Patenty so značkou «energetické»

Spôsob zvárania komponentov pre energetický priemysel a osobitne spôsob zvárania blokov membránových stien pre energetické kotly s využitím zváracej metódy MIG/MAG a laserového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17237

Dátum: 28.08.2012

Autor: Adamiec Janusz

MPK: B23K 28/02, B23K 26/14, B23K 9/02...

Značky: komponentov, metody, využitím, priemysel, zvárania, spôsob, blokov, stien, laserového, energeticky, zváracej, membránových, osobitne, kotly, energetické

Text:

...tvoria s Iúčom 25-45 ° uhol a obojstranne skosený zvarový úkos má dĺžku 2-6 mm.Tento proces sa dá využit na zváranie hrubých plechov v tvare písmena T s úkosom, čo rieši problém nízkej kvality zvárania hrubých T proñlov.Nový spôsob zvárania blokov membránových stien, zvlášť tých, ktoré sú určené pre kotly a parné generátory pre energetický priemysel, je definovaný v patentovom nároku číslo 1.V inom prevedení, ktoré je alternatívou laserového...

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu pre všetky mobilné energetické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286733

Dátum: 19.03.2009

Autor: Chovanec Pavel

MPK: B62D 1/00

Značky: riadenie, mobilné, bezpečnostné, volantu, energetické, prostriedky, katapultážne

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov tvorí stojan (10) riadenia, na ktorom je primontovaný domček (43) na vidlicové prichytenie stĺpika (15) riadenia a uhlový zubový delič (12) na nastavenie volantu (28), do ktorého zapadá úplný zaisťovací segment (39), namontovaný na rúrkovom držiaku (52) stĺpika (15) riadenia spolu s domčekom (47) vidlicového prichytenia držiaka (11) stĺpika riadenia...

Energetické zariadenie najmä na pohon dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286149

Dátum: 25.03.2008

Autor: Očvár Jozef

MPK: F02B 55/00, F02B 53/00

Značky: najmä, prostriedkov, energetické, dopravných, pohon, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Energetické zariadenie najmä na pohon dopravných prostriedkov má v komore (K3) otočne na hriadeli (H1) uložené dva súosové kotúče (K1) a (K2) s dvoma lopatkami (L1) a (L2), pričom na kotúčoch (K1) a (K2) sú upevnené ozubené kolesá (Z1) a (Z2) na prenos pohybu na hriadele (H2) a (H3) cez ozubené kolesá (Z3) a (Z4) tiež upevnené na hriadeľoch (H2) a (H3). Na hriadeľoch (H2) a (H3) sú tiež upevnené excentrické ozubené kolesá (Z5), (Z6), ktoré...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Kováčik Štefan, Zeman Ludovít, Zeman Fridrich, Zeman Ivan

MPK: F02C 6/00, F03B 13/00, F02C 1/00...

Značky: přeměny, tekutin, spôsob, energetické, tlakově, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Energetické zariadenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284751

Dátum: 10.10.2005

Autor: Krecké Edmond

MPK: F24D 11/00, F28D 20/00

Značky: energetické, budov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Energetické zariadenie budov, využívajúce solárne absorbéry, výmenníky tepla a zásobníky tepla, zahŕňajúce solárny absorbér, ktorý je tvorený hadicami alebo rúrkovými vedeniami (7, 8), ktoré sú položené medzi strešnou krytinou a pod ňou umiestnenou izolačnou vrstvou (6). Solárny absorbér je rozdelený najmenej na dve zóny, z ktorých každá má vlastný obeh kvapaliny hadicami alebo rúrkami. Pod budovou je umiestnený zásobník tepla s pevnou látkou...

Energetické zariadenie, najmä na pohon dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4190

Dátum: 01.07.2005

Autor: Očvár Jozef

MPK: F02B 53/00

Značky: prostriedkov, zariadenie, pohon, najmä, energetické, dopravných

Text:

...pozostáva z jednej valcovej komory v ktorej prebieha celý pracovný cyklus energetického zariadenia, z dvoch kotúčov s opatkami rotujúcich v komore, z dvoch párov prevodových ozubených kolies, z dvoch párov excentrických ozubených kolies, zo štyroch hriadeľov a zo skrine v ktorej sú tieto súčasti zmontované,ako aj z príslušných montážnych komponentov, ako sú valivé ložiská, perá, matice a podložky. Prídavnými zariadeniami potrebnými...

Rotačné energetické zariadenie s optimalizovanými vodičmi a axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3948

Dátum: 05.02.2004

Autori: Jore Matthew, Jore Lincoln

MPK: H02K 21/22, H02K 11/00, H02K 1/00...

Značky: vodičmi, energetické, rotačné, axiálnym, poľom, optimalizovanými, zariadenie

Text:

...avšak nie obmedzených na elektrický odpor, elektromagnetickú induktanciu, tvorbu vírivých a slučkových prúdov, rozptyl tepla a výrobné nákladyĺ Teraz budú detailne opísane výhodné uskutočnenia vynálezu, aby ďalej ilustrovali rozsah nového vynálezu.0012 Výhodné uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obrázku 4. Energetické zariadenie 10 soptimalízovanými vodičmi nakonñgurované tak, aby fungovalo ako motor alebo generátor, je tvorené zdvoch...

Energetické krmivo alebo prevažne energetický doplnok krmiva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283287

Dátum: 22.04.2003

Autori: Macho Vendelín, Štefkovič Jozef

MPK: A23K 1/14, A23K 1/16, A23K 1/00...

Značky: spôsob, krmiva, výroby, převážně, energetické, krmivo, energeticky, doplnok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je krmivo alebo prevažne energetický doplnok krmiva pre polygastrické zvieratá na základe organických hydroxyzlúčenín alebo ich zmesi s alifatickými karboxylovými kyselinami a/alebo ich soľami a fortifikujúcimi prísadami, ktoré pozostáva z 50 až 97 % hmotn. glycerolu alebo zmesi glycerolu s propylénglykolom, 1 až 17 % hmotn. najmenej jednej nutrične vhodnej kyseliny, ako je HCl, H3PO4, alifatické karboxylové kyseliny C2 až C20 alebo...

Zariadenie a spôsob kryogénneho chladenia pre vysoko energetické operácie rezania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7320

Dátum: 29.08.2002

Autori: Frey John Herbert, Zhang Xiaoguang, Zurecki Zbigniew, Harriott George Matthew, Swan Robert Bruce

MPK: B23Q 11/00

Značky: operácie, energetické, kryogénneho, chladenia, spôsob, rezania, vysoko, zariadenie

Text:

...tvrdost pri najvyšších teplotách - tvrdé ale krehké kvalitatívne triedy cementovaných karbidov (VVC-Co) a ideálne moderné nekovove nástrojové materiály, ktoré ponúkajú vyššiu úroveň tvrdosti na úkor nízkej lomovej pevnosti a lomovej húževnatosti.0008 Tabulka 2 nižšie naćrtáva typické hodnoty priećnej lomovej pevnosti (TRS - Traverse Rupture Strength) a lomovej húževnatostí (Kto) hlavných skupín nástrojových materiálov.3 Tabuľka 2 Vybrané...

Zariadenie na energetické zúžitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282345

Dátum: 26.11.2001

Autori: Morin Jean-xavier, Peyrelongue Jean-pierre

MPK: C03B 1/00, B09B 3/00, C03B 3/02...

Značky: materiálov, podobných, odpadkov, zúžitkovanie, zariadenie, městských, energetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na energetické zužitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov obsahuje drviaci mechanizmus odpadkov, z ktorého sa zvyšky triedia na prvý prúd inertných hmôt, málo znečistených organickými látkami, pričom druhý prúd sa odvádza prvým výstupom (S1). Ďalej obsahuje reaktor (2) s cirkulujúcim fluidným lôžkom, do ktorého za zavádzajú rozdrvené odpadky, cyklón (11) na oddeľovanie pevných zložiek, do ktorého sa zavádzajú plyny...

Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02B 73/00, F02B 61/06, F02B 65/00...

Značky: motorom, spalovacími, zariadenie, komorami, rotujúcimi, kogeneračné, energetické

Text:

...energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku...

Energetické výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2493

Dátum: 12.06.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 3/00

Značky: zariadenie, výhrevno-chladiace, energetické

Text:

...v kruhovom tepelnom cykle. Energia je v požadovanom čase dodávaná a späť ziskavaná pre opätovné dodanie v inom čase tým istým zariadením. Riešenie umožňuje najmä u centrálnych teplárenských výrob a dodávok tepla výhodné prepojenie s dalšími absorbérmi tepla, umiestnenými v bytovom energeticko-kvapalinovom zariadení, najmä pre blokový byt ďalej umiestnenými v mieste kanalizačného potrubia, ďalej pod hornou plochou komunikácie, ktorou...

Tepelne energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2043

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kraml Stanislav

MPK: F01K 7/00, F01D 13/00, F02C 6/00...

Značky: zariadenie, energetické, tepelně

Text:

...vstupTepelné energetické zariadenie môže byt tvorené aspoň jedným systémom zahŕňajúcim spaľovaciu komoru a spaľovaciu turbínu a aspoň jedným systémom zahŕňajúcim parnú turbínu, pričom akumulátor tepla je napojený na výstup spaľovacej komory a na vstup pamej turbíny.V tepelne energetickom zariadení môžu byt zariadenia na ohrievanie pracovnéhomédia a tepelnýrmotor integrovaný v jednom priestore, ako je to pri plynovej turbíne sovstrekom paliva...

Energetické krmivo a/alebo prevažne energetický doplnok krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1847

Dátum: 06.05.1998

Autori: Macho Vendelín, Štefkovič Jozef

MPK: A23K 1/14, A23K 1/16, A23K 1/00...

Značky: převážně, energeticky, krmivo, energetické, doplnok, krmiva

Text:

...prípadne navyše ich draselné, vápenaté, amónne a horečnaté soli. Vhodnou fortiñkujúcou prísadou sú aj uhličitany a hydrouhličitany vápenaté, horečnaté,ako aj horečnato-vápenaté.Ani fortiñkácia energetického krmiva alebo prevažne energetického doplnku krmiva podľa tohto riešenia vitamínmi, kŕmnymi soľamí a soľami bioprvkov nie je nevyhnutná, ale vhodná ako pre zxýšenie nutričnej hodnoty, tak aj zvýšenie alebo aspoň udržanie fyzickej kondície...

Nosič hadicového tvaru pro energetické vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264137

Dátum: 13.06.1989

Autor: Moritz Werner

MPK: F16G 13/16

Značky: vedení, hadicového, tvaru, energetické, nosič

Text:

...3 bokorys analogický s obr. 2, avšak z pohledu z vnitřku nosiče a obr. 4 pohled kolmý k obr. 2 a 3, přičemž pravá polovina nosiče není znázorněna.Znázorněný nosič energetického vedení sestává ze střídajícího se sledu kloubových dílů 1 a třmenových dílů Š, ktoré jsou sestaveny do sebe tak, že mezi nimi vzniká tvarovy záběr. Kloubové díly 1 a třmenové díly g se dají vykývnout z rovné polohy pouze na jednu stranu, zatímco v natažené poloze tvoří...

Zařízení pro automatické připojování synchronních generátorů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261781

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Karel, Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/42

Značky: synchronních, sítí, zařízení, energetické, připojování, automatické, generátoru

Text:

...režimu zařízení a pátý obvodový vstup lg pro připojení prvku zadávajícího dovolený fázový posuv pri ručním fázování.Sinusové průběhy napětí gs sítě, respektive napětí 3 G generátoru jsou přivedeny na horní vstup łgě, respektive Spodní vstup jgg tvarovacího obvodu lg, kde jsou upraveny na první obdélníkový průhěh §a druhý obdélníkový prúběh Q s délkou impulsu rovnou příslušné délce periody vstupního průběhu, jak objasňuje obr. 2. V...

Zařízení na snížení energetické náročnosti vytápění výrobních hal s instalovanými zvukoizolačními kryty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B27G 19/00

Značky: náročnosti, energetické, snížení, zvukoizolačními, výrobních, vytápění, instalovanými, krytý, zařízení

Text:

...je úmerne množství dopravavanêho vzduchu odsávaccího zařízení a dokonalé utěsnění přívodů i -odtahů, jakožto »ostatních otvorů ve zvukoízolačním krytu je plně respektováno,úbytek tepla vlivem odsávání vzduchu z prostoru ve zvukoizolačních krytech je minimální a rovná se míře přlrozeného ochlazováníýřľ vsnížení hluč-nosti šírené ze zdroje hluku uvnitř zvukoizolačního krytu.iZařízení podle vynálezu je v přikladném pr-ovedení schematídky...

Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240220

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reinholz Siegfried, Kochmann Werner

MPK: G01R 11/24

Značky: energetické, maximálního, zapojení, odběru, hlídače, sítě

Text:

...svorky 81, B 2 až in varovného signálu a výstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže. V případě, že čítač B je reversibiiní, pripojí se na jeho vstup pro čítání vzad připojovací Inultivibrátor 5, kte 4rý je zapojený paralelné k odpojovacĺírnĺuSynchrodetektor 3 vyhodnocuje velikost synchronní, tj. reálne složky odebíraného proudu. Stejnosměrný výstup synchrodetektoru 3 je veden k odpojovacímu multivibrátoru 4, který při...

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Vávra René

MPK: H02J 3/08, H02P 1/46

Značky: fázování, sítí, zařízení, synchronních, energetické, strojů

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Rychle startující energetické soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233563

Dátum: 01.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H02R 9/04, H02J 11/00

Značky: soustrojí, rychle, energetické, startující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zkrácení celkové doby od počátku startu do předání elektrického výkonu z alternátoru soustrojí tím, že slučuje funkce synchronního kompenzátoru a alternátoru, vylučuje potřebu synchronizace a fázování elektrickou cestou a zkracuje rozhodovací dobu automatiky startu. Mezi hnací jednotku a elektrickou síť je přes synchronní spojku zapojen synchronní alternátor - kompenzátor, opatřený budícím zařízením. Vynález může být využit ve...

Zapojení pro paralelní napájení najméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231320

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rada Josef, Kovařík Oskar

MPK: H02M 1/10

Značky: zapojení, napájení, energetické, najméně, sítě, paralelní, polovodičových, měničů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká, zapojení pro paralelní napájení nejméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě přes jeden transformátor, zejména měničů kmitočtu pro indukční ohřevy. Problém je řešen tak, že k energetické síti je připojen jeden napájecí transformátor k němuž jsou paralelně připojeny nejméně dva měniče, přičemž mezi každý měnič a napájecí transformátor je vřazen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen...

Zapojení integrovaného snímače energetické náročnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219546

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kus Václav, Káňa Josef, Štádler Jaromír, Šoch Jan

Značky: snímače, náročnosti, energetické, integrovaného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru dobývacích a razicích strojů v hornictví. Vynález se týká zapojení integrovaného snímače energetické náročnosti strojů poháněných asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko pro snímání maximálního a minimálního proudu elektromotoru zatíženého stroje a pro měření příkonu stroje nad jeho příkon naprázdno. K měřenému asynchronnímu elektromotoru stroje je v jedné fázi napojen měřicí transformátor proudu a na jeho výstup je...

Systém ke stabilizaci energetické osy koherantních světelných svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233312

Dátum: 15.08.1985

Autor: Krieg Werner

MPK: G02B 27/10

Značky: systém, koherantních, stabilizaci, světelných, energetické, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému ke stabilizaci energetické osy koherentních světelných svazků pro přesné měřící přístroje, zejména pro přístroje kontroly souosnosti a směru pro míry, nezávislé na vodící ploše, v zařízeních k měření souřadnic za účelem zvýšení přesnosti měření a zmenšení vlivu podmínak okolního prostředí. úkol spočívá především v tom, aby světelné svazky byly uvolněny, vycházející ze zdroje světla podle polohy a směru ne nestabilitě...

Průchozí montovaný kanál, zejména pro energetické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217052

Dátum: 01.07.1984

Autori: Székely Petr, Ševčík Miroslav

Značky: montovaný, průchozí, účely, kanál, energetické, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Průchozí montovaný kanál, zejména pra energetické účely. Účelem vynálezu je možnost vybudovat průchozí kanály z prvků výrobně jednoduchých se snadnou montáží na stavbě s minimálními požadavky na skladovací plochy a ložné plochy dopravních prostředků. Dociluje se to deskovými prefabrikáty ze železobetonu nebo ze železobetonu s vylehčovacími keramickými vložkami. Jednotlivé desky jsou opatřeny zazibením a jsou montovány se vzájemným posuvem...