Patenty so značkou «experimentálne»

Experimentálne testovacie zariadenie na dynamické, termálne a tribologické analýzy komponentov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7510

Dátum: 01.08.2016

Autori: Musil Miloš, Peciar Peter, Úradníček Juraj, Suchal Andrea, Juhás Martin

MPK: G01L 5/28, G01M 17/00

Značky: termálne, komponentov, testovacie, brzd, tribologické, experimentálne, analýzy, zariadenie, dynamické, kotúčových

Text:

...kotúčových bŕzd V axonometrickom pohľade. Na obrázku 3 je znázornená interakcia trecieho páru trecí materiál - kotúč.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa úžitkového vzoru sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto...

Zariadenie na experimentálne meranie priebehu teploty pri vŕtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7307

Dátum: 03.12.2015

Autori: Drlička Róbert, Cviklovič Vladimír, Olejár Martin, Kročko Vladimír, Abrahám Rudolf, Korenko Maroš

MPK: G01K 7/02, B23B 39/00

Značky: priebehu, meranie, teploty, experimentálne, vrtání, zariadenie

Text:

...je navrhnutá tak, aby bolo možné v materiáli vytvoriť kanáliky s dutinou, do ktorej je vložený spoj termočlánku. Otvory sú vyvftané tangenciálne do takej hĺbky, aby po vložení termočlánku jeho spoj vyčnieval z vnútorného otvoru puzdra niekoľko desatín milimetra. To zabezpečí styk termočlánku so vzorkou vloženou do puzdra. Na definovanie kontaktu hlavice spoja termočlánku o steny otvoru na jeho stálu polohu boli vytvorené radiálne otvory...

Experimentálne modelové územie s podzemnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233267

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kudličková Jana, Repka Tomáš

MPK: G01N 33/24

Značky: modelové, podzemnou, územie, vodou, experimentálne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši hydrologický výskum a hydrologické merania ako aj sledovanie poľnohospodárskej činnosti a jej vplyv na životné prostredie najmä na kvalitu podzemných vôd na experimentálnom modelovom území s podzemnou vodou. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou výskumných polí oddelených podzemnými tesniacimi stenami a medzipoliami v smere prúdenia podzemnej vody, pričom na výstupe výskumných polívsmere prúdenia sa nachádzajú čerpacie studne s...

Zariadenie pre experimentálne vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235245

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ďurošiová Eva

MPK: H05K 7/10

Značky: obvodov, elektronických, vytváranie, zariadenie, experimentálne

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou predmetu podľa vynálezu je, že kovový kontakt je vytvorený zo štyroch rovnakých častí navzájom symetricky a zrkadlove situované v jednej rovine, ktoré sú spojené prepážkou do jedného celku. Každá zo štyroch častí je vytvorená z pevného jazyka, aspoň dvoch pružných jazykov, uchytených na jednom z dvoch ramien samosvorných čeľustí pre vytvorenie pružných vodivých spojení medzi kontaktom a vývodmi súčiastok. Kontakty sú upevnené v radoch...

Zariadenie pre experimentálne vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229875

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ďuroši Peter

MPK: H05K 7/10

Značky: vytváranie, experimentálne, obvodov, zariadenie, elektronických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre vytváranie elektronických obvodov tak, že elektronické prvky sa priamo neletujú, ale sa nasúvajú do kovových kontaktov sústavy dier, vytvorenej na dvoch protiľahlých nosných plochách tak, že sa vytvorí súvislé zapojenie. Kovové kontakty v sústave dier sú spojené do spoločných bodov, ktoré sa podľa potreby spájajú prepojovacími zipsami.

Zariadenie pre experimentálne vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229874

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ďuroši Peter

MPK: H05K 7/10

Značky: obvodov, elektronických, experimentálne, zariadenie, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre experimentálne vytváranie elektronických obvodov. Na oboch stranách rámu sú upevnené nosné plochy, kde každá je opatrená sústavou dier pre vloženie integrovaných obvodov. Každá diera je opatrená kovovým kontaktom. Protiľahlé kontakty oboch nosných plôch sú spojené vodivo v jeden kontakt a aspoň dva a dva také kontakty sú spojené v spoločné body, ktoré sú spojené v spoločné body, ktoré sú vodivo vyvedené na prepojovaciu...