Patenty so značkou «esterů»

Liateľná tuková zmes na praženie a použitie kombinácie esteru kyseliny citrónovej s čiastkovými glyceridmi mastných kyselín a soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286893

Dátum: 12.06.2009

Autori: Segers Marcel Caroline Henri Maria, Cornelissen Johannes Mattheus, Van Oosten Cornelis Willem

MPK: A23D 9/00

Značky: čiastkovými, esterů, kyseliny, mastných, citronovej, kyselin, praženie, kombinácie, liateľná, glyceridmi, použitie, tuková

Zhrnutie / Anotácia:

Liateľná tuková zmes na praženie obsahuje soľ a ester kyseliny citrónovej s čiastkovými glyceridmi mastných kyselín a má zlepšené sekundárne prskajúce správanie pri plytkom pražení.

Spôsob prípravy 2-[4-(4-fluór-2-metyl-1H-indol-5-yloxy)-5-metylpyrolo[2,1- f][1,2,4]triazin-6-yloxy]-1-metyletyl esteru [(1R, 2S]-2-aminopropiónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15198

Dátum: 19.04.2007

Autori: Lai Chiajen, Thornton John, Hamedi Mourad, Muslehiddinoglu Jale, Laporte Thomas, Leahy David, Pesti Jaan, Xu Zhongmin, Spangler Lori Ann, Crispino Gerard, Discordia Robert, Lobben Paul

MPK: C07D 487/04

Značky: 1r, 2s]-2-aminopropiónovej, esterů, f][1,2,4]triazin-6-yloxy]-1-metyletyl, spôsob, 2-[4-(4-fluór-2-metyl-1h-indol-5-yloxy)-5-metylpyrolo[2,1, přípravy, kyseliny

Text:

...nového inhibítora VEGFR-2 V súčasnosti V klinických testoch na liečbu rakoviny.0006 Z druhého aspektu, vynález poskytuje spôsob prípravyZlúčenina C pomocou kontinuálnej oxidácie a prudkého chladenia(kvenčovania). Kontinuálny spôsob zahrnuje lepší prenos teplaa použitie podstatne menšieho množstva materiálu V reaktore, nežpri postupnej príprave, čím sa predchádza potenciálnemu stavu0007 Z tretieho aspektu, vynález poskytuje zlepšenú...

Spôsob výroby esteru 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-oxo-2-substituovaný- 2,3-dihydro-1,2-benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej kyseliny a medziproduktov pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17915

Dátum: 19.02.2007

Autori: Yonezawa Kenji, Oonishi Yuji, Suzuki Yoshiaki, Aoki Naokatu, Hashimoto Tomohiro, Takebayashi Masahiro, Takamatsu Tamotsu

MPK: C07C 69/738, C07C 67/303, C07B 61/00...

Značky: spôsob, kyseliny, 2,3-dihydro-1,2-benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej, výroby, esterů, 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-oxo-2-substituovaný, medziproduktov

Text:

...vyžaduje zložité potupy, ako je stĺpcová Chromatografia na silikagélu.Spôsob prípravy medzíproduktu látky T-5224 za použitia prípravného medzíproduktu 1-1, prípravného medzíproduktu 1-2 a prípravného medzíproduktu 2 je nevyhovujúci.Medziprodukt 2 je možné pripravovať z 2-oxo-ZH-chromenkarboxylovej kyseliny alebo jej soli. Ako príklady spôsobu prípravy 2-oxo-2 H-chromenkarboxylovej kyseliny alebo jej soli je možné napriklad uviesť (a)...

Spôsob prípravy esteru kyseliny 3-[5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[3-oxo-2-substituovanej- 2,3-dihydro-1,2-benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl]propiónovej a príslušného medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17856

Dátum: 19.02.2007

Autori: Oonishi Yuji, Aoki Naokatu, Yonezawa Kenji, Suzuki Yoshiaki, Takebayashi Masahiro, Hashimoto Tomohiro, Takamatsu Tamotsu

MPK: C07C 67/03, C07B 61/00, C07C 67/303...

Značky: kyseliny, 3-[5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[3-oxo-2-substituovanej, esterů, spôsob, přípravy, 2,3-dihydro-1,2-benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl]propiónovej, medziproduktu, príslušného

Text:

...medziproduktov prípravy l-l, l-2 a 2 nie je výhodný.Medzíprodukt prípravy 2 je možné pripraviť z kyseliny 2-oxo-2 H-chromen-karboxylovej alebo jej soli, ktorá je pripravená napr. (A) bromáciou 6-metyl-2 H-chromen-2-ónu, jeho reakciou s hexametylentetraamínom a následnou hydrolýzou a oxidáciou (patentový dokument 2) (B) uzavretím kruhu esteru kyseliny škoricovej získanćho v niekoľkých stupňoch z kyseliny phydroxybenzoovej alebo jej esteru...

Konjugáty esteru alfa-aminokyseliny s liečivom hydrolyzovateľné karboxylesterázou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14451

Dátum: 04.05.2006

Autori: Needham Lindsey Ann, Davidson Alan Hornsby, Drummond Alan Hastings

MPK: A61K 47/48

Značky: esterů, hydrolyzovateľné, alfa-aminokyseliny, liečivom, karboxylesterázou, konjugáty

Text:

...aj nemodifikovane modulátory budú celkovo vykazovať spoločný súbor väzbových charakteristík. Hľadiská rovnaká väzbová schopnosť a vzdialené pripojenie sú si podobné, pretože, ako bolo uvedené vyššie. zvyčajný spôsob splnenia požiadavky rovnaká väzbová schopnosť je pripojenie motlvu karboxylesterázy na takom mieste molekuly modulátora, ktoré je vzdialene od väzbového rozhrania medzi inhibítorom a cíeľovým enzýmom histón deacetylázy. Je však...

Derivát esteru kyseliny karboxylovej, spôsob jeho výroby a insekticídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284829

Dátum: 21.11.2005

Autori: Nakayama Koji, Katsuda Yoshio, Minamite Yoshihiro

MPK: C07C 69/747, A01N 53/00

Značky: prostriedok, insekticídny, ktorý, obsahuje, spôsob, esterů, kyseliny, výroby, karboxylovej, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty esterov karboxylových kyslín všeobecného vzorca (I), kde R1 je alkylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúcim 1 až 4 atómy uhlíka a R2 je skupina všeobecného vzorca (IV), kde substituenty sú opísané v opisnej časti. Ďalej sa opisuje spôsob ich výroby a prostriedky proti hmyzu obsahujúce uvedené zlúčeniny ako aktívnu zložku. Zlúčeniny reprezentované všeobecným vzorcom (I) sú účinnými prísadami...

Kryštalická polymorfná forma guajacyl esteru kyseliny 1-metyl-5-p-toluoylpyrol-2-acetaminooctovej a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284777

Dátum: 17.10.2005

Autor: Anzalone Sergio

MPK: A61K 31/40, C07D 207/323

Značky: 1-metyl-5-p-toluoylpyrol-2-acetaminooctovej, polymorfná, kyseliny, přípravy, guajacyl, krystalická, forma, esterů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kryštalická forma guajacyl esteru kyseliny 1-metyl-5-p-toluolpyrol-2-acetaminooctovej a spôsob jej prípravy.

Derivát esteru 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8615

Dátum: 25.06.2004

Autori: Nakazato Atsuro, Ohta Hiroshi, Sakagami Kazunari, Yasuhara Akito

MPK: A61K 31/357, A61K 31/216, A61K 31/365...

Značky: 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej, kyseliny, esterů, derivát

Text:

...ako antagonista skupiny II metabotropných glutamátových receptorov a vykazuje vysokú účinnosť pri0006 GB 2341179 opisuje špecifické deriváty 2-amino-3 hydroxybicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny a spôsob ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú ligandy premetabotropne glutamátové receptory skupiny II.0007 EP 1295865 sa týka derivátov 2 ~amino-6-fluórbicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny špecifického vzorca,alebo ich farmaceuticky...

Kompozície na uvoľňovanie liečiva na báze esteru alfa-hydroxy kyseliny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4854

Dátum: 19.03.2004

Autori: Lipari John, Long Michelle

MPK: A61K 9/48

Značky: esterů, alfa-hydroxy, liečivá, uvoľňovanie, kompozície, báze, použitia, spôsoby, kyseliny

Text:

...1 reprezentuje chovanie vrovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(ImwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách v 0,1 N HCl.Obrázok 2 reprezentuje chovanie v rovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(lmwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách V fosfátovom pufri s pH 7,4.0012 Vynález poskytuje kompozície a spôsoby na uvoľňovanie farmaceuticky aktívneho liečiva alebo proliečiva v...

Spôsob prípravy esteru kyseliny dioxánoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1512

Dátum: 12.06.2003

Autori: Maas Peter Johannes Dominicus, Callant Dominique Monique Charles, Bakel Van Hermanus Carolus Catherina Karel, Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero

MPK: C07D 319/00

Značky: esterů, kyseliny, spôsob, přípravy, dioxánoctovej

Text:

...možno vybrať zo skupiny H, alkalickýchnapríklad horčíka alebo vápnika. sodík alebo draslík.Činidlo tvoriace chlorid kyseliny možno vybrat zo skupiny činidiel, ktoré sú takto známe. Vhodné príklady činidiel tvoriacichchlorid kyseliny sú oxalylchlorid, tionylchlorid, PCl 3, PCl 5 aPOCI 3. S výhodou sa činidlo tvoriace chlorid kyseliny používaV prebytku relatívne k množstvu soli vzorca napríklad medzi 1Pokiaľ je to žiadúce, môže byt pri vzniku...

Postup na prípravu opticky aktívneho esteru kyseliny oxohepténovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9843

Dátum: 14.11.2002

Autori: Shimizu Masamichi, Kondo Shoichi, Horiuchi Takashi, Umeo Kazuhiro, Soejima Tadashi

MPK: C07D 215/14

Značky: oxohepténovej, přípravu, opticky, postup, kyseliny, aktívneho, esterů

Text:

...78 ee, a preto sa vyžaduje ďalšie optické rozlíšenie na získanie zlúčeniny (III) s takou vysokou optickou čistotou, ktorá sa môže použiť ako medziprodukt na syntézu.0005 Okrem toho, postup uverejnený v Tetrahedron Asymmetry,Vol. 11, 2255-2258 (2000) a Tetrahedron Asymmetry, Vol. 12, 959963 (2001) poskytuje požadované zlúčeniny v relatívne vysokom výťažku a optickej čistote, ale vyžaduje nielen prísne reakčné podmienky ako destiláciu a...

Způsob výroby 7-amino-3-propenylcefalosporanové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270435

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hoshi Hideaki, Okumura Jun, Abe Yoshi, Naito Takayuki, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/18

Značky: esterů, výroby, způsob, jejich, 7-amino-3-propenylcefalosporanové, kyseliny

Text:

...adiční soli sloučenin obecného vzorce I s kyselinami náležeáí soli s minerálními kyselinami, Jako s kyselinou chlorovodíkovou, .kyselinou sírovou, ,jakož i s kyselinou fosforečnou, soli s orgenickými sulfonovými kyselinami, Jako s kyselinou p-etoluensulronovou a soli s .jinými kyaelinami používanými v chemii cetalosporinů.na aloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená otom vodikmrovnlł tvořísoli s kovy. Mezi synteticky vhodnú kovová...

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čapek Karel, Musil Petr, Ranný Mojmír, Marek Miroslav

MPK: C07H 13/06

Značky: výroby, vyššími, mastnými, sacharosy, esterů, způsob, kyselinami

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Způsob přípravy esterů kyseliny alfa-dialkylaminoakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269409

Dátum: 11.04.1990

Autor: Arnold Zdenék

MPK: C07C 101/18

Značky: alfa-dialkylaminoakrylové, esterů, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...závisí významu na povaąe použitého halogenidu. například T 1014, ktorý Je doporučován (vi nite a Ieingarten) Jako nedefektivnäjäí halogenid pro aynthezu enamirtů, dává v případě pyruvátů horłí výsledek, než například 15013, ktorý je méně reaktivnin halogeniden. Inne to vynvłtlit Již zminěnou vysokou citlivosti pyruvátů k mladým činidlům. Tato citlivoet si vyžaduje taká opatrnć provádění reakce, zejména dodržovúní mírných teplot. nejlépe v...

Způsob přípravy derivátu asymetrického heterocyklického esteru kyseliny 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268828

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bellamy Francois, Pruneau Didier, Robin Jacques

MPK: C07D 491/113, C07D 211/90

Značky: kyseliny, přípravy, derivátů, způsob, asymetrického, heterocyklického, esterů, 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové

Text:

...význam s aminokrotonàtem obecnéh vzorce 111ve kterém R 2 má výše uvedený význao, v polárnin organłckěw rozpouštědle, zejména v al-kanolu s celkovým počtom uhlłkových atonů 1 až 4, po dobu 1 až 24 hodín ři teplotě mezi teplogoulmistnosti a teplotou zpětného toku reakčnł směsi, načež se získaný derivàt obecného vzorce I případně převede na edični sůl působení kyseliny, s výhodou působenłm biologicky přijatelné silné kyseliny, jakou je například...

Způsob výroby opticky aktivních esterů bicyklo/3,3,0/oktandionkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268543

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skuballa Werner, Petzoldt Karl

MPK: C07C 69/757, C07D 321/02, C07D 319/08...

Značky: opticky, způsob, kyselin, výroby, esterů, aktivních

Text:

...X znamená přímou nebo rozvětvenon alkylenovou skupinu 3 1 až T atomy uhlíku, pak se takovou skupinou rozumí následující skupinySymboly R 3 a R 4 ve významu přímých nebo rozvětvených alkylových skupín a 1 až10 atomy uhlíka popřfpadě 3 1 až 7 ntomy uhlíku znamenaj( skupinu nethylovou, skupinuEnzymy používané podle vynálezu mohou být použfvány v rozpuštěně nebo suspendované formě, nebo také imobilizoŕány, například na sepharose aktivovaně...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267101

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kartous Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04

Značky: způsob, esterů, přípravy, organokřemičitých

Text:

...postupom je možné snadno na běžných zařizenich 3 použitím např. vodokružné vývěvy podstatné zvýšit kapacitu reaktoru a odsta~nit cirkulaci velkých množství pomocných rozpouštědel.Do reaktoru opatřeného michánim, topnou lázni. teploměrem, azeotropickým nástavcem, vodní vývěvou a redukčnim venti~ lem bylo předloženo 814 g produktu hydrolyzy dimetyldichloreilanu, 260 g 2-etylhexanolu a 2 g hydroxidu drasalnáho. Reakční směs byla za micháni...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barkóczy József, Körtvélyessy Gyula, Pataki Sándor, Reiter József

MPK: C07C 69/587

Značky: výroby, kyseliny, esterů, karboxylové, nenasycené, stereokonfiguraci, způsob

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Způsob výroby nových esterů 16,17-acetal-substituované androstan-17 beta-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266581

Dátum: 12.01.1990

Autori: Axelsson Bengt, Andersson Paul, Thalén Bror, Trofast Jan, Andersson Per

MPK: C07J 3/00

Značky: způsob, esterů, kyseliny, 16,17-acetal-substituované, beta-karboxylové, výroby, nových, androstan-17

Text:

...androstan-170-karboxylové kyseliny obecného vzorce Ipoloha 1,2 je nasycena nebo obsahuje dvojnou vazbu, kdeznamená atom vodíku, atom fluoru, atom chloru nebo atom bromu,znamená atom vodíku, fluoru, chloru nebo bromu, znamená atom vodíku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, znamená atom vodiku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 10 atomy uhliku aznamená kyslík nebo siru, znamená atom...

Způsob výroby nových esterů androstan-17betakarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266580

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andersson Per, Axelsson Bengt, Thalén Bror, Andersson Paul, Trofast Jan

MPK: C07J 3/00

Značky: esterů, androstan-17betakarboxylové, způsob, výroby, kyseliny, nových

Text:

...pro sloupec SephadexR LH-20 je možno s úspěchem použít haloqenovaného uhlovodíku, jako chloroformu nebo směsi heptanu, chloroformu a ethanolu v poměru 0 až 5050 až 1 D 01 D až l, výhodné směsi V poměru 20201. Při použití stacionární fáze chromatografických systémů se epimery nezávisle označují písmeny A a B v pořadí, v jakém se vymývají ze sloupce.lnl-karboxylové kyseliny, které se používají jako výohozí látky, se připravují eliminaoí...

Způsob výroby esterů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266159

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čermák Ján, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

MPK: C07C 69/618, C07C 57/44

Značky: výroby, způsob, esterů, skořicové, kyseliny

Text:

...Reakční směs se zbaví kyseliny octové odpařenim za sníženého tlakua po přidání 55,3 g (1,2 mol) etanolu a 60 ml benzenu se zahřivá 1 h k varu za současného odstraňovánĺ vody ve formě azeotropu. Po ochlazenĺ se reakční směs promyje vodou, neutra~ lizuje roztokem kyselého uhličitanu sodného a vysuší síranem hořečnatym. Destilacĺ za sníženého tlaku se získá 49,0 g etylesteru kyseliny skořicové o t.v. 136 DC/1,47 kPaoctové, )1,8 g (0,12 mol)...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hájek Jiří, Hampl František, Votava Vladimír, Šmíd Ivan, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 291/08

Značky: esterů, způsob, 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, výroby

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ferenc Milan, Michalský Jiří, Grimová Jaroslava, Přehnal Arnošt, Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 209/28

Značky: indometacinu, výroby, způsob, esterů, kyselinou, tropovou

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob souběžné kvantitativní analýzy kyselin a níže a výšemolekulárních esterů v produktech z výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264614

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nováková Miluše, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/50

Značky: kyselin, souběžně, analýzy, produktech, kvantitativní, výroby, níže, způsob, dimethyltereftalátu, výšemolekulárních, esterů

Text:

...látek. Pro nezmáné látky se použijí kalibrační faktory nejbližších známých složek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu. Použije se kapilární kolona smočená stacionární fází typu silikonového oleje nebo polyglykolu, které jsou vázány na vnitřní povrch kolony fyzikálně nebo chemicky, případně jsou zesítovány chemickou vazbou.Způsob kvantitativní analýzy produktů z výroby DMT podle vynálezu je charakterizován vysokou...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Pihera Pavel, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Fišnerová Ludmila, Michalský Jiří, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Dvořáková Alena

MPK: C07D 209/28

Značky: tropovou, způsob, indometacinu, kyselinou, esterů, výroby

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, způsob, výroby, esterů, účinných, insekticídne, akaricídne, kyseliny

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: výroby, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, účinných, kyseliny, akaricídne, způsob, insekticídne, esterů

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Způsob přípravy esterů N-alkyl-beta-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263683

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažková Dana, Horálek Jiří, Krejcar Emil

MPK: A61K 31/195, C07C 101/08

Značky: esterů, n-alkyl-beta-alaninu, přípravy, způsob

Text:

...kyselín lze očekłvet zejména tyto reąkční produktyPři adici euinů ne c-c vazbu elfmbeta-nonasycenych estorů nonokarboxylových kyselín vyjuu ekrylitů ui ediční eloučanina (A) vidy alespoň jeden asymetricky uhlík, takže uvedeným způsobem vzniká raceníckt ni opticky aktivních inonerů. x jednotnáuu teakčnímu produktu lze doepět pouze v případě ekrylitů, tedy kdy R 1 s R 2 - E.Půlobením aminu ne ve vodě málo rozpustný akryl. v nolárnín...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Jan, Havel Miroslav, Machová Marta, Seifert Jan

MPK: C07C 67/00, C07C 67/02, C07C 67/03...

Značky: způsob, esterů, metakrylové, kyseliny, akrylové, přípravy

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...