Patenty so značkou «fenolformaldehydových»

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Machek Milan, Škava Josef, Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C08G 8/10

Značky: skladovateľnosti, způsob, zvýšení, fenolformaldehydových, rezolu

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Škava Josef, Šňupárek Jaromír, Drábek Jan, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold, Kaška Jiří

MPK: C02F 1/42

Značky: roztoku, způsob, rezolových, alkalických, odstraňování, vodných, katalyzátoru, fenolformaldehydových, pojiv

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Způsob úpravy a regulace reaktivity fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255193

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaška Jiří, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C08G 68/10

Značky: rezolu, fenolformaldehydových, regulace, úpravy, reaktivity, způsob

Text:

...jehož předmětem je způsob úpravy a regulace reaktivity ťenolformaldehydových rezolů pripravených kondenzací fenolu nebo jeho derivátů e formaldehydem za přítomnoeti hydroxidů alkulických kovů či zemin s jejich následnou parciální neutralizací a používaných pro pojení vláknitých/izolačních materiálů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že parciální neutralizace se provede vodnými roztoky těch anorganických kyselín či od nich odvozených amonných...

Sposob čistenia výmenníkov při výrobe močovinoformaldehydových a fenolformaldehydových kondezátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252538

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kováč Jozef, Vafek Oskár, Mesarčík Gustáv, Macko Robert, Žedémyi Mikuláš

MPK: B08B 3/08

Značky: fenolformaldehydových, čistenia, spôsob, kondezátov, močovinoformaldehydových, výmenníkov, výrobe

Text:

...sa výmennik polieva vodou s, alebo bez prídavku alkálií tak, aby došlo k namäčaniu usadených nečistôt. Pôsobenim tepla dochádza k ďalším rokladnýní reakciám, ktoré sú charakteristické sfarbením usadených nečistôt do žlta až do červeno hneda. Týmto vznikajú zlúčeniny miešateľné s vodou a po takejto príprave výmenníka sa uskutoční čistenie tlakovou vodou, svýhodou použitím vysokotlakého čerpadla. sTýmto spôsobom je možné vyčistiť výmenník až...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Macko Robert, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: fenolformaldehydových, spôsob, výroby, lepidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232686

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janík Miroslav, Jahelka Jaroslav, Malík Miloš, Kožuch Jiří

MPK: C08G 8/08

Značky: způsob, pryskyřic, rezolových, fenolformaldehydových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aglomerovaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke kondenzaci s formaldehydem použije přímo směs fenolátu, krezolátů a xylenolátů sodných získaná etxrakcí fenolů z frakcí černouhelného dehtu a odpadních vod ze zpracování dehtu a koksování uhlí. Před kondenzací je nutno odpařením snížit obsah vody ve fenolátové směsi z původních 70 až...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šňupárek Jaromír, Smrčka Jindřich, Kaška Jiří, Drábek Jan, Makovský Leopold, Černý Jaroslav

MPK: C08F 6/08

Značky: roztoku, reakce, vodných, rezolových, pojiv, odstraňování, katalyzátoru, fenolformaldehydových, fenolů, formaldehydem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 227319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rauhut Klaus, Lorentz Guido, Hesse Wolfgang

Značky: dodatečným, smrštěním, nízkým, tvrditelný, pryskyřic, bázi, modifikovaných, kysele, fenolformaldehydových, furanem

Zhrnutie / Anotácia:

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním, vyznačený tím, že obsahuje a) jako pojidlo reakční produkt furfurylalkoholu s hydroxymetylskupiny obsahujícím substituovaným fenolresolem na bázi bifunkčního alkylfenolu s 3 až 20 atomy uhlíku v alkylovém podílu nebo aralkylfenolu obecného vzorce I nebo II nebo kde znamená R atom vodíku nebo metylovou skupinu, nebo...

Způsob kontroly a řízení přípravy zahušťovaných fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242026

Dátum: 22.08.1985

Autori: Manasová Elena, Boháeik 1ubomar, Kulla Štefan

MPK: G01N 27/04

Značky: rezolu, fenolformaldehydových, kontroly, řízení, zahušťovaných, přípravy, způsob

Text:

...se tato sleduje odděleně od výrobního zařízení ve vzorcích reakční směsi pří temperaci na stejnou teplotu s výhodou na 20 °C. Oddestilování těkavých podílů je ukončeno po dtosažení požadované vodivosti, jejíž závislost na sušině rezolu byla stanovená experimeíítálně.Zahuštování probíhá V reaktoru, ve kterém je Limístěno čidlo měřicí elektrický odpor, které se skládá z dvojice koaxíálních válcových elektnod zatixovaných V konstantní vzdálenosti...