Patenty so značkou «elektrotechnických»

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288322

Dátum: 09.12.2015

Autori: Stoyka Vladimír, Petryshynets Ivan, Kvačkaj Tibor, Škorvánek Ivan, Kováč František

MPK: C21D 8/02, C21D 8/12, C21D 8/00...

Značky: izotropných, oceli, wattovými, stratami, nízkými, elektrotechnických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne deformačno-tepelné spracovanie izotropných zrnovo neorientovaných elektrotechnických ocelí. Pozostáva z ohrevu ocele v stave po primárnej rekryštalizácii na teplotu do 450 °C, následného valcovania s nízkym celkovým úberom v teplotnom rozsahu medzi teplotou okolia a teplotou ohrevu, s cieľom pripraviť taký deformačný stav materiálu, ktorý počas nasledujúceho žíhania materiálu vyvolá deformačne indukovaný rast...

Zariadenie na zvýšenie spoľahlivosti (MTBF) elektrotechnických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5912

Dátum: 04.11.2011

Autori: Jurnečka Peter, Buday Jozef, Jurnečka Alexander

MPK: G01R 13/28

Značky: elektrotechnických, zvýšenie, mtbf, spoľahlivosti, zariadenie, výrobkov

Text:

...na novom zariadení prebieha súčasne aj za pôsobenia meniacich sa teplôt od minimálnych až po maximálne ako i vibrácií v stanovenom rozsahu. Výsledkom takéhoto zahorovania je, že skryté chyby alebo nespoľahlivé miesta, ktoré by boli zdrojom porúch u zákazníka sa prejavia u výrobcu ešte pred expedíciou zákazníkovi a po výmene nedostatočne spoľahlivých súčiastok sa podstatne zvýši spoľahlivosť výrobkov.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Spôsob výroby zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287440

Dátum: 02.09.2010

Autori: Kováč František, Stoyka Volodymyr

MPK: C21D 8/12

Značky: oceli, elektrotechnických, výroby, spôsob, orientovaných, zrnovo

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne rekryštalizačné žíhanie zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí. Rekryštalizačné žíhanie pozostáva z krátkodobej etapy kontinuálneho žíhania zameraného na vypestovanie finálnej hrubozrnnej mikroštruktúry s Gossovou prednostnou kryštalografickou orientáciou po celej hrúbke plechu. Druhá etapa rekryštalizačného žíhania prebieha v podmienkach poklopového žíhania zameraného na rozpustenie a rafináciu systému...

Stavebná bunka predovšetkým na umiestnenie telekomunikačných a elektrotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4692

Dátum: 01.03.2007

Autor: Kucharík Miroslav

MPK: E04H 1/12

Značky: telekomunikačných, predovšetkým, stavebná, elektrotechnických, buňka, umiestnenie, zariadení

Text:

...vetracími prvkami a stavebná bunka môže byt vybavená tepelnou izoláciou.Vzhľadom na to, že chladiaci agregát je umiestnený vnútri stavebnej bunky, je V podstate zabránené jeho úmyselnému poškodeniu. Na zabránenie vníknutia postačí vybavit otvory jednoduchými mrežami. Vzhľadom na to, že nie sú narušená vonkajšie steny, pôsobí takáto stavebná bunka estetickým dojmom. Vďaka tomu, že chladiaci agre gát je obklopený stenami, vzniká tzv....

Sposob výroby izotropných elektrotechnických plechov valcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260188

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švantner Ján

MPK: C21D 8/12

Značky: izotropných, elektrotechnických, válcovaných, výroby, plechov, studena, za, spôsob

Text:

...~ magnetické Starnutie. Po určitej dobe od ukončenia vyrobeného cyklu, závislej na teplote, sa zvyšujú merné wattové straty v dôsledku dodatočného vylučovanie karbidov železa z tuhého roztoku. Starnutie dodatočne zhoršujúce magnetické vlastnosti dynamoplechov. zhoršuje a mení aj pôvodne charakteristiky elektrických strojov, s dlhodobým nepriaznivým dopadom na straty elektrickej energie v národnom hospodárstve. Velmi účinným opatrením na...

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čapka Martin, Zamastil Jaroslav, Czaková Marie, Makovička Jan, Plíva Jiří

MPK: H01L 23/30

Značky: způsob, součástek, elektrotechnických, elektronických, zapouzdření

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Roztok pre vytváranie borátových elektrotechnických povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245108

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rassmann Christoph

MPK: C23D 5/00

Značky: elektrotechnických, vytváranie, borátových, povlakov, roztok

Text:

...naniesol naň nanášacĺ roztok pozostávajúci zo zmesi 1 hmot. dielu kyseliny borítej a 3 hmot. dielov štvorboritanii lítneho vo vode s pridavkiom 1 0/0 objemového priemyselného tenzidu na báze propyllénoxidu a etylénoxidu. Roztok ďalej obsahuje 2 hmot. diely nitrometánu a 40 hmot. dielov acetónu. Potom sa materiál jednofázovo vypaloval pri 250 C 5 minút.Povrch kovového materiálu sa zbavil ostrých hrotov ich zaoblenim valcovaním medzi kovovými...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování stavu elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240596

Dátum: 15.08.1987

Autori: Povaljajev Anatolij Petrovie, Ajrapetjan Aram Surenovie, Archipov Vladimir Viktorovie, Kolesnikov Jevgenij Fjodorovie

MPK: G01R 31/26

Značky: obvodů, součástek, vyhodnocování, stavu, zapojení, elektrotechnických

Text:

...1 je znázorněno blokové schéma zapojení obvodu pro vyhodnocování tyristorového sloupce, tvořeného vyhodnocovacím obvody tyristorů 11 až 1 n, vyhodnocovacím blokem 2 sloupce tyristorů a přizpůsobovacím blokem 3. Do vyhodnocovacích bloků tyristorů 11 až 1 n se zavádějí optické signály 01 až On a dále na vstupy 111,až 11 n výstupní signál z výstupu 1 generátoru zapí nacích impulsů. Výstupy 1.21 až 12 n vyhod nocovacích obvodů tyristorů 11 až 1 n...

Roztok pre vytváranie elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 240310

Dátum: 15.06.1987

Autori: Blaženec Ján, Ries Dominik

MPK: C23D 5/00

Značky: vytváranie, roztok, povlakov, elektrotechnických, kovové, magnetické, amorfné, materiály

Text:

...na báze alkylbenzénsulfananov a 40 phmot. dielmi etylalkoholu. Materiál sa vypaľoval dvojfázovo pri 240 stupňov Celsia 5 minút a pri 360 °C 1 minútu.Povrch kovového materiálu sa upravil polatprikladu 2 ananiesla se naň zmes pozostávajúca z 1 hmotnostného dielu kyseliny o-fosforečnej a 10 hmotnostných dielov dihydroíosforečnianu ho-rečnateho, s prídavkom 1 hmotnostného dielu tenzidu na báze organického tostátozveho esteru a 50...

Feroantimón pre legovanie najmä elektrotechnických kremíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230986

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: B22C 12/00

Značky: najmä, křemíkových, oceli, legovanie, elektrotechnických, feroantimón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka feroantimónu pre legovanie najm( elektrotechnických kremíkových ocelí antimónom, ktorý je využiteľný v kovohutníctve vo ferozliatinárskom priemysle hlavne za účelom docielenia požadovaných a presných koncentrácií antimónu pri legovaní ocelí, liatin a magneticky mäkkých materiálov. Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení ferozliatiny pozotávajúcej z antimónu v množstve 30 až 75 % hmotnostných. Ďalej s výhodou obsahujúcej kremík v...

Spôsob vytvárania fosforečnanových a fosforečnanoborátových elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 221182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Košturiak Adam, Konč Michal, Zentko Anton

Značky: povlakov, fosforečnanových, amorfné, fosforečnanoborátových, elektrotechnických, magnetické, materiály, spôsob, kovové, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania fosforečnanových a fosforečnanoborátových elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály po odstránení ostrých hrotov ich zbrúsením alebo zaoblením valcovaním medzi kovovými valcami a po nanesení roztoku a vypaľovaní povlaku pri teplote od 260 do 360 °C, vyznačený tým, že nanášaný roztok je zmesou 1 hmotnostného dielu kyseliny o fosforečnej a 2 až 100 hmotnostných dielov dihydrofosforečnanu lítneho a/alebo...

Stavebnice skříní, stolů, stojanů elektrotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222135

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bednář Václav, Urban Josef, Kupa Jiří, Laichter Aleš

Značky: skříní, stolu, stojanu, zařízení, stavebnice, elektrotechnických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být hlavně využito v elektrotechnickém průmyslu, zejména ve slaboproudém oboru. Řeší se jím stavebnicové konstrukce skříní elektrotechnických zařízení obsahujících ucelené modulové mechanické podsestavy. Stavebnice je vytvořena z běžných hutnických polotovarů tyčí příčného průřezu Z, L, U a oplášťování skříně je upevněno pomocí závěsů s pružinovým zajištěním. Vynálezu lze využít tam, kde se používají stavebnicové modulové...

Spôsob vytvárania elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 219200

Dátum: 01.06.1985

Autor: Košturiak Adam

Značky: kovové, vytvárania, materiály, magnetické, amorfné, spôsob, elektrotechnických, povlakov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnických materiálov. Rieši spôsob vytvárania elektrotechnických povlakov na amorfné kovové magnetické materiály tak, že elektrotechnické materiály sa zbavia ostrých hrotov a hrán brúsením, valcovaním nanesie sa zmes pozostávajúca zo zmesi 1 hmotnostného dielu kyseliny boritej a 1 až 60 hmotnostných dielov štvorboritanu lítneho rozpusteného vo vode, upravenej prídavkom kyseliny boritej ,na hodnotu pH 4,2 až 10,0...

Pneumatické zařízení k ovíjení vodičů na vývody elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217725

Dátum: 15.02.1985

Autori: Brož Vladimír, Žák Miroslav

Značky: vodičů, zařízení, elektrotechnických, součástek, pneumatické, vývody, ovíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém vhodného pohonu pro ovíjecí zařízení tím, že využívá princip neobsahující složité součástky o velkých setrvačných hmotách. Vynález novým způsobem řeší ovíjecí zařízení, ve kterém je místo elektromotoru nebo rotačního pneumotoru použit k pohonu ovíjecího trnu píst pohybující se ve válci s vodítky. Píst je opatřen otvorem se závitem a objímá šroub s vícechodým závitem. Pohybující se píst vyvozuje otáčení šroubu,...

Způsob pouzdření elektrotechnických součástek zakapáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215636

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jíšová Václava, Münz Vladimír

Značky: součástek, pouzdření, způsob, zakapáváním, elektrotechnických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu pouzdření zakapáváním elektrotechnických nebo elektrotechnických součástek a obvodů, zejména plochého tvaru. Podle vynálezu se obvod pouzdra vytvoří postupným dávkováním nebo kontinuálním nanesením zjištěného množství plastového materiálu ve vzdálenosti rovné změřěnému poloměru kružnice, ohraničující přesný objem 0,05 až 1,05 mm3 plastového materiálu od okraje vytvářeného pouzdra. Zbávající plastový materiál se nanese v...