Patenty so značkou «farbenie»

Zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4603

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Dvoržák Ondrej, Majerník Maroš

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08

Značky: vyhrievacích, doskových, telies, zátka, oceľových, farbenie

Text:

...oceľových doskových telies nutné opatrit prepravnými ZátkalTll.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že pozostáva z jednej strany zo závitovej časti, na ktorú nadväzuje tesniací prstenec. Za tesniacim prstencom je umiestnený zápich. Druhá strana je opatrená uťahovacim segmentom. Zátka môže byt zhotovená ako jeden...

Koncentráty farbiacich prostriedkov na farbenie polyesterových textilných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284774

Dátum: 17.10.2005

Autori: Brejka Ondrej, Mezovský Milan, Staruch Radoslav

MPK: C09B 67/22, C09C 3/10

Značky: farbiacich, textilných, farbenie, prostriedkov, polyesterových, koncentráty, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty farbiacich prostriedkov na farbenie polyesterových textilných vlákien pozostávajú z 15 až 30 % hmotn. zmesi sadzí a antrachinónových farbív rozpustných v polyesteri a z 85 až 70 % hmotn. zmesi polymérneho nosiča, pričom obsah sadzí a antrachinónových farbív rozpustných v polyesteri je v pomere 3 : 1 až 5 : 1.

Spôsob a zariadenie na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284762

Dátum: 10.10.2005

Autori: Körner Jörg-peter, Bach Elke, Bork Michael, Steinhauer Martin, Cleve Ernst, Schollmeyer Eckhard

MPK: D06M 23/10, D06B 5/12, D06P 1/00...

Značky: substrátov, nadkritickou, tekutinou, spôsob, textilných, zariadenie, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou (12). Textilné substráty, upravené do podoby cievok priadze alebo navinutých textilných pásov, sú pretekané nadkritickou tekutinou (12) v podstate kolmo na os cievky alebo zvitku alebo v tomto smere prichádza nápor nadkritickej tekutiny (12). Teplota spracovania nadobúda pritom v priebehu spracovania rôzne hodnoty v rozsahu 70 °C až 300 °C. Postupuje...

Dýza na farbenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9035

Dátum: 24.06.2005

Autori: Yagi Kiyoshi, Kamata Takeshi, Saito Sei, Sugimura Keigo

MPK: B05C 5/00, B05C 11/10, H01B 13/00...

Značky: dýza, farbenie

Text:

...prostriedkov na striekanie farbiacich činidiel na vonkajší povrch artiklu a riadiaci prostriedok, aby množstvo striekacích prostriedkov striekajúcich farbiace činidlo na vonkajší povrch artiklu reagovalo na rýchlosťpostupu artiklu detegovanú detekčným prostriedkom (pozrite patentový dokument 6). patentový dokument l JP-A, HO 5-Ul 947patentový dokument 5 japonská patentová prihláška č. 2003-193904z dýzy na farbenie sa farbivo alebo pigment...

Spôsob riadenia elektromagnetického ventilu, zariadenie na riadenie elektromagnetického ventilu a zariadenie na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11909

Dátum: 02.06.2005

Autori: Saito Sei, Yagi Kiyoshi, Sugimura Keigo, Kamata Takeshi

MPK: H01B 13/00, F16K 31/06

Značky: riadenie, ventilu, riadenia, elektrického, farbenie, zariadenie, spôsob, kábla, elektromagnetického

Text:

...vodiča navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky spôsob, pri ktorom je vyrábaný jednofarebnývodič, potom je vonkajší povrch vodiča zafarbený podľa potreby požadovanou farbou, čím je zostavený zväzok káblov (pozri patentový spis 4). Alternatívne navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky zariadenie na farbenie vodičov, ktorým je po zafarbení jednofarebného vodiča na vonkajší povrch vodiča stiiekaný kvapalný farbiaci materiál v určitom množstve v...

Zariadenie na farbenie elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14824

Dátum: 18.06.2004

Autori: Tanigawa Satoshi, Yanagawa Naoki, Ichikawa Hiroaki, Yamakawa Nobuaki

MPK: H01B 13/34

Značky: vodiča, zariadenie, farbenie, elektrického

Text:

...čo má za následok zníženie efektivity práce.0009 Cieľom predkladaného vynálezu teda je vyriešenie vyššie opísaného problému aposkytnutie zariadenia na farbenie elektrického vodiča, ktoré umožní priebežné farbenievodiča bez zníženia efektivity práce.0010 Zariadenie vúvode spomenutého typu je známe zpatentového dokumentu US 5,444,466. Dokument US 5,237,917 zverejňuje systém na označovanie vodičov pomocouSPÓSOBY RIEŠENIA TÝCHTO...

Dýza na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13968

Dátum: 07.06.2004

Autori: Kamata Takeshi, Sugimura Keigo, Saito Sei, Yagi Kiyoshi

MPK: B05C 5/00, B05B 15/04, B05B 1/00...

Značky: farbenie, kábla, dýza, elektrického

Text:

...dýzy je spojená s nádržou adruhú časť dýzy valcovitého tvaru, ktorá má vnútomý priemer menší ako je priemer prvej časti dýzy, cez ktorú prechádza farbíace činídlo, druhá časť dýzy je spojená s prvou časťou dýzy, pričom druháčasť dýzy je umiestnená bližšie k elektrickému káblu ako prvá časť dýzy, pričom medzi prvoua druhou časťou dýzy je vytvorený schod vyčníevajúci z vonkajšieho povrchu prvej časti dýzysmerom dovnútra prvej časti dýzy.OPIS...

Použitie farbiva na farbenie puzdra šošovky alebo na farbenie epiretinálnych membrán v oku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4910

Dátum: 10.10.2003

Autori: Günther, Kim Yong-keun, Meinert Hasso, Hiebl Wilfried

MPK: A61K 49/00

Značky: šošovky, epiretinálnych, farbenie, farbiva, membrán, puzdra, použitie

Text:

...Ako pufer môže byt použitý fosfátový, hydrogenkarbonátový alebo citrátový pufer,ktorého pH hodnota môže byť nastavovaná pomocou hydroxidu sodného. Koncentrácia biokompatibilnćho farbiva, napr. patentnej modrej V, činí vo vodnom roztoku prednostne 0,6 až 2,5 g/l, najmä asi 1,2 g/l. Dosahuje sa spontánne zafarbenie požadovaných oblastí v ľudskom0016 Farbiaci prostriedok môže byť použitý na zafarbenie opuzdrenia šošovky, najmä predného puzdra...

Tuhý prostriedok na farbenie vlasov a zmes obsahujúca tento prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281572

Dátum: 02.12.1998

Autori: Akram Mustafa, Rohweder Sandra, Wolff Wolfgang, Schwartz Stephan

MPK: A61K 7/13

Značky: farbenie, tuhý, prostriedok, obsahujúca, vlasov

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhý prostriedok na farbenie vlasov v práškovej alebo granulovanej forme, ktorý je charakteristický výbornými výsledkami v oblasti farbenia vlasov, čo znamená prekrytie šedivých vlasov, ako aj nepoškodenie vlasovej štruktúry, obsahuje aspoň jeden medziprodukt oxidačnej farbiacej látky, aspoň jeden oxidačný prostriedok, obvyklé kozmetické prísady a aspoň jedno rastlinné farbivo alebo Hennu neutral, ďalej vynález zahŕňa zmes, ktorá obsahuje tuhý...

Azofarbivá, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie a potláčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279233

Dátum: 18.03.1992

Autori: Lauk Urs, Schaulin Rudolf

MPK: C09B 43/11, C07D 251/12, C07C 245/08...

Značky: použitie, výroby, farbenie, azofarbivá, potláčanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Azofarbivá všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka, R1 predstavuje atóm chlóru, N-monoalkylaminoskupinu alebo N,N-dialkylaminoskupinu vždy s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka v každej alkylovej časti, ktorá je substituovaná v alkylovej časti hydroxyskupinou, alebo predstavuje morfolinoskupinu, X predstavuje stilbénový mostíkový člen, n je číslo 0...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Paulovič Milan, Franko Peter, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert

MPK: C09B 67/10, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: poloylefínov, povrchovej, spôsob, úpravy, pigmentov, farbenie, hmotě

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Diačiková Anna, Ďurčová Oľga, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

MPK: G01N 21/35, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: pigmentov, farbenie, polypropylénu, spôsob, výběru, organických, dispergátorov

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Tamura Gakuzo, Gött Hans, Matsura Ikutoshi, Nagy Gábor, Takahashi Hidenori, Ando Kunio, Székely Tamás, Hosokawa Tomoyoshi

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20, C09C 3/10...

Značky: disperzie, přípravy, farbenie, hmotě, aglomerované, pigmentové, polymérov, syntetických, spôsob

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, pigmentov, organických, koncentrované, hmotě, disperze, farbenie

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ma?aš Michal, Vanko Milan, Mondoeko Jozef, Mojžiš Teodor, Vanko Anton, Novotná Vlasta, Miština Igor, Novotný Vlastimil, Borišek Igor

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: farbenie, polyolefínov, pigmentov, disperzie, organických, hmotě

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245098

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adonyi Iván, Török Sándor, Daróczi Iván, Farkas Edde, Backhouse Alan James, Thorne Stephen James, Cserey Gábor, Balogh Sándor, Orményi Zoltán, Mogyorósi Itvanné, Körmedy Attila, Vörösházy Lajos, Hunt Patrick Arthur, Hegedüs Gyula

MPK: C09C 3/10, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: hmotě, pigmentov, povrchovej, farbenie, spôsob, polyolefínov, úpravy

Text:

...pigmentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily. o 20 - 30 0/0, najmä pri tažkodispergovateluých typoch, a »dobrá miešatelnost a homogenizácia so základným práškovým polymérom, resp. v tavenine polyměru.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planetovej miešačke zriedl s ďalšími 100 dielmi vody...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Polgári István, Virág Sándor, Elekes István, Sebestyén Gyula, Nagy Gábor, Elek Sándor, Breining Tibor, Vasvári Lelle, Bitter István, Horváth Ágnes, Hermecz István, Mészáros Zoltán, Szücs Tamás, Mándi Attila

MPK: C09C 3/08, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: spôsob, úpravy, povrchovej, polyolefínov, farbenie, pigmentov, hmotě

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Zariadenie na kaskádové-zónové farbenie textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252862

Dátum: 15.10.1987

Autori: Číško Tomáš, Borovička Pavol, Hodulík Štefan

MPK: D06B 11/00

Značky: zariadenie, kaskádové-zónové, farbenie, textilií

Text:

...14 voldiecej vtyče, unpevnenej na zálklialdnovej doslke 1 je prinsakrlulttkolvxaný lhyldrromíotor 3 zabezpečujúICÍ ivelrrtikálny polhyb tlullaivty B pre Volené kiosĺkáiĺĺy, vyznačené Ina» VOKÍÍJEBOB tyvči 25, »kftlorá je opevnené na rám Iloonštrsułkcie stroja 29,na ktorej je pevne psrinohvtuemý Ikoooový vy,pĺlnač 11 a. ,posuvné uloženie wobjimlky 24, zailsltwnej Ikolilklom 30, na Iktuorej je -mpevnený içuorroový vvpioač na tvynpnultie...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ondrejmiška Koloman, Nečas Miroslav, Zemanová Elena, Marcinčin Antón

MPK: D01F 1/04

Značky: filtrovateľnosti, zariadenie, farbenie, spôsob, hodnotenia, farebných, spôsobu, pigmentov, disperzií, tohoto, přísad, vykonávanie, hmotě, polyolefínov, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jambrich Martin, Jambrich Pavol, Benedikty Ján, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Polievka Milan, Macho Vendelín, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Zemanová Elena, Mihály František

MPK: C09B 67/22, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: výrobkoch, farbenie, polyolefínových, hmotě, organických, koncentráty, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08J 3/22, C08L 23/12, D01F 1/04...

Značky: polypropylénových, spôsob, koncentrátů, výroby, farbenie, pigmentového, vlákien

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jambrich Martin, Samuhel Jozef, Zemanová Elena, Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Jambrich Pavol, Macho Vendelín, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: disperzie, hmotě, farebne, polyolefínov, farbenie

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zemanová Elena, Pavlovič Milan, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Benedikty Ján, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Franko Peter, Beniska Jozef

MPK: C09D 17/00

Značky: farbenie, polyolefínov, hmotě, koncentráty, farebne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Zariadenie pre farbenie okrajov pásikovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248453

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sekelský Stanislav, Šimco Ferdinand

MPK: B05C 1/16

Značky: okrajov, pásikovitého, zariadenie, farbenie, materiálů

Text:

...spôsobov lemovania a znižuje podstatne prácnosť pri výrobe obuvi a galantéria.Príkladné vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na zariadenie, na obr. 2 je bočný pohľad, na obr. 3 je priečny rez a na obr. 5 je bočný pohľad nanašacieho valčeka, na obr. 4 je znázornené nanášanie farby na pásik, na obr. 6 je detail drážky nanašacieho valčeka.Zariadenie na farbenie okrajov...

Prenášač pre farbenie polyesterových substrátov disperznými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232320

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sutoris Viktor, Regec Vladimír, Pollák Matej

MPK: D06P 3/54

Značky: disperznými, prenášač, polyesterových, substrátov, farbenie, farbivami

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušenie procesu farbenia polyesterových substrátov disperznými farbivami. Použitím prenášačov, tvorených vodným roztokom zlúčeniny všeobecného vzorca I v ktorom znamená X(-) hydrogensíranový, chloridový, bromidový alebo jodidový anión v kombinácii s hydrogenuhličitanmi, uhličitanmi alebo hydroxidmi sodíka, draslíka alebo amónia.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Franko Peter, Slavík Vlastimil, Mezovský Milan, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

Značky: vlákien, farbenie, polymére, rozpustných, polyesterov, polyesterových, koncentráty, farbív, najmä, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Farbenie plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220946

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šimko Karol, Kekeňák Ján, Mihály František

Značky: farbenie, látok, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Farbenie plastických látok ako polyetylénu nízkotlakového a vysokotlakového, polypropylénu, polystyrénu a jeho kopolymérov, polyvinylchloridu, polyamidu, polymetakrylátu a iných organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami, za použitia známych postupov výroby farebných zmesí, pigmentových prípravkov, plnených farebných a prírodných plastických látok vo forme granulátov, práškov, fólií, výliskov, odliatkov, vlákien,...

Farbenie plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221500

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kekeňák Ján, Šimko Karol, Mihály František

Značky: látok, farbenie, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok známymi organickými alebo anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia týchto olejorozpustných detergentno-dispergačných prísad: sulfonáty kovov alkalických zemín, s výhodou vápenaté, neutrálne a bázické, ropné a syntetické, na báze monosulfokyselín o molekulovej hmotnosti najmenej 250, s výhodou 350 až 390, alkylfenoláty a alkylfenolsulfidy kovov alkalických zemín, s výhodou vápenaté a...