Patenty so značkou «filtračný»

Filtračný bubon mikrosieťkového filtra a filtračný prostriedok preň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5722

Dátum: 05.04.2011

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 33/00

Značky: preň, filtra, bubon, mikrosieťkového, filtračný, prostriedok

Text:

...filtračného bubna mikrosieťkového filtra a príklade konkrétneho uskutočnenia filtračného prostriedku pre tento ñltračný bubon. Technické riešenie nie je obmedzené len na tu výslovne opísané či znázornená riešenia, ale je pri znalosti tohto riešenia aplikovateľné aj V iných konkrétnych konštrukčných riešeniach.Filtračný bubon obsahuje dvojicu paralelných kruhových čiel l. Čelá sú navzájom spojené priečnymi nosníkmi g rozrniestnenýrni V...

Držiak membrány pre filtračný lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18698

Dátum: 23.04.2010

Autor: Zeller Johann

MPK: B01D 25/28

Značky: držiak, filtračný, membrány

Text:

...okraj (pätku), ktorý je vo väčšine foriem vyhotovení V podstate obvodový zosilnený okraj. Prirodzene, tesniaci zosilnený okraj môže byť v rôznych oblastiach, a to nielenvýstupkov alebo V oblasti vstupu kalu. Je preto možné, aby membrána mala viac samostatných tesniacich zosilneni.0012 Minimálne jeden tesniaci zosilnený okraj môže byť vložený do príslušnej drážky nosiča membrány.0013 Tesniaci zosilnený okraj a príslušná drážka preto...

Filtračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13653

Dátum: 18.02.2010

Autori: Andersson Rune Sten, Hjelmberg Anders Erik Martin

MPK: B01D 46/02, B01D 46/44

Značky: filtračný, systém

Text:

...polohy a premiestňovať ho klzne, relatívne jednoduchšie, aj keď má pomerne veľké rozmery. Tiež celková sila, potrebná na dosiahnutie klzného pohybu hradidla, je do značnej miery nezávisláod rozdielnosti tlakov v systéme, napr. od tlakového spádu, pôsobiaceho na dvierka.0010 Predmetný textilný ñltračný systém ďalej zahŕňa manžetu, obsahujúcu teleso manžety,jedno otvorené široké zakončenie partikulámeho obvodu a jedno otvorené úzke zakončenie...

Filtračný lis s kombinovanou činnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14319

Dátum: 10.02.2010

Autor: Tongiani Stefano

MPK: B01D 25/164, B01D 25/19, C02F 11/12...

Značky: filtračný, kombinovanou, činnosťou

Text:

...dosiek a prípravu pre krok filtrovania, zatiaľ čo vlastný krok lisovania je uskutočnený nahustiteľnými prvkami, naplnenými tlakovou tekutinou a uskutočňujúcimi skutočné stlačovanie dosiek. Približovanie filtračných dosiek je najmä uskutočňované dosadnutín 1 pohyblivej dosky, až dosiahne svojej prevádzkovej polohy, a jej zablokovania v tejto polohe pomocou skrutiek,opatrených čapmi, ktoré zasahujú do blokovacích otvorov, vytvorených v...

Filtračný prvok na čistenie vzduchového prúdu obsahujúceho častice, ako aj ním vybavené filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13597

Dátum: 02.10.2009

Autor: Krüger Klaus

MPK: B01D 46/06, B01D 46/02

Značky: vybavené, zariadenie, filtračné, prúdu, prvok, čistenie, obsahujúceho, částice, vzduchového, filtračný

Text:

...sú použiteľné len filtračné pančuchy, ktoré majú len o málo väčší prierez než oporné teleso, ktoré má byť obklopené ñltračnou pančuchou, aby sa dosiahlo pokial možno rovnomerné resp. kontrolované obklopenie oporného koša, EP 2341999 34421/Hakonáhle je vo vnútri oporného koša vyvinutý podtlak. Obzvlášť môže byť prierez filtračnej pančuchy zvolený len o nepatrne väčší než prierez oporného koša, aby sa potlačili miestne napínania a...

Komprimovateľný filtračný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4474

Dátum: 05.06.2007

Autori: Krüger Jörn-uwe, Stahl Ulrich, Felber Uwe, Merz Rolf Daniel, Gerhard Werner, Wimmer Rudolf, Beer Bernhard

MPK: B01D 46/52

Značky: filtračný, komprimovateľný, prvok

Text:

...diely vyrobené z tvrdého materiálu a nemusia takmer vôbec prispievať ku komprimovateľnosti celkového filtračného prvku. V dôsledku toho je možné realizovať zvlášť ekonomický spôsob výroby, pretože konštrukčné diely je možné vyrobiť z bežných plastov. Možné je ale najmä to, že konštrukčné diely budú vyhotovené zo spevnenej netkanej rúnovej textílie. Týmto je možné realizovať materialovo jednotnú konštrukciu...

Zariadenie majúce bioreaktor a membránový filtračný modul na spracovanie prichádzajúcej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7189

Dátum: 29.05.2007

Autori: Futselaar Harry, Borgerink Rob

MPK: B01D 65/00, C02F 3/12

Značky: membránový, majúce, kvapaliny, filtračný, modul, zariadenie, prichádzajúcej, spracovanie, bioreaktor

Text:

...trubic alebo ich časti, čoho dôsledkom nastavaúčinného membránového povrchu a za účelom udržania prietoku cezprietokove trubice dôjde k zvýšeniu energie.0006 Aby sa zabránilo prenikaniu nečistôt a/alebo zablokovaniu je možne použiť protiprúdový filter membránoveho filtračneho modulu, ktorý bude zachytávať častice. Avšak dokázalo sa, že častice v tvare vlákien sú ešte stále schopné prechádzať cez filter a teda stále dochádza k vyššie opisaným...

Filtračný materiál pre cigaretové filtre a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284831

Dátum: 21.11.2005

Autor: Mentzel Edgar

MPK: D04H 1/56, A24D 3/10

Značky: spôsob, filtre, filtračný, materiál, výroby, cigaretové

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný materiál, ktorý je vhodný najmä pre cigaretové filtre, je vyrobený tak, že sa na pás vopred upraveného filtračného papiera nanáša roztavený, zmäkčený acetát celulózy vyfukovaním z taveniny.

Filtračný blok na filtrovanie čiastočiek obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1982

Dátum: 15.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022, B01D 46/24

Značky: plynoch, filtrovanie, motorov, spalovacích, obsiahnutých, čiastočiek, výfukových, filtračný

Text:

...výfukové plyny vstupujú) filtračného bloku, vyhotoveného podľa predošlých zvyklosti, zatiaľ čo obrázok lb je pohľad v reze na tento blok podľa čiary rezu AA na obr.1 a a označený AA obr.1 c je pohľad na prierez vytlačovacieho prievlaku, vytvoreného pre výrobu tohto filtračného bloku,- obrázky Za až 2 c sú pohľady analogické stými, ktoré sú uvedené na obr.1 a až lc a ilustrujú prvý spôsob realizácie filtračného telesa podľa vynálezu,- obr. 3 je...

Filtračný prvok zo spekaných plastových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283593

Dátum: 08.09.2003

Autori: Raabe Wolfgang, Herding Walter

MPK: B01D 46/24, B01D 39/16

Značky: plášťových, filtračný, spékaných, prvok, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný prvok (1) zo spekaných plastových častíc, ktorý je v podstate vytvorený ako úzka dutá skriňa s dvoma veľkými cikcak vytvorenými alebo zvlnenými prvými bočnými stenami (7), dvoma úzkymi druhými bočnými stenami (33) spojujúcimi navzájom prvé bočné steny, uzatvoreným dnom (3) a protiľahlou otvorenou stenou, pričom vrcholy a priehlbiny prvých bočných stien prebiehajú v smere od dna (3) na otvorenú stranu, pričom filtračný prvok má na...

Filtračný odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3557

Dátum: 01.07.2003

Autor: Senčeková Daniela

MPK: B01D 46/04

Značky: odlučovač, filtračný, prachu

Text:

...teleso je výhodne v tvare valca, ktorý v spodnej časti má kužeľové vyústeníe s pripojovacím mechanizmom na zbernú nádobu. Zberná nádoba sa pripája k telesu filtra pomocou excentrického uzáveru.Filtračný odlučovač je určený na odsávanie pevných nečistôt a odprašovanie strojov, pracovísk, zásobníkov, dopravníkov a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornený celkový...

Filtračný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9890

Dátum: 12.03.2003

Autor: Eder Michael

MPK: B01D 46/52

Značky: modul, filtračný

Text:

...rukoväť. To zjednodušuje výmenu filtračného modulu po jeho použití. Tým, že rukoväť je umiestnená a/alebo vytvorená zapustené, tak je táto zaistená pred poškodením a umožňuje jednoduché, stohovateľ né skladovanie. Na základe rukoväte je aspoň jedna komora dutého telesa otvárateľná. To u možňuje vymieňať filtračný materiál, nachádzajúci sa V komore, a tak predlžovať životnosť ce lého filtračného modulu.0014 Ďalší výhodný príklad uskutočnenia...

Aromatizovaný uhlík použiteľný ako filtračný materiál vo fajčiarskom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14254

Dátum: 31.01.2003

Autori: Nepomuceno Jose, Yang Zuyin, Taylor Barbara

MPK: A24D 3/04

Značky: filtračný, aromatizovaný, použitelný, fajčiarskom, výrobků, materiál, uhlík

Text:

...s adsorbovanym brómom. Adsorpciu brómu do uhlíkového molekulárneho sita možno vykonať kontaktom uhlíkového molekulárneho sita s nosnym plynomobsahujúcim plynny bróm, alebo priamo postrekom uhlíkovéhomolekulárneho sita tekutym brómom. 0006 US patentový spis č. 2001/0002387 opisuje brómomimpregnovany aktívny uhlík, kde aktívny uhlík môže byťimpregnovaný brómom použitím ktorejkoľvek z vyššie opísaných0007 US patenty č. 4 163 452 a 4 363 333...

Filtračný ohrievač plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2328

Dátum: 10.12.1999

Autor: Šucha Ján

MPK: B01D 35/00, F24H 3/00

Značky: filtračný, plynů, ohrievač

Text:

...je umožnená výmena ohrievacej vložky bez vyhotovenia nového plášťa tlakovej nádoby.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje filtračný ohrievač s vodným ohrevom, obr. 2 ñltračný ohrievačselektzickým ohrevom, obr. 3 oddelená časť ñltračného ohrievača, umožňujúca samostatný ohrev.Filtračný ohrievač podľa obr. l pozostáva z plášťa tlakovej nádoby 3, delenej na dolnú...

Filtračný článok s vláknovým poťahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281117

Dátum: 14.01.1998

Autor: Herding Walter

MPK: B01D 39/16

Značky: výroby, filtračný, spôsob, vláknovým, článok, potahom

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok autostabilného pórovitého nosného telesa s jemným pórovitým vláknovým poťahom (6). Podľa prvého uskutočnenia má vláknový poťah (6) prvé vlákna (10), ktoré sú dlhšie než je veľkosť pórov nosného telesa (6) a druhé vlákna (12), ktoré sú podstatne kratšie. Podľa druhého uskutočnenia je vo vláknovom poťahu (4) menej než 30 % jemnozrnných častíc (16), ktoré sú v ňom rozdelené. Na výrobu filtračného článku (2) sa vlákna (10, 12)...

Filtračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281512

Dátum: 04.09.1996

Autor: Gray Gary Edward George

MPK: D01D 1/10, D01F 2/00

Značky: systém, filtračný

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračným systémom na filtráciu zvlákňovacieho roztoku v zariadení na výrobu vlákna zvlákňovaného z rozpúšťadla sa zvlákňovací roztok určený na zvlákňovanie nechá tiecť zo zdroja 10 dodávky radom filtračných zostáv 15, 21, 23 do dýz 22b každej zvlákňovacej hlavy 22. Filtračný systém zahŕňa, v prietokových radách, ako prvý stupeň filtračnú zostavu 15, ktorá má filtračné prvky s najmenšou veľkosťou pórov z radu (obvykle 20 um) a konečnou...

Filtračný prvok s tvarovo stálym priepustným pórovitým plastovým tvarovým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281136

Dátum: 09.08.1995

Autori: Herding Walter, Bethke Jürgen, Rabenstein Klaus

MPK: B01D 46/24, B01D 39/16

Značky: telesom, priepustným, tvarovým, tvarovo, pórovitým, prvok, stálým, filtračný, plášťovým

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný prvok s priepustným pórovitým, v podstate tvarovo stálym tvarovaným telesom (22). Tvarované teleso (22) je vybudované hlavne z častíc (26) polyetylénu. Častice sú minimálne sčasti častice ultravysokomolekulárneho polyetylénu (24), ktoré majú alebo rozdelenie podľa veľkosti zŕn s najmenej 99 % hmotn. zŕn v mieste > 63 až 125 až 63 až < 315 um. Povrchové póry (36) filtračného prvku (6) sú vyplnené jemnozrnným materiálom (32).

Filtračný postup a filtračné zariadenie na filtrovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279972

Dátum: 10.08.1994

Autor: Handtmann Thomas

MPK: B01D 37/02

Značky: kvapalín, filtračné, filtračný, filtrovanie, zariadenie, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka filtračného postupu a filtračného zariadenia na filtrovanie kvapalín, najmä nápojov. Filtračný postup a filtračné zariadenie je spoľahlivé a zjednodušené bez toho, aby sa záporne ovplyvnila kvalita filtrátu. Naplavovaním pomocného filtračného prostriedku sa vytvorí v naplavovacej stanici (1) filter (3), potom sa filter (3) s nosičmi filtrov (2) vyberajú z naplavovacej stanice (1) a vložia sa do filtračnej stanice (4), tam sa...

Filtračný element na stanovenie separačných vlastností suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270503

Dátum: 12.07.1990

Autori: Námer Juraj, Hyánek Ľubomír, Jurčíková Zdena

MPK: B01D 25/04

Značky: stanovenie, vlastností, element, separačných, filtračný, suspenzií

Text:

...filtračného elementu podľa vynálezu je, že sa významne zníži merný odpor a zabezpečí sa reprodukovatelnost využitia konštantnej filtračnej plochy, ktorá bude vymedzená gumovým O krúžkom, čo prispeje k presnosti merania. Konštrukcia veka umožňuje rýchlo uzatvgrif alebo otvorit valcovitú nádržku filtračného elementu a zároveň kontrolovat priamo vo filtračnom elemente dosiahnutý tlak a po skončení merania zavzdušnit filtračný element...

Filtračný materiál so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lackovič Radoslav, Kováč Pavel, Vojtko Anton, Wiesner Emil, Fábry Jozef, Vrána Miroslav

MPK: B01D 39/04, D01F 6/10, D04H 3/03...

Značky: vlastnosťami, zlepšenými, materiál, filtračný

Text:

...v množstve od 0,1 do 3,0 hmot. vody. Rozpustnosť vody je funkciou teploty a napr. v etylacetáte sa pri teplote 20 C -rvozpúšťa mar. 3 hmot. 0/o vody. Preto je velmi .významné, aby teplota zvlákňovacieho roztoku »bola udržiavaná na min. takej hod-note,ktorá odpovedá požadovanému obsahu vody v rozpúšťadle, ako popisuje Marsdens So-lvents Manual.Zistili sme, že filtračný materiál .pripra 4vený zvlákňovaním roztoku chlórov-a-ného...

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 241555

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kiss Éva

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučovač, filtračný, práškových, hmot

Text:

...možno Limiestňovat v ľubovoľnom pôdorysnom usporiadani a ich počet môže byt podstatne väčší, ako v prípade filtračného odlučovača s vibračným oklepavanim filtrov. Suvný spojovací článok umožňuje snadnú demontáž a montáž Íiltračnej vložky, ktorá sa upína pomocou jej závitového krčku.Príklad vyhotovenia filtračného odlučovača podla vynálezu je znázornený na výkre 4soch, na ktorých obr. 1 predstavuje filtračný odlučovač V nárysnom reze ako...

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239575

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuchárek Alexander

MPK: B01D 29/38

Značky: hmot, filtračný, práškových, odlučovač

Text:

...má systém podľa vynälezu výhodu v menšom počte pohyblivých súčiastok, V menšej zložitosti a tým aj V predpoklade menšej poruchovosti. .Príklad vyhotovenia filtračného odlučovača podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez filtračného odlučovača, umiestneného na tangenciálnom odlučovacom diele, lobr. 2 pôdorysný rez filtračnej vložky a obr. 3 detailný nárysný rez filtračnej vložky V mieste A z obr....

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234845

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: práškových, hmot, odlučovač, filtračný

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný odlučovač práškových hmôt, najmä keramických, používaných pri povrchovej úprave práškovou metódou. Pozostáva z plášťa, v ktorom sú usporiadané zvislé filtračné vložky, opatrené centrálnou regeneračnou vzduchovou tryskou. Riešeným problémom je zlepšenie regenerovateľnosti filtračných vložiek počas prevádzky odlučovača, čo sa dosahuje tým, že centrálna regeneračná vzduchová tryska je vyhotovená ako zvislá rúrka, opatrená na svojom...

Filtračný článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227727

Dátum: 15.05.1986

Autori: Daráž Milan, Valach Peter, Nikov Jordan

Značky: článok, filtračný

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok pre filtre na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitých pieskov zo vzduchu, vyznačený tým, že je tvorený kostrou v podobe rámu (1) v tvare U, ktorý je z oboch strán potiahnutý pletivom (2), pričom spodná časť rámu (1) je opatrená výstupkami, napríklad kolíkmi (3), pre pevné upevnenie filtračného článku a horná časť rámu (1) je opatrená prírubou pre utesnenie filtračného článku, pričom filtračné vrece je natiahnuté na rám...