Patenty so značkou «fenolformaldehydových»

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovský Leopold, Machek Milan, Smrčka Jindřich, Škava Josef, Starý Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, zvýšení, fenolformaldehydových, skladovateľnosti, způsob

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Škava Josef, Makovský Leopold, Kaška Jiří, Smrčka Jindřich, Drábek Jan, Šňupárek Jaromír

MPK: C02F 1/42

Značky: katalyzátoru, odstraňování, rezolových, pojiv, alkalických, vodných, způsob, roztoku, fenolformaldehydových

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Způsob úpravy a regulace reaktivity fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255193

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jindřich, Makovský Leopold, Kaška Jiří

MPK: C08G 68/10

Značky: rezolu, fenolformaldehydových, úpravy, způsob, reaktivity, regulace

Text:

...jehož předmětem je způsob úpravy a regulace reaktivity ťenolformaldehydových rezolů pripravených kondenzací fenolu nebo jeho derivátů e formaldehydem za přítomnoeti hydroxidů alkulických kovů či zemin s jejich následnou parciální neutralizací a používaných pro pojení vláknitých/izolačních materiálů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že parciální neutralizace se provede vodnými roztoky těch anorganických kyselín či od nich odvozených amonných...

Sposob čistenia výmenníkov při výrobe močovinoformaldehydových a fenolformaldehydových kondezátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252538

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mesarčík Gustáv, Kováč Jozef, Vafek Oskár, Macko Robert, Žedémyi Mikuláš

MPK: B08B 3/08

Značky: spôsob, kondezátov, močovinoformaldehydových, výrobe, čistenia, fenolformaldehydových, výmenníkov

Text:

...sa výmennik polieva vodou s, alebo bez prídavku alkálií tak, aby došlo k namäčaniu usadených nečistôt. Pôsobenim tepla dochádza k ďalším rokladnýní reakciám, ktoré sú charakteristické sfarbením usadených nečistôt do žlta až do červeno hneda. Týmto vznikajú zlúčeniny miešateľné s vodou a po takejto príprave výmenníka sa uskutoční čistenie tlakovou vodou, svýhodou použitím vysokotlakého čerpadla. sTýmto spôsobom je možné vyčistiť výmenník až...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Macko Robert, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: fenolformaldehydových, výroby, lepidiel, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232686

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jahelka Jaroslav, Malík Miloš, Kožuch Jiří, Janík Miroslav

MPK: C08G 8/08

Značky: fenolformaldehydových, pryskyřic, rezolových, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aglomerovaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke kondenzaci s formaldehydem použije přímo směs fenolátu, krezolátů a xylenolátů sodných získaná etxrakcí fenolů z frakcí černouhelného dehtu a odpadních vod ze zpracování dehtu a koksování uhlí. Před kondenzací je nutno odpařením snížit obsah vody ve fenolátové směsi z původních 70 až...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smrčka Jindřich, Makovský Leopold, Černý Jaroslav, Šňupárek Jaromír, Kaška Jiří, Drábek Jan

MPK: C08F 6/08

Značky: reakce, vodných, formaldehydem, katalyzátoru, způsob, roztoku, pojiv, fenolformaldehydových, rezolových, odstraňování, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 227319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rauhut Klaus, Hesse Wolfgang, Lorentz Guido

Značky: kysele, fenolformaldehydových, tvrditelný, nízkým, bázi, dodatečným, pryskyřic, modifikovaných, furanem, smrštěním

Zhrnutie / Anotácia:

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním, vyznačený tím, že obsahuje a) jako pojidlo reakční produkt furfurylalkoholu s hydroxymetylskupiny obsahujícím substituovaným fenolresolem na bázi bifunkčního alkylfenolu s 3 až 20 atomy uhlíku v alkylovém podílu nebo aralkylfenolu obecného vzorce I nebo II nebo kde znamená R atom vodíku nebo metylovou skupinu, nebo...

Způsob kontroly a řízení přípravy zahušťovaných fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242026

Dátum: 22.08.1985

Autori: Boháeik 1ubomar, Kulla Štefan, Manasová Elena

MPK: G01N 27/04

Značky: způsob, řízení, zahušťovaných, kontroly, fenolformaldehydových, přípravy, rezolu

Text:

...se tato sleduje odděleně od výrobního zařízení ve vzorcích reakční směsi pří temperaci na stejnou teplotu s výhodou na 20 °C. Oddestilování těkavých podílů je ukončeno po dtosažení požadované vodivosti, jejíž závislost na sušině rezolu byla stanovená experimeíítálně.Zahuštování probíhá V reaktoru, ve kterém je Limístěno čidlo měřicí elektrický odpor, které se skládá z dvojice koaxíálních válcových elektnod zatixovaných V konstantní vzdálenosti...