Patenty so značkou «fermentačnej»

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286164

Dátum: 02.04.2008

Autori: Böck August, Daßler Tobias, Maier Thomas

MPK: C12P 13/00

Značky: výroby, fermentačnej, spôsob, o-acetyl-l-serínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu, pri ktorom sa z divokého mikroorganizmu odvodený kmeň, ktorý v porovnaní s divokým typom má zvýšenú endogénnu tvorbu O-acetyl-L-serínu a zosilnený eflux, kultivuje vo fermentačnom médiu, ktorého hodnota pH je 5,1 až 6,5.

Spôsob fermentačnej výroby neproteinogénnych L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286163

Dátum: 02.04.2008

Autor: Maier Thomas

MPK: C12P 7/00

Značky: spôsob, fermentačnej, neproteinogénnych, l-aminokyselin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom priamej fermentácie známych kmeňov mikroorganizmov s poruchou regulácie metabolizmu cysteínu, ktorého podstata spočíva v tom, že počas fermentácie sa do fermentačného média pridáva také množstvo nukleofilnej zlúčeniny, ktoré vedie k produkcii neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom produkčného kmeňa mikroorganizmov.

Spôsob a zariadenie na prevádzku ležatej fermentačnej nádoby s piestovým prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3674

Dátum: 04.11.2005

Autor: Schmid Walter

MPK: B01F 7/02, C12P 5/00, C12M 1/107...

Značky: ležatej, fermentačnej, nádoby, prietokom, zariadenie, spôsob, piestovým, prevádzku

Text:

...s celkovou dĺžkou viac ako 50metrov a priemerom väčším než 10 metrov. Miešadlo musínielen premiešavať odpady biologického pôvodu, aby sa dosiahol určitý stupeň homogenity, ale súčasne ajzaisťovať, aby sa ťažké pevné hmoty, akými sú najmä piesok a kamene, neusadzovali na dne fermentačnejnádrže, následkom čoho by už neboli vynášanê z fermentačného priestoru. Aj ked fermentačná nádoba pracuje s piestovým prietokom, nie je tento schopný...

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín a derivátov aminokyselín fosfoglyceránovej skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 440

Dátum: 10.07.2003

Autor: Maier Thomas

MPK: C12P 13/00

Značky: derivátov, fermentačnej, spôsob, skupiny, aminokyselin, fosfoglyceránovej, výroby

Text:

...produkt L-cysteínu alebo 2 metyl-tiazolidín-2,4-dikarbónová kyselina ako kondenzačný produkt L-cysteínu a pyruvátu. Pretože L-cystein je ústredný sírny donor bunky, môžu byť opísané postupy použité tiež ako východzí bod na výrobu najrôznejších metabolitov s obsahom sírypredloženého vynálezu treba chápať ako deriváty L-cysteínu.Okrem toho bolo opísané, že pri vhodnom postupe môžu byť ako hlavné fermentačné produkty vytvorené tiež...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282819

Dátum: 18.11.2002

Autori: Hohn Wolfgang, Polzer Wolfgang, Greissinger Dieter, Lotter Hermann, Hertz Ulrich, Dahm Franz-ludwig, Friedrich Heinz, Binder Wolfram

MPK: A23K 1/16, A23K 1/17

Značky: zvieratá, spôsob, prísada, báze, výroby, fermentačnej, použitia, krmiva, břečky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prísada do krmiva pre zvieratá, ktorá je tvorená výstavbovým granulátom a fermentačný produkt je obsiahnutý minimálne v množstve 33 % hmotn., pričom 70 % hmotn. granulátu má veľkosť zrna menšiu ako 2 mm. Opisuje sa aj spôsob výroby tejto prísady, pri ktorom sa fermentácia uskutočňuje pri teplote medzi 30 °C až 40 °C, hodnote pH fermentačného média medzi 6,0 až 8,0 a fermentačná brečka sa prípadne po odstránení časti obsahových látok...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze aminokyseliny z fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281862

Dátum: 25.06.2001

Autori: Leuchtenberger Wolfgang, Binder Wolfram, Lotter Hermann, Friedrich Heinz, Holldorff Henning, Tanner Herbert

MPK: A23K 1/16, C12P 13/08, C12P 13/04...

Značky: břečky, krmiva, zvieratá, fermentačnej, použitie, prísada, aminokyseliny, báze, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zloženie uvádzanej prísady je: 40 až 90 % hmotn. aminokyseliny alebo aminokyselín, do 10 % hmotn. proteínov, 8 % hmotn. karboxylových kyselín s menej ako 8 °C, do 10 % hmotn. celkového cukru, do 5 % hmotn. tukov a olejov, 3 až 30 % hmotn. minerálnych látok. Pri spôsobe sa najprv kultivuje aspoň jeden mikroorganizmus, produkujúci aspoň jednu - aminokyselinu vo fermentačnom médiu, obsahujúcom aspoň jeden zdroj uhlíka a dusíka, minerálne soli a...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 279794

Dátum: 12.03.1999

Autori: Bayer Thomas, Rathscheck Wolfgang, Schramm Wilhelm

MPK: C12P 35/06

Značky: výroby, fermentačnej, spôsob, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C spočíva v tom, že sa fermentačný roztok v priebehu fermentácie filtruje cez filtračný systém s priečnym tokom, pričom odobrané množstvo filtrátu sa môže vo fermentore nahradiť. Pri tomto spôsobe výroby derivátov cefalosporínu C sa používa Acremonium chrysogenum.

Spôsob fermentačnej výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279793

Dátum: 12.03.1999

Autori: Kratochvíl Milan, Bezděk Karel, Plachý Jiří, Pospíšil František

MPK: C12P 13/08

Značky: l-treonínu, výroby, spôsob, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný zdokonalený spôsob fermentačnej výroby L-treonínu, esenciálnej aminokyseliny použiteľnej tak v krmivárstve, ako aj na farmaceutické (liečebné) účely, a to kultiváciou produkčného kmeňa Escherichia coli 472 T-23 v tekutom živnom médiu s obsahom bežných živín a prísad. Princíp nového postupu, ktorým sa dosahuje vysoká rastová a produkčná rýchlosť a výťažok L-treonínu okolo 80 g/l, pri konverzii sacharózy okolo 42 %, spočíva v tom, že v...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Machová Anna, Sobotka Miroslav, Votruba Jaroslav, Pazlarová Jarmila, Kůtová Anna

MPK: C12N 9/48, C12N 9/14, C12N 9/24...

Značky: hydrolytických, přípravy, spôsob, fermentačnej, extracelulárnych, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Spôsob fermentačnej výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278430

Dátum: 07.05.1997

Autori: Šišmiš Juraj, Kliment Július, Bučko Michal, Hano Alexander, Borošová Gabriela, Pipich Ladislav

MPK: C12P 13/08, C12P 13/18

Značky: výroby, spôsob, l-lyzínu, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený účel sa dosiahne tým, že aktívnou reguláciou biosyntézy sa zvýši koeficient konverzie sacharózy na L-lyzín, a to na začiatku fermentačného procesu skladbou živnej pôdy, najmä pomerom medzi koncentráciou alfa-aminodusíka ku koncentrácii cukrov v pomere 1 : 100 až 120 a v priebehu biosyntézy zmenami koncentračných gradientov cukrov v okolí a vo vnútri bunky opakovaným pridávaním cukorno-melasových príkrmov.

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279888

Dátum: 10.01.1996

Autori: Pfefferle Walter, Degener Wolfgang, Friedrich Heinz, Lotter Hermann

MPK: C12P 13/04, C12P 13/08

Značky: fermentačnej, spôsob, výroby, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín, pri ktorom sa kultivuje kmeň rodu Brevibacterium alebo Corynebacterium produkujúci jednu alebo viacero aminokyselín v živnom prostredí a na konci fermentácie sa z kultivačnej kvapaliny izoluje aminokyselina alebo aminokyseliny. Bakteriálna kultúra má po fáze silného rastu dispozícii menej využiteľného zdroja uhlíka na to, aby mohla v dôsledku konštrukcie kmeňa a množstva iných potrebných doplnkových...

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280253

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lucq Pierre, Domont Christian

MPK: A23K 1/14, C05F 7/00, C12P 13/08...

Značky: formě, spôsob, oddeľovania, roztoku, vodného, pôdy, fermentačnej, lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy, pri ktorom sa a) pH fermentačnej pôdy nastaví na hodnotu v rozmedzí od 9 do 11 b) minerálne soli obsiahnuté vo fermentačnej pôde sa nechajú vykryštalizovať skoncentrovaním, a ak je to potrebné, ochladením tejto pôdy c) minerálne soli sa oddelia z fermentačnej pôdy d) oddelí sa vodný roztok obsahujúci lyzín, ktorý je tvorený kryštalizačnými materskými lúhmi. Uvedený spôsob...

Spôsob separácie biomasy a balastných koloidných častíc z fermentačnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270124

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sitkey Vladimír, Krčmař Stanislav, Kuzmová Elena

MPK: C12N 1/02, C12R 1/07

Značky: pôdy, spôsob, fermentačnej, částic, separácie, koloidných, balastných, biomasy

Text:

...na podenesledujúceho zloženia A k pšeničné kŕmna múka, 3 t sójová múka. 2 zemiakový škrob, 2 kazeín, 1 ü Ne 2 HP 04.12 H 20, 0,03 t KHZPDÁ, 0,5 t CaC 12.2 H 20, 0,5 Na 2 C 03 pH 8,5 (Spôsob podľa CS A 0 234 180).Po ukončení termentácie sa dosiahla proteolytická aktivita 12 000 j/ml (stanovenie podla metódy SU 397 843) K 3000 ml vyfermentovanej pôdy o celkovej aktivite 3,6.i 07 jednotiek, upravenej roztokom Na 0 H na hodnotu pH 8,0...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlaváček Juraj, Forsthoffer Július, Bučko Michal, Hano Alexander, Brokeš Peter, Sálka Ján

MPK: C12N 11/00

Značky: získavania, 1-lyzín, matečných, spôsob, ultrafiltráciou, enzýmov, fermentačnej, pôdy, lúhov, výroby

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brokeš Peter, Višacký Viliam, Forsthoffer Július, Bučko Michal, Jakubová Antonia, Mazáň Štefan

MPK: C12N 9/58

Značky: spôsob, enzýmov, pôdy, penicilinů, ultrafiltráciou, výroby, fermentačnej, získavania

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Sposob sterilizácie a úpravy fermentačnej pody

Načítavanie...

Číslo patentu: 259227

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rešovský Štefan, Žatko Teodor, Macko Ondrej

MPK: C12N 1/22

Značky: fermentačnej, sterilizácie, spôsob, úpravy

Text:

...mikroorganizmov pri tepelnej sterilizácii odstraňuje spôsob sterilizácie a úpravy fermentačnej pôdy podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na Eermentačnu pôdu zmáčanu 3 až 5-násobným hmotnostným množstvom vody a uloženú medzi dvoma plošnými elektrődami navzájom vzdialenými 20 až 100 mm sa posobi napätím 40 až 240 V po dobu 20 až 40 minút.Výhoda spôsobu sterilizácie a úpravy fermentsčnej pôdy podľa vynálezu je v tom, že zvýšený sterilizačný...

Spôsob prípravy fermentačnej pôdy pre biosyntézu cefalosporínu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 242635

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kaláeek Jioí, Zatloukal Karel, Langer Miroslav, Kala Michal, Hnilica Miloslav, Václavek Antonín, Brož Václav

MPK: C12N 1/20, C12P 35/06

Značky: cefalosporinu, přípravy, fermentačnej, spôsob, pôdy, biosyntézu

Text:

...pôde označenej ako inokulačná pôda V., ktorej zloženie je 2 sacharőze 1,5 F hmot., octan amőnny 0,Ž hmot., DL-metionín 0,lh hmot.,kukuričný výluh O,8 ą hmot., metyloleát O,8 k hmot. 3 následnou 48-72 h kultiváciou na produkčnej pôde XIII.Fermentácia sa robila na rotečnom trepacom stroji pri 3 Hz a výstredníku 40 mm pri 27,5 °C V 500 ml varných bankách s náplňou40 ml fermentečnej pôdy. Fermentácia trvala 168 h. Bo skončení...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bureš Stanislav, . Teršl Vladimír, Pavelka Miroslav, Novák Lubomír, Procházka Karel, Doležal Jioí, Hrivoáková Dáša, Žid Josef, Boháe Jan, Chládek Ladislav, Novrocík Jan

MPK: C12P 35/06

Značky: pomocou, spôsob, limitujúceho, cefalosporinu, výroby, substrátů, uhlíkatého, fermentačnej, kmeňa, acremonium, chrysogenum, využívajúceho

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Spôsob fermentačnej výroby tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240342

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareeek Eduard, Repeák Vladimír, Homolka Dimitrij, Kueera Zdenik, Guba Gabriel, Blaštík Karel, Konopásek Jan, Langšádl Jaroslav, Kueera Vladimír, Obůrka Antonín, Hurych Jioí

MPK: C12P 19/44

Značky: spôsob, výroby, tylozínu, fermentačnej

Text:

...fradiae k nadinornému rastu biomasy v produkčnej fáze a tým k limitácii kyslíkom. Zároveň sa znížila produkcia tylozínu v živnom médiu.Zistili sme, že nadmernému nárastu biomasy, a tým vysokej viskozite možno zabrániť tak, že po ukončení rastovej fázy sa do živného prostredia kontinuálne . aleboeemikonttinuálne dávkuje steršlná ĺvoda Tým sa udržuje viskozita, pri. ktorej nedochádza k limitácii kyslíkom. Zároveň .sa vytvárajú podmienky pre...