrazca je medzi 15 a 19 mg kondenzátu pri dĺžke povrazca 63 mm a vyfajčenej dĺžke 55 mm. Filter je vyrobený ventilačnou zónou filtra, prebiehajúcou v obvodovom smere, pričom stupeň...

Mikroštruktúrovaný filter a rozprašovač s mikroštruktúrovaným filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284288

Dátum: 02.12.2004

Autori: Bachtler Wulf, Eicher Joachim, Dunne Stephen Terrence, Geser Johannes, Freund Bernhard, Kadel Klaus

MPK: B01D 29/03, B01D 46/12

Značky: filter, mikroštruktúrovaným, mikroštruktúrovaný, filtrom, rozprašovač

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroštruktúrovaný filter, ktorý má vstup na nefiltrovanú kvapalinu a výstup na filtrovanú kvapalinu, ktorý obsahuje filtračnú komoru umiestnenú medzi vstupom a výstupom, ktorá je čiastočne definovaná pomocou v podstate plochej základnej platne (1) a krycej platne, ktorá je na ňu upevniteľná a filtračné teleso umiestnené vo filtračnej komore, ktoré je tvorené mnohými výčnelkami, ktoré tvoria integrálnu zložku základnej platne (1), ktoré z nej...

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283635

Dátum: 13.10.2003

Autori: Peters Gunther, Knorr Solvey, Schäfer Sabine

MPK: A24D 3/04, A24D 1/00

Značky: cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s filtrom s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, ktorý má priemer 5 mm až 7 mm, s výťažnosťou dymu maximálne 1 mg kondenzátu, s filtračným prvkom zo strany tabaku s relatívnou retenciou väčšou než 90 %, s filtračným prvkom zo strany úst s relatívnou retenciou menšou než 10 % a s vetracou zónou prebiehajúcou v obvodovom smere v obalovom a poťahovom papieri, ktorá sa nachádza v určitom odstupe od konca filtra zo...

Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 283275

Dátum: 07.04.2003

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/04, A24D 3/10

Značky: filtrom, filter, biologicky, odbúrateľný, cigareta, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s biologicky odbúrateľným filtrom, s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, filtrom vyrobeným z celulózového rúna zhotoveného podľa spôsobu Air-Laid a s ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere. Filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 %, výťažnosť povrazca, pomer 10-násobku nikotínu ku kondenzátu povrazca tabaku leží medzi 0,6 a 0,9, hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží...

Cigareta s filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282028

Dátum: 21.08.2001

Autori: Teufel Eberhard, Sexauer Wolfgang, Willmund Rolf

MPK: A24D 3/10, A24D 3/14

Značky: výroby, filtrom, spôsob, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrom, ktorej filter obsahuje vláknitý filtračný materiál, aditívum s antimutagénnym pôsobením na cigaretový dym, v množstve nižšom ako 15 % hmotn., vzťahujúc na hmotnosť vláken vo filtri, a pri vyfajčení rovnakej cigarety s filtrom, ktorý však neobsahuje žiadne aditívum a nie je ventilovaný, má retenciu nikotínu RN v %, vyhovujúcu vzorcu: RN >= 100 . (1 - D), v ktorom: D = exp(A . B + C), kde A = 21 mm pre filtre dĺžky 25 mm,...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281669

Dátum: 27.04.2001

Autori: Ziehn Klaus-dieter, Bettels Erika, Peters Gunther, Willner Joachim, Seidel Henning, Wildenau Wolfgang

MPK: A24D 3/04, A24D 1/00

Značky: filtrom, cigareta, ventilovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilovaná cigareta s viacnásobným filtrom s vyššou celkovou filtračnou retenciou, ktorý je vybavený ventilačnými otvormi, obsahuje tabakovú zmes obsahujúcu expandovaný tabak s vysokým obsahom nikotínu. Tabaková zmes obsahuje ako zložky expandovaný lamina-tabak s obsahom nikotínu 1,0 % až 8 % a/alebo fóliový tabak s obsahom nikotínu 5 % až 10 % a okrem toho s inkorporovanými ovocnými kyselinami, pričom tabaková zmes má obsah nikotínu 2,5 % až...

Ručná plnička cigagetových dutiniek, najmä cigaretových dutiniek s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280341

Dátum: 12.01.1994

Autor: Colani Luigi

MPK: A24C 5/42

Značky: filtrom, cigagetových, dutiniek, najmä, ručná, cigaretových, plnička

Zhrnutie / Anotácia:

Ručná plnička cigaretových dutiniek obsahuje komoru na stláčanie tabaku prebiehajúcu v pozdĺžnom smere ručnej plničky. Táto komora je vymedzená puzdrom (12) umiestneným v základni (14), prítlačným pravítkom (16) upraveným na veku (18) zavesenom otočne na puzdre (12) a zakrývajúcim toto puzdro (12), lopatku (20) a vytláčacie posúvadlo (22) na vytláčenie stlačeného tabaku z komory výstupom (24) vytvoreným v uvedenom puzdre (12) do cigaretovej...