Patenty so značkou «estery»

Oxygénované estery 4-jódfenylaminobenzhydroxámových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288317

Dátum: 21.10.2015

Autori: Warmus Joseph Scott, Barrett Stephen Douglas, Kaufman Michael, Tecle Haile, Biwersi Cathlin, Chen Michael Huai Gu

MPK: C07C 259/00

Značky: estery, kyselin, 4-jódfenylaminobenzhydroxámových, oxygénované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je oxygénovaný ester 4-jódfenylaminobenzhydroxámovej kyseliny všeobecného vzorca (III), kde R1 je vodík alebo halogén a R5 je fluór alebo chlór alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ a jeho použitie na liečenie proliferatívnej choroby zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z rakoviny, restenózy, psoriázy a aterosklerózy, osteoartritídy, reumatoidnej artritídy, chronickej bolesti alebo neuropatickej bolesti, ako aj farmaceutická kompozícia...

Boronátové estery, spôsob výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288093

Dátum: 13.06.2013

Autori: Puthiaprampil Tom Thomas, Srinath Sumithra, Ganesh Sambasivam, Sridharan Madhavan

MPK: C07F 5/04

Značky: boronátové, spôsob, použitie, výroby, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Boronátové estery všeobecného vzorca (IIa), kde Ar znamená nesubstituovaný alebo substituovaný aryl alebo heteroaryl, R3 znamená C1-C8 alkyl, aryl alebo aralkyl, R4 znamená O, OH, CN alebo halogén a a je jednoduchá alebo dvojitá väzba, spôsob ich výroby a ich použitie na syntézu atorvastatínu, cerivastatínu, pitavastatínu, fluvastatínu a rosuvastatínu.

Estery bendamustínu a súvisiace zlúčeniny a ich medicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18894

Dátum: 26.04.2012

Autori: Buschauer Armin, Limmert Michael, Schickaneder Christian, Schickaneder Helmut, Bernhardt Günther, Huber Stefan

MPK: C07D 235/12, A61K 31/4184

Značky: bendamustínu, medicínske, estery, použitie, súvisiace, zlúčeniny

Text:

...Joumal of Medical Chemistry, Vol. 46 (201 l), strany 1604 až 1615 sa hlavne zameriava na koncept bivalentných liečiv a v tomto zmysle ukazuje cytotoxicitu bivalentných bendamustínových zlúčenín kaplovaných s maleínimidorn obsahujúcich dve časti odvodené odesteru bendamustínu vytvoreného s N-(2-hydroxy-etybmaleinimidom. Tieto bivalentnébendamustínové zlúčeniny sú porovnávané s bendamustínom a monovalentným esterom0010 M. Scutaru a spol.,...

Estery metronidazolu na liečbu ružovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17776

Dátum: 29.06.2011

Autori: Boiteau Jean-guy, Linget Jean-michel

MPK: A61P 17/00, A61K 31/4164, C07D 233/94...

Značky: ružovky, liečbu, estery, metronidazolu

Text:

...alebo viac okulárnych znakov a príznakov slzavý alebo skNa EP 2 588 462 35144 /Hvený vzhľad (interpalpebrálna spojivková hyperémia), pocit prítomnosti cudzieho telesa, pálivé alebo bodavé pocity, suchosť, svrbenie, fotosenzitivita, rozmazané videnie, telangiektáza spojivky a okrajov očných viečok, alebo erytém očných viečok a periokulárny erytém. Ďalšie znaky, ktoré môžu byt detegované,sú blefaritída, zápal spojiviek a nepravidelnost okrajov...

Farmaceuticky účinné uridínové estery, ich použitie, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287423

Dátum: 23.08.2010

Autor: Susilo Rudy

MPK: A61P 25/00, A61K 31/7042, A61P 35/00...

Značky: farmaceutický, spôsob, estery, účinné, uridínové, přípravy, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Uridínové estery všeobecného vzorca (I), kde R znamená zvyšok karboxylovej kyseliny, výhodne zvyšok mastnej kyseliny a R´ znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu
vynález sa ďalej týka použitia uvedených nových uridínových esterov ako farmaceuticky účinných látok proti rôznym ochoreniam, spôsobov prípravy uvedených uridínových esterov a farmaceutických prostriedkov, obsahujúcich ako účinnú zložku najmenej jeden uridínový ester.

Estery L-karnitínu alebo alkanoyl-L-karnitínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287253

Dátum: 24.03.2010

Autori: Critelli Luciana, Tinti Maria Ornella, Salvatori Giovanni, Santaniello Mose, Pisano Claudio

MPK: A61K 8/30, A61K 8/11, A61K 8/14...

Značky: l-karnitinu, alkanoyl-l-karnitínov, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané estery L-karnitínu a alkanoyl-L-karnitínov vzorca (I), v ktorom n je celé číslo od 1 do 3, R je vodík alebo alkanoyl, priamy alebo rozvetvený, s 2 až 6 atómami uhlíka, R1 a R2, ktoré sú to isté alebo rôzne, predstavujú nasýtený alebo nenasýtený priamy acylový reťazec s 3 až 20 atómami uhlíka, a X- je anión farmakologicky prijateľnej kyseliny, sa môžu použiť ako katiónové lipidy na vnútrobunkové dodávanie farmakologicky účinných zlúčenín.

Alkylaminosubstituované dikyánpyridíny a ich proliečivá, ktorými sú estery s aminokyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16724

Dátum: 19.01.2010

Autori: Lerchen Hans-georg, Süssmeier Frank, Krenz Ursula, Vakalopoulos Alexandros, Zimmermann Katja, Nell Peter, Meibom Daniel, Albrecht-küpper Barbara, Keldenich Joerg

MPK: A61K 31/4439, A61P 3/10, A61P 3/06...

Značky: alkylaminosubstituované, aminokyselinami, proliečivá, estery, ktorými, dikyánpyridíny

Text:

...tov s metabolickým syndrómom a u diabetikov zasa znižuje rezistenciu voči inzulínu a zlepšujeSelektivita receptorov uvedená vyššie sa môže stanoviť prostredníctvom účinku látok na bunkové línie, ktoré po stabilnej transfekcii zodpovedajúcou cDNA exprimujú príslušné podtypy receptorov pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine...

Estery kyseliny borónovej a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18996

Dátum: 16.06.2009

Autori: Mazaik Debra, Kaufman Michael, Skwierczynski Raymond, Nguyen Phoung, Truong Nobel, Ferdous Abu, Zawaneh Peter, Elliott Eric, Mccubbin Quentin, Varga Csanad, Komar Sonja, Palaniappan Vaithianathan

MPK: A61K 38/05, A61P 29/00, A61P 35/00...

Značky: obsahom, kompozície, farmaceutické, borónovej, estery, kyseliny

Text:

...kinázy p 21 a p 27 KP, je dočasne degradované v priebehu bunkového cyklu prostredníctvom ubikvitínproteazómovej dráhy. Usporiadaná degradácia týchto proteínov je nevyhnutná na to, aby bunka prechádzala bunkovým cyklom a podstúpila mitózu.0007 Okrem toho je ubikvitín-proteazómová dráha vyžadovaná pre reguláciu transkripcie. Palombella et al., Cell, 78 773 (1994), uvádzajú, že aktivácia transkripčného faktoru NF-KB je regulovaná...

Rekombinantné bunky produkujúce omega-aminokarboxylové kyseliny, estery omega-aminokarboxylových kyselín alebo ich laktámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18690

Dátum: 12.12.2008

Autori: Schmid Andreas, Karau Andreas, Haas Thomas, Welters Peter, Blank Lars, Jach Guido, Eggert Thorsten, Häger Harald, Schullehner Katrin, Bühler Bruno, Weckbecker Andrea, Sieber Volker, Grammann Katrin, Lalla Bernd, Müller Andreas

MPK: C08G 69/14, C08G 69/08, C12N 15/09...

Značky: laktamy, kyselin, estery, produkújuce, omega-aminokarboxylové, rekombinantné, kyseliny, buňky, omega-aminokarboxylových

Text:

...riešeniu vyššie uvedených úloh prispieva bunka, ktorá je v porovnaní s jej divým typom geneticky modifikované tak, že v porovnaní s jej divým typom je schopná zkarboxylových kyselín alebo esterov karboxylových kyselín produkovať viac(o-aminokarboxylových kyselín, viac esterov co-aminokarboxylových kyselín alebo viac laktámov odvodených z w-aminokarboxylových kyselín, pričom bunka vykazuje aktivituenzýmov E 1 a Em alebo enzýmov E 1, En a Em...

Štruktúrované glycerolové estery použiteľné ako požívateľné zábrany proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14056

Dátum: 05.11.2008

Autori: Klemann Lawrence, Fine Jeffrey, Kim Dennis

MPK: A23D 9/00, A23L 1/00, A23D 9/02...

Značky: štruktúrované, estery, glycerolové, proti, požívateľné, vlhkosti, zábrany, použitelné

Text:

...zosieťované polotuhé matrice, ktoré zachytávajú a/alebo imobilizujú nevodný alebo lipidový materiál. Tieto zložky tvoria v mnohých prípadoch dvojvrstvové fólie, ktoré je možné vyrobiť vopred a potom aplikovať na povrch potraviny ako samonosnej fólie s lipidovou vrstvou orientovanou k zložke s najvyššou vodnou aktivitou. Pozri napríklad patenty USA č. 4 671 963 (9. júna 1987) č. 4 880 646 (14. novembra 1987) č. 4 915 971 (10. apríla 1990) č. 5...

Kompozícia obsahujúca estery rastlinných stanolov s mastnými kyselinami, jej použitie a potravinárska substancia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285849

Dátum: 30.08.2007

Autori: Palmu Tapio, Miettinen Tatu, Gylling Helena, Wester Ingmar

MPK: A61K 31/575, A23L 1/30, A23D 7/00...

Značky: kompozícia, stanolov, substancia, potravinárska, použitie, obsahom, estery, kyselinami, rastlinných, mastnými, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia esterov rastlinných stanolov s mastnými kyselinami obsahuje ester sitostanolu s mastnou kyselinou a aspoň 20 % hmotn. esteru kampestanolu s mastnou kyselinou. Táto kompozícia je vhodná na použitie na redukciu črevnej absorpcie cholesterolu a/alebo na znižovanie hladiny cholesterolu v sére. Opisuje sa tiež jej použitie na prípravu jedlých výrobkov, najmä potravín na redukciu črevnej absorpcie cholesterolu a/alebo na znižovanie hladín...

DHA estery a ich použitie na liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8800

Dátum: 22.06.2007

Autori: Gardette Jean, Severac Etienne, Delhon André, Brune Frédérique, Marty Alain, Patoiseau Jean François

MPK: A61K 31/465, A61K 31/232, A61P 9/00...

Značky: ochorení, estery, kardiovaskulárnych, použitie, prevenciu, liečbu

Text:

...Účinné terapeutické dávky na znižovanie cholesterolu a lipídov sú Však Vyššie ako množstvá syntetizované v tele. Bolo dokázané, že orálne dopĺňanie je zásadné pri snahe znížiť cholesterol a/alebo triglyceridy.0007 Vzhľadom k mechanizmu účinku sa predpokladá, že kyselina nikotínová inhibuje uvoľňovanie voľných mastných kyselín z tukového tkaniva, čim dochádza k poklesu prísunu mastných kyselín do pečene. Keďže je na triglyceridy...

Estery N-alkylkarbonyl-aminokyseliny a N-alkylkarbonyl-aminolaktónové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6003

Dátum: 23.03.2006

Autor: Wei Edward

MPK: A61K 31/365, A61K 31/21, A61P 11/00...

Značky: použitie, n-alkylkarbonyl-aminokyseliny, estery, n-alkylkarbonyl-aminolaktónové, zlúčeniny

Text:

...na kožu človeka. 0021 V jednom uskutočnení je vehikulom utierka.-3 0022 V jednom uskutočnení je vehikulum prispôsobený na doručenie zlúčeniny do ústnej dutiny alalebo do horného dýchacieho traktu človeka.0023 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná v prostriedku vmnožstve 1 až 10 mg,napríklad, v pastilke.0024 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná vprostriedku vmnožstve 0,01 až 2 hmotn.lobj0025 Vjednom uskutočnení prostriedok ďalej...

Nové kvarternizované estery chinuklidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4111

Dátum: 10.03.2005

Autori: Buil Albero Maria Antonia, Prat Quinones Maria, Fernandez Forner Maria Dolors

MPK: A61P 11/00, A61K 31/439, A61P 13/00...

Značky: kvarternizované, nové, chinuklidínu, estery

Text:

...atómov uhlíka s l alebo 2 oleñnickými alebo acetylénovými väzbami, alebo je fenyletinylová, styrylová, alebo etinylová skupina, a R 3 je alkylová alebo cyklická skupina s 4 až 12 atómami uhlíka obsahujúca terciámy amino dusík. Zlúčeniny podľa vynálezu sú tiež nárokovane buď ako voľná báza alebo ich adičná soľ s kyselinou alebo kvartérna amóniová soľ.0009 V americkom patente 4,843,074 sú opísané produkty vzorcav ktorom X H, halogén, nižší...

Prostriedky so zdravie a výživu podporujúcimi charakteristikami obsahujúce interesterifikované lipidy a fytosterolové estery a spôsoby, ktoré sa ich týkajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13111

Dátum: 02.03.2005

Autori: Daniels Roger, Nakhasi Dilip

MPK: A23L 1/30, A23D 9/02, A23D 9/007...

Značky: fytosterolové, interesterifikované, výživu, týkajú, zdravie, obsahujúce, spôsoby, charakteristikami, estery, lipidy, prostriedky, podporujúcimi

Text:

...so stredne dlhými reťazcami,a to v porovnani so spotrebou triglyceridu s dlhými reťazcami. 0005 Publikácie ako tieto definujú tieto triglyceridové zlúčeniny so stredne dlhým reťazcom alebo triacylglycerolové zlúčeniny so stredne dlhým reťazcom (MCT) ako triedu lipidov esteru mastných kyselín. s glycerolom. MCTS sú estery mastných kyselín s dĺžkou 6 až 12 uhlíkových reťazcov s glycerolom. Zdrojmi sú typicky laurové oleje. Kokosový a...

Estery hyalurónovej kyseliny s reínom, spôsob ich prípravy a kompozícia ich obsahujúca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2842

Dátum: 25.02.2005

Autori: Pietrangelo Antonello, Travagli Valter

MPK: C08B 37/00

Značky: estery, kyseliny, obsahujúca, kompozícia, hyaluronovej, reínom, přípravy, spôsob

Text:

...bol dosiahnutý na základe týchto výsledkov.0018 Podľa prvého hľadiska sa predložený vynález týka zlúčeniny na báze hyalurónovej kyseliny, kde alkoholové skupiny hyalurónovej kyseliny sú esteriñkované reínom ako takým alebo jeho odvodenou formou, alebo jej soli, ktorý nemá iba vyššiu stabilitu než hyalurónová kyselina, ale tiež zlepšenú farmakologickú aktivitu v porovnaní s aktivitou pozorovanou pri hyalurónovej kyseline a reíne používaných...

Pôsobenie oxidačného činidla na estery kyseliny pyridín-2,3-dikarboxylovej in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6151

Dátum: 25.06.2004

Autor: Levy Michael

MPK: C07D 213/00

Značky: oxidačného, činidla, pyridín-2,3-dikarboxylovej, kyseliny, pôsobenie, estery

Text:

...kvalitu produktu. Konkrétne sa zistilo, že pôsobením oxidačného činidla, napríklad peroxidu vodíka, na procesný tok esteru kyseliny pyridín-2,3-dikarboxylovej počas výrobného procesu sa chemicky odstraňujú nečistoty, ktoré by sa inak museli neskôr odstraňovať z produktových a odpadových tokov s ovela vyššími nákladmi asovela väčšou námahou. Zistilo sa napríklad, že pridanie pomerne malých množstiev peroxidu vodíka do procesného toku...

Rapamycínové estery rozpustné vo vode, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283912

Dátum: 30.04.2004

Autori: Lee Hyuk-koo, Zhu Tianmin

MPK: A61K 31/445, C07D 498/18, A61K 47/48...

Značky: rapamycínové, prostriedok, estery, vodě, obsahom, rozpustné, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
R2 znamená vodík alebo -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
a n = 8 až 450, ktorá je vhodná ako imunosupresívna, protizápalová, antimykotická, antiproliferatívna a antitumorová látka.

Nové substituované arylhexadienové kyseliny a ich estery na použitie pri liečbe a prevencii diabetes, dyslipidémie a atherosklerózy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8176

Dátum: 11.08.2003

Autori: Brunet Michel, Ferrand Gerard, Zeiller Jean-jacques, Bonhomme Yves

MPK: A61K 31/201, A61K 31/22, A61P 1/00...

Značky: diabetes, atherosklerózy, kyseliny, přípravy, liečbe, prevencii, kompozície, dyslipidémie, arylhexadienové, obsahom, substituované, farmaceutické, nové, spôsoby, použitie, estery

Text:

...skupinu (Cs-C 1 o)arylkarbonylaminoskupinu (C 1 Cmalkoxykarbonylovou skupinu (C l -C 10)alkylkarbonylaminoskupinu di-(C 1 Cmalkylaminoskupinu (C 6-Cm)a 1 yl(C 1-C 1 g)alkylovú skupinu, v ktorej je arylová skupina prípadne substituovaná jedným alebo viac radikálmi G° (C 5-C 1 o)aryl 0 vú skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo viac radikálmi G° (Ci-Cuüalkylkarbonylovú skupinu alebo (C 3 Cg)cykloalkyl(C 1-C 1 o)alkylovú skupinu, V ktorej...

Estery kamptotecínu v polohe 20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6309

Dátum: 28.05.2003

Autori: Marzi Mauro, Tinti Maria Ornella, Pisano Claudio, Zunino Franco, Alloatti Domenico, Vesci Loredana

MPK: A61K 31/4353, A61P 31/00, A61P 33/00...

Značky: estery, kamptotecínu, polohe

Text:

...- 247, sa opisujú konjugáty kamptotecínu so systémom polyglutamová kyseIina-glycín, ktoré sú rozpustné vo vode. V publikácii Matsumoto H., et al., Bioorganic 8. Medicína/ Chemistry Letters 11(2001), 605 - 609 sa opisujú prekurzory liečiv proteázového inhibitora HIV vírusu, ktoré sú rozpustné vo vode (molekula dipeptidovej povahy, líšiacej sa značne od molekulovej štruktúry kamptotecínu) a za týmto účelom je funkcionalizovaná hydroxylová...

Estery kamptotecínu v polohe 20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15188

Dátum: 28.05.2003

Autori: Alloatti Domenico, Pisano Claudio, Zunino Franco, Vesci Loredana, Tinti Maria Ornella, Marzi Mauro

MPK: A61P 31/12, A61P 33/00, A61K 31/4375...

Značky: estery, kamptotecínu, polohe

Text:

...alebo rozpustnosťvo vode na účely formulácie, výskum sa stále zameriava na lepší terapeutický index.0007 Prekvapivo sa zistilo, že estery kamptotecínov v polohe 20, najmä kamptotecíny,ktoré nesú oxímovú skupinu v polohe 7, ako sa uvádza vo vyššie zmienenom európskom patente EP 1044977, vykazujú významnú protirakovinovú aktivitu. Tieto zlúčeniny majú lepší terapeutický index.0008 Predmet predloženého vynálezu teda zahŕňa zlúčeniny všeobecného...

Nové estery etonogestrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1710

Dátum: 22.05.2003

Autori: Leysen Dirk, Grootenhuis Arij Jan, De Nijs Henrik, Van Der Voort Hendrikus Adrianus Antonius

MPK: A61P 5/00, A61K 31/565, A61P 15/00...

Značky: nové, estery, etonogestrelu

Text:

...etonogestrel dekanoátu a/alebo etonogestrel undekanoátu a/alebo etonogestrel dodekanoátu pacientke.Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu byť podávané akýmkoľvek vhodným spôsobom dostupným pre odbomíka v danej oblasti.Vprípade orálneho podania sa uvažuje otuhej dávkovej jednotke, akou je napríklad tableta alebo kapsula. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt formulované s farmaceutický prijateľným nosičom, ako je to opísané napríklad v...

Estery polysacharidov a ich použitie ako pojivá v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 601

Dátum: 28.01.2003

Autori: Van Haveren Jacco, Weijnen John, Oostveen Everardus, Gillard Michel

MPK: C08B 37/00

Značky: použitie, hmotách, estery, pojiva, polysacharidov, nátěrových

Text:

...tak, aby odovzdali svoje na vzduchu vysychajúce charakteristiky pojivám ateda aj náterovým hmotám alakom na báze týchto pojív.Vysychajúce a polovysychajúce oleje sú zmesi triglyceridov nasýtených, a mono, di, tri-nenasýtených mastných kyselín, obzvlášť sú to triglyceridy nenasýtených karboxylových kyselín sdlhým reťazcom,ktoré majú obvykle 10 atómov uhlíka, typicky medzi 10 až okolo 24, pokial možno okolo 16 až 22 atómov,a najlepšie okolo...

Nové estery kyseliny fluorénkarboxylovej, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 190

Dátum: 21.01.2003

Autori: Speck Georg, Pohl Gerald, Morschhäuser Gerd, Meissner Helmut, Germeyer Sabine, Pestel Sabine, Reichl Richard, Pieper Michael

MPK: A61P 11/06, A61P 1/06, A61K 31/439...

Značky: přípravy, fluorénkarboxylovej, estery, kyseliny, nové, použitie, spôsob, liečiv

Text:

...a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R 4, RV a R 4 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú vodík, -CF 3, CHF alebo fluör, výhodne vodík alebo fluôr.Podľa Vynálezu, mimoriadny význam majú zlúčeniny všeobecnéhoA znamená dvojvâzbový zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej aH H H O H X znamená bromid R znamená hydroxy alebo metyl, výhodne metylR 1 a R 2 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R, Ry a...

Estery alebo tioestery kyseliny N-acylsulfámovej, N-acylsulfónamidy a estery alebo tioestery kyseliny N-sulfonylkarbámovej ako hypercholesterolemické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 282790

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sliskovic Drago Robert, Lee Helen Tsenwhei, Wierenga Wendell, Picard Joseph Armand

MPK: A61K 31/18, A61K 31/325, C07C 307/02...

Značky: n-sulfonylkarbámovej, n-acylsulfónamidy, tioestery, estery, činidla, n-acylsulfámovej, hypercholesterolemické, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny účinné pri regulácii cholesterolu majú všeobecný vzorec (I), kde X a Y sú atóm kyslíka alebo atóm síry, alebo skupina (CR'R'')n, pričom n je celé číslo od 1 do 4, R je atóm vodíka, alkylová skupina alebo benzylová skupina, R1 a R2 sú fenylová skupina, substituovaná fenylová skupina, naftylová skupina, substituovaná naftylová skupina, arylalkylová skupina, alkylová skupina, alkylový reťazec, adamantylová skupina alebo cykloalkylová...

Estery chalkónov, ich komplexy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282259

Dátum: 29.10.2001

Autori: Mancuso Salvatore, Delle Monache Franco, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/12

Značky: obsahom, estery, farmaceutické, prostriedky, komplexy, chalkónov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Estery izokordoínu, kordoínu, 2-hydroxydericínu, 2',4'-dihydroxychalkónu a 4,2',4'-trihydroxychalkónu s kyselinou octovou, kyselinou maslovou, kyselinou palmitovou a kyselinou xaméninovou majú význačnú afinitu k II. typu estrogénových receptorov a protiproliferačný účinok na bunkové línie nádorov maternice, vaječníkov a pŕs. Farmaceutické prostriedky obsahujú ako účinnú látku uvedené estery alebo komplexy esterov s prírodnými alebo syntetickými...

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279453

Dátum: 04.11.1998

Autori: Reichl Richard, Banholzer Rolf, Bauer Rudolf

MPK: A61K 31/445, C07D 451/10, A61K 31/46...

Značky: použitie, výroby, medziprodukty, obsahom, farmaceutické, prostriedky, spôsob, aminoalkoholov, estery, kyselin, tienylkarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (II), Q znamená jednu z dvojväzbových skupín -CH2-CH2, -CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-, R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovaný atómom halogénu alebo hydroxyskupinou, R' znamená alkyl a R a R' môžu spolu tvoriť alkylénový zvyšok, R1 znamená tienyl, fenyl, furyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, pričom všetky zvyšky...

Estery kyseliny 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo- [7.2.0.03,8] undek-2-en-2-karboxylovej, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278470

Dátum: 04.06.1997

Autori: Perboni Alcide, Ursini Antonella, Rossi Tino, Gaviraghi Giovanni, Tarzia Giorgio

MPK: C07D 477/02, A61K 31/40, C07D 477/00...

Značky: prostriedky, spôsob, výroby, obsahom, kyseliny, undek-2-en-2-karboxylovej, farmaceutické, 7.2.0.03,8, 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Estery všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu všeobecného vzorca R4CHOCO(O)pR5, v ktorom R4 znamená atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, p znamená celé číslo 0 alebo 1 a R5 znamená alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkylovým zvyškom s 1 až 3 atómami uhlíka, ďalej fenyl alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, substituovaný alkoxyskupinou s 1 až 3 atómami uhlíka a R2...

Estery kyseliny bisfenylpiperazínnikotínovej, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279393

Dátum: 11.07.1995

Autori: Lundstedt Torbjörn, Nilsson Arne, Abramo Lisbeth, Pettersson Göran, Nordvi Curt, Ludwig Catarina, Chang Wu Jin, Björk Anders, Seifert Elisabeth, Andersson Gunnar

MPK: C07D 213/80, C07D 401/04, A61K 31/495...

Značky: farmaceutický, estery, obsahuje, spôsob, ktorý, kyseliny, prostriedok, bisfenylpiperazínnikotínovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (II), v ktorom R je skupina vzorca (a), kde G je uhlík alebo dusík, m je celé číslo od nuly do 10, R1, R2 a R3 sú zhodné alebo rôzne a sú zvolené zo skupiny zahŕňajúcej vodík, halogény, alkyl s 1 až 5 atómami uhlíka, skupiny donorov elektrónov ako alkoxy s 1 až 5 atómami uhlíka alebo hydroxy, skupiny akceptorov elektrónov zvolené zo skupiny zahŕňajúcej kyano, nitro, trifluoroalkyl a ich farmakologicky...

Estery a fenolétery, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a použitie týchto esterov a fenoléterov ako stabilizátorov organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280399

Dátum: 12.04.1995

Autor: Steinmann Alfred

MPK: C08K 5/3432, C07D 211/44, C07D 211/94...

Značky: estery, látok, fenolétery, fenoléterov, spôsob, stabilizátorov, organických, přípravy, týchto, esterov, použitie, obsahom, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Estery alebo fenolétery všeobecného vzorca (I) alebo (II), v ktorých jednotlivé symboly majú význam uvedený v opisnej časti, sú vhodné na stabilizáciu organických látok proti škodlivému vplyvu svetla, kyslíka a/alebo tepla. Spôsob prípravy esterov alebo fenoléterov všeobecného vzorca (I) alebo (II) reakciou piperidínovej zlúčeniny s karboxylovou kyselinou alebo fenolom pri teplote v rozsahu 30 až 180 °C. Kompozícia obsahuje uvedený ester alebo...

Estery bi- a tricyklických aminoalkoholov, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281511

Dátum: 06.04.1994

Autori: Bauer Rudolf, Reichl Richard, Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/10, C07D 451/14, A61K 31/46...

Značky: obsahom, farmaceutický, estery, prostriedok, použitie, aminoalkoholov, tricyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané estery všeobecného vzorca (I), v ktorom A a Z majú význam. Sú to látky s anticholinergným účinkom, ktoré sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na použitie na liečenie niektorých ochorení dýchacích ciest a sínusovej bradykardie.

Kyseliny 3,3′ -ditiobis (propiónové) a ich estery, spôsoby výroby týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce túto zlúčeninu a použitie tejto zlúčeniny na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278710

Dátum: 15.04.1992

Autori: Särnstrand Bengt Olof, Hallberg Anders Rudolf, Andersson Carl-magnus, Bergstrand Sten Hakan Axel

MPK: A61K 31/325, C07C 327/18, A61K 31/195...

Značky: zlúčeniny, týchto, obsahujúce, zlúčenín, výroby, tejto, liečivá, výrobu, farmaceutické, kyseliny, túto, estery, propionové, použitie, spôsoby, ditiobis, zlúčeninu, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kyseliny 3,3'-ditiobis (propiónové) všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, a ich estery, ktoré majú imunomodulačný účinok, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva.

Estery kyseliny karbanilovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269021

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šiška Jozef, Gregáň Fridrich, Tůmová Ingrid

MPK: C07C 125/065, A61K 31/27

Značky: přípravy, kyseliny, spôsob, karbanilovej, estery

Text:

...ale nijako neobmedzujú sposob prípravy nových biologicky aktívnych esterov kyseliny karbnnilovej podla vynálezu.Zmes 0.0091 mol 2-piperidínometylcykloheptanolu, 0.0090 mol 2-buty 1 o×yfenylizokyanátu a 15 cma bezvodého toluénu se 12 h zahrieva pod spätným tokom, za vylúčenie atmosferickej vlhkosti. Po ochladení sa do zmesi pridá 15 cm hexinu a vylúčená tuhá látka/symetricky substituovaná močovina/ sa odfiltruje. Z filtrátu sa za...

Estery 0/2,6 dichlórfenylamino/fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268775

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nikolova Milka, Ivanova Nedjalka, Ognjanova Vaska, Petrova Ljudmila, Tanev Georgi, Zabunova Orchideja, Cvetanov Christo

MPK: A61K 31/235

Značky: kyseliny, způsob, výroby, jejich, estery

Text:

...HGPDBÚPD naaneumn. Cmunmwmmme C oopmynmň la. m KoTmp 0 ň P uao 3 HawaeT DH. nonywanr auanormwnun cnncmoon, npm BTÚM KOMMHQĽTUU H 3 co cpenneñ Monexynnpuuň Maccnň 1350 paauo 5.75 r (U.0 UE Mann). Buxon la nwuu 7.3 r mnm 38 TmpBTMHeCKOFD. MK~mneKTp MMeeT ×apaKTepHyn npocyů -con 1720 cm M Ďo A 500 uM Hpmnep 2. nünyHeHme ia c nonekynnnuoň Maccoñ 10500 m la c Monexynapuoň naccoñ 10300 n.m.. YB~cnnKT U àvanuue ~/łm Züünm. Cpenna Mmcnonan...

Estery kyseliny 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268281

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zikán Viktor, Vosátka Václav, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 69/716

Značky: 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové, kyseliny, estery

Text:

...níže.látka dle dávka účinnost v příklsdu mol. kg 1 metodou nepřímé provedení ž. hm. aktivityZpůsob příprevy látek podle vynálezu je jednoduchý a poskytuje žádané produkty v uspokojivých výtěžcioh. Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkledů provedení, které vynález pouze objaeňuji, nikoliv omezuji.Methylester kyseliny 2,4-dioxo-4-(4-pentyloxyfenyl)butanové a) K roztoku methanolátu sodněho připreveného rozpuštěnim 7,7 8 (0,33 mol)...