Patenty so značkou «farebníkový»

Farebníkový aparát s bodovým podávaním farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245331

Dátum: 15.12.1988

Autor: Sineger Eleonora

MPK: B41F 31/14

Značky: farebníkový, farby, aparát, podávaním, bodovým

Text:

...automaticky. Odstraňuje sa efekt farboveho reliéfď na navalovaconí valci.Na pripojenom výkrese je znázornená principiálne schéma tarebnikového aparáta s bodovým podávaním farby.Farba sa vyvádza z farebnice 1 farebníkovým valcom 2, ktorý je potiahnutý tenkým, kalibnovaným, pružnoelastickým poťahom. Farebníkový valec 2 musí zodpovedaťprísnym požiadavkám geometrickej formy a drsnosti povrchu.Hrúbka farbového slo-ja sa automaticky reguluje...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245328

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Klaus

MPK: B41F 31/14

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...tlačovej formy. Zabezpečuje sa vysoká citlivosť farebnika k zmenám v systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja. Na stabilizáciu práce farebníka, po prevedených zmenách V systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja, je potrebný minimálny čas. Odstra 4ňuje sa nežiadúci efekt farboveho reliéfu na navaľovacích valcoch. Farebníkový aparát má minimálnu energetickú náročnosť,jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jeho ľahkú...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254924

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...pás obopina aj termo-cylinder.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom obrázku je znázornená principiálna schéma farebníkověho apará 4Dvojicou navaľovacich valcov 6 sa nanáša arba 1 na formový valec 3. Vzájomný roz stup a tým aj pritlak navaľovacích valcov6 k formovému valcu 3 sa reguluje zariadenim 7. K dvojici operných valcov 8 prilieha prítlačný cylinder 9, ktorý je spojený...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254923

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...farebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynalezu. Farba zaplňuje otvory v tenkej planžetovej sieťke 11 špeciálnehovvalca 7, ktorý je vytvorený ultrazvukovými článkami B, ktoré obopína pružnoelastický materiál 9. Ultrazvukovéčlánky 8 sa otáčnjü spolu s tenkou planžetovou síeťkou 11 | ktorá kontaktuje s havalovacím valnom l, potlahnutým elastickou vrstvou 2, ktorý obopína pružnoelastický pás 3. Na-vaľovací valec 1 je upevnený na nosníku...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254922

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

....r .principiálne schéma farebnikoveho aparátu podla predmetnej prihlášky vynálezu. Far 4ba. sa vtláča do farbového valca 6 pod tlakom a tým sa stato dostáva aj do pravidelných pórov pružnoelastickej vrstvy 7, z ktorýc ďalej prechádza do vymedzených jedIíotl vých otvorov otočnej mriežky 8, ktorú obklopuje kalibrátor 9, ktorý spôsobuje, že farba sa naplňuje v otvorocb otočnej mriežky B len do jej hrúbky. Takto farbou zaplnená otočná...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254921

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...do otvorov tenkej pružnej rastrovacej mriežky B iarebníkového valca 8, pod ktorou sa nachadza pružnoelastická medzivrstva 7 z ktorejsa pomocou prítlačného úsilia zôuových prvkov 3 dostáva na pružnoelastický pás 1 a z neho sa farbová vrstva navalovacim valcom 12, ktorý je spojený s prítlačným zaria~ dením 13, navaluje na formový valec 2. Zhutňujúci valec 1 U, ovládaný automatickým zariadením 11, zhutňuje vyvádzaný farbový sloj. Prítlačně...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253942

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...pružnoelastickému pásu 2 protichodne otočný valec 8, ktorým sa dosahuje vývod reglementovanej vrstvy farby, ktorá sa nanáša naformovýy-alec 3. Protichodne otočný valec 8 má svoj individuálny prívod 9, ktorým sadosahuje väčšia Obvodová rýchlosť proti chodne otočného valca 8, ako obvodová rýchlosť viacvrstvového pružnoelasticíkého pásuą 2. vzájomný pomer týchto obvodových rýchlosti je možné automaticky regulovať individuálnym privodom 9. V...

Farebníkový aparát tiskacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253941

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: tiskacích, strojů, aparát, farebníkový

Text:

...farebníkovým agparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom výłkrese je znázornená principiálne schéma ľarebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Dutý navalovací valec 3 je ohopnutý pružnoelas 4tickou vrstvou 4 a pritláča sa prítlačným zariadením 5 k formovému valcu 11. Súčasne sa pritláča aj k dvojici dôzovacích valcom 8, ktoré. sú obopnuté pružnoelastíc, kým pásom 2,ktorý sa napína...

Farebníkový aparát s pružnoelastickým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247374

Dátum: 16.11.1987

Autor: Soukup Václav

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, pásom, pružnoelastickým, farebníkový

Text:

...formu a jeho podstata spočíva v tom, že nekonečný pružnoelastický pás obopína dutý tenkostenný válec a zónové regulačná prvky spojené s mikropohonmi, pričom k zónovým regulacným prvkom prilieha otočná, pozdĺžna kalibrované os a z vonkajšej strany k dutému tenkostennému válcu prilícha vymeniteľné kazeta 5 navaľovacími váloami a rozotieracímiNavrhovaným farebníkovým aparútom sa dosiahne rovnomerné a stabilné nanášanie farby na tlačovú formu,...

Farebníkový aparát s otočným válčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250770

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kvasna Drahoš, Bučko Albert, Archipová Helena

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, válčekom, farebníkový, otočným

Text:

...rprstencami 6. Hrúbka far-bového isloja sa reguluje pomocou miškr-opohonov 5, ktoré sa nacháldzajú na dutej nosnej tyči 3,pričom každý zónový prvok 2 má svoj vlastný mikropohon 5.Svojou aktívnou časťou mikropohon 5 pôsobí vo výreze na zónový prvok 2, prekonávajúc odpor pružiny 4. Tým sa vytvára štrbina medzi kalibrov-aným otočným valčekom 7 a zodpoveldajúcim zónovým prvkom 2, obopnutým pružnoelastickým pásom 1. Pružnoela-stický pás 1...

Farebníkový aparát s dózovacími hlavicami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250758

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový, hlavicami, dózovacími

Text:

...3 sa vyváudza z dôzotvacej, farbovej hlavice 5, pomocou tenkého, pružnoelastického .páse 8, ktorý obopína ponorný valec B .a kontaktný valček 7, ktorý sa nachádza v kalibrovacej vložke 9, dózovacej, farbovej hlavici 5.Hrúbka vyvádzaněho favrtbového sloja sa reguluje prostrednictvom napínania tenkého, pružnoelastického ,pása B. Tento sa rozfahuje pomocou .ponorného valca E, .ktorý je spojený s automatickým napinacím zariadením 11. Čím je...

Farebníkový aparát s nepretržite regulovateľným farbovým slojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235372

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/26

Značky: slojom, nepřetržité, farebníkový, farbovým, aparát, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného pružno-elastického pásu (2), ktorý prechádza cez zónu kontaktu dutého valca (1), pritláčaného prítlačným valcom (4) prostredníctvom silového zariadenia (13) s odpruženým kalibrovancím valčekom (5), ktorý je spojený s automatickým systémom riadenia tlakového úsilia (6) a ktorý sa...

Farebníkový aparát s nepretržitým a automaticky regulovateľným prívodom farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235219

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: nepretržitým, prívodom, farebníkový, regulovatelným, aparát, farby, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť nepretržitý a automatický regulovateľný prívod farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného elastického pásu (1), ktorý sa dostáva do pohybu pomocou prívodného bubna (2). Rýchlosť nekonečného elastického pásu (1) je rovnaká ako obvodová rýchlosť formového valca (12). Farba sa na formu navaľuje za pomoci jedného odpruženého navaľovacieho valca...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248491

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...sa nachádza farebnĺkový valec.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne automatické a rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Pomocou systému automatickej regulácie farbového sloja sa zabezpečuje vysoká citlivosť farebníka k jednotlivým zmenám v podávaní farby. Odstraňuje sa efekt farbového reliéfu nanavaľovacom valci. Farebník je minimálne energeticky náročný a má jednoduchú konštrukciu, umožňujúci jeho ľahkú obsluhu.Na pripojenom...

Farebníkový aparát s pružnoelastickým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248128

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový, pásom, pružnoelastickým

Text:

...len jeden navaľovací valec,ktorý má pórovitý poťah do ktorého cez dutú os postupuje farba..aparátu s pružnoelastickým pásom, ktorý obopína .navalovací valec a napínacl valec je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu a jeho podstata spočíva V tom, že- dva tnapínacie valce sú spojené so zariade ním automatickej regulácie napnutia, pri. čom k ľavému napínaciemu nvalcu prilieha odpružený zhutňujúci valec a k Odberovému valčeku prilieha...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248093

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...valcom, obopnutým tenkou, pružnoelastickou vrstvou,ktorá je kalibrované, je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu a jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z otáčajúceho sa tenkostenného valca, majúceho indivinduálny pohon s automaticky regulovateľnými otáčkami v bočniciach ktorého a nanosnej osi sa nachádzajú mikropohony, zabezpečujúce potrebnú vzdialenosť medzi otá-čajúcim sa tenkostenným valcom a kalibrovacou lištou. Pritlak...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248092

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...regulácie, pričom je možné menit prítlak a dobu kontaktu pružnoelastickéiho pása s formovým valcom, pomocou dvojice výkyvných prítlačných valcov. Vo farebníku sa zabezpečuje vysoká citlivosť k zmenám v systéme automatickej regulácie podávania farby. Funkcia farebníka sa po prípadných zmenách, rýchlo stabilizuje. Odstraňuje sa efekt farbového reliéfu na na 4valovacích valcoch. Farebnikový aparát má minimálnu energetickú náročnosť a...

Farebníkový aparát s automaticky regulovateľným prívodom farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230873

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41L 25/08

Značky: automatický, farebníkový, regulovatelným, prívodom, aparát, farby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť automatický regulovateľný prívod farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného pružnoelastického, kalibrovaného, tenkého pása, ktorého obvodová rýchlosť je rovnaká ako obvodová rýchlosť formového valca. Farba sa navaľuje na formu pomocou jedného odpruženého navaľovacieho valca. Potrebné množstvo farby z farebnice sa podáva za pomoci mechanizmu pre automatické regulovanie prívodu farby, v...