Patenty so značkou «filtr»

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr, podtlakový

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277416

Dátum: 17.03.1993

Autori: Lamb Charles Granville, Mcmurtrie Andrew

MPK: A24D 3/04, A24D 3/00

Značky: cigaretový, filtr

Magnetický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 276918

Dátum: 16.09.1992

Autor: Galaš Jiří

MPK: H01F 1/02, H01F 7/02

Značky: magnetický, filtr

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275400

Dátum: 19.02.1992

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, podtlakový, filtr

Filtr hořlavých prachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274889

Dátum: 12.11.1991

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/19

Značky: hořlavých, filtr, prachu

Filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 274471

Dátum: 11.04.1991

Autor: Van Der Meulen Alfred

MPK: B01D 25/12

Značky: filtr

Optický mlhový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 271008

Dátum: 14.08.1990

Autori: Celnar Otakar, Novotná Radmila

MPK: B24B 7/24, G02B 5/20

Značky: mlhový, opticky, filtr

Filtr pro čištění oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 271093

Dátum: 14.08.1990

Autor: Koltunov Anatolij

MPK: B01D 27/00

Značky: oleje, filtr, čištění

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bečvář Josef, Štěpánek Jan, Valenta Miroslav

MPK: B01D 35/14

Značky: filtrací, plynů, ústrojím, hořlavého, prachu, filtr, pojistným, rozvířeného

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: F16L 55/24, F17D 5/00, B01D 35/02...

Značky: směsi, uvnitř, provozních, filtr, výbušné, instalaci, filtrací, objektu

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Filtr pro přípravu biologicky účinných látek značených radionuklidy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269441

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kronrád Leo, Hradilek Pavel, Pereszlényiová Eva, Kopička Karel

MPK: C01B 7/14

Značky: značených, účinných, látek, biologicky, přípravu, radionuklidy, filtr

Text:

...značení pomocí l, 3, 4. 6 - tetrsohloro-Bo( , 6 OC -difenylgly-v colurilu (Jodogen). Podle popeaně metody se Jodogen, ktorý Jo ve vodném roztoku prakticky nerozpuetný, nenese Jako tenký filtr na povrch skleněné nddobky. ve ktoré po přidání reakční směsi eeetávající e proteinu a radioaktivního Jodidu eodného probíhá značení. Nevýhodou této metody je obtíiní reprodukovatelnoat unćčení filmu jodcgenu související a výběrom rhodnjwz rozponitädel...

Filtr nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269401

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klečka Jiří

MPK: B01D 33/06

Značky: filtr, nátěrových

Text:

...přes filtr do sběrných kanálů podpěrné vložky a výstupním otvorem do rozvodového potrubí.Uspořádání filtru nátěrových hmot podle příkladného provedení, zajiščuje filtraci NH v požadované kvalitě. výměnné filtrační vložky vyráběné v několika druzích, které se liší rozměrem volného oka Eiltračního sita, umožňují volbu kvality filtrace NH. Zachycené nečistoty na sítovém filtru jsou stírány pomocí otočněho kartáče, z kterého jsou dále...

Mechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269170

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janura Jindřich, Bláha Josef

MPK: B01D 27/00

Značky: filtr, mechanicky

Text:

...je achematicłq znázorněn na výkresu, kde je osový řez mechanickým filtrom e filtrační vložkou., - Mechanický filtr podle vynálezu ae skládá z telesa | filtnąkrycího víka g, opatreného uvnitř atŕedícíai výetuplq ga, a filtrační vložky 1. Těleso i filtru a krycí víko g jsounavzájemapodexw pomocí etehovaeích prvků g,napŕík 1 ad äroubd, a takto vznikli vnitřní prox torifiltru la utěeněn kruhový těanĺním ž. uvnitř tělaea 1 filtru a krycího...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269124

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, průmyslový

Text:

...hadic a na obr,5je znázornčn detail umístění stojin závěsných líšt v zářezech vodicích líšt.Jak ukazují obr. 1 a obr. 2 jsou filtrační hadice g svými spodníli konci uchycenyna hrdlech 3, vytvořených ve dnu 1 filtrační konory A. Svou horní částí je každá filtrační hadice g uchycena na víčku §, které je opatřeno pevné přichycenou závěsnou tyčí Q,která je provlečena otvoren § v zúvěané líště g a je vybavena pojistnýu prvkea Z, který je po...

Válcový filtr na tlakový vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268415

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fejfar Zdeněk

MPK: B01D 29/32

Značky: tlakový, filtr, válcový, vzduch

Text:

...pro vložený filtrační material. Náviny jsou na jédru dotaženy spiralovitč navinutýl zpevňujlcln prvkom, např. dréten. Takto je možné získat libovol. ný počet filtrsčních vrstev podle požadované účinnosti filtru. celé vrstva je např. zatnelena do dvou koncovek určených k připevnění do filtrační komory v rozvodu tlakového vzduchu.Výhody navrhovaného řešení epočívají v tom, že funkci vnčjlího plášte přejína spiralovitč navinutý zpevňující...

Filtr infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268134

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novotný Radomír, Horák Jaromír, Lošťák Petr, Urbanová Eva

MPK: G02B 5/20, G02B 5/22

Značky: filtr, záření, infračerveného

Text:

...ke konstrukcí absorpčních filtzü infraćervenćho záreni. Substituci atomů vismutu v krystalové mrížce selenidu vismutitého(Bi 2 Su dochází lulíž k výraznému potlačcní koncentrace volných nositelů proudu, klesá tedy absorpce na volných nositelich a pripravené krystaly vykazují značnou propustnost(asi 60 ). V důsledku vzniku směsného krystalu pri širce zakázaného pásu selenidu vísmutilůhu |(Hi 2 Su 3) a 0,23 uv, sulfidu vismolitćho (01253) 1,0...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: zpětnou, třífázového, průběhu, frekvenčne, složku, kompenzovaný, filtr

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Mechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267234

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janura Jindřich, Bláha Josef

MPK: B01D 46/52

Značky: filtr, mechanicky

Text:

...konstrukční tvar pružného elementu vyztužuje úšínně filtrační vložku a zvyšuje účinnost propustnosti filtrační tkaniny.říklad konkretního provedení podle vynálezu je schematickyznázorněn na připojeném výkrese, který představuje osový řez me chanickým filtrem s filtrační vložkou.Hechanický filtr podle vynálezu sestává z tělesa l filtru,krycího víka 2 a filtrační vložky Ž. Tělesc l filtru a krycí ví ko g jsou navzájom spojený pomocí...

Filtr pro zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266831

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dohnal Jiří, Fryščák Jan

MPK: B01D 29/26

Značky: sypkých, zásobník, filtr

Text:

...je rozdělena filtrační skříň na vnitřní prachovou komoru a vnější prachovou komoru, z nichž každá je opatřena samostatným odvětracím komínkem a samostatným přivodem regeneračního vzduchu, opatřeným klapkou. Větší napínací prsten i menší napínací prsten jsou podepřeny výztuhou, připevněnou ke kruhovému podpěrnému rámu.Hlavní výhodou filtru podle vynálezu je, že jedinou, velmi jednoduše zhotovitelnou a vyměnitelnou filtrační vložkou, dokáže...

Číslicový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 266303

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wiggins Richard, Brantingham George

MPK: H03H 11/00

Značky: filtr, číslicový

Text:

...pro reproduktor lg.Budicí signál Q se obecně odvozuje z jednoho ze dvou zdrojů, zdroje 15 hlasnéhoIlgn/Ilu I zdnnju- IQ nc-hlnnrxôhn zxlgnĺulu. ktorý z obou zdrojů Io uplatní, určuje člrliaový přepánač ll. Zdroj 3 hlasného signálu se použije ke genercvání zvuku, při kterých během řeči kmitají lidské hlasivky nebo hlasové vazy, jako je zvuk E ve slevě Eva. Rychlost,jakou se hlasové vazy zavírají a otvírají, určuje výšku generovaného zvuku....

Pásmový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264521

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrníčko František

MPK: H01P 1/22

Značky: filtr, pásmový

Text:

...obě delší stěny vlnovodu 3 je nanesen návarek 4, jímž prochází z každé strany pojednom kolíku 1, 2. Prvý rezonanční kolik 1 má průměr d., zasahuje do vlnovodu 3 délkou l. a je realizován z materiálu s koeficientom teplotní délkové roztažnosti m. Druhý rezonačni kolik 2 má průměr dz, zasahuje do vlnovodu 3 délkou l a je realizován z materiálu s odlíšným koeficientem teplotní délkové roztažnosti a. Materiály koliků 1, 2, volime tak, abychom při...

Adaptivní filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264415

Dátum: 14.08.1989

Autor: Sýkora Bohumil

MPK: H03G 5/22

Značky: adaptivní, filtr

Text:

...řízen dělicí filtr. Spojení dělicího filtru s prahovým detektorem musí-být uzpusobeno tak, aby při překročení pruhu detektoru se na jeho výstupu objavila veličína, t.j. napětí nebo proud, která působí zvýšení dělicí frekvence dělicího filtru.Na připojených výkresoch je znázorněno na obr. 1 základní uspořádání adeptivního filtru,na obr. 2 uspořádání adaptivního filtru s váhovacím filtrom.Signál určený ke zpracování je přiveden na vstup...

Filtr na kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264112

Dátum: 13.06.1989

Autor: Neumann Walter

MPK: B01D 29/32

Značky: kapalinu, filtr

Text:

...komora É a vnitřní válcová komora Z jsou spojeny přes nálevkový lapač lg nečistot, umístěný na dolním konci skříně 2 g hlavním odtokem lg koncentrovených nečistot. Kepaline určená k filtraci se přivádí vstupním hrdlem li, které je tvořeno radiálním nátruhkem li s vodicím plechem łâ, v tečném směru do horní části vnějšíNa horní konec skříně Q je nasazen kryt ll s výstupní komorou lg a výpustí lg pro vyčištěnou kapalinu. Výstupní komora lg...

Integrální šumový filtr magnetofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263482

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybalko Alexandr, Targoňa Oleg, Andrianov Vitalij

MPK: G11B 5/02

Značky: integrální, šumový, filtr, magnetofonu

Text:

...Huemmn sa nxoa H sumou. HnaorpaHHueHHuxoHeuHoro suauenun uacworm cpesa, ónox 12 ynpanneuns conebmHT.TaxHe nepnmň, nropoä, Tpernn, Hewaepruü H nnrbü TpaH 3 HcTopu 29, 30, 3), 32, 33, (rHma-b- H -p), nepau H smopoň oTpaxarenH 34, 35 Tpxa, nepnu H nwopoň renepawopu 36 H 37 ToxaH.HcrouHHm onopuoroHanpxxeuua, Bunonuenuuü Ha noneaou rpansucrope 38 H Hepnou pesncwope 39.Top 48 öaaa nevsoro TPBHSHCTOPBf 29. Bąsaznłťroro »Tpałłsałcropą 33 coemmeHa...

Filtr pro kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262422

Dátum: 14.03.1989

Autor: Neumann Walter

MPK: B01D 29/38

Značky: kapaliny, filtr

Text:

...diagnnálně proti sobě.Ve vstupní komore 2 telesa 1 filtru je zaíbuwdován svislý filtrační buben 6 ve tvaru kužele nebo komoleho kužele, jenž je uvá»děn do rota-ce hřídelem 11, uloženým na víku 7 tělesa 1 ve -stojanu 8 ve valivých ložiská-ch 9, a elektro-motorom 11 s redukčním převodem 12. Filtrační buben 8 s pohonem tvoří ve spojení s víkem 7 telesa 1 jednu montážní jednotku.Filtrační buben li sestává z komolokuželového vnějšího opěrného...

Vzduchový filtr pro vysoké prašnosti s kontinuálním odvodem prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261987

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rychlík Zdeněk, Langer Jan

MPK: B01D 46/52

Značky: prachu, vysoké, odvodem, kontinuálním, prašnosti, filtr, vzduchový

Text:

...popisovaným filtrem, se přenešejí na filtcr a napomahají k uvolňování zachyceného prachu.Výhodou popisovaného řešení je prodloužení životnosti filtrační vložky oproti stávajícím provedením. Poněvadž filtrační vložka má tvarově rozdílné strany, lze pootočeiním vložky kolem vodorovné osy chránit filtrač 4ní rohož proti odstřitkující vodě, například při mytí vozidla tlakovou vodou.Příklad konkrétního provedení vynálezu je na priložených...

Samočisticí palivový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260971

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bolšakov Alexandr

MPK: B01D 29/46

Značky: palivový, filtr, samočisticí

Text:

...Kpennrcn na crannne 15. Hpu cőope nnbTpymmero sneMeHTa Memny nucxann ycTanasnnnamr npoxhanxu ronmnnoñ 0,2 MM.QnnsTp paőowaer cnenymmnu oöpasouHcxouan cycnensnn nocTynaeT qepea narpyôox 12 B Kopnyc 1 Qnnbwpa. Bunnvqamr Bnöparop 4. Hpn STOM mnxan ůasa npoxonr BO nnyrpennmm HOHOCTB ®HnbT pywmero sneMeHTą 2 H anee qepes narpyöxu 6 H 14 Bmmonnr na ànnbwpa. Mexannqecxne npnmecn, cmonm n rnoôynm Bom saepmnnammcx na Kpouxax ncxos 3 Hon...

Laditelný filtr typu HPN se zvýšeným potlačením přenosu na rejekčním kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260874

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/12

Značky: kmitočtu, rejekčním, zvýšeným, potlačením, přenosu, laditelný, filtr

Text:

...ve velkém potlačení přenosu na rejekčním kmitočtu při zachování jednoduchosti technicłçé realizace a jednoduchosti ladění.Na přiloženém obrázku je uvedene zapojení přeladítelnělio filtru typu HPN. Vstupní brana filtru je mezi svorlzou 12 a společnou svorkou 14, výstupní brána filtru je mezi výstupní svorkou 13 a společnou svorkouFiltr je tvořen dvěma operačními zesilovači lll a 11 se Spojenými invertujícími vstupy a dále kapacitory 3 a...

Dynamický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260036

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rybalko Alexandr, Izakson Ilja, Andrianov Vitalij, Targonja Oleg

MPK: H03H 7/10

Značky: dynamický, filtr

Text:

...5 nB/oKT,cnoco 5 cTByn anbHeümeMy ocnaőneanm CHHBHHM KOMHOHEHT curnana, pacnonomenumm une qacTomm cpesa, H noauman raKwMo 6 pasoM Toqnocrb ynpanneuns qacrowoň cpesa. Oöpaaoaanumň B peaynbwawe BmqnTaHns cnraan c paanocrnmm cnexwpou nocv rynaer qepea secoaoň ®unbTp 3 Ha 0 ľpaHHqHTenb 4. Ecnn YDOBEHB ero KÓMHOHEHTHDEBMEEBT HDBHBHDHTEHBHO ycranonnennuň HODÓP WYMÓHOĚHREHHH, T 0 Harnuxone OPpannqurena 4 noxannercu curuan ynpaBneHHH, KOTOPHŘ qepes...