Patenty so značkou «filtračné»

Filtračné zariadenie na odsírenie plynu s aktívnym uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7501

Dátum: 01.08.2016

Autori: Čekanová Patrícia, Murajda Tomáš Andrej

MPK: C10L 3/10, B01D 53/14, B01J 20/20...

Značky: odsírenie, filtračné, plynů, zariadenie, aktívnym, uhlím

Text:

...ventil a skrutkou Q pre ventil prívodu inertného plynu na účely bezpečného odstránenia zvyškového zemného plynu pred výmenou adsorbentu. Filtračné zariadenie je upevnené na troch nohách Q. V spodnej časti nádoby l je vytvorené prívodné potrubie 2 plynu a v hornej časti nádoby l je vytvorené potrubie à odvodu plynu. Z telesa prívodného potrubia g vystupuje dýza m, ktorá slúži na rozptyl plynu k okrajom a zároveň slúži ako výstuha. Konštrukčne...

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Tulík Juraj, Tkač Zdenko, Majdan Radoslav, Kosiba Ján, Kunkel Fedor

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: filtračné, zariadenie, traktora, prevodových, filtráciu, univerzálnych, hydraulických, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288255

Dátum: 19.01.2015

Autor: Freiberg Stefan

MPK: B01D 35/00, B60K 15/00, F02M 25/08...

Značky: filtračné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka filtračného zariadenia, predovšetkým filtra s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla, s minimálne jedným upínacím zariadením, cez ktoré je filtračné zariadenie upevniteľné na ďalšom konštrukčnom dielci, predovšetkým cez závitový spoj. Podstatné pre vynález je pritom, že na minimálne jednom upínacom zariadení je plánovaná ako montážna pomôcka vytvorená kontúra západky, s ktorou je...

Spôsob čistenia filtračnej náplne gravitačného pieskového filtra a filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19794

Dátum: 26.07.2012

Autor: Topol Jan

MPK: B01D 24/22, B01D 24/46

Značky: gravitačného, filtra, náplne, čistenia, pieskového, filtračné, filtračnej, spôsob, zariadenie

Text:

...pretlakom, tvoreným rozdielom hladín g a g do odtokovej rúrky g. Odtoková rúrka § má vtok 1 umiestnený v blízkosti dna Q nádoby g pieskového filtra tak, aby objem priestoru g prefiltrovanej vody nad vtokom g bol čo najväčší. Prefiltrovaná voda odteká z priestoru g prefiltrovanej vody odtokovou rúrkou 6 do nádrže g prefiltrovanej vody. Hladina g v nádrži gg prefiltrovanej vody sa v závislosti na meniacej sa hydraulike pieskového filtra...

Vršok na filtračné vrecká do vysávačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6178

Dátum: 03.07.2012

Autor: Gábor Ľudovít

MPK: A47L 9/14

Značky: filtračné, vršok, vysávačov, vrecká

Text:

...ak pomer strán vrškaje l l,l.Najvýhodnejšieje, ak kartónový vršok má rozmer 100 x l 10 mm.Podstatou technického riešenia je, že rozmer a otvory na kattónovom vršku umožňujú jeho použitie aspoň na dva rôzne typy filtračných vreciek s variabilným použitím pre aspoň dve rôzne značky resp. modely vysávacov.Výhodou aplikácie predloženého technického riešenia je skutočnosť, že podstatne znižuje zásoby V predajniach, znižuje množstvo...

Filtračné zariadenie na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17385

Dátum: 30.06.2011

Autori: Hackl Manfred, Jost Ernst, Arbeithuber Josef, Feichtinger Klaus

MPK: B29C 47/68, B29C 47/08, B01D 29/66...

Značky: tekutiny, zariadenie, filtračné

Text:

...tesniacich krúžkov. Týmto spôsobom sa zamedzl úniku taveniny plastov z kanálov prípadne z prechodov z jadrového dielu 1 na nosič 2 filtrov pripadne zo štrbiny medzi nosičom 2 filtrov a skriňou 3.0019 V nosiči 2 ñltrov je vytvorené množstvo filtračných dutín 6. Ako je zrejmé z obrázku 2, je pri tomto uskutočnení v nosiči 2 filtrov usporiadaných osem filtračných dutín 6, ktoré sú zakaždým usporiadané v rovnakých uhlových vzdialenostiach...

Filtračné zariadenie na oddeľovanie priestreku laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15603

Dátum: 13.12.2010

Autori: Winkler Marius, Knüsel Christof, Holzheimer Jens, Holler Sebastian

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00

Značky: zariadenie, oddeľovanie, priestreku, filtračné

Text:

...by sa tieto plochy zalepovali zachytávaním častíc postreku. Ďalej slúži tento pomocný materiál na to, aby sadosiahlo to, že filtračný koláč na fíltračnom elemenłte zostávaPeriodíckým čístením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa dostáva zmes pomocného materiálu a postreku lakuz týchto filtračných elementov do nádoby na zachytávaníe pomocného materiálu usporiadanej pod filtračnými elementmi, z ktorých môže byt napríklad odsávaný,...

Filtračný prvok na čistenie vzduchového prúdu obsahujúceho častice, ako aj ním vybavené filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13597

Dátum: 02.10.2009

Autor: Krüger Klaus

MPK: B01D 46/02, B01D 46/06

Značky: čistenie, filtračné, obsahujúceho, částice, vzduchového, filtračný, zariadenie, vybavené, prúdu, prvok

Text:

...sú použiteľné len filtračné pančuchy, ktoré majú len o málo väčší prierez než oporné teleso, ktoré má byť obklopené ñltračnou pančuchou, aby sa dosiahlo pokial možno rovnomerné resp. kontrolované obklopenie oporného koša, EP 2341999 34421/Hakonáhle je vo vnútri oporného koša vyvinutý podtlak. Obzvlášť môže byť prierez filtračnej pančuchy zvolený len o nepatrne väčší než prierez oporného koša, aby sa potlačili miestne napínania a...

Filtračné zariadenie na čistenie vzduchového prúdu zaťaženého časticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16041

Dátum: 02.10.2009

Autor: Krüger Klaus

MPK: B01D 46/00

Značky: filtračné, vzduchového, zariadenie, prúdu, časticami, zaťaženého, čistenie

Text:

...čo možno najlacnejšie.0006 Táto úloha vynálezu je vyriešená ñltračným zariadením skonštrukčnými opatreniami podľa nároku 1.0007 Výhoda vyplývajúca z filtračného zariadenia podľa nároku 1 spočíva v tom, že takéto filtračné zariadenie je voči vonkajším poveternostným vplyvom zvlášť odolné a že aj dlhodobo sotva vznikajú nedostatky z optických a statických hľadísk, vyvolané poveternostnou situáciou. Okrem tejto dlhodobo vysokej...

Zariadenie na ošetrovanie vody, najmä filtračné zariadenie a kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16142

Dátum: 26.06.2009

Autori: Namur Marc, Freystedt Bernd

MPK: B01D 35/153, B01D 35/147

Značky: vody, filtračné, ošetrovanie, kazeta, zariadenie, najmä

Text:

...proti sile pružiny tak, aby ošetrovaná kvapalina mohla prúdiť do tiltračnej kazety. Ošetrovaná kvapalina vteká vypúšťacím otvorom, nachádzajúcim sa v čelnej ploche pripojovacej hlavy, do ventilového prvku, v ktorom je usporiadaný guľový ventil.0009 Dokument US 5,653,871 A opisuje pripojovacie zariadenie pre0010 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na ošetrovanie vody, ktorému stačí niekoľko komponentov, zaisťuje pevné a tesné...

Filtračné zariadenie s prostriedkami na zapadnutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7622

Dátum: 20.03.2009

Autori: Bidot Johann, Taccoen Didier

MPK: B01D 46/00

Značky: filtračné, zariadenie, zapadnutie, prostriedkami

Text:

...medzi týmto filtračným médiom atýmto prvkom skrine, čo jednoduchýmspôsobom umožňuje vytvorit dostatočný tesniaci účinok.0014 Filtračné zariadenie podľa tohto vynálezu môže navyše obsahovatjednu alebo viacero nasledovných charakteristík- Záhyb zapadnutia sa nachádza na pozdĺžnom okraji zariadenia. Zapadnutie sa vytvára naozaj jednoduchšie, ak sa záhyb zapadnutia nachádza na pozdĺžnom okraji zariadenia. Napríklad, tento záhyb...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14101

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12, B01D 46/42...

Značky: zariadenie, spôsob, mokrého, filtračné, oddeľovania, prestreku

Text:

...prúdu odpadového plynu ležiacej ostatne voči dráheprúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadeniauzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo záchytnej nádoby pomocného materiálu nedostane do dráhy prúdenia prúdu surového plynu ležiacej pred vstupným otvorom alebo do aplikačnej oblasti,pretože by sa tento pomocný materiál za tým účelom musel pohybovať...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: zariadenia, filtračné, spôsob, mokrého, oddeľovania, prestreku

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/42, B01D 46/00...

Značky: zariadenie, filtračné, oddeľovania, mokrého, spôsob, prestreku

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Spôsob filtrácie a filtračné zariadenie obsahujúce valce s pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12779

Dátum: 25.04.2008

Autori: Stubbe Peter, Hansen Preben Boje

MPK: B01D 33/00, B01D 33/048, B01D 33/044...

Značky: zariadenie, obsahujúce, filtračné, pórmi, filtrácie, spôsob, válce

Text:

...je vložený aspoň jeden filter, zo suspenzie akumulujúcej sušinu na aspoň jednom filtri a jej prechod aspoňjedným filtrom a cez aspoň jednu súpravu tuhých nepriepustnýchvalcov, pričom tekutina sa odstraňuje aspoň z jedného filtra,následne odstránením V podstate suchého filtračného koláča z aspoň jedného filtra, pričom vyššie uvedené sa vykonáva v rovnakom vloženom separačnom médiu buď za podtlaku, alebo(0011) WO 06002638 A 1 sa vzťahuje na...

Zariadenie na spracovanie vody, najmä filtračné zariadenie a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10808

Dátum: 20.03.2008

Autor: Namur Marc

MPK: B01D 35/30

Značky: kartuša, spracovanie, filtračné, vody, zariadenie, najmä

Text:

...blokovacieho hriadeľa sadoporučuje vtedy, keď z dôvodov miesta sa rukoväť blokovacieho hriadeľa musí pripevňovat hore. V tomto uskutočnení môže rukoväť byt vytvorená napríklad tiež0015 Blokovaci hriadeľ má prednostne aspoň jeden blokovaci úsek. 0016 Podľa prvej formy uskutočnenia môže blokovaci úsek obsahovať excentrický úsek. U excentrického úseku sa jedná o úsek hriadela, ktorý oproti cylindrickej vonkajšej ploche blokovacieho hriadela...

Zariadenie na úpravu vody, najmä filtračné zariadenie, a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13596

Dátum: 13.02.2008

Autor: Namur Marc

MPK: C02F 1/00

Značky: vody, filtračné, najmä, úpravu, zariadenie, kartuša

Text:

...pripojovacej hlave,ležiace proti sebe. Tesnenie sa uskutočňuje cez O-krúžky, ktoré sú vsadené dodrážky, ktorá je umiestnená po obvode cylindrickej plochy. U pripojovacích hláv,ktoré sa vyrábajú napr. podľa postupu tlakového liatia, prebiehajú deliace škáry podmienené nástrojom cez túto drážku, čo podporuje netesnosti. Pretože cylindrické uchytenie prípojovacieho člena zodpovedá svojim vnútorným prierezom vonkajšiemu prierezu...

Filtračné a/alebo flokulačné pomocné prostriedky na čistenie kvapalných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16713

Dátum: 15.06.2007

Autori: Wenk Armelle, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: B01J 20/10, B01D 37/02, B01D 37/03...

Značky: pomocné, prostriedky, flokulačné, kvapalných, potravin, filtračné, čistenie

Text:

...blokovať póry povrchového filtra,sú zadržané V hĺbke filtračnej vrstvy.0011 Jednou z možností pre zavedenie hĺbkovej filtračnej vrstvy na povrchový filter je suspendovať flokulačný pomocný prostriedok v kvapaline určenej na filtrovanie, čínl sa umožní tomuto pomocnému prostriedku dodatočne usadiť tak, že flokuluje všetky alebo časť týchto nečistôt, keď sa usadzuje na povrchovom filtri, čim sa vytvorí vrstva pre hĺbkovú filtráciu. To je...

Filtračné usporiadanie a olejová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8447

Dátum: 21.02.2007

Autori: Dietmar Sahm, Stausberg Wolfgang

MPK: F01M 11/00, B01D 35/027

Značky: olejová, usporiadanie, vaňa, filtračné

Text:

...zvárania,zváranie laserom, zváranie ultrazvukom alebo zváranie vykurovcím elementom. Pri všetkých spôsoboch zvárania je nutne dbať na to, aby sa Inedzi hornou a dolnou Škrupinu vytvoril obvodový vzduchotesný zvár, aby olej vstupoval iba vstupom oleja a aby v oblasti zvarenia nemohol do vnútrajšku usporiadania sacích filtrov vnikať žiadny vzduch alebo podobne, čo by mohlo viesť na spevnenie oleja a mohlo byohroziť funkciu prevodovky...

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Gritti Guido, Segato Carlo, Grando Maurizio, Martini Sandro, Toniolo Enrico

MPK: F02M 21/02

Značky: zariadenie, filtrovanie, privádzanie, palív, filtračné, plynných, spalovacích, systémov, plynů, motorov

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Filtračné zariadenie integrujúce cirkulačnú slučku a cirkulačné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6454

Dátum: 05.07.2006

Autor: Lescoche Philippe

MPK: B01D 29/13, B01D 35/00, B01D 29/50...

Značky: čerpadlo, integrujúce, cirkulačnú, filtračné, slučku, zariadenie, cirkulačné

Text:

...v prvej prepojovacej komore, do ktorej ústi jeden zkoncov filtračných prvkov, zatial čo druhý koniecfiltračných prvkov ústi do druhej prepojovacej komory. Turbína cirkulačného čerpadla je namontovaná vnútri oddelovacieho kusu, ktorý oddeľuje membrány jednej prvej a jednej druhej série, ktoré tvoria dopredný a spätný okruh0008 Druhá prepojovacia komora zahŕňa vstup a výstup pre tekutinu na spracovanie, ktorá vďaka nasávaniu čerpadlom...

Filtračné zariadenie vzduchu s pevnou stenou potrubia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6144

Dátum: 24.11.2005

Autori: Bidot Johann, Silva Manuel

MPK: B01D 46/52, B60H 3/06

Značky: spôsob, pevnou, filtračné, potrubia, zariadenie, stěnou, výroby, vzduchu

Text:

...obsahovat predlepený spoj.0013 Lepidlo nie je obvykle recyklovateľné. Jeho použitie teda obmedzuje možnosti recyklácie filtračného zariadenia. Navyše, lepidlo predstavuje vniektorých prípadoch nedostatočnú odolnost na teplo, čo môže ovplyvniťtesniacu účinnost medzi filtračným zariadením a jeho skriňou uloženia.0014 vynález má predovšetkým za ciel zbavit sa problémov spojených0015 Z tohto dôvodu má tento vynález za ciel filtračné zariadenie...

Filtračné zariadenie hadicové na zber do sila

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4124

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: hadicové, filtračné, zariadenie

Text:

...hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeniu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hned po vstupe, do skrine ñltra, prepadovým otvorom, do sila.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, má možnost pracovať ako uzatvorený celok, tlakovo utesnený s opláštením, a výhodné je tiež,možnosť pracovať, podľa...

Filtračné zariadenie hadicové vrecové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4123

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/27

Značky: vrecové, filtračné, hadicové, zariadenie

Text:

...sacím potrubím., do skrine filtra, a vchádza do filtračných hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeníu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hneď po vstupe, do skrine filtra,prepadovým otvorom, do vreca.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, na vrecový odber odpadu, má možnosť pracovať ako uzatvorený...

Filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4122

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: dopravníkom, zariadenie, závitovkovým, filtračné, hadicové

Text:

...do transportriého potrubia.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom, má IIIDŽIOSť pracovať ako uzatvorený celok, opláštený a tlakovo utesnený. Účinkom filtračných hadíc dochádza k dokonalej filtrácii vzdušniny.Ďalšou výhodou technického riešenia je, že nasávaný odpad so vzduchom, z prevádzkových priestorov, sa vo filtračnom zariadení dokonale preñltruj e a čistý prefiltrovaný...

Prevodovkový filter s neplanárnym filtračným médiom a s platňou pre filtračné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6116

Dátum: 14.01.2005

Autori: Peet Alan, Beer Markus, Khalil Abe, Wolford James

MPK: B01D 29/01

Značky: prevodovkový, platňou, filter, neplanárnym, médium, médiom, filtračné, filtračným

Text:

...tekutiny, ako by to bolo možné dosiahnut pri viac lichobežníkovej vlne alebo sínusoidnej neplanárnej konfigurácii vrstveného média. Niektoré návrhy používajúce štandardné záhyby zachovávajú filtračné médium skladané pri veľmi úzkom uhle, napríklad menej než 15 °Pri takomto návrhu počiatočná operácia skladania môže na začiatku poškodiť médium. Inou nevýhodou takéhoto návrhu je to, že udržiavanie média pri úzkych uhloch pri veľkých...

Spätné preplachovateľné filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5584

Dátum: 09.12.2004

Autori: Schulz Helmuth, Bacher Helmut, Wendelin Georg

MPK: B29C 47/58, B01D 29/66

Značky: preplachovateľné, zariadenie, filtračné, špatně

Text:

...rozdeiovacích priestorov a súčasne zväčšenie zbernýchpriestorov, čo sa prejavuje priaznivo pri procesu spätného preplachovania, pretože savyčistená tavenina použitá pri procese spätného preplachovania môže rovnomernejšie rozložiť na celú plochu preplachovąného filtračného úseku. Súčasne je umožnené použitie na trhu bežných kruhových sít a vylúčené otáčanie dierovaných dosiek. V rámci vynálezu sa môže plocha príslušného sieťového...

Membránové filtračné zariadenie s paralelne pretekateľnými filtračnými modulmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2097

Dátum: 01.12.2004

Autori: Lukaschek Christoph, Fuchs Werner, Vranitzky Robert

MPK: B01D 65/00, B01D 63/04

Značky: membránové, filtračnými, filtračné, modulmi, paralelně, pretekateľnými, zariadenie

Text:

...do filtračných modulov,môže sa použiť to, že je vytvorený prívodný priestor, ktorý obklopuje aspoň čelné plochy všetkých filtračných modulov na vstupnej strane a je spojený s jednotlivými filtračnými modulmi naprivádzanie suspenzie určenej na filtrovanie.Aby sa dosiahlo jednoduché odvádzanie retentátu, môže byť urobené také opatrenie, že je vytvorený priestor pre retentát, ktorý obklopujeaspoň čelné plochy všetkých filtračných modulov...

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5291

Dátum: 23.11.2004

Autori: Maretyak Markus, Wnuk Ralf

MPK: B01D 29/50, B01D 29/00, B01D 29/66...

Značky: zariadenie, filtračné

Text:

...sú predmetom ostatných závislých nárokov.Vnasledujúcom bude filtračné zariadenie podľa vynálezu bližšie vysvetlené na základe príkladu uskutočnenia podľa obrázkov. Tu vprincipiálnom zobrazení, ktoré nie je vmierke,zobrazujeobrázok 1 pozdlžny rez cez filtračné zariadenieobrázok 2 perspektivny pohlad na filtračné zariadenie podľa obrázku i zboku a3 obrázok 3 čiastočne v reze, čiastočne v pohľade z hora, pohľad na filtračné zariadenie...

Filtračné vrecko na prach do vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283754

Dátum: 04.12.2003

Autori: Lienenlüke Paul, Kraut-reinkober Stefan

MPK: A47L 9/14

Značky: prachu, prach, filtračné, vrecko, vysávača

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané filtračné vrecko (1) na prach do vysávača (3) prachu, pozostávajúce z nosnej dosky (H) z pevnej papierovej hmoty, napríklad lepenky, ku ktorej je pripevnené, napríklad prilepením, vlastné vrecko (12) na prach a ktorá je na strane privrátenej k vnútornému priestoru (15) vrecka na prach vybavená uzatváracou klapkou (13), ktorá je kĺbovo pripojená k nosnej doske (H), je pružne odklopná a v uzatvorenej polohe prekrýva otvor (Ö) v nosnej...

Filtračné zariadenie, najmä pre vrty a studne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3604

Dátum: 11.09.2003

Autor: Medek Jaromír

MPK: B01D 24/00

Značky: zariadenie, najmä, filtračné, studne

Text:

...materiálu.Z hľadiska zaistenia účinnosti filtračného zariadenia sa javí výhodné, keďje hrúbka pieskového filtra v rozmedzí 20 mm až 60 mm. V prípade, že by bola použitá hrúbka filtra menšia ako 20 mm, boli by nižšie účinky filtrácie,oproti tomu pri hrúbke filtra nad 60 mm by dochádzalo k veľkému zníženiu rýchlostí natekania vody do filtračného zariadenia.Z hľadiska funkcie sa javí výhodné, ked pieskový filter presahuje z oboch strán cez...

Filtračné médium pre vrecko do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11

Dátum: 04.04.2003

Autori: Schultink Jan, Sauer Ralf

MPK: A47L 9/14, B01D 39/18, B01D 39/16...

Značky: vysávača, filtračné, médium, vrecko

Text:

...Na druhej strane vzhľadom na dodatočnú vrstvu papiera v špecifickej oblasti sa týmto znižuje vzduchová priepustnosť filtračného média vtejto oblasti. To znamená, že prúd vzduchu narážajúci na filtračné médium v tejto časti jeho povrchu je čiastočne odchýiený. V dôsledku toho je prietok vzduchu v tejto oblastí znížený a častice nesené prúdom vzduchu narážajú na filter so zníženou rýchlosťou. Vzhľadom na to má filter ovelalepšiu retenciu...

Filtračné teleso obsahujúce množstvo filtračných blokov, určené najmä pre filter častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 371

Dátum: 18.12.2002

Autori: Gleize Vincent Marc, Bardon Sébastien Rémi

MPK: B01D 46/10, F01N 3/02

Značky: filter, obsahujúce, filtračné, těleso, množstvo, částic, najmä, určené, filtračných, blokov

Text:

...horúcich výfukových plynov a ochladzovanie kovového obalu Ě okolitým vzduchom sa riadi rovnako, ale v menšej mierevzhľadonx na vyššie teploty v srdci filtračného telesa. Ž, priHomogenita teplôt V srdci filtračného telesa Ě a prípadnérozdiely v podstate nmteriálov používaných pre filtračné blokylla-lli a spoje lg, vytvárajú miestne dilatácie s rôznymi ampli túdami.Rozhranie xnedzi filtračnými telesami § a obalon 1 § a medzi...

Filtračné zariadenie na filtráciu roztavenej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 427

Dátum: 17.10.2002

Autor: Juma Kassim

MPK: B01D 29/50, B22C 9/00, B01D 29/01...

Značky: filtračné, zariadenie, ocele, roztavenej, filtráciu

Text:

...kusoch. Užívateľ ho zostavuje v mieste liatia. Je vytvorenýz keramiky a používa sa ako kazeta umiestnená medzi dvomaPatent US-A 5 785 851 opisuje mriežkový keramický filter pre roztavený kov, ktorý má vstupnú časť so vstupným povrchom, medziľahlé teleso nadväzujúce na vstupnú časť, a výstupnú časť s výstupným povrchom. Vstupný povrch je nerovinný, s hornými povrchmi a dolnými povrchmi na vytvorenie veľkej kontaktnej plochy pre roztavený kov...

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2835

Dátum: 15.10.2002

Autori: Tolley Ashley Derek, Tolley Derek Colin

MPK: B01D 24/00, B01D 24/02

Značky: zariadenie, filtračné

Text:

...sústavy na rozhranie kvapalina/filtračné médium. Vyvolanie rotácie impulzonn v zóne prítokovej sústavy v priestore kvapalinyo nad filtračnýnl médiom vytvára súhrnnú alebo celkovú rotáciu kvapalného média okolo osi1. Rovnomerné prúdenie cez lôžko filtračného média2. Minimálne vírivé prúdy pri vysokých rýchlostiach prúdenia, aby bola zaistená tlaková rovnováha na rozhraní voda/filtračné médiunn a bolo zabránené tunelovanie cez filtračné médium...

Plastový stavebný prvok na filtračné plášte podzemných chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3268

Dátum: 06.08.2002

Autori: Varga Vladimír, Zelenák Štefan, Homola Bohumil, Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: E21D 11/10

Značky: podzemných, stavebný, pláště, plastový, filtračné, prvok, chodieb

Text:

...spôsobom polzámku sa minimalizuje riziko vytekania zalievacej zmesi a minimalizuje sa potreba dodatočného utesnenía vzniknutých medzier, čim sa výrazne znižuje prácnosť v bani. Potrebné dĺžky, spravidla 1200 mm, je možné u plastových prvkov zabezpečiť už priamo pri výrobe, čím sa opäť znižuje prácnosť súvisiaca s prípravou pažníc.V nadväznosti na konkrétne použitie v určitom type bani, resp. podzemných diel(plynujúce, neplynujúce) môže byt...

Filtračné puzdro na drenážny prvok na odlučovanie kvapalín z pevných látok lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 281884

Dátum: 25.06.2001

Autori: Hartmann Eduard, Chara Alexandr

MPK: B30B 9/02

Značky: kvapalín, drenážny, prvok, odlučovanie, puzdro, filtračné, pevných, lisováním, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencová vložka tvorená pružným krúžkom (29, 59, 68, 79, 89) je aspoň na jednom konci filtračného puzdra (6, 6', 26) pevne spojená pomocou ovinutia samotným filtračným puzdrom (6, 6', 26) alebo k nemu pripojeným predĺžením (95) s týmto filtračným puzdrom (6, 6', 26), a na upevnenie na lis je príslušne deformovateľná.

Filtračné zariadenie najmä na dočistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279782

Dátum: 12.03.1999

Autor: Štěpánek Petr

MPK: B01D 29/075, C02F 3/06, B01D 29/35...

Značky: najmä, dočistenie, filtračné, zariadenie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené nádržou (1) rozdelenou zvislou deliacou stenou (6) a medzikruhovitou podperou (7) valcovitej filtračnej vložky (9) na vstupný priestor (4) spojený cez stredový otvor (24) vo vodorovnej medzikruhovitej podpere (7) s vnútorným priestorom (8) valcovitej filtračnej vložky (9) a na výstupný priestor (5) obopínajúci každú valcovitú filtračnú vložku (9), ktorá je zvisle usporiadaná na vodorovnej medzikruhovitej podpere (7), ku...

Filtračný postup a filtračné zariadenie na filtrovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279972

Dátum: 10.08.1994

Autor: Handtmann Thomas

MPK: B01D 37/02

Značky: zariadenie, postup, filtrovanie, kvapalín, filtračný, filtračné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka filtračného postupu a filtračného zariadenia na filtrovanie kvapalín, najmä nápojov. Filtračný postup a filtračné zariadenie je spoľahlivé a zjednodušené bez toho, aby sa záporne ovplyvnila kvalita filtrátu. Naplavovaním pomocného filtračného prostriedku sa vytvorí v naplavovacej stanici (1) filter (3), potom sa filter (3) s nosičmi filtrov (2) vyberajú z naplavovacej stanice (1) a vložia sa do filtračnej stanice (4), tam sa...

Regenerovateľné filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 431

Dátum: 11.05.1994

Autor: Drgoň Milan

MPK: B01D 17/02, B01D 17/032

Značky: zariadenie, filtračné, regenerovateľné

Text:

...sa privádza tangenciálne do íiltračného zariade nia, kde sa postupne v koalescenčnej vložke jej prúdeniedostredivý a na smer vertikál ny. V koalescenčnej vložke dochádza k odlúčeniu ropných lá tok, ktoré postupujú gravitačnou silou do zberača. Zo zbera ča sa oddelené ropné látky postupne pomocou elektroventiluvypúšťajú cez vypúšťacie potrubie zo zariadenia do zbernéhokontajnera. Vypúšťanie je regulované pomocou snímačov hladín, ktorými je...