Patenty so značkou «feromagnetických»

Magnetický detektor zvarových spojov vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4670

Dátum: 04.01.2007

Autori: Hrnčiar Viliam, Demian Svetozár

MPK: G01N 27/20

Značky: spojov, detektor, materiáloch, feromagnetických, zvarových, magnetický

Text:

...objasnená v príkladoch jeho uskutočnenia opisaných na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- obr. 1 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zboku,- obr. 2 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zhora,- obr. 3 - pohľad v čiastočnom reze na detektor podľa obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad 1Magnetický detektor podľa obr. 1 a 2 sa skladá z feromagnetického nosníka 1, pozostávajúceho z dvoch priľahlých...

Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

MPK: C23G 3/00, C23G 5/00, C10M 175/04...

Značky: obrábania, tohoto, zariadenie, spôsobu, zvyškov, materiálov, spôsob, uskutočňovanie, úpravy, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa...

Způsob třídění feromagnetických materiálů elektromagnetickou nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270685

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mišák Karel, Vala Stanislav, Týř Jiří, Čepek Lubomír

MPK: G01N 27/12

Značky: elektromagnetickou, způsob, třídění, nedestruktivní, feromagnetických, metodou, materiálů

Text:

...a ovládací zařízení É je současně spojeno s výstupním blokem 1.Třídění reromagnetických materiálů se provádí tak, že se z neznámého zatřidovaného feromagnetickěho materialu vyrobí zkušební vzorek podle průběhu jeho hysterezní křivky a křívky prvotní magnetizace se zvolí a nastaví úroveň a frekvence střídavého napětí harmonickćho průběhu na výstupu generátoru l střídavého napětí a zkušební vzorek iłl Ne vloží do zkuěebního tranaformátoru...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubín Sáva, Kučera Antonín, Voznica Luděk, Žák Pavel

MPK: B03C 1/12

Značky: kovových, feromagnetických, bubnový, sypkého, separátor, materiálů

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Bezkontaktné diagnostické zariadenie na zistovanie trhlín vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261407

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šulík Štefan, Mikšík Pavol, Kučera Václav

MPK: G01N 27/82

Značky: bezkontaktné, feromagnetických, zariadenie, zisťovanie, materiáloch, diagnostické, trhlin

Text:

...malého výkonu budí impulzy magnetického poľa v skúšanom materiáli a dve snímanie cievky v diferenciálnom zapojení s vysokou citiivostou sledujú rozdieiy v intenzita impulzov spôsobených nerovnakými magnetickými vlastnosťami jednotlivých časti skúšaných materiálov» vplyvom trhlín.Na pripojených výkresoch je nakreslený príklad zariadenia podľa vynälezu, pričom na obr. 1 je elektrické zapojenie a na obr. 2 a 3 sú uvedené príklady možného...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258958

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horák Vladimír, Míšek Bohumil

MPK: G01N 27/85

Značky: feromagnetických, vlastností, materiálů, strukturně-mechanických, nedestruktivní, kontrolu, zapojení

Text:

...vstup můstkového detektoru Q. Výstup můstkového de~ tektoru Q je pracovním přívodem 1 napojen na pracovní vstup usměrňovače l. Výstup zdroje g magnetizace je napojen na vstup měřicí sondy 2, jejíž výstup je připojen na pracovní vstup zesilovače5. První výstup zesilovače gvje spojen s precovním vstupem můstkového detektoru Q a do tohoto spojení je napojen výstup z tvarovacích obvodů Ž, na jejichž vstup je připojen druhý výstup zesilovače...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258957

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horák Vladimír, Míšek Bohumil

MPK: G01N 27/72, G01N 27/85

Značky: nedestruktivní, kontrolu, strukturně-mechanických, vlastností, zapojení, feromagnetických, materiálů

Text:

...kde je prove deno usměrňovačem l usměrnění jednotlivých napětí, která se při-.vádějí do teplotně kompenzovaného stabilizátoru g napětí, jehož jedna větev je spínána bud tvarovanou sítovou freKvencí,nebo oscilátorem, čímž V generátoru 1 pulsů vzniknou pravoúhlé impulsy o amplitudě stabilizovaného napětí ą frekvenci sítě nebo oscilátoru. Po výkonovém zesílení v magnetizačním zdroji 5 je tímto signálom napájena měřicí sonda 5, pomocí které...

Zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258956

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/84

Značky: materiálů, práškovou, metodou, kontrolu, zapojení, magnetickou, defektoskopickou, feromagnetických

Text:

...zdrojem, umožňuje vysokou mobilnost a operativnost zkoušení nejen v laboratorních e djlenských, ale zvláště montážních podmínkách v terénu.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schemeticky blokové zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu, přičemž na schematu jsou elektrody vzhledem ke...

Magnetický bubnový separátor feromagnetických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258853

Dátum: 16.09.1988

Autori: Malý Miroslav, Kundrata Arnošt

MPK: B03C 1/02

Značky: nečistot, magnetický, bubnový, separátor, feromagnetických

Text:

...požedevku je provedeno řešení podlesetaven 1 toroidnich pernanentnich no§netů,un 1 stěnýh sooseuv kolem nemngnetickó hřidete a magnetický obvod je tvořen ěetyA 4jseu spojene 3 pőtovýniAnàstevc 1,rovno 6 čžnýni 3 hřideti separátoru.Při funkci sepertforu 2 pőlových nàstąvců vychází uagneàtickb pole,kterýe.js 9 uÁferouagnefické nečistety př 1 tahovàny.253853 Výhody vynálezu spočivají zejnćnn vo-snadné výrohošsestaven 1.m|gnetfckého separàtoru...

Elektromagnetický separátor kovových feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244288

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mitro Ján, Arvaj Daniel, Leška Štefan, Kmec Jozef, Scheber Pavol

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, feromagnetických, předmětů, separátor, elektromagnetický

Text:

...nástavce. Magnetické pole elektromagnetického separátoru podle vynálezu je optimálně přizpůsobeno technologicko-fyzikálním podmínkám separace kovových feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného nebo přesypávaného sypkého materiálu. Tim je zajištěna vysoká separační účinnost a řada dalších faktorů včetně optimálního využití přiváděné elektrické energie do separátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení...

Spôsob merania napätosti feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nič Milan, Jaroševič Andrej

MPK: G01L 5/04, G01L 1/12

Značky: tohoto, materiálov, zariadenie, uskutočňovanie, merania, spôsob, spôsobu, napätosti, feromagnetických

Text:

...feroma-gvnetickýxch prvkov..Spôsob a zariadenie podľa vynálezu možno využit najmä pri stanovovaní naipätosti feromagnetických konštrukčných materiál-ov a pri skúškach najmä v stavebníctve a strojárstva.Na obrázku je znázornená schéma zariadenia na meranie napätosti fexroxnagnetických materiálov.Zariadenie na meranie napätosti feromagnetických materiálov obsahuje snímač 1 tvorený budlacim solenoidom 2 a isnímacou cievkou 3 s ,paralelne...

Zařízení pro odlučování sypkých hmot s obsahem feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Duchoň Petr, Kalina Jan, Klát František, Fučík Milan, Polák Miroslav

MPK: B03C 1/10

Značky: sypkých, odlučování, obsahem, feromagnetických, zařízení, látek

Text:

...sypkého materiálu pod otočné pláště buhnů a dále pod oddělovací přepážkou oddělující prostory skříně, v nichž jsou umístěny jednotlivé bubny,jsou umístěna magnetická stínítka.účinek vynálezu spočíva v tom, že magnetické stínítka zamezují nežádoucímu rozptylu magnetického pole, přispívají k homogenitě magnetického pole a odstraňují vzájemné ovlivňování magnetických polí jednotlivých bubnů. Tím je zamezeno shlukování tříděné směsi, její tok po...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Czerný Jioí, Pavlíeek Jindoich, Neuhäusl Emil, Dostál Ludik

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, materiálů, sypkých, elektromagnetický, separátor, feromagnetických, předmětů, pásový

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Způsob zjišťování obrobitelnosti feromagnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245114

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wilmshurst Eric Charles, Kozlik Antonin

MPK: G01N 27/80

Značky: feromagnetických, materiálů, zařízení, způsobu, tohoto, provádění, způsob, obrobiteľnosti, zjišťování

Text:

...magnetovací cívky Z je umístěna snímací cívka 3, připojeuá na vstup harmonického analyzátoru 4. Mezi magnetovací cívkou 2 a snímací cívkou 3 je feromagnetický materiál 5. je výhodné,když feromagnetický malteriál 5 je umístěn uvnitř magnetovací cívky 2. ještě výhodnéši je, když snímací cívka 3 je uspořádána souose s magnetovací cívłkou 2.Feromagnetícký materiál 5 se zmagnetuje magnetickým polem vytvářeným magnetovací cívkou 2 napájen-ou...

Zařízení na měření emise stochastického ultrazvukového signálu, který vzniká při magnetizaci feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247351

Dátum: 16.11.1987

Autor: Strnadel Karel

MPK: G01H 11/04, G01H 11/00, G01H 11/02...

Značky: magnetizaci, signálu, feromagnetických, stochastického, zařízení, vzniká, měření, který, emise, látek, ultrazvukového

Text:

...pro měřicí zařízení, například magnetoron. Na Výstup stejnou smlrhćho zesilovače může být připojsn indikátor střední hodnoty. Výstup. .nízkofrekvenčního zesilovače muie být také připojen na detektor modulace s výstupom pro zspisovsč.Na výstup detsktoru modulsce však může být připojen také indikátor modulace. Detektor modulační obállq může být taká připojen na dali nízkofrekvenční zesiloveč s reproduktor-em. Účinok zařízení podle vynálezu...

Valčeková dráha pre dopravu feromagnetických odstrižkov kruhových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251996

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B65G 39/08

Značky: dopravu, dráha, valčeková, kruhových, odstrižkov, feromagnetických, tyčí

Text:

...magnetu, pričom prstenec pozostáva z vnútornej úzkej časti a vonkajšej rozšírenej častí, tvoriacej styčnú časť valčekovej dráhy s dopravovaným odstrižkom kruhovej tyče.Riešením podľa vynálezu sa docieli zmena priebehu siločiar magnetického poľa v mies 4te nad prstencom tak, že permanentným magnetom pritahovaná kruhová tyč pri ,jej pritíahnutí k vonkajšej ploche prstenca bude mať minimum energie práve uprostred šírky prstenca. Týmto sa...

Elektroinduktivní přístroj pro kontrolu vad ve feromagnetických materiálech s příložnou kontrolní cívkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250945

Dátum: 14.05.1987

Autori: Belda Josef, Fiala Ivo, Tellerová Radomíra, Staněk Miloš

MPK: G01N 27/20, G01B 7/34

Značky: prístroj, kontrolní, materiálech, feromagnetických, kontrolu, příložnou, cívkou, elektroinduktivní

Text:

...vzdálenosti příložných kontrolních cívek od kontrolovaného předmětu. Posuv překlápěcího napětí bistabilního klopného obvodu s předpětím, který je odvozen od signálu vstupního obvodu s příložnou kontrolní cívkou, kompenzuje změnu velikosti signálu vady, zapříčiněnou změnou vzdálenosti příložné kontrolní cívky od měřeného materiálu. V důsledku toho je indikace vady požadované velikosti nezávislá v určitém rozsahu na vzdálenosti příložná kont...

Způsob vytváření izolační vrstvy tvořená oxidy nebo oxido-nitridy feromagnetických materiálů proti vířivým proudům

Načítavanie...

Číslo patentu: 242914

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zahoranský Gejza, Piovarea Igor

MPK: H01F 1/28, H01F 1/33

Značky: oxido-nitridy, oxidy, materiálů, vytváření, proudům, vířivým, vrstvy, feromagnetických, izolační, proti, tvořená, způsob

Text:

...patří nejen vyšší provozní teplota zařízení (na rozdíl od technologie používající izolačních laků), při níz mohou pracovat feromagnetickě materiály až do Curieho bodu, ale přispívá i k miniaturizaci, zlepšuje plnění a tím přispívá k vyšší účinnosti celého magnetického obvodu.Zlepäení plnění při izolací oxidační vrstvou je způsohcno tím, že se magnetického pochodu zúčastňuje i tato izolační vrstva a to na úrovni ferimagnetických materiálů....

Zařízení k impulsivní magnetické kontrole fyzikálně mechanických parametrů feromagnetických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Melguj Michail, Matjuk Vladimir, Cukerman Valerij, Linnik Ivan

MPK: G01N 27/87

Značky: zařízení, parametrů, impulsivní, kontrole, mechanických, fyzikálne, výrobků, magnetické, feromagnetických

Text:

...06 oxónqaunnHamepeann nocwynaeTn 3 őnoxa 2 nsmepeuús B önox 6 ynpaBneHnn.Hpn STOM önox 6 ynpasnenun Buaer cnrňan paàpemenna őnoxy 4 HaMHTH Ha nepenncusanueuxonHçň nuwoýnaunn, usuenzer K 03 ®®HuHeHT nepeaqn őnoxa 2 usmçpenna na öónbmnñ,n BHOBB 3 anycKaeT nporpamwnmä renepawop 7 HMHYHBCOB Toxa, KOTOPHŘ reHepnpy~ er BTOpym cepn pasuaranqnsamme-Hamârnnqnsammnx nunynbcos, KOTOpHe cnaqana pasmarnnqnaamw u 3 nenne,a sawem Hamaruuqusamw-ero...

Zapojení pro potlačení nežádoucího signálu vznikajícího zdvihem snímače při zkoušení feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247716

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/86, G01N 27/90

Značky: zapojení, zkoušení, zdvihem, feromagnetických, signálu, vznikajícího, snímače, materiálů, nežádoucího, potlačení

Text:

...vynálezu umožňuje funkci zařízení i při extrémne nízká impedanci snímače. Z toho plyne výhoda spočívající v možnosti propojení snímače s elektronickou částí dlouhým kabelem. Další výhodIoIu je snadná záměiía snímačů s větším rbozptyleííi jejich parametrů.Příkladané prjovedení zapojení podle vynálezu je znázor-něno na příložených vyo Ial.brazeních, kde na obr 1 je schéma» Zčlj 1 mj 8 ~ní, a na obr. 2 je veküooový diagram objas ňujícĺ funkci...

Magnetické zariadenie na uchopenie jednotlivých feromagnetických plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233466

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šimko Ladislav

MPK: B66C 1/06

Značky: magnetické, jednotlivých, feromagnetických, zariadenie, plechov, uchopenie

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické zariadenie ne uchopenie jednotlivých feromagnetických plechov sa použije u automatizovaných manipulačných zariadeniach jednotlivo alebo v skupinách tak, že viaceré magnety vytvoria magnetický nosník. Vynález rieši bezpečné uchopenie jednotlivých rôzne hrubých oceľových plechov s rôznym stupňom znečistenia ich povrchu bez spolupôsobenia ľudského činiteľa. Tento účinok sa dosiahne vhodne vytvarovanými pólmi ale predovšetkým zaradením...

Zařízení pro indikaci feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233833

Dátum: 01.07.1986

Autori: Evják Rostislav, Ivan Martin, Hladký Josef

MPK: B27G 21/00, G01D 3/08

Značky: indikaci, předmětů, zařízení, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro indikaci nežádoucích feromagnetických předmětů, které se občas nacházejí u pracovávaného neferomagnetického materiálu. Indikace nežádoucích předmětů je prováděna při podélné přepravě zpracovávaného materiálu za chodu tohoto materiálu, přičemž pokud do prostoru indikace současně s materiálem vstoupí nežádoucí předmět, zařízení zastaví přepravu materiálu a zároveň signalizuje přítomnost nežádoucího předmětu. Zařízení se...

Způsob zjišťování magnetických vlastností feromagnetických prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231177

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krämer Horst, Uhle Karlheinz

Značky: magnetických, způsob, feromagnetických, vlastností, prášků, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování magnetických vlastností feromagnetických prášků pro těžké suspenze k úpravě minerálů v těžkých kapalinách, vyznačující se tím, že se feromagnetický prášek s velikostí zrna v rozmezí 63 až 100 (m smísí s takovým množstvím směsi glycerinu a vody, že se vytvoří těžká suspenze s hustotou 1,45 až 1,55 kg/l, suspenze se odmagnetuje v cyklicky klesajícím střídavém magnetickém poli s maximální intenzitou pole 1 200 až 1 600 A/cm, a...

Způsob zkoušení feromagnetických prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231176

Dátum: 15.06.1986

Autori: Uhle Karlheinz, Krämer Horst

Značky: způsob, zkoušení, prášků, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob zkoušení feromagnetických prášků zavedených do těžkých suspenzí pro úpravu minerálů v těžkých kapalinách, za účelem zjištění účinnosti jejich magnetického rozdružení a odmagnetování, při kterém se těžká suspenze po upotřebení vede do čisticího oběhu, obsahujícího magnetický odlučovač, vyznačující se tím, že se z čisticího oběhu přímo po magnetickém rozdružení odebere těžká suspenze a po dekantování nečistot se určí relativní usazovací...

Zařízení pro navlékání feromagnetických dílů na tyčové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222513

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dřevíkovský Jiří, Milata Antonín, Legart Miroslav, Slaný Stanislav

Značky: feromagnetických, zařízení, tyčové, dílů, předměty, navlékání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro navlékání feromagnetických dílů na tyčové předměty, zejména navlékání volně točivých kruhových přírub na trubku, vyznačující se tím, že sestává ze stojanu (1) ve své horní části otevřeného, v jehož stojinách (6, 7)je vytvořeno vertikální vedení (8), v němž je suvně uspořádána přestavná deska (12), jehož píst je prodloužen do válcového trnu (13) průchodně uspořádaného v přestavné desce (9), která je spodní části připevněna k...

Zkušební způsob pro zjištění magnetických vlastností feromagnetických prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227678

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fassbender Heinrich, Krämer Horst

Značky: způsob, magnetických, prášků, feromagnetických, vlastností, zkušební, zjištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy minerálů v těžkých kapalinách a řeší zjišťování vhodnosti feromagnetického prášku pro užití v těžkých suspenzích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že feromagnetický prášek se magnetuje v stejnosměrném magnetickém poli, potom se odmagnetuje cyklicky klesajícím magnetickém střídavém poli, potom se vzorek takto upraveného prášku navrší ve středu kruhové desky z dielektrického materiálu, například skla, deska se položí na...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221248

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: předmětů, sypkého, materiálů, magnetickou, separaci, proudu, přepravovaného, feromagnetických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu (5) na dopravníku (2), které sestává z pásového elektromagnetického separátoru (1), zavěšeného nad výsypným koncem dopravníku (2) a to na pevné konstrukci (6) lany (7) a (8), z nichž lano (8), spojené s částí pásového elektromagnetického separátoru (1), bližší k pásovému dopravníku (2) je spojeno se zvedacím zařízením (3),...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220184

Dátum: 15.10.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: předmětů, feromagnetických, zařízení, magnetickou, sypkého, separaci, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu (3), dopravovaného na pásových nebo žlabových dopravnících (2). Elektromagnetický separátor (1) je zavěšen nad dopravníkem (2) na pevné konstrukci (4) táhly (5) prostřednictvím pružin (6). Názorně je zařízení podle vynálezu znázorněno na obr. 1 přiloženého výkresu.

Zařízení k uvolňování feromagnetických břemen od nosného permanentního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mach Josef, Hubálek Jan

Značky: magnetů, zařízení, břemen, feromagnetických, nosného, permanentního, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s feromagnetickými břemeny pomocí nosných permanentních magnetů a řeší problém uvolňování těchto břemen. Na obr. 2 je příklad použití vynálezu. Magnetický blok je posuvný uvnitř duralového rámu a je spojen buď s pracovním pístem, či membránou. Když pod píst či membránu vnikne tlaková tekutina (vzduch, olej atd.), dojde ke zdvihu magnetického bloku uvnitř rámu, mezi břemenem a blokem vznikne vzduchová mezera, přídržná...

Způsob impulsní magnetické kontroly mechanických vlastností feromagnetických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231596

Dátum: 05.06.1985

Autori: Maťuk Vladimír Fjodorovič, Melguj Michail Alexandrovič

MPK: G01N 27/80

Značky: způsob, magnetické, impulsní, kontroly, mechanických, vlastností, feromagnetických, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek ve formě vodného suspenzního koncentrátu obsahující 4-isopropylfenyldimethylmočovinu, popřípadě ve směsi s 4-hydroxy-3,5-dijodbnzonitrilem, 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilem, 2-(4-chlor-2-methylfenoxy) propionovou kyselinou nebo jejich solemi, dále alkalickou sůl kondenzačního produktu fenolu a formaldehydu, přičemž tento kondenzační produkt obsahuje sulfoskupiny, a další pomocné formulační činidlo na bázi derivátů...

Vynášacie zariadenie feromagnetických častíc z váň pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225318

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gurňák Jiří, Kouřil Jaroslav

Značky: částic, váň, pracovných, vynášacie, feromagnetických, strojov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynášacie zariadenie feromagnetických častíc z váň pracovných strojov, tvorené magnetickým reťazovým dopravníkom, vyznačujúce sa tým, že magnetický reťazový dopravník /2/ je uložený pod dnom /16/ vane /l/ a z vonkajšej strany bočnej steny /15/ vane /1/, ktorá je tvorená s antimagnetického materiálu.

Zařízení pro lokální zjišťování strukturně mechanických vlastností feromagnetických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214079

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mikulčák Miloš, Rez Jiří, Weiss Jan

Značky: zařízení, mechanických, vlastností, lokální, strukturně, zjišťování, feromagnetických, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro lokální zjišťování strukturně mechanických vlastností feromagnetických součástí metodou bodového pólu vyznačené tím, že sestává z proudového zdroje (l) pro impulzní magnetizaci a demagnetizaci řízeného napětím, na který je připojen příložný snímač (2) s magnetizační cívkou (4) a diferenciální feromagnetickou sondou(5), na kterou je připojena vyhodnocovací část (3).

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215820

Dátum: 20.12.1983

Autori: Žák Pavel, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: feromagnetických, sypkých, magnetickou, zařízení, materiálů, separaci, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro elektromagnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů, kde cívky elektromagnetu tvoří sekce oddělené od sebe vzduchovými kanály, jimiž je poháněn chladicí vzduch dodávaný ventilátorem.