Patenty so značkou «emulzií»

Cirkulácia zložiek počas homogenizácie emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14914

Dátum: 03.12.2010

Autori: Scheffczik Hanno, Rueckl Harald, Santry Barbara

MPK: A61K 9/107, A61K 39/39

Značky: cirkulácia, homogenizácie, zložiek, emulzií, počas

Text:

...aspoň jednému prechodu mikrofluidizáciou tak, že vznikne druhá emulzia, ktorá má zníženú priemernú veľkosť kvapôčky oleja. Ako je opísané nižšie, priemerná veľkosť kvapôčky oleja druhej emulzie je 500 nm alebo menej. Počet kvapôčok oleja vdruhej emulzii, ktoré majú veľkosť 1,2 m môže byť 5 x 10 /ml alebo menej, ako je opísané nižšie. Aby sa dosiahli tieto vlastnosti, môže byť nutné,aby zložky emulzie prešli cez mikrofluidizačné...

Pleťová voda na báze emulzií aktívneho vitamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: 285439

Dátum: 28.12.2006

Autori: Mochizuki Seiji, Takanashi Kazuya, Fujii Takao, Okamura Noriaki, Akasofu Wataru, Sakurai Katsumi

MPK: A61K 47/36, A61K 47/10, A61K 31/59...

Značky: aktívneho, báze, pleťová, vitamínu, emulzií

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na lokálne aplikácie vo forme emulznej pleťovej vody, obsahujúcej aktívny vitamín D3, vhodný na aplikáciu na miestach, ako je vlasová časť hlavy. Táto pleťová voda je vhodná na liečenie kožných ochorení, ako je psoriáza alebo keratóza.

Materiály a spôsoby na zlepšovanie vlastností SPD emulzií a filmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18859

Dátum: 21.06.2006

Autori: Slovak Steven, Chakrapani Srinivasan, Saxe Robert

MPK: C08F 290/06, C08F 290/14, G02F 1/17...

Značky: vlastností, filmov, emulzií, zlepšovanie, spôsoby, materiály

Text:

...vynálezu komponentovvzorovej suspenzie modulátora svetla.1. Kvapalné suspenzné médium a stabilizátory0008 Kvapalná suspenzia modulátora svetla na použitie vtomto vynáleze môže byť ľubovoľná kvapalná suspenzia modulátora svetla, ktorá je v odbore známa, a môže byt pripravená technikami, ktoré sú odborníkom v odbore dobre známe. Výraz kvapalná suspenzia modulátora svetla znamená, ako je uvedené vyššie, kvapalné suspenzné médium, v ktorom je...

Použitie emulzií olej vo vode na čistenie papiernických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284745

Dátum: 10.10.2005

Autori: Siebott Frank, Werres Joachim

MPK: D21F 1/30, D21F 1/32

Značky: strojov, použitie, emulzií, čistenie, papiernických

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia olej vo vode na čistenie papiernických strojov obsahuje ako zložku olejovej fázy aspoň jednu z nasledujúcich látok: 1. nasýtený alebo nenasýtený, s otvoreným reťazcom alebo cyklický, normálny alebo izomérny uhľovodík s 8 až 30 atómami uhlíka, 2. nasýtený alebo nenasýtený mastný alkohol, nasýtená alebo nenasýtená mastná kyselina, monoalkylester mastnej kyseliny, amid mastnej kyseliny alebo monoalkylamid nasýtenej alebo nenasýtenej...

Zariadenie na odstavné čistenie kvapalín, najmä priemyselných odpadových vôd a znehodnotených emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 114

Dátum: 07.07.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: odpadových, emulzií, kvapalín, najmä, znehodnotených, čistenie, zariadenie, odstavné, priemyselných

Text:

...nádrží pro vyčištěnou vodu. obr.3 boční řez zařízením vedený rovinou L-I 5 vyznačením hlavního vyspádování stěn reakční nádrže a spodní nádrže,obr.4 pñdorysné znázornění nosné a vodící konstrukce ohiímky horní části sorpčního filtru. obr.5 podelný řez vodícího čepu obiímky filtru. obr.6 detailní znázornění plochých návarkůna vodícím čepu ohiímky filtru. ohr.7 půdorysně znázornění zploštělého sacího ústí eiektorového odsávače oleiů z...

Zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedovom elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267365

Dátum: 12.02.1990

Autor: Švec Anton

MPK: B01D 17/06

Značky: emulzií, dezintegráciu, striedovom, elektrickom, zariadenie, koalescenciu

Text:

...usporiadaniach značne znižuje efektívnosť prevádzky zariadenia a vynucuje si používanie vysokých elektrických napätí. Používajú sa napätia 1 až 15 kV pri intenzite elektrického poľa 0,5 až 2 kV/cm.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií pôsobením elektrického poľa, pozostávajúceho z dvoch koaxiálnych valcovitých elektród po CS 267 365 B 2dla vynálezu. ktorého podstatou je, že kovová vonkajšia...

Zariadenie na regeneráciu emulgačného oleja z opotrebovaných chladiacich emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 266109

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kološta Rudolf, Nepšinský Ladislav

MPK: C10M 175/02

Značky: zariadenie, emulgačného, opotřebovaných, emulzií, chladiacich, regeneráciu, oleja

Text:

...nádoby,dochádza k deemulgácii oleja a k jeho oddeleniu od okyselenej vod pričom oddelený olej sa zhromažduje pri povrchu.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je získanie čistého emulgačného oleja bez primesi, ktorý je možno použiť znovu k výrobe chladiacich emulzii, resp. na energetické účely. Na rozdiel od metódy flotácie pomocou hydroxidu železitého je uvedený spôsob regenerácie rýchly, jednoduchý, nevyžaduje nákladné zariadenia, je...

Zariadenie k ohrievaniu a digerovaniu fotografických emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 247271

Dátum: 15.01.1988

Autor: Salvet Miroslav

MPK: G03C 1/00

Značky: emulzií, zariadenie, fotografických, digerovaniu, ohrievaniu

Text:

...vsádzky emulzie a to preto, lebo dielekirické pole účinkuje naraz V celom objeme a ohrievanie sa nezačína od steny nádoby. Vysokou frekvenciou vzniká vnútorné trenie čiastíc v dielektriku a tým vzniká naraz v celom objeme vsádzky teplo. Rýchlosť ohriatia mnohokrát vzrastie, straty sa zmenšujú,urýchľujú sa tepelné i chemické reakcie.ohrievanie sa reguluje na samom generátore prístrojmi, vypnutím sa preruší prúd medzi elektródami. Prerušením...

Antimikrobiálny prípravok do emulgačných olejov a do emulzií olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237168

Dátum: 01.10.1987

Autori: Baxa Jozef, Smrek Peter, Vollek Valter, Krištofíková Ľudmila, Smreková Katarína, Zemanovič Jaroslav, Trubač Karol

MPK: C10M 115/08

Značky: emulgačných, antimikrobiálny, emulzií, olejov, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálného prípravku do emulgačných olejov a do emulzií olejov s cídnymi účinkami voči baktériám, hubám a riasam. Antimikrobiálny prostriedok pozostáva zo zmesi formaldehydu a kvartérnych amoniových solí v hmotnostnom pomere 0,1 až 5 : l, prípadne ešte m(že obsahovať až do 75 % hmot. poloformálu alebo látky vytvárajúce poloformál.

Zariadenie pre výrobu emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248466

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čechovič Rudolf, Hollan František, Majda Milan

MPK: B01F 7/02

Značky: zariadenie, výrobu, emulzií

Text:

...hriadeli sú umiestnené dve vrtule,ktoré sú uspôsobené svojími funkčnými plochami k tanieru umiestnenému medzi vrtulami. Hlavnou výhodou zariadenia pre výrobu emulzií podľa vynálezu je jeho konštrukčné jednoduchosť, nízka hmotnosť, možnost prenosu z jednej pracovnej nádoby do druhej pracovnej nádoby, odstraňuje sa premiestňovanie prvkov z prípravnej nádoby do homogenizačného prístroja, prispôsobiteľnost na prevádzkovanie nie je časovo...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Glos Ján, Kabíček Vladimír, Macho Vendelín, Smejkal Václav, Svoboda Josef, Tribulík Ján, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 4/38, C08F 2/18

Značky: emulzií, iniciátorov, stabilných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...