Patenty so značkou «excentrický»

Excentrický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7541

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F16H 15/04, F16H 13/02

Značky: excentrický, převod

Text:

...otáčok vysokootáčkového elektromotora s neodymovými magnetmi alebo s bezjadrovým vinutím na nízkohmotnostné aplikácie (drony, multikoptéry, helikoptéry a pod.). Redukcia v pomere 1 50 z motora í na príchytke j z vonkajšieho rámu M s otáčkami napr. 30 tis. za min. na 600 ot. za min. na výstupnom hriadeli Q. Excentricky uložené vnútorné kolesá § sú vzájomne vyvážené excentrami 3 so 180 ° proti sebe a ich obvod g je z trecieho...

Konštrukčné usporiadanie rotačného dvojtaktného motora s excentricky umiestneným elipsovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5228

Dátum: 07.09.2009

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter

MPK: F02B 53/00

Značky: motora, umiestneným, excentrický, konštrukčné, rotačného, piestom, elipsovým, usporiadanie, dvojtaktného

Text:

...taktiež vo vyvážení pohyblivých častí s ohľadom na vibrácie.Preto vznikla požiadavka na konštrukciu motora s lepšími technickými parametrami, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie s minimálnym počtom súčiastok, a najmä s vyššou tesnosťou statora so súčasťami rotora. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované technické riešenie v úžitkovom vzore.Vyššie uvedené nedostatky sú odstraňované konštrukčným usporiadaním rotačnćho dvojtaktného...

Excentricky výkyvné zariadenie na redukciu rýchlosti so stredovou kľukou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11110

Dátum: 22.08.2006

Autor: Nakamura Koji

MPK: F16H 1/32

Značky: rychlostí, redukciu, středovou, excentrický, výkyvné, zariadenie, kľukou

Text:

...141 a na vloženie do otvoru 131 b tretieho vonkajšieho ozubeného kolesa 131 a otvoru 132 b druhého vonkajšieho ozubeného kolesa 132, prvý disk 142,ktorý je umiestnený spolu sdruhým diskom 141 tak, aby bol včlenený medzi druhým atretím vonkajším ozubeným kolesom 131 a 132, skrutky 143, ktorými sú disky 141 a 142 upevnené, torzné prenosové čapy 144,z ktorých každý je Vtlačený do diskov 141 a 142 a na každý z nich je krútiaci moment...

Konštrukčné usporiadanie rotačného motora s excentricky umiestneným trojuholníkovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4481

Dátum: 01.06.2006

Autor: Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 53/00

Značky: trojuholníkovým, motora, excentrický, rotačného, usporiadanie, piestom, umiestneným, konštrukčné

Text:

...plnenia a výfuku komory rotačného motora je výhodné, ak výfukové a plniace kanály vyúsťujú do trojuholníkového príerezu. Pritom je obzvlášť výhodné, ak kolmice vedené na prepony trojuholníkových prierezov výfukových a plniacich kanálov sú odklonené od dlhšej osi komory statora o t 20 až 60 ° výhodne o l 45 °.Výhody motora podľa technického riešenia sa prejavia najmä v tom, že po zvládnutí a bežnom používaní technológie priameho...

Excentrický čap pre zámky výhybok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1666

Dátum: 03.07.2002

Autori: Baumann Steve, Koradi Erich, Steinmann Markus

MPK: B61L 5/00

Značky: zámky, excentrický, výhybok

Text:

...koaxiálne usporiadaného valca zasunuteľný kužeľ a je upravený upevňovací prostriedok, ktorým je uvedený valec týmto kužeľom pritlačiteľný, aby sa spôsobilo upnutie s ložiskom zámku, je excentrický čap spojený s ložiskom zámku pevne a nemôže sa ani v radiálnom ani axiálnom smereExcentrický čap podľa vynálezu podľa nároku2 sa líši od excentrického čapu podľa nároku 1tým, že excentrický čap je zasunuteľný do valcovitého dielu - tento diel sa...

Excentrický pohybový mechanizmus s využitím ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 281114

Dátum: 08.11.1999

Autor: Plichta Ivan

MPK: F16H 25/16

Značky: pohybový, ložiska, excentrický, využitím, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka excentrického pohybového mechanizmu s využitím ložiska, ktorého účelom je zmena otáčavého pohybu na posuvný. Podstatou riešenia je, že do vnútorného krúžku ložiska (4) je nalisovaný excenter (5) pevne spojený s hnacím hriadeľom (3). Vonkajší krúžok ložiska (4) vykonáva sínusový pohyb, pričom sa využíva valivé trenie v ložisku.

Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263719

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: E05B 19/12

Značky: proti, uzávěru, manipulaci, zajištěných, klíč, excentrický, ovládání, nežádoucí

Text:

...nesunut kroužek. Ve vybrání kroužku je uložen nos stevítka, jehož čelo je opřeno o excentrický čep. Přednost konstrukce excentrického klíče podle vynálezuspočívá v první řadě v tom, že jím ovládaný uzávěr,často používaný ve äpatných provozních podmínkách, je výrobné jednoduchý a spolehlivý e neobsahuje žádné pohyblivé díly. Samotný excentrický klíč je snadno vyrobitelný bez velkých nákladů.Na přiloženem výkresu je schemeticky znázorněn...

Protibežný excentrický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 233243

Dátum: 17.04.1987

Autori: Pavlík Vladimír, Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B30B 7/04

Značky: excentrický, protibežný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka protibežného excentrického lisu vhodného najmä pre montáž plechov jadier elektromerov. Účelom vynálezu je obojstranné lisovanie, ktoré je rovnomernejšie a produktívnejšie. Uvedeného účelu sa dosiahne protibežným lisom, podstatou ktorého je, že piestnica tlakového valca je spojená pákou s horným excentrickým čapom uloženým vo fréme. Na hornom excentrickom čape je uložený unášač, s ktorým je kĺbovo spojený horný kameň posuvne...