Patenty so značkou «emulzní»

Tekutý emulzní základ typu olej ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260571

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mairych Michal, Vltavský Zdeněk, Novák Vladimír

MPK: A61K 7/48

Značky: tekutý, vodě, emulzní, základ

Text:

...poměru 101.Pod označením fytosterol se rozumí směa rafinovaných rastlinných sterolů, ízolovanâ nejčastěji z jedlého sojového oleje, obsahující převážně sítosterol /56 až 61 š hmot./,dále kampesterol /28 až 32 Q hmot./ a menší množství stigmasterolu /4 až 7 hmot./. Je to nažloutlá voskovitâ látka, která má hydroxylové číslo 110 až 147 a teplotu tání 135 až 141 °C je perorálne netoxická a nedraždí ani pokožku ani očí. Fytosterol tedy tvoří...

Silikonový emulzní odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272846

Dátum: 12.02.1991

Autor: Synek Pavel

MPK: C11D 1/82

Značky: emulzní, odpeňovač, silikonový

Kosmetické emulzní přípravky s bioaktivní složkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268441

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fiker Soběslav, Ranný Mojmír, Husník Stanislav

MPK: A61K 7/48

Značky: přípravky, složkou, bioaktivní, emulzní, kosmetické

Text:

...stability vzniklýoh emalzí. Hydrotilizaoe nolekul foetolipidů jejich vazbou na eaoheridy usnadrhje jejich enažüí penetreoi k membránám kožníoh buněk a k jejich případné regenereci.Komplexní sloučeniw onionaktivníoh glyoeroilroerólipidů a ve vodě rozputnýoh eaoharidů, vznztkajíoí in situ lze využít pro přípravu všech typů koemetiolýoh emlzzzíoh výrobků. Níže uvedená příklady znázorňují, nikterąk však neomozují prinoipiální využití vynálezu.V...

Emulzní vodou ředitelná barva výtvarné práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267740

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zahradníček Zdeněk, Heneberg Vladimír

MPK: C08L 3/02, C09D 5/02, C09D 5/06...

Značky: ředitelná, vodou, emulzní, výtvarné, barva, práce

Text:

...omulzní vodou ředitelná barva pro výtvarné práce dle vynálezu, Předmětem vynálezu je emulzní vodou ředitelná barva vyznačující se tím, že obsahuje jako pojidlo 4 až 40 hmot. enzymaticky odbouraněho škrobu, ktorý má stupěn odbourění DE 24 až 30 í. ktorý má pH 4 až 7, kde je stupeň refrakoe SS až 65 a výtoková doba roztoku takového škrobu se stupněm refrakce 60 výtokovým pohárkem s tryskou o průměru 4.106 m při 25 QC je 12 až 20 5....

Rozpouštědlová fáze pro vodou ředitelný emulzní nitrocelulózový koželužský prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267109

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ptáček Miroslav, Blažek Ladislav, Řehák Petr

MPK: C09D 3/16

Značky: prostředek, vodou, ředitelný, emulzní, rozpouštědlová, nitrocelulózový, koželužský, fáze

Text:

...propylenoxidu s ethylenoxidu. Podle československého autorského osvědčení č. 185 849 je používána směs tenzídü sestávající z definovaných množství díalkyllaurylsulfonátu a ethoxylovaného vyššího mastného alkoholu C 9 až C 12 v řetězci a 2-alkyl-4,4-dimethy 1-2-oxazolinlaurylfosfátu. Byly hledány i jiné cesty vedoucí ke zvýšení skladovací stability, jako např. přídavky jiných látek, jež ovšem mají často jiné negativní dopady. Jako příklad lze...

Emulzní souprava válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265696

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Hrček Jaromír

MPK: B21B 45/02

Značky: tratě, souprava, válcovací, emulzní

Text:

...k sacímu kolektoru. vhodným uspořádáním armatur a potrubí se potom společně s instalací menší jednokomorové pomocné emulzní nádrže, která neobsahuje žádné prvky pro ošetřování emulze, snižuje doba potřebné pro odstavení válcovací tratě tak, že je možno přepnutí oběhového okruhu z hlavní emulzní nádrže na pomocnou emulzní nádrž a naopak provést např. při zastavení válcovací tratě při předávání směn. Dočasné připojení pomocné emulzní nádrže k...

Emulzní tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256382

Dátum: 15.04.1988

Autor: Prill Erhard John

MPK: A01N 25/02

Značky: tekutý, prostředek, emulzní, herbicidní

Text:

...Sellers Chemical, Division of Desoto Chemical Corporation, Inc., 1 320 Sams Avenue, P. 0. BoxZ jiných emulgátoru se uvádějí Stepan 884-68 A, což je vhodná směs aniontových a neiontových emulgátorů společnosti Stepan Chemical Company, Edens and Winnetka Roads, Northfield,Illinois, 60 093 SpontoR AK 3048 T, což je směs aniontových a neiontových v oleji rozpustných sulfonátů s polyoxyetylenthery společnosti Witco Chemical Corporation, Organic...

Emulzní tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255861

Dátum: 15.03.1988

Autori: Henriet Michel, Prill Erhard, Mitchell Robert

MPK: A01N 25/02

Značky: prostředek, emulzní, tekutý, herbicidní

Text:

...obchodního označení Flo Mo vyrábí společnost Sellers Chemical, Division of Desoto Chemical Corporation, Inc., l 320 Sams Avenue, P. 0. Box 23 523, Hrahan, Louisiana, 70 318.Flo Mo LBP-N Flo MD LEH Flo MD LHF složka hmotnostní složka hmotnostní SLožka hmotnostní Flo Mo XHA 24,80 Flo Mo 50 H 40,60 Flo Mo SOH 51,00 Flo Mo 14 D 58,90 Flo Mo XHA 14,73 Flo Mo 14 D 12,15 Flo Mo 54 C 9,30 Flo Mo 54 C 34,99 Flo Mo 54 C , 4,65 T-400/ANZK 7,00...

Koncentrovaný herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254964

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valange Baudouin

MPK: A01N 25/04

Značky: koncentrovaný, emulzní, herbicidní, prostředek

Text:

...editor Kenneth Lissant, publikováno Dekkerem, New York, N. Y., 1974, strana 188 až 190. Ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu se používá neionogeninch povrchové aktivních činidel, která mají hodnotu HLB J.8,0 nebo větší, jařičemž nejVýhodllějšĺ je použití neiono-genních činidel,jejichž hodnota HLB se pohybuje v rožmezí od 18,0 do 20,0.jako příklad těchto neionogenních emulgačních činidel je možno uvéstBRU 78, což je obchodní...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horký Jaroslav, Ditl Pavel, Kaška Jiří, Skoupil Jan, Matějíček Alois

MPK: C08F 220/02, C08F 2/24, C08F 212/08...

Značky: polymerace, způsob, kopolymerace, emulzní, nenasycených, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Zapojení emulzní soustavy technologického mazání a chlazení výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236193

Dátum: 01.12.1987

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois, Bednář Václav, Šůla Ladislav

MPK: F16N 39/06

Značky: technologického, zapojení, výrobních, emulzní, soustavy, mazání, strojů, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení obsahu cizích olejů v emulzi, přiváděné na hlavní filtr, na minimální množství. Za tím účelem je k dolní části vstupní komory a pomocné komory vícekomorové nádrže sacím potrubím připojeno paralelně filtrační čerpadlo, propojené výtlačným potrubím s hlavním filtrem. Výstup hlavního filtru je odpadním potrubím spojen s vnějším vstupem kolektoru, k jehož výstupu je připojeno sacím potrubím oběhové čerpadlo. Kolektor je...

Emulzní soustava zejména velkého obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253626

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kneifl Jaroslav, Trnka Josef, Kořan Alfréd, Bednář Václav

MPK: B23Q 11/12

Značky: soustava, emulzní, velkého, stroje, obraběcího, zejména

Text:

...hrana 5 sběrné komory 3je uspořádána pod úrovní Q maximální provozní hladiny emulzev nádrži l. Sání horizontálního pomocneho čerpadla A je propojeno sběrným vedením 3 so sběrnou komorou 1. Sběrná sou~ stava 1 je s vnitřním prostorem nádrže l propojena přes přepouštěcí uzavírací prvek 1. Nádrž l se plní a doplňuje emulzí pomocí plníoího vedení zv němž je uspořádán plnící uzavíra-A cí prvek L 3, který spolu s hladinoměremg a přopouštěoím...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253230

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kaška Jiří, Vaňouček Jaroslav, Tesař Jaroslav, Zatloukal Mojmír, Frýbertová Daniela, Pivoňková Alena, Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 12/08, C08F 2/10, C08F 2/22...

Značky: kopolymerace, způsob, emulzní, polymerace

Text:

...hydrogensiřičitanů, dithiosiřičitanů či thiosiranů se přidá 0,1 až 25 t hmot. aminoaktivnich a/nebo neionogennich povrchově aktivnich látek, zejména ze skupiny alkylarylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylsulfojantaranů,alkylarylsulâonanů, alkylfenolpolyetylenglykolétherů, alkylpolyethylenglykolétherů, kopolymerů ethylenoxidu a propylenoxidu. Tyto směsné roztoky se potom přidávají postupně v...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janeura František, Šarovský Karel, Oliva Ladislav, Janeš Karel, Fiker Sobislav, Kamiš Jan, Kubiena Jaroslav, Stoíšovský Miroslav, Trniný Eduard, Obruea Miroslav

MPK: C08F 36/06, C08F 2/22

Značky: polymerů, butadienu, emulzní, výroby, latexu, polymeraci, kopolymerů, způsob

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Smolek Petr, Eernohorský Vladimír, Štichauer Josef

MPK: C08F 236/06

Značky: kaučuku, emulzní, butadienstyrénového, výroby, způsob, kopolymeraci

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Způsob likvidace emulzní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249374

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ševčík Jan, Sehnal Vojtěch

MPK: B01D 17/04

Značky: kapaliny, způsob, emulzní, likvidace

Text:

...řeší vynález zpúsobu likvidace znehodnocené emulzní kapaliny,spočívající v tom, že se zmíněná emulzní kapalina nejprve rozrazí kyselinou sírovou (B 2504) nebo jejím vodným roztokem, načež po odstranění vyraženého oleje se zbývající kapalina dočistí aktivovaným slévárenským bentonitem, jenž obsahuje 3 až 5 S hmot. normálního uhličitanu sodného (Na 2 C 03).Realizací shora popsaného postupu se dosáhne toho, že se znehodnocená emulzní kapalina...

Herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232732

Dátum: 15.01.1987

Autor: Prill Erhard John

MPK: A01N 37/22, A01N 57/12, A01N 25/30...

Značky: prostředek, emulzní, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká herbicidního emulzního prostředku, obsahujícího hmotnostně 6,0 až 35 % isopropylamoniové soli N-fosfonomethylglycinu, 2,0 až 12,5 % povrchově aktivní látky pro isopropylamoniovou sůl N-fosfonomethylglycinu volené ze souboru zahrnujícího ethoxylované aminy tallových kyselin, ethoxylované aminy sójových kyselin, propoxylované/ethoxylované aminy a rozpustné soli alkylsulfátů, 5,0 až 60,0 % 2-halogenacetanilidové herbicidně účinné...

Neutrální emulzní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 230828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Vladimír, Mairych Michal, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 9/06

Značky: základ, masťový, neutrální, emulzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká neutrálního emulzního masťového základu s obsahem mastné fáze na bázi tekutého parafinu, tekutého purcelinu, vyšších mastných alkoholů, zejména cetylstearylalkoholu a popřípadě bílého vosku, a vodné fáze na bázi vody, propylenglykolu a karboxyvinylpolymeru neutralizovaného organickým terciárním hydroxyaminem, jenž ve formě 1 % vodné disperze má při 20 °C viskozitu 60 až 70 Pa.s, s přísadou alespoň jednoho neionogenního...

Emulzní výbušnina a způsob jeji přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229745

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ráček František, Mošťák Petr, Tamchyna Václav, Vetlický Boris

MPK: C06B 31/36

Značky: výbušnina, přípravy, způsob, emulzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výbušinových či trhavinových emulzí typu voda v oleji a způsobu jejích přípravy, v nichž je vnitřní fáze vytvořena diskrétními kapičkami vodního roztoku anorganických oxidovadel a vnější fáze organickými, ve vodě nemísitelnými látkami na bázi uhlovodíkových paliv. K této směsi je přidán fyzikální senzibilizátor pro dosazení požadovaných výbušinářských parametrů. Vynález se vyznačuje tím, že odstraňuje nutnost používání rychlého...

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z emulzní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229483

Dátum: 01.03.1986

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Bednář Václav

MPK: B21B 45/02, C02F 1/40

Značky: emulzní, nádrže, odstraňování, zařízení, odloučených, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit odstraňování odloučených olejů včetně nečistot z emulze a tak zabránit případnému znehodnocování výrobků, např. vyválcovaných a žíhaných pásů, atd. Uvedeného účelu se dosáhne zařazením pomocného čerpadla mezi vertikálně přestavitelnou nornou nádobu uspořádanou v pomocné komoře nádrže a vstupní komoru nádrže. Olejovitá vrstva včetně nečistot je tak z pomocné komory nádrže neustále převáděna do vstupní komory nádrže,...

Kompozice disperzní a jádrové emulzní pryskyřice vhodná pro přípravu plastisolů a organosolů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225140

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kuhn Leroy Benjamin

Značky: vhodná, její, přípravu, pryskyřice, emulzní, přípravy, plastisolů, kompozice, jádrové, způsob, organosolů, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice disperzní a jádrové emulzní pryskyřice vhodná pro přípravu plastisolů a organosolů, vyznačená tím, že obsahuje směs množiny částic vinylchloridové disperzní emulzní pryskyřice, přičemž uvedené částice disperzní emulzní pryskyřice mají střední průměr v rozmezí 0,1 až 3 ?m a relativní viskozitu 1,5 až 3,5, s množinou částic vinylchloridové jádrové emulzní pryskyřice, přičemž částice jádrové emulzní pryskyřice jsou tvořeny...

Způsob radikálové emulzní polymerce dienových uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225669

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hühn Günter, Antonová Elisabeth, Fuchs Heinz-georg, Hájek Jiří, Harwat Martin, Urban Otto, Siegfried Wolfgang

Značky: radikálové, polymerce, dienových, způsob, emulzní, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob radikálové emulzní polymerace dienových uhlovodíků, zejména 1,3-butadienu, izoprenu nebo chloroprenu, popř. v přítomnosti monoetylenické sloučeniny, zejména styrenu nebo akrylonitrilu, v přítomnosti emulgátorů, vyznačený tím, že se jako emulgátor použije 0,5 až 5,0% hmotnostních, vztaženo na monomery, vodorozpustné soli, s výhodou sodné soli, oligovinylaromátů, s výhodou oligomeru alfa-metylstyrenu, se stupněm oligomerace 2 až 8, nebo...

Emulzní lepidlo pro laminování fólií z umělých hmot na papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 218928

Dátum: 15.06.1985

Autori: Blümel Jaroslav, Kotík Luděk

Značky: fólií, papír, umělých, laminování, emulzní, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Laminování fólií z umělých hmot, například na tiskovinu v laminovacích zařízeních polygrafického nebo papírenského průmyslu. Podstatou vynálezu je lepidlo pro laminování fólií z umělých hmot na papír, které je tvořeno směsí trichloretylénu, akrylátové disperze tj. volní disperze kopolymeru vinylacetátakrylátu bez změkčovadel etylacetátu a vody.

Emulzní pojivo pro pojení podložných textilních útvarů umělých usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 215397

Dátum: 29.02.1984

Autori: Piperkov Vladislav, Ponic Josef, Kokeš Jiří, Ťopek Karel, Kokeš Drahoslav

Značky: pojení, emulzní, útvaru, usní, podložných, pojivo, textilních, umělých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má vztah k průmyslové oblasti výroby podšívkových usní do obuvi, respektive přípravy výchozích materiálu pro tuto výrobu. Účelem vynálezu je připravit emulzní pojivo jehož pomocí se u napojených textilních útvarů, tvořících podložku podšívkových usní, zvyšuje sorbce vodních par při současné eliminaci negativního vlivu této zvýšené sorbce na mechanické parametry, to je na vláčnost a tažnost. Uvedeného účelu se dosahuje úpravou...