Patenty so značkou «fenolové»

3- alebo 4-monosubstituované fenolové a tiofenolové deriváty použiteľné ako H3 ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7879

Dátum: 19.04.2005

Autori: Lorthiois, Serradeil-civit, Denis, Cronin, Bernardelli, Vergne, Rousseau, Kemp, Jacobelli, Denton

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00, C07D 295/00...

Značky: ligandy, použitelné, deriváty, 4-monosubstituované, fenolové, tiofenolové

Text:

...prípadne substituovaného jedným alebo dvomi substituentami nezávisle vybranými z (Cg-Cacykloalkylu, hydroxylu, -S-(C 1-C 4)alkylu, -O-(C 1-C 4)alkyIu, EP l 747 210 B 1 EP 85/Z-Tš-SOZ-(Cj-Caalkylu, -SO-(C 1-C 4)aIkyIu, haiogénu, hetĺ aminoskupiny,(C 1-C 4)aIkyIaminoskupiny (01-Cąalkyljgaminoskupiny a fenylu s tým, že uvedený fenyl je pripadne substituovaný jedným a|ebo dvomi substituentami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu,...

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40...

Značky: oddělení, dehtu, fenolové, olejů, způsob

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 230424

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kůstka Miroslav, Žufníček Jiří, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: likvidace, způsob, předčištěné, bezodpadové, surové, fenolové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody odpadající při zplyňování tuhých a/nebo kapalných paliv působením vzduchu a/nebo kyslíku na fenolovou vodu při teplotě nejméně 100 °C a tlaku nejméně 0,22 MPa s následným jejím zavedením jako napájecí vody do procesu výroby páry a posléze spálením této páry spolu s palivem vyznačený tím, že se do procesu výroby páry ze surové a/nebo předčištěné fenolové vody přivádí odplyn z...

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230413

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: palív, fenolové, tlakového, zplyňování, likvidace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv za tlaku nejméně 0,4 MPa jejím odpařením prostřednictvím entalpie surového plynu a společným spálením vzniklé páry s palivem vyznačený tím, že se fenolová Voda o teplotě nejvýše 320 °C přivádí do procesu nepřímého chlazení surového plynu a její přebytek se nastřikuje do surového plynu před, do a/nebo za proces nepřímého chlazení surového plynu a/nebo do prostoru spalování paliva.