Patenty so značkou «etylester»

Použitie zmesi esenciálnych mastných kyselín obsahujúcej etylester kyseliny eikozapentaénovej a etylesteru kyseliny dokozahexaénovej na prípravu lieku na prevenciu úmrtia pacienta, ktorý prekonal infarkt myokardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286523

Dátum: 12.11.2008

Autor: Pamparana Franco

MPK: A61K 31/21, A61P 9/00

Značky: myokardu, zmesí, přípravu, použitie, infarkt, ktorý, dokozahexaénovej, etylesteru, kyseliny, pacienta, lieku, prekonal, eikozapentaénovej, esenciálnych, etylester, úmrtia, mastných, kyselin, prevenciu, obsahujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zmesi esenciálnych mastných kyselín obsahujúcej etylester kyseliny eikozapentaénovej (EPA-EE) a/alebo etylester kyseliny dokozahexaénovej (DHA-EE) na prípravu lieku na prevenciu úmrtia pacienta, ktorý prekonal infarkt myokardu, kde obsah EPA-EE a/alebo DHA-EE v takejto zmesi je väčší ako 25 % hmotnostných a liek je na orálne podávanie.

Tableta obsahujúca etylester kyseliny 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridin-2-yl-amino]propiónovej alebo jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3784

Dátum: 10.08.2004

Autor: Kohlrausch Anja

MPK: A61K 9/20

Značky: obsahujúca, etylester, 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, kyseliny, metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridin-2-yl-amino]propiónovej, tableta

Text:

...jednu z jej farma eeuticky kompatibilných soli. Výhodným je metánsulfónan (mezylát) zlúčeniny vzorca I.0011 Pri vyššie zvolených plnivách, spojivách, dezintegračných činidlách a mastivách ide o známe a vo farmaceutickom priemysle zvyčajne používané zlúčeniny s uvedenými0012 Ako plnivo výhodne prichádzajú do úvahy manitol, erytritol, laktóza, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza, predovšetkým nízko-substituovaná hydroxy...

Zlúčenina medziproduktu etylester kyseliny 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1H-indol-1-octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11679

Dátum: 25.05.2004

Autori: Bonnert Roger, Mohammed Rukhsana

MPK: C07D 209/30

Značky: zlúčenina, etylester, medziproduktu, 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1h-indol-1-octovej, kyseliny

Text:

...kvapalinovou chromatograñou (HPLC),hmotnostnou spektrometriou (MS), infračervenou (IR) a NMR analýzou(x) hmotnostné spektrá (MS) zvyčajne sa zaznamenávajú len ióny, ktoré označujú základnú hmotu, údaje H NMR, ked sú uvedené, sa udávajú pre hlavné diagnostikované protóny vo forme hodnôt delta, uvedených V dieloch na milión (ppm) vzhľadom na tetrametylsilán (TMS) ako vnútomý štandard(xi) používajú sa nasledujúce skratky-2-met...

Orálne aplikovateľná aplikačná forma pre etylester kyseliny 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej alebo jej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12462

Dátum: 03.03.2003

Autori: Brauns Ulrich, Hauel Norbert

MPK: A61K 9/50, A61K 31/4439, A61K 9/16...

Značky: aplikovateľná, aplikačná, metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej, etylester, forma, orálne, 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, kyseliny

Text:

...výhodnejšie od 3 do 6 hmotn. vhodného spojiva. Použitie spojiva je potrebné napriklad potom, ak sa kyselinový spúšťač vyrobí spôsobom vzostave kotlov. Pri použití extnizneho alebo sféronizačného spôsobu sú namiesto spojiv potrebné iné technologické pomocné látky, napríklad míkrokryštalická celulóza. Ako východiskový materiál je možné použit aj čistú (100 -nú) kyselinu, ak je túto možné zaistiť s dodatočne úzkym rozdelením zmitosti. Ako...

Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

MPK: C07C 69/78

Značky: 4-(3-chlór-1-propanoyl, etylester, spôsob, přípravy, benzoovej, kyseliny

Text:

...skupiny V S-chlórpropylovom substituente sa použil rovnaký postup ako japonskí autori na oxidáciu benzylovej skupiny v etylovom aromatickom substituente.Podstatou vynálezu je etylester kyseliny 4- S-ohlôr-l-propanoyl zbenzoove j. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva v tom, že etylester kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej sa oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu...

Etylester 5-nitro-2-furyloctovej kyseliny a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233448

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72, C07D 307/71

Značky: 5-nitro-2-furyloctovej, spôsob, etylester, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antibakteriálneho etylesteru 5-nitro-2-furyloctovej kyseliny, perspektívnej komponenty pre prípravu nových antibiotík. Spôsob prípravy etylesteru kyseliny 5-nitro-2-furyloctovej vzorca je vyznačený tým, že 5-nitro-2-furylvinylidénchlorid, resp. bromid vzorca kde X je Cl a Br reagujú s etanolátmi alkalických kovov vzorca kde M je Li, Na, K v prostredí organických rozpúšťadiel ako benzén, toluén, nitrobenzén, dietyléter,...

Etylester kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222095

Dátum: 15.07.1985

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Cesneková Elena

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, etylester, 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej látky, etylesteru kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl] akrylovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu vzorca spočíva v tom, že sa na 5-(4-tolyl)-2-furaldehyd pôsobí etylazidoacetátom za katalýzy etanolátem sodným v prostredí organického rozpúšťadla, ako je etanol, toluén alebo ich zmesi, pri teplote 5 až 15 °C. Látka podľa vynálezu môže slúžiť na prípravu ďalších nových derivátov...