Patenty so značkou «fasádny»

Zasklený fasádny systém s biomikroklímou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7534

Dátum: 05.09.2016

Autori: Šebo Tomáš, Lichý Igor

MPK: E04F 13/08, A01G 9/02, E04B 2/96...

Značky: fasádny, zasklený, systém, biomikroklímou

Text:

...ako ekologický Zatepľovací systém.Prehľad obrázkov na výkresochZasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje čelný pohľad na budovu, ktorej priečelie je vybavené zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou pre štyri poschodia. Na obrázku 2 je znázornený bočný pohľad na budovu s aplikovaným zaskleným fasádnym systémom...

Stavebnicový fotovoltický fasádny zatepľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6073

Dátum: 03.04.2012

Autori: Belvončíková Slávka, Malár Milan, Belvončík Vladimír

MPK: H01L 31/042, E04B 1/80, F24J 2/52...

Značky: stavebnicový, systém, zatepľovací, fotovoltický, fasádny

Text:

...zvyškového tepla.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 284 s názvom Sústava fotovoltických článkov na paneloch s polohovaním, tvorená najmenej jednou pohyblivou nosnou konštrukciou s upevnenými panelmi s fotovoltickými článkami, ďalej natáčacie ústrojenstvo a základňa na nesenie nosnej konštrukcie s fotovoltickými článkami, ktorá je vytvorená ako dvojica stojanov, ktoré majú na svojom...

Fasádny zatepľovací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5334

Dátum: 07.12.2009

Autor: Kučera Dušan

MPK: E04B 1/76, E04B 1/74, E04B 1/80...

Značky: fasádny, panel, zatepľovací

Text:

...zatepľovací panel tvorený monolitným telesom na obr. l V náryse, na obr. 2 v pôdoryse a detail napojenia priečnej diery na odvetrávaciu drážku v takomto telese je znázornený na obr. 3 vo variante bez blany oddeľujúcej priečnu dieru od odvetrávacej drážky, na obr. 4 vo variante s blanou a na obr. 5 vo variante so spojovacou dierou vytvorenou v blane. Fasádny Zatepľovací panel tvorený telesom zloženým z vnútornej a vonkajšej dosky s...

Izolačný fasádny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14389

Dátum: 27.02.2007

Autor: Fernández-cano Pedro Luis

MPK: E04F 13/08, E04B 1/80

Značky: systém, izolačný, fasádny

Text:

...vonkajšej obkladovej vrstvy. Vzduchová medzera tak zaisťuje nižší teplotný spád cez izolačnú vrstvu a tým znížený tepelný tok do budovy počas letného obdobia. Ďalej to zaisťuje, že akákoľvek vlhkosť vyschne. Jepodstatné, aby izolačné doskové dielce boli dostatočne tuhé a/alebo opatrené dostatočným množstvom upevňovacích prostriedkov. aby sa izolácii zabránilo v ohýbaní smerom od vnútornej steny a blokovaníu odvetrávanej vzduchovej...

Obkladový fasádny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 357

Dátum: 09.03.1994

Autori: Behula František, Káčer Jozef

MPK: E04F 13/08

Značky: fasádny, obkladový, prvok

Text:

...odtokovou plochou pre odvod dáždovej vody a pre prúdenie vzduchu.V ĺavej časti upevňovacieho nadstavca je vytvorený ukladací výrez pre uloženie hornej časti zavádzacieho a odtokového nadstavcavedľajšieho obkladového fasádného prvku.uPREHLAD osnázxov NA VÝKRESEObkladový fasádny prvok je znázornený na obrázku č.1. Pohľad je volený tak aby boli zvýraznené najmä doplňkové súčastiTechnické prevedenie podkladového fasádneho prvku l podľa obrázku...