Patenty so značkou «filtráciu»

Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7530

Dátum: 05.09.2016

Autori: Knapčíková Lucia, Minďaš Miroslav

MPK: B01D 35/12, B01D 29/35

Značky: filtráciu, zariadenie, reduktory, olejov

Text:

...skončení chodu zariadenia na Vysokých otáčkach je reduktor počas 12 minút odpojený od filtračného zariadenia, aby bola preukázaná vysoká účinnosť filtračného zariadenia. AŽ po uplynutí tohto cyklu je olej opäť filtrovaný vo ñltračnom zariadení, a to do skončenia ñltračného cyklu.Olej do systému vstupuje už zahriaty na pracovnú teplotu 40 °C, aby sa predišlo zníženej viskozite mazacieho média pri studenom štarte, čo by mohlo negatívne ovplyvniť...

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Kunkel Fedor, Tulík Juraj, Tkač Zdenko, Kosiba Ján, Majdan Radoslav

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: hydraulických, zariadenie, kvapalín, traktora, prevodových, filtračné, univerzálnych, filtráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20523

Dátum: 09.01.2014

Autori: Klikovich Michael, Trummer Bernd, Kneis Leopold, Kulp Roman

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: plynů, prvok, filtráciu, použitie, metalurgické

Text:

...prívodu, ale aj k vedeniu a upevneniu plynového prívodu.- To umožňuje vytvoriť po určitú axiálnu dĺžku vedenie medzi prvkom naprvku na filtráciu plynu k protiľahlému, horúcemu konci). To súčasne umožňuje spojiť oba diely bez nákladných mechanizmov. Pripojenie prívodu plynu môže byť do zahĺbenia napríklad naskrutkovaný. Je možné aj ďalšie upevnenie plynového prívodu, avšak nie je to nutné. Odpadajú komplikované výkyvné mechanizmy, apod....

Zariadenie na filtráciu zaolejovaných vodných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287933

Dátum: 12.04.2012

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 17/00, B01D 39/04

Značky: filtráciu, vodných, suspenzií, zariadenie, zaolejovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie môže byť v otvorenom alebo uzatvorenom vyhotovení podľa kompozície suspenzie a olejovej fázy. Otvorené vyhotovenie pozostáva z filtračného člena (1) umiestneného vo filtračnej nádobe (2) pod hladinou vodnej fázy (31) filtrovanej suspenzie (3) pritekajúcej do tela filtračnej nádoby (2) vstupným potrubím (4) a udržiavanej v minimálnej výške prepadom filtrátu (51) výstupného potrubia filtrátu (5) vybaveného preplachovacím členom (52)....

Zariadenie na filtráciu oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11508

Dátum: 31.03.2008

Autori: Stausberg Wolfgang, Dedering Michael

MPK: B01D 29/54, B01D 35/027, B01D 29/52...

Značky: oleja, zariadenie, filtráciu

Text:

...Nevýhodné sú však pri tom konštrukčné a prístrojové náklady na periférne časti, ako adaptéry, kryty, vedenie oleja a podobne, pre tlakovézariadenie na filtráciu oleja vrátane potrebného prídavnéhopriestoru na montáž. V dôsledku vysokého tlakového zaťaženia je okrem toho potrebná veľmi stabilná a ťažká konštrukcia tohto zariadenia. Náklady na takú kombináciu nasávacieho zariadenia na filtráciu oleja a tlakového zariadenia nafiltráciu oleja...

Nádoba pre filtráciu kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7224

Dátum: 30.10.2007

Autor: Moretto Maurizio

MPK: B01D 35/14, A47J 27/21

Značky: nádoba, kvapaliny, filtráciu

Text:

...vynálezu znázornenom na obr. 1 a 2 je ovládací mechanizmus vybavený skrutkovitou pružinou 9, ktorej protiľahlé konce sú napojené na rameno 8 a kryt 3.V konštrukčnej variante znázornenej na obr. 3 a 4 je ovládací mechanizmus vybavený vyvažovacim zariadením 10 umiestneným na ramene 8.Kryt 3 zahrnuje počítacie zariadenie ll pre ratanie cyklov otvárania a uzatvárania blokovacieho zariadenia 5 a tak na základe počtu náplní nádoby vodou k...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Tabaries Franck, Costa Stephano, Siret Bernard, Blanc Dominique

MPK: B01D 53/86, B01D 53/56, B01D 53/96...

Značky: čistiaca, integrované, spalin, obsahujúca, denitrifikáciu, postupy, použitie, katalytickú, filtráciu, inštalácia, modulárne, zariadenie

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2400

Dátum: 22.12.2004

Autori: Briot Anthony, Gleize Vincent, Bardon Sébastien

MPK: B01D 39/20, F01N 3/28, F01N 3/22...

Značky: motora, plynoch, obsiahnutých, částic, filtráciu, výfukových, spaľovacieho

Text:

...podľa tohto vynálezu je pozoruhodný tým, že prvá časť bočnej steny najmenej jedného zuvedených kanálikov, tzv. zosilneného kanálika, obsahuje zhrubnutie v porovnaní so zvyšnou časťou uvedenej bočnej steny, ktorá tvorí druhú časť uvedenej bočnej steny, pomer R hrúbky E uvedenej prvej časti a hrúbky e uvedenej druhej časti je na priečnom priereze v rozmedzí od 1,1 do 3.0018 Ako bude možne vidieť podrobnejšie v nasledujúcom popise, prítomnosť...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1414

Dátum: 12.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022

Značky: výfukových, spaľovacieho, plynoch, částic, obsiahnutých, filtráciu, motora

Text:

...riziko odlepenia v prípade zvýšených tepelno-mechanických napätí.0016 Podľa iných výhodných charakteristík vynálezu- vyššie spomínaná nepravidelnosť sa tiahne V smere pozdĺžnej osi vyššie spomínaného bloku po celej dĺžke prvého bloku, čo výhodne umožní vytvárať túto nepravidelnosť v priebehu vytláčania- Vyššie spomínaná nepravidelnosť je vybraníe, nachádzajúce sa na jednej vonkajšej stene výstupného kanálika vyššie spomínaných plynov,...

Spôsob hydrogenácie nitrilových zlúčenín zahŕňajúci filtráciu trojfázovej reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283673

Dátum: 27.10.2003

Autori: Perrona Philippe, Sever Lionel

MPK: B01J 8/00, B01J 38/00, B01D 61/14...

Značky: nitrilových, hydrogenácie, trojfázovej, zlúčenín, filtráciu, reakčnej, zmesí, spôsob, zahŕňajúci

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi, obsahujúcej kvapalnú fázu, nerozpustnú pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vynález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfázovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu, v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo kovový katalyzátor...

Použitie zariadenia na filtráciu s tangenciálnym prietokom a metóda na obohacovanie leukocytmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17431

Dátum: 19.06.2003

Autori: Lodge Patricia, Turner Allen, Bosch Marnix, Boynton Alton, Monahan Steven, Harris Paul

MPK: A61M 1/36, A61M 1/34, B01D 61/14...

Značky: použitie, tangenciálnym, zariadenia, filtráciu, metoda, leukocytmi, prietokom, obohacovanie

Text:

...C 034 krvotvornými kmeňovými a prekurzorovými bunkami a podobne. Bunkové populácie obohatené leukocytmi a/alebo monocytmi a podobne, získané použitím zariadení a metód na základe tohto vynálezu sa môžu používat na prípravu zmesí buniek prezentujúcich antígény. napr. dendritických buniek prezentujúcich antigény, na podávanie pacientom na navodenie imunitnej odpovede, na prípravu zmesí pluripotentných kmeňových buniek, napr. f-makrofágov...

Filtračné zariadenie na filtráciu roztavenej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 427

Dátum: 17.10.2002

Autor: Juma Kassim

MPK: B22C 9/00, B01D 29/50, B01D 29/01...

Značky: roztavenej, filtračné, ocele, filtráciu, zariadenie

Text:

...kusoch. Užívateľ ho zostavuje v mieste liatia. Je vytvorenýz keramiky a používa sa ako kazeta umiestnená medzi dvomaPatent US-A 5 785 851 opisuje mriežkový keramický filter pre roztavený kov, ktorý má vstupnú časť so vstupným povrchom, medziľahlé teleso nadväzujúce na vstupnú časť, a výstupnú časť s výstupným povrchom. Vstupný povrch je nerovinný, s hornými povrchmi a dolnými povrchmi na vytvorenie veľkej kontaktnej plochy pre roztavený kov...

Zapojenie hydraulického obvodu na filtráciu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1394

Dátum: 05.03.1997

Autor: Danko Jozef

MPK: F17D 1/08

Značky: hydraulického, zapojenie, filtráciu, media, obvodů

Text:

...pre traktory alebo iné mobilné stroje, ktoré majú spoločnú náplň S pracovným hydrogenerátorom, pozostáva z hydraulickćho okruhu tvoreného nádržou l spojenou s plniacim hydrogenerátorom Q,pripojeným na poistný tlakový ventil 2 a sacieho vedenia zahŕňajúceho saciu vetvu lg a sací čistič ll. Plniaci hydrogenerátor Q je pripojený cez plniacu vetvu Q na tlakový čistič Q, ktorý je napojený na pracovný hydrogenerátor 1 a cez spätný ventil Q a...

Spôsob prípravy korundovej keramiky na jemnú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278386

Dátum: 05.02.1997

Autori: Haviar Miroslav, Fellner Pavel, Krejčík Vladimír, Koman Marian

MPK: B01D 39/04

Značky: jemnú, spôsob, keramiky, filtráciu, korundovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy korundovej keramiky s rozdelením veľkosti pórov 80 až 150 nm, ktorá sa používa na mikrofiltráciu a ultrafiltráciu odpadových vôd z galvanických procesov. Na roztok hlinitanu sodného sa pôsobí oxidom uhličitým a vyzrážaný hydroxid hlinitý sa zahrieva pri teplote 1 000 až 1 300°C počas 0,25 až 2 hod., pričom vzniknutá alfa modifikácia oxidu hlinitého sa speká pri teplote 1 200 až 1 500°C v časovom intervale 0,5 až 6 hod.

Zapojenie kapacitného transformačného bloku najmä na akumuláciu energie a filtráciu zvlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265518

Dátum: 13.10.1989

Autor: Župa Ján

MPK: H03K 17/06

Značky: kapacitného, zapojenie, energie, akumuláciu, bloků, transformačného, najmä, filtráciu, zvlnenia

Text:

...2, vstupných svoriek lg, 11kapacitného transformačného bloku, ktorými je kapacitný transformačný blok pripojený k výkonovému obvodu lg jednosmerného napájania. Na prvú svorku prvého obojsmerného spinača 3 jepripojený prvým vývodom akumulačný kondenzátor 2, ktorého druhý vývod je pripojený na druhú svorku druhého obojsmerného spínača 5, pričom druhá svorka prvého obojsmerného spinačaQ je spojená s prvým vývodom lg iuçmlznej strany...

Zariadenie na kontinuálnu filtráciu tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258633

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kohút Štefan, Javorek Miroslav, Hudáč Ján, Babjak Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenín, filtráciu, kontinuálnu, zariadenie, polymérov

Text:

...110 opatreného filtračnou komorou 120, vstupného vodiaceho telesa 500 s chladičom 210 a vstupnou štrbinou 200 ako aj výstupného telesa E 00 schladičom 220 a výstupnou štrbinou 23, z filtračných dosiek 30011, 300 b, 3001, s filtračnou vložkou 310, mechanického pohonu 400 spriahnutého s tlakomerom 410 napojeným na filtračnú komoru 120. Filtračné komora 120 je horizontálne predelená perforovanými doskami 130 a, 1301), medzi ktorými je medzera pre...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Javorek Miroslav, Kohút Štefan, Babjak Ján, Hudáč Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, filtráciu, tavenín, polymérov, zariadenie

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: zariadenie, tavenín, filtráciu, zvlákňovanie, polymérov

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Zvlákňovacie zariadenie pre filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skalický Jioí, Kueera Josef

MPK: D01D 4/08

Značky: zvlákňovanie, zvlákňovacie, filtráciu, polymérov, tavenín, zariadenie

Text:

...vybratím, vytvoreným na vnútornom obvode otvoru rozvodnej vetvy pre vloženie hubicového bloku.Na hornej vstupnej ploche hubice je vytvorené osadenie pre vloženie tesniaceho prstenca, ktorým sa utesni celé zvlákñovacie zariadenie. Výhodou tohoto zariadenia je pri filtrácii a zvlákňovaní taveniny polymérov odstránenie namáhavej ľudskej práce, 4skrátenia doby nakladania hubicového kompletu a zlepšenie jeho funkčnej činnosti. Pootočením...

Zariadenie pre tlakovú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239377

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jasinský Zdenik, Kabeláe Oldoich, Matijka Eestmír

MPK: B01D 13/00

Značky: zariadenie, filtráciu, tlakovú

Text:

...priečnik a tahadlo.zariadením pre tlakovú filtráciu podľa vynálezu sa skracuje doba filtrácie aj ťažkotiltrovatelných suspenzií a okrem zdroja tlakoveho plynu nepotrebuje toto zariadenie iné doplnkové zariadenie alebo tesnenie. je vhodné pre filtráciu nestalých suspenzií a môže sa použit aj pri podtlakovej filtrácii.Zariadenie pre tlakovú filtráciu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornená v náryse a na obr. -2 je...

Zariadenie na nepretržitu filtráciu tavenin polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233205

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 1/10

Značky: filtráciu, zariadenie, tavenín, polymérov, nepretržitu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nepretžitu filtráciu taveniny polymérov, najmä pri výrobe syntetických vláken pozostáva z telesa filtra s filtračnou komorou, zo vstupnej a výstupnej štrbiny pre prechod pásu filtračného sita z oboch strán zovretého medzi dvoma perforovanými platničkami.

Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230894

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čiško Vojtech, Hodoši František

MPK: B01D 33/06

Značky: filter, vakuový, filtráciu, parovú, bubnový

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu na filtrovanie jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne koncentráty, pozostávajúci z rmutovej vane a z filtračného bubna, vyznačený tým, že bok rmutovej vane (2) na vynárajúcej sa strane filtračného bubna (1) je vyvýšený krytom (3), pod ktorý ústi prívod (4) pary.

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229425

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rodák Štefan, Pechár Amadeus, Čuba Štefan, Vrána Miroslav, Ondrejmiška Koloman

MPK: B29F 3/00

Značky: tavenín, zariadenie, filtráciu, kontinuálnu, termoplastických, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov pozostávajúce z filtračného telesa s prietokovým kanálom pre filtrovanie tavenín, prehradený nútene pohybujúcim sa filtračným pásom z oboch strán filtračného telesa sú chladené štrbinovité vodiace kanály. Štrbinovité vodiace kanály sa rozširujú v smere pohybu filtračného pásu, ktorý vo vlastnom filtračnom telese v prietokovom kanáli prechádza pomedzi perforované platne...