Patenty so značkou «filtrací»

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štěpánek Jan, Valenta Miroslav, Bečvář Josef

MPK: B01D 35/14

Značky: pojistným, filtrací, plynů, rozvířeného, prachu, filtr, ústrojím, hořlavého

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 35/02, F16L 55/24, F17D 5/00...

Značky: instalaci, uvnitř, objektu, provozních, filtr, výbušné, filtrací, směsi

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Zařízení pro filtraci kapaliny, zejména vody s nepřetržitým proplachováním filtračních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tóth Mihály, Bornemissza Endre, Palócz László, Lukonits Ottó

MPK: B01D 27/00

Značky: zejména, ploch, nepretržitým, proplachováním, filtrací, kapaliny, zařízení, filtračních

Text:

...Provozní náklady jsou nízke, jelikož filtrační zařízení podle vynálezu nevyžaduje trvalý dozor, zvláštní odborné znalosti obsluhy a rozsáhlou údržbu.vynález je dále popsán s odvoláním na výkresy na nichž jsou znázorněna jednotlivé provedení filtračního zařízení s. kde značí obr. 1 podélný řez jedním provedením filtračniho zařízení obr. 2 podálný řez jiným provedením tiltračního zařízení obr. 3 část řezu III - III na obr. l obr. 4 pohled shore...

Filtrační materiál pro dvoustupňovou filtraci tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268381

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mrština Václav, Franc Zdeněk, Kováč Pavel, Orna Jiří, Fábry Jozef

MPK: B01D 39/08, B32B 5/08, D04H 1/48...

Značky: dvoustupňovou, filtrací, materiál, tekutin, filtrační

Text:

...spotřeba elektrické energie o 10 až 25 .Vstupní předfiltrační vrstve vpichovaná textílie zachycuje hrubé častice, které tvoří převážně množství nečistot ve filtrované vzdušninč nebo kepalíně. Proto je tato vrstva ze tří vrstev fíltračního materiálu nejobjemnější a případně se v její tlouštce zvětšuje hustota vláken, aby se zvýšil účinek hloubkové filtrace.Pro atmosferickou filtrací je výhodné použít předfiltračnl vrstvu obsahující...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chmelař Jaroslav, Bogdan Zdeněk, Kyral Jan, Sauer Vladimír

MPK: B01D 39/04

Značky: zejména, roztoku, celulózy, filtrací, bázi, filtrační, způsob, vína, nápojů, materiál, tohoto, materiálů, přípravy, křemeliny

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: filtrací, minimálne, sítích, filtru, vyšších, různých, soustava, harmonických, složek

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Nástavec pro rychlou filtraci a vyprazdňování filtračního koláče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265266

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mindl Jaromír, Havránek Petr

MPK: B01D 29/04

Značky: nástavec, filtračního, rychlou, koláče, vyprazdňování, filtrací

Text:

...v horní části je svislé skleněné filtrační trubice opatřena spojovacím členem pro zasunutí nálevky, zahnuté trubice nebo pomocné nálevky pro makrofiltraci či doplňující nálevky, pro mikrofiltraci.Výhoda nástevce podle vynálezu je v tom, že funkci nástavce lze podle potřeby měnit buč pro filtreci jemných nebo hrubých sraženin vyměněním skleněné frity nebo pro množství větší či menší než cca 5 až lO g filtrované pevné hmoty nahražením malé frity...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: vyšších, filtrací, elektrotechnický, harmonických, složek, prvek, určený

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bělík Vladimír, Langer Jiří, Kanclíř Robert, Sedláček Jiří, Kučera Václav

MPK: B22D 21/00, B22D 43/00, B22C 9/08...

Značky: filtrační, tvárnice, způsob, filtrací, kovů, roztavených, pěnové, výroby, keramické

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Zařízení pro čistění kapalin koalescenční a sorpční filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264437

Dátum: 14.08.1989

Autori: Červenka Jiří, Hamerník Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, kapalin, koalescenční, čištění, sorpční, filtrací

Text:

...umožňuje osové vyprázdnění vyčerpaného materiálu. Výhodou zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy zařízení vztažené na hmotnost zařízení a zvýšení kalové kapacity filtračníhoñ lože. zařízení umožňuje výhodné umístění materiálů fixujících vlastní filtráční materiál mimo dráhu Eiltrsce kapaliny. zařízení je výrobně jednoduché.Příkladné provedení zařízení pro čištění kapalin koalescenční a sorpční filtrací je dále schematicky...

Zařízení k filtraci plynového kondenzátu s obsahem tuhých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263899

Dátum: 12.05.1989

Autori: Straka František, Kaufmann Oldřich

MPK: B01D 35/22

Značky: obsahem, plynového, kondenzátu, látek, tuhých, zařízení, filtrací

Text:

...jsou vždy nižší.Další výhodou je, že zrnitostní skladba tuhých látek 0 až 5 mm umožňuje snažší čištění potrubí od sedimentů.inou výhodou je, že zařízení pro hrubou filtraci je méně poruchové a vykazuje delší činnost, než zařízení pro mletí.Výhodou je (late skutečnost, že k posunu pístu je s .poinottí svamočinného systemu ventilů využilo stejné tlakové páry, jakou jsou čištěny filtrečiíí prostory pístu.inou výhodou je kontinuální funkce při...

Zařízení k filtraci mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262907

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Dušan, Vavřich Zdeněk

MPK: A01J 11/06

Značky: mléka, filtrací, zařízení

Text:

...ústrojí, nosného rámu, V němž jsou rotačně uloženy odvíjecí válec, hnací válec a alespoň dva pomocné válce, a V němž je rozebiratelně.uložen roštlpřes který se odvíjí filtrační pás, podle vynálezuspočívá v tom, že hnací ústrojí sestává z lopatkového kola turbínky, uložené do výtokové cesty dojícího zařízení a spojené ohebnou hřídelí s hnacím kolem.Předností zařízení podle vynálezu je, že je zcela nezávislé na dodávce energie zvnějšku....

Zařízení pro radiální filtraci kapalin plovoucím ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262106

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červenka Jiří, Hamerník Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: kapalin, plovoucím, ložem, radiální, zařízení, filtrací

Text:

...prací vody a centrálním odvodem prací vody. V prostoru vymezenêm tryskovým dnem, vnitřní valcovou scezovací vestavbou a vyjímatelným rozvodovým roštem je uložen zrnitý plovoucí filtrační material a pod ním podpůrná plovoucí zrnitá podložka.Výhodou filtračního zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy umožňujícímožnost realizovat radiální způsob filtrace kapaliny, vedoucí k hloubkovému zafiltrovani lože s vysokým účinkem...

Filtr pro filtraci kapalin především pro chromatografické analýzy biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258771

Dátum: 16.09.1988

Autori: Řeřicha Ladislav, Ehrenberger Jaroslav, Klír Lubomír, Hájková Ivana

MPK: B01D 15/08

Značky: analýzy, látek, chromatografické, biologicky, filtr, kapalin, aktivních, filtrací, především

Text:

...látek při kontamineci kovem. Rovněž vysoká agresivita používaných kapalin vylučuje použití kovů.Uvedené nároky jsou řešeny filtraci kapalin před vstupem do čerpadla pomocí papírových buničinových a jiných filtru, které situaci plně neřeší a nejsou často ani vhodné. Kovové filtry z nerezových anebo volframových sintrů mají velký odpor a tu nevýhodu, že jsou kovové a tudíž ne univerzální. V zahraničí jsou v užívání teflonové filtry, ale...

Filtrační textilie vhodná zejména pro filtraci kapalin na rámových kalolisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258280

Dátum: 16.08.1988

Autori: Strašáková Alena, Mrština Václav, Svojanovský Jindřich

MPK: D04H 1/48

Značky: rámových, kapalin, zejména, textilie, filtrační, filtrací, kalolisech, vhodná

Text:

...vyšší průtočnost kapaliny v porovnání se samostatnými, ale společně používanými vrchovými a podkladovými plachetkami. Další výhoda navržené filtrační textílie spočíva v odstranění nutnosti občasného odstraňovaní nečistot usazených v prostoru mezi vrchovou a podkladovou plachetkou. Filtrační textílie podle vynálezu prodlužuje až šestinásobně provozní životnost proti dosud používaným tkaným plachetkám. Konečné je třeba jako výhodu uvést...

Laditelný koaxiální filtr, zejména k filtraci televizních a ultrakrátkovlnných signálů velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258117

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pákai László, Fürst Lájos, Szabó Pál

MPK: H01P 7/04, H04N 5/14

Značky: zejména, koaxiální, filtr, výkonu, filtrací, velkého, laditelný, televizních, ultrakrátkovlnných, signálu

Text:

...má větší průměr. Dělením je vnější plášť 4 rozdělen na díly 9 a 10. e-li třeba zvětšit induktivní sl-ožku, zavede se do dělení mezi díly 9 a 10 k~ovový nprstenec 11.zvětšení induktivní složky je úměrné šířce zavedeného k-ovového prstence 11. V praxi j-e vždy postačující provést změnu induktivní složky pomocí diskrétnívch prvků. Z toho důvodu lze použít kovové prstence 11 o různé šířce, které mohou tvořit příslušenství koaxiálního filtru.e...

Laboratorní přístroj pro membránovou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257506

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šavel Jan, Fencl Petr

MPK: F16L 37/02

Značky: prístroj, laboratorní, filtrací, membránovou

Text:

...přístrojů od výtokové trubice je pomalé. Každá výtoková trubice musí být opatřena kohoutem.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu. Jeho podstatou je spojeni výlevky s výtokovou trubicí zábrusovým spojem ve vertikální poloze. Jádrem spoje prochází kanálek,nebo kanálky, vyústující v boční ploše jádra proti alespoň jedné sběrné drážce, vedené v plášti zábrusua vyúsčující do výtokové trubice. Otáčením zábrusového spoje lze regulovat...

Zařízení pro odpěňování, kondenzaci a filtraci vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257430

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B01D 5/00, B01D 19/00

Značky: kondenzaci, odpěňování, vzduchu, zařízení, filtrací

Text:

...trubka 4 opat řená ve své horní části radíálními otvory łg a ve spodní části přecházející do kužele gg připojeného k přepážce gł.Pňepážkaigł je po obvodč opatřenazářezy gg pro odtok kondenzátu, v prostoru pod kuže 1 emgQ otvory gg a ve své ose ložiskem gg, v němž je uložen hříde 1 A§,na jehož spodním konci je nasazenoduté lopatkovó kolo Q s rediálními lopatkami gä a ve své válcové části s radiâlnímí otvory g§.Lnpatkové kolo Q je zajišn...

Zařízení pro kontinuální filtraci mléka v prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257163

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nosek Antonín

MPK: A01J 11/06

Značky: zařízení, prvovýrobě, kontinuální, mléka, filtrací

Text:

...komory. svitek filtračního papíru je uložen hyqienicky v pouzdře pro mnohonásobne použití.Příklad provedení zařízení pro kontinuální filtraci mléka V prvovýrobě podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkový pohled na Zařízení V částečném řezu a obr. 2 představuje tentýž pohled s detailem ovládání víkaZařízení sestávâ z filtrační komory l, která je ve své horní části opatřena těsněním 3...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 230 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256825

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Albrecht Jiří, Kolouchová Dagmar

MPK: B01D 39/06, D04H 1/46

Značky: textilie, filtrací, celsia, vpichovaná, teplých, vzdušin, stupňů

Text:

...a druhá polovina je vytvořena z vláken protažených z opačné strany textílie. Vpichovaná textílie podle obou variant se může tepelně zafixovat a potom se může impregnovat výše zmíněným vhodným pojivem. itW Při epojování aramidového vlákenného rouna se skleněnou tkani nou je výhodné použít speciální, tak zvaná šetrné plsticí jehhly, u nichž ostny jen nepatrně převyšují hranu pracovní části jehel a funkční část ostnu je menší než u běžných...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 170 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256824

Dátum: 15.04.1988

Autori: Albrecht Jiří, Mrština Václav, Kolouchová Dagmar

MPK: B01D 39/06, D04H 1/46

Značky: textilie, teplých, vpichovaná, celsia, vzdušin, stupňů, filtrací

Text:

...celou dobu provozu se zplodiny filtrují..V porovnání s filtračními skleněnými tkaninami je navržená vpiohovaná textílie odolnější vůči oděru a enadněji se zpracovává do tvaru hadicového filtru, přičemž vykazuje mnohem vyšší filtrační účinek, protože proniky se pohybují pod 5 mg/m 3, zatímco u skleněné tkaniny činí alespoň desetinásobek.Proti filtrační textílii z nomexových nebo rytonových vláken je navržená textílie o 20 až 50 levnější a...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256823

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Kolouchová Dagmar, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: stupňů, vzdušin, vpichovaná, celsia, teplých, filtrací, textilie

Text:

...50 i více mg/m 3. Kapsové filtry ze vpichované textílie podle vynálezu jsou trvale tepelně odolné do 200 °C při provozně unosné rozměrové stálosti, čemuž tak není u filtrů z aramidových a polytetrafluoretylenových vláken. Proti známým filtračním textiliím zhotoveným jen z polyakrylonitrilových vláken se u navržené textílie zlepšuje rozměrová stálost při zvýšení tepelné odolnosti ze 140 na 200 °C. íTyto a další výhody vpichované textílie podle...

Papír pro filtraci hydraulických kapalin s jmenovitou účinností 12 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254607

Dátum: 15.01.1988

Autori: Líbal Jaroslav, Pfefferle Jan, Čecho Imrich

MPK: D21F 11/14

Značky: hydraulických, filtrací, jmenovitou, mikrometrů, účinnosti, kapalin, papír

Text:

...hotové vložky a následně pak způsobení poruchy (zadřením)Problém neřeší ani materiál na filtraoi kapalin v hydraulických obvodech podle čs. A 0 228 178, nebot i tento materiál obsahuje ve svém vlákenném složení vedle bavlněných lintrú, vysoce zušlechtěných buničin a skleněných mikrovláken o průměru vlákna 0,8 až 1,2 pm též skleněné mikrovlákna o průměru vlákna 2,5 až 3,5 pm, která obsahují vyšší prooento skleněných granálií. Dalším...

Aproximační A/D převodník s logickou filtrací šumových napětí výstupu komparátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254052

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smolík Václav

MPK: H03M 1/00

Značky: šumových, napětí, komparátoru, výstupu, převodník, logickou, filtrací, aproximační

Text:

...obvodu je zapojen na vstup komparátoru. Mezi komparátorem a aproximační logikou je zapojen klopný obvod.Hlavní výhody aproximačního A/D převodníku s logiukuu filtrací výstupu komparátoru podle tohoto vynálezu spočívaji v tom, že je možné realizovat A/D převodník s několikanásobně větší rozlišovacíschopností bez nároku na použití kvalitnějšího typu komparátoru. V tomto převodníku je potlačen i vliv parazitních oscilací, se kterýmiNa obr. je...

Filtrační přepážka pro objemovou filtraci jemně dispersních suspensí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241889

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vitvar Milan, Stanik Vladimír, Eapek Karel, Kotek Bohuslav, Procházka Vladimír, Vaněk Josef

MPK: B32B 13/02

Značky: jemné, filtrační, přepážka, filtrací, objemovou, dispersních, suspensí

Text:

...zrn, ale umožňující prostup tuhých částí ze suspenze do střední vrstvy, na níž uskutečnuje objemová filtrace. Zpraccvání do formy archů nebo nekonečného pásu umožnuje aplikaci jak diskontinuálních, tak i kontinuálních filtračních zařízeních, V nichž je možnost nepřetržitě obnovovat filtrační povrch a objem odvíjením nasycené filtrační přepážky.Konkrétní provedení podle vynálezu je schematicky znázor~ něno na přiloženém výkresu, kde je...

Kapsový filtr pro filtraci prachu z plynu, zejména prachu s vysokou soudržností, regenerovaný zpětným proplachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234530

Dátum: 01.11.1987

Autor: Bečvář Jozef

MPK: B01D 46/46

Značky: proplachem, vysokou, plynů, filtrací, kapsový, filtr, regenerovaný, zejména, soudržnosti, prachu, zpětným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapsového filtru pro filtraci prachu z plynu, zejména prachu s vysokou soudržností, regenerovaného zpětným proplachem. Vynálezem se řeší úkol zvýšení provozní spolehlivosti kapsových filtrů tohoto druhu při současném snížení výrobních nákladů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rozváděcí kotouč kapsového filtru je opatřen nejméně dvěmi trojicemi čepů na jedné nebo obou stranách rozváděcího kotouče, přičemž náběžné plochy...

Zařízení pro regulaci a filtraci horkého tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246937

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lukovský Leo

MPK: B64D 13/06

Značky: regulaci, zařízení, horkého, filtrací, vzduchu, tlakového

Text:

...prováděno deskovým otočným rozdělovaoím šoupátkem 33 tvaru půlkruhu, uloženým v zahloubení 33 stěny 33 pod přírubou 33 rozvodů. Šoupátko 33 je unášeno zploštělou částí ovládacího dříku 3 šoupátka 3.K zajiětění.správné montáže je do šoupátka 4 zalisován kolík 33, který zapadá do vybrání 33Horký tlakový vzduch vstupuje vstupnímhrdlem 3 a přívodním vrtáním 3 v tělese 3 k šoupátku 3. Vstupními radiálními otvory 3 a axiálním výstupním vrtáním 3...

Zařízení pro filtraci kalů, suspenzí nebo podobných materiálů nebo pro čištění kusovit0ho tuhého materiálu promýváním a/nebo pro oddělování tohoto materiálu od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244407

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vitásek Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jioí, Kvapil Josef

MPK: B01D 33/02

Značky: oddělování, kusovit0ho, filtrací, čištění, kapaliny, zařízení, podobných, suspenzí, kalů, materiálů, tuhého, promýváním, tohoto

Text:

...granulovauých aateridlů v grsvitačnía poli podle velikosti čdetic, která hy vshledea ke evć jednoduche konatrukci odatraňovalo nevýhody doeud nutných podobnych rašení a va kterém by bylo pri riltreci a prosevdní aanipulovauo natolik opatrne, aby nedocházelo k poskolení zpracovávanoho oaterdálu, pričeał by ae pracovalo na male pluse a výhodnými pracovními parametry (například s malou spotřebou energia, vysokou měrnou kapacitou oddčlování,...

Látkový filtr pro filtraci průmyslově znečištěného plynu tuhými exhalacemi ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243001

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fenik Milan

MPK: B01D 46/00

Značky: plynů, stavebnicovém, filtrací, látkový, filtr, uspořádání, exhalacemi, průmyslové, tuhými, znečištěného

Text:

...základní filtrační jednotkuv příčnćm řezu a na obr. 3 je vícenásobný filtrační členZákladní filtrační jednotky l podle obr. I jsou řazeny za sebou ve směru podélné osy vstupního kanálu z proohâzejícího vnitřním prostorem výsypky i.Vstupní kanál 3 je ve spodní časti zcela otevřený do prostoru výsypky 1 a boční stěny vstupního kanálu z jsou tvoŕeny podélnými zaluziemi j. spojením jednotlivých vstupních kanálů 3 základních filtračních...

Papír pro filtraci vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234448

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kříž Pavel, Čecho Imrich, Líbal Jaroslav, Fiala Karel

MPK: D21F 11/14

Značky: vzduchu, filtrací, papír

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby technických filtračních papírů. Řeší problém zvýšené účinnosti pro zachycování nečistot ve filtrech na vzduch v motorových vozidlech při zachování dostatečné průtočnosti vzduchu a jímatelnosti nečistot. Papíry na filtraci vzduchu v motorových vozidlech se vyrábějí na bázi vláken vysocezušlechtěných buničin, případně ve směsi s vlákny zušlechtěných bavlněných lintrů. Toto surovinové složení určuje i jejich hlavní funkční...

Zařízení pro tlakovou filtraci semipermeabilními membránami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238101

Dátum: 16.02.1987

Autori: Starke Wolfgang, Richter Gerhard, Borgwardt Jörg, Eberhard Friedrich

MPK: B01D 29/00

Značky: tlakovou, zařízení, semipermeabilními, membránami, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro tlakovou filtraci semipermeabilními membránami. U zařízení podle vynálezu průtokové vodicí desky, sestávající z plastu, s výhodou polyolefinu, které jsou u okrajů opatřeny vrtáními, jsou rozděleny pomocí vlnitých kontůr v segmenty, které se směrem ke středu zužují a tyto vykazují na každé straně ve středu okamžitého směru proudění vybrání, přičemž střední části těchto průtokových vodicích desek jsou vytvořeny jako...