Patenty so značkou «fázových»

Zariadenie na kompenzáciu činnej a jalovej zložky prúdu v mieste zemného spojenia a na vyrovnanie fázových napätí voči zemi v bezporuchovom stave siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20850

Dátum: 21.10.2005

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: kompenzáciu, zložky, fázových, voči, spojenia, napätí, prúdu, zemného, mieste, jalovej, vyrovnanie, štávě, činnej, bezporuchovom, siete, zariadenie

Text:

...prúdu v bode zemnéhospojenia a v bezporuchovom stave umožniť kompenzáciu fázovej napätovej nesymetrie.0011 Tento cieľ sa dosiahne nastavením optimálnej hodnoty zemnej fázovejreaktancie induktívneho charakteru vzhľadom k zemnej fázovej kapacitesiete príslušnej fázy tak, aby došlo k paralelnej rezonancii. lnduktívna zemná fázová reaktancia je zapojená medzi fázu siete a zemný potenciál.Na rozdiel od predtým používanej metódy zapojenia tlmivky...

Zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3927

Dátum: 05.10.2004

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02H 3/02

Značky: vypínania, ochrán, fázového, rychlých, pomocou, autonómnych, fázových, vývodov, rychlého, prúdových, zapojenie

Text:

...nedostatky odstraňuje zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán, ktorého podstata spočíva v tom, že prípojnica 1 prvej fázy je spojená so silovým prepojom 4 prvej fázy a sílový prepoj 4 prvej fázy je spojený s Vývodom 7 prvej fázy cez výkonový spínač 10 prvej fázy, pričom výkonový spínač 10 prvej fázy je spojený s vypínacím blokom 16 prvej fázy cez spoločný vypínací prepoj 13...

Reaktor na vykonávanie fázových reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278996

Dátum: 16.12.1992

Autori: Korte Hermann-josef, Piotrowski Bernhard

MPK: B01J 10/00, B01F 3/04, B01J 19/24...

Značky: reakcií, fázových, reaktor, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie reaktora na vykonávanie fázových reakcií, najmä reakcií plyn - kvapalina s kontinuálnou kvapalnou a diskontinuálnou disperznou plynnou fázou, ktorého prierez je vo vodorovnej rovine rozdelený na čiastkové oblasti, v čiastkových oblastiach prebieha prúdenie reakčného média približne zvisle smerom nahor, v iných čiastkových oblastiach približne zvisle dole a reaktor má výhodne iba v čiastkových oblastiach s prúdením nasmerovaným nahor...

Způsob přípravy polykrystalických vzorků pro stanovení fázových diagramů oxidových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 267439

Dátum: 12.02.1990

Autori: Durčok Stanislav, Nevřiva Miloš

MPK: C01G 3/02

Značky: soustav, oxidových, polykrystalických, fázových, způsob, vzorků, diagramu, stanovení, přípravy

Text:

...o nejvyšším bodu tání, takže při temperaci dochází ke vsáknutí kapalně fáze do tohoto materiálu a tím k oddělení kapalné fáze od pevných fází vzorku.Při následném ochlazení nedochází k tvorbě sekundárních fází. Další výhodou je skutečnost. že tento materiál vytváří ochrannou vrstvu mezi vzorkem a nádobou. ve které se provádí temperace, čímž zabrání nežádoucí kontaminaci vzorku materiálem nádoby. Způsob podle vynálezu ve srovnání s dosavadním...

Zapojení převodníku fázových napětí rozkladače na odpovídající sdružená napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256502

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 1/66

Značky: odpovídající, převodníku, zapojení, sdružená, fázových, selsynu, napětí, rozkladače

Text:

...zesilovače,zatímco výstup druhého operečního zesilovače je spojen jednak přes sedmý odporník s jeho invertujíoím vstupem, jednak se vstupem třetí fáze selsynového příjímače, přičemž společný výstup vysílače sinus-kosinusového rozkladače je připojen jednak na neinvertující vstup druhého operačního zesilovače, jednak přes třetí odporníh na neinvertující vstup prvního operečního zesi OVýhoda zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236208

Dátum: 01.02.1988

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 25/00

Značky: fázových, posuvu, měření, malých, zařízení, střídavých, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou signálů stejného kmitočtu jsou amplitudově modelovýny tak, že modulací jejich rozdílu vznikne signál, který je úměrný fázovému posuvu mezi oběma měřenými signály . Zařízení lze použít například pro měření skupinového spoždění měrných televizních přijímačů v pásmu mezifrekvence.

Zapojení pro sledování fázových rotorových proudů kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243027

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaden Horst, Lehmann Wolfgang

MPK: H02H 7/097

Značky: zapojení, sledování, rotorových, kroužkového, fázových, proudu, motorů

Text:

...13 prvního stupně filtrece. v První pől kondenzátorů 11, 12, 13 prvního stupně flltrace je připojen přes odpor-y 131, 132, 193 druhého stupně filtrace na první pől kondemátoru § ga, 83 druhého stupně filtrsce s první svorku seřízovacích potcnciometrů m 1, na, na.Střední vývod s druhá svorka seřizovacích-potenciometrů 11, 112, u jsou připojeny na první pől kondenzátorů 2 22, 23 třetího stupně filtrace a první vstup citlivých reléDruhý pől...

Zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231610

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jágr Jan, Jareš František

MPK: H02H 7/09

Značky: obvodů, některého, napětí, fázových, indikaci, ztráty, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, zejména synchronizačních napětí pro generátory zapalovacích impulsů tyristorových měničů. U zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, kde ke svorkám jsou po řadě připojeny odpory spojené do hvězdy a uzlem připojeny na anodu diody se účelu podle vynálezu dosahuje tak, ze katoda diody je připojena jednak na katodu Zenerovy diody, spojenou anodou s...

Zapojení pro zpracování signálů generátorových fázových měřicích zařízení s pevnou hodinovou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220194

Dátum: 15.10.1985

Autor: Štěpánek Karel

Značky: fázových, zařízení, měřicích, hodinovou, signálu, pevnou, frekvencí, zapojení, zpracování, generátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátorových fázových měřicích zařízení s úhlovými nebo lineárními snímači polohy, které umožňuje výrobu konstantní hodinové frekvence pro číslicový fázoměr nebo číslicově fázový převodník. Podstatou zapojení podle vynálezu je krystalový oscilátor a obvod fázové synchronizace sestávající z fázového detektoru, dolnopropustného filtru, napěťově řízeného oscilátoru a děliče frekvence, zapojenými v sérii. Oborem použití...

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215992

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hercik Jiří

Značky: zdrojů, zjišťování, změn, obvodů, kmitočtu, fázových, zapojení, krátkodobých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka (A) s připojeným měřeným kmitočtem je připojena na vstup (1a) tvarovacích obvodů (1), přičemž jejich první výstup (1b) je připojen na vstup (2a) zpožďovací linky (2), a jejich druhý výstup (1c) je připojen na druhý vstup (3b) koincidenčního obvodu (3) a na vstup (8a) prvního derivačního obvodu (8), přičemž první vstup (3a) koincidenčního...

Zapojení Hallových sond jako fázových detektorů u dvojitého transformátorového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215527

Dátum: 15.10.1984

Autor: Březina Karel

Značky: mostů, hallových, zapojení, transformátorového, dvojitého, detektoru, fázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení Hallových sond jako fázových detektorů u dvojitého transformátorového mostu pro čtyřsvorkové měření neznámé impedance a jejích změn, sestávající ze zdroje harmonického proudu konstantní amplitudy, jehož druhá výstupní svorka je připojena přes porovnávací odpor zapojený mezi oba vstupy prvního diferenčního zesilovače na druhou proudovou svorku, přičemž výstup prvního diferenčního zesilovače je připojen přes první poměrový odpor a přes...

Zapojení pro zpracování signálů generátorových fázových měřicích zařízení s proměnnou hodinovou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215913

Dátum: 01.10.1984

Autor: Štěpánek Karel

Značky: zapojení, proměnnou, fázových, zařízení, hodinovou, frekvencí, zpracování, generátorových, měřicích, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátorových fázových měřicích zařízení s úhlovými nebo lineárními snímači polohy, které umožňuje výrobu proměnné hodinové frekvence pro číslicový fázoměr nebo číslicově fázový převodník. Podstatou zapojení podle vynálezu je obvod fázové synchronizace, skládající se z fázového detektoru, dolnopropustného filtru, napěťově řízeného oscilátoru a děliče frekvence, zapojenými v sérii. Oborem použití zapojení podle vynálezu...

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Podzimek Oldřich

Značky: krokového, elektronického, zapojení, řízení, motorů, spínačů, komutátorů, fázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru, zapojených na výstupy dekodérů, s čítačem čítajícím cyklicky v binárním kódu připojeným ke generátoru krokových impulsů, vyznačený tím, že na čítač (R) je připojen převodník (P) binárního kódu na dekadický kód jedna z deseti tak, že vstupy (21, 22 až 2n) řádu 21, 22 až 2n převodníku (P) h jsou spojeny s výstupy (21, 22 až 2n) téhož řádu čítače (R) a vstup (2°) řádu...

Způsob hodnocení strukturních změn ocelí v důsledku jejich tepelného a technologického zpracování, zejména vzhledem k jejich náchylnosti k popouštění křehkosti a korozi, segregaci, obsahu austenitu, popřípadě rozsahu fázových přeměn

Načítavanie...

Číslo patentu: 215382

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mazanec Karel, Číhal Vladimír, Kubelka Jiří, Hubáčková Jiřina

Značky: změn, hodnocení, zpracování, popouštění, segregaci, vzhledem, obsahu, strukturních, křehkosti, popřípadě, tepelného, korozi, austenitu, přeměn, náchylnosti, jejich, zejména, technologického, oceli, fázových, rozsahu, způsob, důsledku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana proti korozi a řeší způsob zjišťování strukturních změn ocelí v důsledku tepelného a technologického zpracování, zejména těch změn, které zvyšují náchylnost těchto ocelí ke korozi, a to na základě měření potenciokinetických polarizačních křivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví ve vhodně voleném elektrolytu v obou směrech změny potenciálu jednotlivé proudové hustoty a jim odpovídající potenciály pro...