Patenty so značkou «elektronickej»

Spôsob elektronickej regulácie mechanického prevodu elektromotora alebo generátora a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6524

Dátum: 03.09.2013

Autor: Šulek Stanislav

MPK: B60L 11/00, H02P 5/00, B60L 15/32...

Značky: vykonávanie, mechanického, tohto, generátora, elektronickej, spôsobu, převodů, elektromotora, zariadenie, regulácie, spôsob

Text:

...elektromotora a keďže sú štandardné elektromotory spojené cez mechanický prevod, majú rôzne otáčky a točivé momenty, ktoré sú prenášané na Výstupný hriadeľ elektromotora a tým sa dosahujú lepšie prevádzkové parametre, napr. vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde a podobne. Výhodou je budenie každého štandardného elektromotora statorovým vinutim štandardného elektromotora. Vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde...

Spôsob expandovania elektronickej multifunkčnej plochy a elektronická multifunkčná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6305

Dátum: 03.12.2012

Autor: Tančin Miroslav

MPK: G06F 3/048, G06Q 30/00, G06F 3/00...

Značky: plochy, spôsob, plocha, multifunkčná, multifunkčnej, expandovania, elektronická, elektronickej

Text:

...zobrazovacích obrazových a/alebo textových prvkov k zadávaniu ďalších plnohodnotných inzerátov, ktoré sa po inicializácii virtuálnych elektronických portov vysunú spod základného prioritného inzerátu. Takto môže zadávateľ reklamy jedným inzertným priestorom riešiť napríklad nákup, predaj, barter, aukcie, ponuky práce, akcie a podobne, ale pritom nemusí platiť každý inzerát. Systém je interaktívny a editovateľný v nepretržitej prevádzke....

Zapojenie systému elektronickej diaľničnej známky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5742

Dátum: 05.04.2011

Autori: Filip Norbert, Belovický Dalibor

MPK: G06Q 20/00, G07B 15/00

Značky: známky, elektronickej, zapojenie, systému, diaľničnej

Text:

...zaplatenia ihneď na mieste. Ďalej je to okamžitá dostupnosť, pretože nehrozí situácia, že predajca nemá diaľničné známky. Poskytuje sa aj automatická notiñkácia vodičov po uplynutí platnosti elektronickej diaľničnej známky. Taktiež odpadá potreba uchovávať kontrolný ústrížok, napríklad pri výmene čelného skla, keďže záznam o platbe je uchovávaný v centrálnej databáze.Táto technológia umožňuje rôzne features, ako napríklad preregistráciu...

Spôsob montáže elektronickej súčiastky na podložku a systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2852

Dátum: 20.02.2006

Autori: Grohando Claude, Aujay Olivier

MPK: H05K 1/18, H05K 1/02, H05K 3/30...

Značky: elektronickej, montáže, systém, spôsob, súčiastky, podložku

Text:

...hmotnosť bezvýznamná. Hmotnostné obmedzenie je však často rozmerovýmparametrom pre elektronické použitie.0014 Okrem toho tieto mechanické výstužné diely majú správne definovaný tvar a nutne zaberajú určitú povrchovú plochu na elektronickej doske, ktorá zmenšuje možnosti montáže elektronických súčiastok a komplikuje vytvorenie obvodu.0015 Druhá známa technika spája použitie špecifických plôšok podložky bez akejkoľvek elektrickej funkcie,...

Zapojenie elektronickej jednotky, najmä na detekciu živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4039

Dátum: 03.01.2005

Autori: Karáč Zdenko, Krasula Luboš

MPK: G01R 29/08, G08B 21/00

Značky: detekciu, zapojenie, živých, jednotky, najmä, organizmov, elektronickej

Text:

...poľa je pripojený digitálny blok 6 na moduláciu nosnej frekvencie a udržiavanie výkonu a stability referenčného elektromagnetického poľa, pričom referenčný oscilátor 1 je cez výstupy prepojený s analógovým blokom 7 a prevodníkom f/Ul. Snímací oscilátor 2 na snímanie veľkosti elektromagnetického poľa vyžiareného živým organizmom a na snímanie frekvencie a demoduláciu prijímaných signálov je pripojený k prevodníku f/U 2 5 a...

Suché skrine na uplatnenie súčiastok citlivých na vlhkosť v elektronickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2352

Dátum: 01.04.2004

Autor: Theriault Martin

MPK: H05K 13/00

Značky: uplatnenie, suché, vlhkosť, výrobe, citlivých, súčiastok, elektronickej, skříně

Text:

...výzvou.0006 IPC/JEDEC test citlivosti na vlhkost (popcorn test) má 3 úrovne. Úroveň 3 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby SMD puzdro bolo vystavené teplote 30 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas 192 hodín a následne podrobené zataženiu tromi cyklami IR konvekčného ohrevu, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám. Úroveň 2 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby puzdro bolo vystavené teplote 85 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas...

Zapojenie elektronickej jednotky na vyhodnotenie zmeny kapacity senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1045

Dátum: 10.01.1996

Autori: Sághy Jozef, Krasula Luboš, Čičmanec Pavol

MPK: H03K 17/00

Značky: změny, jednotky, vyhodnotenie, kapacity, elektronickej, senzora, zapojenie

Text:

...kde analógovú časť tvorí zapojenie predzosilňovača 1, pásmoveho filtra 2, zosilňovaća Q a obvodu 3 kontroly senzora. Komparátor Q. zapojený na výstup zosilňovača Q, impulzný filter Q a koncový stupeň 1 sú súčasťou digitálnej časti jednotky.V náhradnej schéme zapojenia senzora na báze koaxiálneho kábla podľa obr.2 predstavuje E odpor, cez ktorý je kábel polarizovaný jednosmerným napätím. Odpor El, zatažovaci odpor Ez, izolačný odpor B a...

Zapojenie obojstrannej elektronickej poistky budiča vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259387

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H02H 3/08

Značky: obojstrannej, vedenia, elektronickej, zapojenie, budiča, poistky

Text:

...tretieho tranzistora T 3 vodivosti NPN a na katodu prvej diody D 1. ej anoda je spojená s výstupom Y celého obvodu, na ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora T 3. Na jeho kolektor je pripojená katóda druhej diody D 2 s anodou zapojenou na katodu n-tej diody DN,ktorej anoda je spojená s druhým kladným polom zdroja U 2. Ten je spojený s prvým kladným polom zdroja U 1 cez tretí rezistor R 3 a je k nemu súčasne pripojená anoda...

Zapojenie elektronickej triediacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 246440

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štiller Zbynik, Krejeí Radomír

MPK: G06F 15/46

Značky: triediacej, pamäte, elektronickej, zapojenie

Text:

...zapojenia podľa vynálezu sú v znížení výrobnýtch nákladov, jednoduchosti,nastavovanie, vyššej spoľahlivosti a vellkej variabilite systému, vzhľadom na paralelné vyhodnocovanie.Príklad (prevedenia zapojenia je znázornený na obrázku schematiky.Na vstupe triediacej dráhy lil je umiestnený merací a synchronizačný obvod 2, ku ktorému sú za sebou pripojené dekodér 3,pamäť 6 registrov, posuvné registre 7 akčný člen 8, ktorý je svojimi výstupmi...

Zapojenie impulznej elektronickej spatnej vazby pre nespojité trojpolohové impulzné elektronické regulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238304

Dátum: 01.10.1987

Autori: Petrovič Jozef, Oravec Rudolf

MPK: G05B 11/18

Značky: regulátory, trojpolohové, impulzné, elektronické, impulznej, väzby, elektronickej, spätnej, nespojité, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka oboru automatizácie technologických procesov. Vynález rieši nový sposob zapojenia elektronickej spatnej vazby nespojitých trojpolohových elektronických regulátorov. Podstata spočíva v tom, že zapojením elektronickej spatnej vazby podľa priloženej schémy, dosahujú sa na výstupe z regulátora veľmi krátke ovládacie impulsy, pomocou ktorých sa akčný člen prestavuje v mimoriadne krátkych krokoch (impulzoch), čím sa funkcia...

Skriňa elektronickej pobočkovej ústredne

Načítavanie...

Číslo patentu: 251962

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wolf Pavel, Boroška Dušan, Poruben Vladimír, Perašín Ján, Perdek Pavol, Lukašík Dušan, Podhorský Milan

MPK: H05K 7/14

Značky: ústredne, skriňa, pobočkovej, elektronickej

Text:

...doskou. Toto riešenie je používané pre najmenšie kapacity ústrední riešených vo forme funkčných celkov bez možnosti modularnej výstavby väčšej kapacity ústredne.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje riešenie skrine elektronickej pobočkovej ústredne nástenného alebo stolného prevedenia podľa vynálezu, pozostávajúca z nosného rámu, z okrytovanie a etáže, ktorého podstata spočíva v tom, že z jednej strany nosného rámu je pevne uložená etáž pre...

Zapojenie pre budenie hovorovej spojnice elektronickej ústredne z prúdového zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248051

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šintaj Pavel

MPK: H04M 3/56

Značky: elektronickej, spojnice, hovorovej, prúdového, zapojenie, ústredne, zdroja, budenie

Text:

...impedancia »bola vysoká. Tým odpadá potreba zmeny zosilnenia signálu pri jeho prenose zo vstupov napätím riadených prúdových zdrojov na hovorovú spojunicu, pretože úroveň signálu na hovorovej spojnici nezávisí od počtu budiacich ob vodov súčasne pripojených na hovorovú.Vynález bude ďalej popísaný so zreteľom.k pripojeným výkresom, kde na obrázku 1 je uvedené zapojenie podľa vynálezu a na obrázku 2 je uvedený spôsob, ako je možné na hovorovú...

Zapojenie elektronickej váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226639

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hoffmann Ján

Značky: váhy, zapojenie, elektronickej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je konštrukčné zjednodušenie zapojenia elektronickej časti váhy so snímačom sily na magnetoplastickom princípe. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že snímač sily je elektrickým vodičom spojený zo strany svojho primárneho vinutia s generátorom impulzov jednej polarity, kým zo strany svojho sekundárneho vinutia je elektrickým vodičom spojený s usmerňovačom, za ktorým je paralelne zapojený jednosmerný zosilnovač a zdroj jednosmerného...

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 216878

Dátum: 31.10.1984

Autor: Tóth Ján

Značky: seriového, zapojenie, elektronickej, brzdy, elektromotora, komutátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora vyznačujúca sa tým, že na svorky (A, B) striedavého zdroja sú v sérii zapojené prvé statorové vinutie (SV1), rotorové vinutie (RV), triak (T) a druhé statorové vinutie (SV2), pričom spínací kontakt (S) v sérii s prvým odporom (R1) tvorí obvod riadiacej elektródy triaku (T), ku ktorého druhej anóde spojenej s rotorovým vinutím (RV) je pripojená anóda prvej diódy (D1), k jej...