Patenty so značkou «filter»

Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6793

Dátum: 03.06.2014

Autor: Brna Boris

MPK: B01D 17/025, E03F 5/16

Značky: komunikácií, odvádzaných, filter, zaolejovaných, cestných, najmä, kompaktný

Text:

...vyčistením alebo odsatím zachytených nečistôt - čiže len niektorej zóny, a to podľa stupňa znečistenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je zobrazená uskutočnená realizácia kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa technického riešenia aj konštrukčnými detailmi. Na obr. l je znázomená celkové zariadenie kompaktného filtra v axonometrickom pohľade. Na obr. 2 je znázomený...

Diskrétny derivačný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6546

Dátum: 02.10.2013

Autori: Balara Milan, Vagaská Alena

MPK: G08C 25/00, H04B 15/00

Značky: diskrétny, derivačný, filter

Text:

...tom, že na deríváciu zašumeného vstupného signálu je použité zariadenie obsahujúce okrem náležitého filtra (napr. spriemerňovač, rejekčný filter, dolnofrekvenčný priepust a pod.) aj diskretny diferenčný obvod. Ten vykonáva deriváciu filtrovaného vstupného signálu vo fomie rýchlej vzájomnej diferenciácie dvoch po sebe idúcich vzorkovaných filtrovaných vstupných signálov. Výsledná diferencía je uchovaná počas jednej vzorkovacej periódy v...

Filter s funkciami príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6400

Dátum: 01.03.2013

Autori: Židek Kamil, Piteľ Ján, Mižák Jozef, Boržíková Jana

MPK: H04B 1/00, G06N 7/00, H04B 15/00...

Značky: funkciami, filter, príslušnosti

Text:

...v okolí očakávanej hod ll)noty deterrninistického signálu bez rušivých zložiek priradia vyššie váhy a vzdialenejším hodnotám (hodnotám signálu obsahujúcim stochastickú rušivú zložku) priradia nižšie váhy. Tým sa dosiahne to, že ich podielna aritmetickom priemere bude nižší a nepremietne sa vo vyfiltrovanej hodnote ílti). V prípade, že V časo uf vom úseku lt li dôjde k situácii, že hodnoty filtrovaného signálu sa začnú vychyľovať V dôsledku...

Diferenciálny spojitý filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6380

Dátum: 04.02.2013

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: H03M 1/00, H04B 1/00

Značky: filter, spojitý, diferenciálny

Text:

...môžeme potlačiť tak, že k signálu u,(t) pripočítame identický inveitovaný signál stochastickej zložky -u,(t), ktorý získame prechodom pôvodného signálu u,(t) cez vhodne nastavený pásmový priepust a invertor. Ak je stochastický signál u,(t) stacionámy (má konštantné štatistické charakteristiky) a ergodický (má nulový rozptyl štatistických charakteristík), potom pre Výstupný signál u(t) takéhoto filtra platíStochastieká zložka u,(t) signálu...

Rejekčný filter spojitých signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5838

Dátum: 04.10.2011

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: H04N 5/00, H04B 1/10

Značky: rejekčný, spojitých, signálov, filter

Text:

...pri určitej, ľubovoľne nastavenej frekvencii, zosilnenie strmo klesá na nulovú hodnotu a pri ďalšom vzraste frekvencie prudko vystupuje na pôvodnú hodnotu zosilnenia (rejekcia zosilnenia). Rejekčný člen pozostáva z fázových členov, ktoré sú zapojené do série a ich výstup je sčitaný so vstupným signálom. Fázový člen má konštantné zosilnenie a premenlivý fázový posun(0 ° pri nulovej frekvencii, l 80 ° pri nekonečnej frekvencii). Pripojením...

Gravitačný filter odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5616

Dátum: 07.12.2010

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 29/11, C02F 1/00

Značky: gravitačný, odpadovej, filter

Text:

...príklade uskutočnenia sú tyče 1 zahnuté do kruhového oblúka a filtračná plocha je prehnutá. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú tyče 1 priame a filtračná plocha je rovinná. Sústava tyčí 1 má vo svojej podstate hrebeňové usporiadanie.Tyče 1 sú svojim koncom na strane pri rozdeľovacej komore 20 uložené na ráme 3 filtra, napr. sú uložené v priečnom nosníku 2, ktorý je nerozoberateľne alebo rozoberateľne uložený na ráme 3 filtra. Tyče...

Filter vhodný na filtrovanie roztaveného kovu, spôsob výroby materiálu, vhodného na filtrovanie roztaveného kovu a spôsob výroby filtra na roztavený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287465

Dátum: 27.09.2010

Autori: Jaunich Helmut, Bell David Alan, Jones David Llewellyn, Juma Kassim, Ansorge Andreas, Schmidt Martin

MPK: B22C 9/00, C04B 38/00, B22D 43/00...

Značky: roztavený, filtra, roztaveného, kovů, filtrovanie, vhodného, vhodný, materiálů, spôsob, výroby, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka filtra na roztavený kov s otvorenými pórmi, obsahujúceho častice žiaruvzdorného materiálu, zabudované do a viazané navzájom spojivom z uhlíkovej matrice. Filter sa dá vyrobiť vyformovaním pórovitého výrobku zo žiaruvzdorných častíc, napríklad žiaruvzdorného oxidu, karbidu alebo nitridu, a na uhlík bohatého spojiva, napríklad dechtu, asfaltu alebo organického (výhodne aromatického) polyméru, ktorý degraduje, aby pri pyrolýze...

Filter na palivo dieselového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287090

Dátum: 26.10.2009

Autori: Baracchi Paolo, Tallano Sergio, Crovetti Claudio

MPK: F02M 37/22, B01D 36/00

Značky: filter, dieselového, palivo, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Filter na palivo dieselového motora obsahuje filtračnú masu (5), umiestnenú vo vložke (2), pričom uvedená masa (5) je navrhnutá tak, aby ňou prechádzalo palivo pri svojej ceste vnútri filtra medzi vstupnou prípojkou (3) a výstupnou prípojkou (4), pričom uvedená vložka (2) obsahuje komoru (7) na zberanie vody v spodnej časti, a ďalej je vytvorená mikrosieťka (8), ktorá je prispôsobená na to, aby ňou prechádzalo palivo, ktoré vystupuje z...

Cigaretový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17924

Dátum: 30.04.2009

Autor: Szarvas Tibor

MPK: A24D 3/14, A24D 3/16

Značky: cigaretový, filter

Text:

...JP-63-248380 A navrhuje použitie aktívneho uhlia. Aktívne uhlie je skutočne vynikajúci adsorbent pre početné zložky dymu,dokonca aj pre volné radikály, ale má tiež nepriaznivý vplyv na chuť a príjemnosť.0013 Čínsky patent 1145206 A opisuje ñlter obsahujúci polyfenol extrahovaný z čaju, vitamín C a aktívne uhlie.0014 Patent US 7 302 954 opisuje cigaretové ñltre obsahujúce proantokyanidínové extrakty z bobúľ hrozna, využívajúce porézne...

Filter do spaľovacích motorov vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286644

Dátum: 16.02.2009

Autor: Girondi Giorgio

MPK: B01D 29/13, B01D 35/30

Značky: filter, vozidiel, motorov, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Filter zahŕňa vonkajšie puzdro (11), horné uzatváracie veko (12) a filtračnú vložku (20) s rúrkovým filtračným prostriedkom (21), umiestneným vnútri vnútornej komory (13), ktorý rozdeľuje filtračnú vnútornú komoru (13) na prvú oblasť, spojenú s prívodom, a druhú oblasť, spojenú s vývodom, a ďalej horný kotúč (22) pripojený k hornému koncu filtračného prostriedku (21). Prvé spojovacie elementy (31) pripojené k veku (12) a vyčnievajúce axiálne...

Kompaktný vzduchový filter s vysokým prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17048

Dátum: 29.01.2009

Autori: Runefelt Daniel, Sundvik Anders

MPK: B01D 39/00, B01D 46/52, B01D 46/12...

Značky: vzduchový, filter, prietokom, kompaktný, vysokým

Text:

...2 je explodovaný izometrický pohľad na kompaktný filter podľa obr. lNa obr. 3 je rez jedným uskutočnením koncového profiluNa obr. 4 je rez kompaktným filtrom ukazujúcí jedno uskutočnenie orientácie filtračných vložiek tvoriacich páry tvaru VNa obr. SA je čiastočný rez uskutočnením zariadenia úpravy vzduchu, ktoré obsahuje kompaktní filterNa obr. SB je detail časti obr. SANa obr. SC je rez SC-SC jedným uskutočnením rukoväti podľa obr. SBNa...

Filter obsahujúci náhodne orientované vlákna na redukciu prieniku častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12526

Dátum: 22.12.2008

Autori: Chang Jing, Maher Michael, Ha Shirley, Xue Lixin, Yang Szu-sung

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04

Značky: prieniku, částic, orientované, filter, obsahujúci, náhodné, vlákna, redukciu

Text:

...medzi 2 dovrchnými konektormi umiestnenie absorbentu schopného unášať adsorpčné častice z dymu do dutiniek a rozrezanie každého z uvedených 2 dovrchných konektorov s axiálne orientovanými vláknami Vstrede na vytvorenie 2 dovrchných zostáv filtrov. Spôsob môžeďalej obsahovať pripojenie tabakovej tyčinky ku každému koncu z uvedených 2 dovrchných zostáv filtrov a rozrezanie uvedených2 dovrchných zostáv filtrov v strede na vytvorenie...

Filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12137

Dátum: 06.10.2008

Autori: Maké Charlotte, Maké Martin, Maké Walter

MPK: B01D 46/12, B01D 46/44, B01D 46/00...

Značky: filter

Text:

...tam vysušil a tým bolo flltrovanie pozitívne ovplyvnené.0016 Dlerované steny na koncových plochách filtra, ktoré bránia vnikaniu vody, sú napr. naťahovacie mriežky s časťami orientovanýml šíkmo k ich plošnému natiahnutiu a/alebo dierované plechy s vodiacimí plochami-3 umiestnenými na nich, najmä smerujúcimi dovnútra, ktoré sú umiestnené šikmo voči plošnému natiahnutiu steny.0017 Vjednej zmožných a v rámci vynálezu predpokladaných foriem...

Studňový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12101

Dátum: 26.08.2008

Autori: Stükerjürgen Ralf, Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01D 29/46

Značky: studňový, filter

Text:

...Okrem toho môže byť zistenápoloha vystredenia studňového filtra vo vrte.0015 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu, výhodného najmä z hľadiska zaťažiteľnosti, sú kotúče filtra vyrobené zo styrén-alrylonitrilu (SAN) s prisadamizvyšujúcimi pevnosť, najmä vo forme sklených vlákien.0016 Tým sa môže jednoducho už i tak vysoká pevnosť kotúčov filtra výrazne zvýšiť, takže pevnosť studňového filtra voči vonkajšiemu tlaku je0017 Na pripojených...

Viaczložkový filter pre fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12425

Dátum: 14.08.2008

Autori: Besso Clément, Kuersteiner Charles, Jordil Yves

MPK: A24D 3/06, A24D 3/04, A24D 3/02...

Značky: fajčiarský, viaczložkový, výrobok, filter

Text:

...cez viaczložkový filter počas použitia. Napríklad vo filtri podľa prítomného vynálezu časť uvoľňujúca príchute je proti prúdu od náustkového koncového segmentu, čo znamená, že hlavný prúd dymu je preťahovaný najprv cez arómu uvoľňujúcu časť a potomcez náustkovú koncovú časť.0009 Výraz filtračné zmäkčovadlo odkazuje na akúkoľvek zložku vhodnú na použitie ako zmäkčovadlo v bežnej vláknitej cigaretovej filtračnej upchávke. V obvyklých...

Viacprvkový filter so zlepšeným aromatickým obohatením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9277

Dátum: 20.03.2008

Autori: Jordil Yves, Besso Clément, Kuersteiner Charles, Wyss-peters Anne

MPK: A24D 3/04

Značky: filter, zlepšeným, obohatením, viacprvkový, aromatickým

Text:

...filtrom sa tento dym dostane dokontaktu s povrchom celulózových častíc, aróma V nich obsiahnutá sa uvoľňuje do hlavného prúdu dymu.0012 Podľa zákonitostí dynamiky tekutín prechádza väčšina hlavného prúdu dymu 2 tyčinky materiálu vhodného na fajčenie stredom filtra. Hmotnostný tok hlavného prúdu dymu sa radiálne od stredu filtra zmenšuje. Usporiadaním nosiča arómy formou jedného alebo viacerých aromatizovaných vlákien, napriklad...

Kontinuálny rotačný filter pri výrobe minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286048

Dátum: 07.01.2008

Autori: Širok Brane, Bradeško Franc, Peternelj Andrej, Mihovec Bojan

MPK: B01D 46/24

Značky: výrobe, filter, minerálnej, kontinuálny, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny rotačný filter pri výrobe minerálnej vlny so vstupným kanálom na prechod technologického vzduchu zo zbernej komory a s výstupným kanálom na dopravu vyčisteného vzduchu výhodne do komína sa skladá z: vnútorného cylindra (1) a vonkajšieho cylindra (2), teleskopickej rúry (9) so sacími dýzami (8) a striekacími dýzami (12). Vnútorný cylinder (1) a vonkajší cylinder (2) sa otáčajú synchrónne v opačných smeroch. Teleskopické rúry (9) sú...

Keramický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11208

Dátum: 13.06.2007

Autori: Verkerk Robert, Mccormack Sean, Maybin David, Farrelly Patrick

MPK: B01D 39/20, C04B 38/08, C04B 38/06...

Značky: filter, keramický

Text:

...bóru (B 203), oxidu hlinitého (Al 203) a/alebo kremíka (SíOg), konkrétne truska pozostávajúca z od približne 10 do približne 30 oxidu bóru, prednostne približne 20 oxidu bóru od približne 2 do približne 15 oxidu hlinitého, prednostne približne 8 oxidu hlinitého a od približne 40 do približne 60 kremíka, prednostne približne 50 kremika. Je uprednostňovaný spečený materiál pozostávajúci z bóru, predovšetkým spečený materiál pozostávajúci z oxidu...

Elektrický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4699

Dátum: 01.03.2007

Autori: Guzaev Vitalij Aleksandrovich, Kuritsyn Nikolaj Alekseevich, Chekalov Lev Valentinovich

MPK: B03C 3/04

Značky: filter, elektricky

Text:

...prachu usadeného na elektróde. Akonáhle sa táto hmotnost dosiahne, prach sa musí striast, aby elektróda bola čistá a mohla prijímať prach tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť čistenia plynu. Ak je prach v plyne na vstupe do elektrického filtra rozptýlený rovnomerne, na všetkých elektródach, ktoré súčasne striasa jeden Striasací hriadeľ, sa usadí rovnaké optimálne množstvo prachu. V tomto okamihu ovládací signál do meníča kmitočtu...

Pásový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7888

Dátum: 27.02.2007

Autor: Wagner Jürgen

MPK: B01D 29/00, B01D 33/00

Značky: pásový, filter

Text:

...ťahu filtračný pás svoju šírku zmenší tak, že tento z vedenia pásu skĺzne, pomocou stacionárnych vedení pásu sa dá realizovať pásový ñlter, pracujúci v trvalej prevádzke spoľahlivo. Ďalšou výhodou vynálezu je, že pritlačná sila ñltračného pásu na vedenie pásu je cez celú vedenú dĺžkuñltračného pásu konštantná. Tým je spoľahlivo možné dostatočné utesnenie medzi ñltračnýmpásom a vedeniami pásu, ktoré zabraňuje prieniku častíc nečistoty...

Vzduchový filter pre ventilačné zariadenie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6719

Dátum: 05.10.2006

Autor: Arold Klaus

MPK: B60H 1/00, B60H 3/06

Značky: vzduchový, zariadenie, motorového, filter, vozidla, ventilačné

Text:

...filtra je upravené filtračné médium, ktoré má skladané (plisované), teda do záhybov zložené filtračné rúno. Tým sa ďalej umožní obzvlášť velké plošné predĺženie filtračného média.Aby sa na filtri eliminovalo poškodenie naskladaného filtračného média prostredníctvom okolo ležiacich prekážok alebo hrán pri zasúvaní vzduchového filtra do zasúvacej šachty ventilačného zariadenia, je u špeciálneho uskutočnenia vzduchového filtra...

Viaczložkový filter poskytujúci viacnásobné zlepšenie príchute

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6240

Dátum: 04.08.2006

Autori: Gawad Ahmed, Lekili Levent, Seitert Hughes, Kuersteiner Charles

MPK: A24D 3/00

Značky: príchute, viacnásobné, zlepšenie, poskytujúci, filter, viaczložkový

Text:

...hlavný prúd dymu prechádza zostupne z druhého segmentu uvoľňujúceho príchuť cez viaczložkový filter smerom k jeho segmentu ústneho konca,uvoľňuje sa do hlavného prúdu dymu ďalšia príchuť 2 listu rastliny V prvom segmente uvoľňujúceho príchuť. Viaczložkovéfiltre podľa predkladaného vynálezu preto s výhodou poskytujúzlepšenie príchuti hlavneho prúdu dymu, ktorý je cez ne vťahovaný.0009 S výhodou vonkajší priemer viaczložkových filtrov podľa...

Viaczložkový filter poskytujúci viacnásobné zdokonalenie chuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11774

Dátum: 04.08.2006

Autori: Gawad Ahmed, Kuersteiner Charles, Seitert Hugues, Lekili Levent

MPK: A24D 3/16, A24D 3/06, A24D 3/04...

Značky: zdokonalenie, poskytujúci, filter, chutí, viaczložkový, viacnásobné

Text:

...celulózový materiál, ako je acetylcelulózová kúdeľ alebo iný vhodný vláknitý materiál s nízkou filtračnouúčinnosťou. Alternatívne môže ústny koncový úsek pozostávaťz dutej trubičky alebo zapustenia umiestneného pri ústnom konci viaczložkového filtra, ktorý V podstate nemá filtračnú účinnosť. Kde je ústnym koncovým úsekom viaczložkového filtra podľa predloženého vynálezu dutá trubička alebo zapustenie, môže byť ústny koncový úsek...

Vysokovýkonný cigaretový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285134

Dátum: 12.06.2006

Autori: Sackers Emmerich, Teufel Eberhard, Maurer Günter

MPK: A24D 3/00

Značky: cigaretový, vysokovýkonný, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je cigaretový filter so schopnosťou mechanickej dezintegrácie, na báze vlákien, respektíve plynulých vlákien z esterov celulózy, pričom a) pomer S - hmotnosť vlákna, respektíve hmotnosť plynulého vlákna/pevnosť v ťahu, vztiahnuté na titer plynulého vlákna, je vyšší ako 0,7, pričom hodnota S sa vypočíta zo vzorca: S =(mA/deltaP7,8) / dpf [10 m/daPA], kde mA znamená hmotnosť vlákna [g], deltaP pevnosť v ťahu [daPA] a dpf titer plynulého...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a zodpovedajúce výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3284

Dátum: 30.11.2005

Autori: Girot Patrick, Gleize Vincent, Briot Anthony, Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022

Značky: filter, výfukové, zodpovedajúce, plyny, částice, najmä, struktura, spaľovacieho, potrubie, filtračná, motora

Text:

...v rôznych filtračných prostriedkoch a/alebo medzi týmito ñltračnými0008 Tieto silné termomechanické namáhania sú zdrojom trhlin vo filtračných prostriedkoch a/alebo v styčných spojoch medzi týmito tiltračnými0009 Na obmedzenie rizika výskytu týchto trhlin navrhuje vyššie uvedená patentová prihláška EP-A-2 853 256 vytvárať na prvej adruhejstranovej ploche pásma so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, najmä tým, že sa v tejto oblasti...

Filter obsahujúci aromatický adsorbent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8239

Dátum: 09.11.2005

Autori: Keen Billy, Scott Robert, Jupe Richard

MPK: A24D 3/06, A24D 3/04

Značky: obsahujúci, filter, adsorbent, aromatický

Text:

...V spojení s priloženými výkresmi, kde podobne vyjadrené znaky sa vzťahujú k podobnýmObrázok l je bočný pohľad na cigaretu obsahujúcu tabakovú tyčinku a filter, ktorý obsahuje V puzdre uzatvorený adsorbent a aróma podľa uvádzaného vynálezu, s odtrhnutými časťami filtra, aby sa zobrazili vnútorné detailyObrázok 2 je perspektívny pohľad na opuzdrený adsorbent a aróma cigaretového filtra zobrazená na obrázku 1Obrázok 3 je koncový pohľad na...

Filter na vodu na báze nukleoporéznych membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4206

Dátum: 01.07.2005

Autori: Růžička Jan, Podhorský Dušan

MPK: B01D 29/11, B01D 39/14, C02F 1/38...

Značky: báze, nukleoporéznych, membrán, filter

Text:

...kde by boli možnosti jednorázového zakúpenia alebo zaobstarania si nealkoholíckého nápoja v plastovej fľaši,ktorú by potom aplikoval na uzáver filtra. Napokon kompletný filter t. j. aj s flašou by sa dodával do oblastí postihnutých prírodnými katastrofami a všade tam, kde nie je možnost zadovážiť si plastovú fľašu alebo iný kanister s unifikovaným závitom.Filter zabezpečuje dostatok pitnej vody pre jednotlivca aj na inú osobnú spotrebu,...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Scalabrino Matteo, Briot Anthony, Bardon Sébastien, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas

MPK: B01D 46/10

Značky: výfukové, plyny, vnútorným, filtračná, spaľovaním, súvisiace, potrubie, najmä, struktura, filter, motora, částicový

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Prevodovkový filter s neplanárnym filtračným médiom a s platňou pre filtračné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6116

Dátum: 14.01.2005

Autori: Wolford James, Khalil Abe, Beer Markus, Peet Alan

MPK: B01D 29/01

Značky: médium, filtračným, neplanárnym, filter, prevodovkový, platňou, médiom, filtračné

Text:

...tekutiny, ako by to bolo možné dosiahnut pri viac lichobežníkovej vlne alebo sínusoidnej neplanárnej konfigurácii vrstveného média. Niektoré návrhy používajúce štandardné záhyby zachovávajú filtračné médium skladané pri veľmi úzkom uhle, napríklad menej než 15 °Pri takomto návrhu počiatočná operácia skladania môže na začiatku poškodiť médium. Inou nevýhodou takéhoto návrhu je to, že udržiavanie média pri úzkych uhloch pri veľkých...

Filter na čistenie vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7597

Dátum: 21.12.2004

Autori: Hakemann Fritz, Rakers Stefan

MPK: B01D 53/84

Značky: čistenie, rozkladných, vytvoreného, vzduchu, biologických, filter, procesoch

Text:

...agresívnom prostredí tiež nepodliehajú rozkladu. Plasty sú ďalej pomerne cenovo výhodnez hľadiska výroby, pričom vlastnosti materiálu, ako veľkost častíc, pórovitosť, hustota, vlastnosti styčnej plochy a podobne môžu byttakmer ľubovoľne menené a prispôsobované aktuálnym požiadavkám.Zvlhčovacie zariadenie zaisťuje konštantný obsah vlhkosti voPlasty sú prednostné recyklované. Recyklované plasty sú výhodné najmä so zreteľom na aspekty ochrany...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a výstužný prostriedok určený pre takúto štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2809

Dátum: 16.12.2004

Autori: Bardon Sébastien, Dubots Dominique

MPK: C04B 41/45, C04B 35/80, C04B 37/00...

Značky: částice, struktura, spaľovacieho, plyny, určený, motora, štruktúru, najmä, prostriedok, výstužný, výfukové, filtračná, takúto, filter

Text:

...prostriedkami je málo praktické najmäz dôvodu reológie materiálu spoja.0011 Hlavným cieľom vynálezu je odstrániť túto nevýhodu, t. j. priniesť poréznu filtračnú štruktúru pre filter na častice, ktorý obsahuje ľahko použiteľný0012 Na tento účel je predmetom vynálezu filtračná štruktúra podľa0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden aleboviacej znakov, ktoré sú predmetom nárokov 2 až 10.0014 Teraz budú opísané...

Mikroštruktúrovaný filter a rozprašovač s mikroštruktúrovaným filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284288

Dátum: 02.12.2004

Autori: Freund Bernhard, Dunne Stephen Terrence, Geser Johannes, Kadel Klaus, Bachtler Wulf, Eicher Joachim

MPK: B01D 29/03, B01D 46/12

Značky: mikroštruktúrovaným, filtrom, mikroštruktúrovaný, rozprašovač, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroštruktúrovaný filter, ktorý má vstup na nefiltrovanú kvapalinu a výstup na filtrovanú kvapalinu, ktorý obsahuje filtračnú komoru umiestnenú medzi vstupom a výstupom, ktorá je čiastočne definovaná pomocou v podstate plochej základnej platne (1) a krycej platne, ktorá je na ňu upevniteľná a filtračné teleso umiestnené vo filtračnej komore, ktoré je tvorené mnohými výčnelkami, ktoré tvoria integrálnu zložku základnej platne (1), ktoré z nej...

Systém na generovanie pulzov pre elektrostatický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10221

Dátum: 26.10.2004

Autori: Taarning Claus, Reyes Victor

MPK: B03C 3/68

Značky: generovanie, elektrostaticky, pulzov, systém, filter

Text:

...používaného na dodávku elektrickej energie do elektrostatických filtrov (ESP). Systém podľa dokumentu US-A-4 592 763 obsahuje tyristor používaný ako spínač. Avšak tyristor nemásám o sebe žiadnu schopnosť odpojovania.0010 Dokument US-A-4 238 810 opisuje riadiaci obvod spojený s prevádzkou tradičných vysokonapäťových usmerňovačov (High Voltage Rectiñers, T-R sety) používaných na elektrické napájanie elektrostatických filtrov (ESP). Tieto...

Filter pre zostavu zvlákňovacieho bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7368

Dátum: 02.09.2004

Autori: Versieck Johan, Verschaeve Frank

MPK: B01D 39/20, B22F 3/00

Značky: zostavu, filter, zvlákňovacieho, bloků

Text:

...ñlter homogénnu distribúciu pórov.Veľkosť pórov je rovnaká v celom ñltri. Nevytvárajú sa žiadne preferenčné kanáliky.Ukázalo sa, že nepravidelné tvary a/alebo ostré hrany krátkych kovových vlákien sú mimoriadne účinné pri strihu polymérnych gélov, ako aj pri odstraňovaní nečistôt z polymérnej taveniny. To je výhodou oproti známym filtrom zvlákňovacieho bloku, ako sú filtre zvlákňovacieho bloku, ktoré obsahujú kovové vlákna ktoré majú kruhový...

Filter do tabakových výrobkov, najmä cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 284074

Dátum: 02.08.2004

Autor: Mentzel Edgar

MPK: A24D 3/10

Značky: cigariet, tabákových, výrobkov, filter, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je filter do tabakových výrobkov, najmä do cigariet, ktorý je vyrobený z celulózovej vlákniny zhotovenej spôsobom Air-Laid, pričom pruhy vláknového pásu z celulózovej vlákniny sú prehnuté do tvaru V a v oblasti ich vrcholov sú usporiadané okolo stredovej osi vyrábaného cigaretového filtra, pričom ležia oproti sebe navzájom v špirále, a sú zvinuté do valcovitého obalu.

Viacfunkčný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4366

Dátum: 04.03.2004

Autori: Schuster Hans-michael, Eimer Klaus

MPK: B01D 46/42

Značky: filter, viacfunkčný

Text:

...Toto umožňuje jednoduchým pretočením prípojnej príruby o 180 vykonať zmenu funkcie. Toto otočenie spôsobí, že oba priestory filtra, vnútrajšok filtračného prvky na jednej staneamedzikružie medzi ñltračným prvkom askrinkou na strane druhej, sa prestavia zakaždým z jedného kanála na druhý kanál.0009 Používateľ môže preto v danom mieste resp. pred namontovanim rozhodnúť. sktorou funkciou tento filter nasadí. Horná časť môže byť preto opatrená...

Otočný kotúčový filter a moduly na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1721

Dátum: 24.02.2004

Autori: Svensson Emil, Larsson Per, Ralvert Ake, Danielsson Ake

MPK: B01D 33/15

Značky: výrobu, filter, kotúčový, moduly, otočný

Text:

...filtračnej látky musí byť vymenený.0006 Otočné kotúčové filtre s oddeliteľne pripevnenými filtračnými segmentmi boli teda vyvinuté. Taký otočný kotúčový filter je vo WO 99/30797, ktorý objavuje otočný kotúčový filter ssegmentov. Filtračné segmenty sú oddeliteľne pripevnené na filtrový nosič a obsahujú rám a filtračnú latku rozšírenú rámom. Rám a filtrový nosič sa zhotovujú z kovu. Používanie oddeliteľne pripevnených filtračných segmentov...

Filter obsahujúci ftalocyanín kovu a polykatiónový polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1295

Dátum: 18.02.2004

Autor: Von Borstel Reid

MPK: A24D 3/00, A24B 15/00

Značky: ftalocyanín, obsahujúci, polykatiónový, filter, polymér

Text:

...anorganická soľako uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan sodný, fosforečnan vápenatý alebo katiónová ionomeničová živica. V ďalšom uskutočnení filter na tabakový dym obsahuje ďalej chitín.0013 V jednom uskutočnení jeden alebo viac ako jeden íłalocyanín kovu a jeden alebo viac ako jeden polykatiónový polymér sú v podstate rovnomeme rozptýlenć vo ñltri. V ďalšom uskutočnení filter na tabakový dym obsahuje prvý segment a druhý segment...

Palivový filter pre dieselové motory s vysokotlakovým priamym vstrekovaním typu common rail a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 728

Dátum: 24.10.2003

Autor: Girondi Giorgio

MPK: F02M 37/22

Značky: podobně, filter, motory, priamym, vstrekovaním, palivový, vysokotlakovým, common, dieselové

Text:

...predovšetkým na palivo pre -dieselové motory, oddeľujú nielen nečistoty, ale taktiež vodu nachádzajúcu sa v palive. Pretože voda má mernú hmotnosť väčšiu ako palivo, zhromažďuje sa na dne zbernej komory umiestnenej V spodnej časti filtra. Táto voda musí byť pridosiahnutí maximálnej úrovne odoberaná kvôli zamedzeniunarušenia správnej činnosti filtra, alebo môže byť vrátená doprúdu paliva opüšťajúceho filter.Voda je odoberaná vhodnými...

Vzduchový filter, najmä filter vnútorného priestoru pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1868

Dátum: 07.08.2003

Autori: Felber Uwe, Frey Marcus, Boschert Björn, Dobner Roland, Häfner Uwe, Capuani Peter

MPK: B01D 29/01, B01D 46/52

Značky: vnútorného, priestoru, filter, najmä, motorové, vzduchový, vozidla

Text:

...rámom, ktorý obsahuje tzv. mäkké chlopne na utesnenie filtra vzhľadom na skriňu. Tesniaci rám, pozostávajúci z nalepiteľných bočných stien a mäkkých chlopni, je vyrobený vytláčaním. Pritom sú známe rôzne vytvorenia a usporiadania mäkkých chlopni, tzn. s jednou alebo vdvoma tesniacimi chlopňami, ktoré smerujú rovnakým smerom alebo sú vytvorené vÚlohou predkladaného vynálezu je vzduchový filter a zariadenie na filtráciu vzduchu zhora...