Patenty so značkou «elektronické»

Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7517

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kubošek Pavol, Hubinský Andrej, Dubec Viktor

MPK: G02B 27/00, G02B 27/18, G02B 27/09...

Značky: zväzku, ovládanie, optická, sústava, laserového, rozbiehavosti, lasera, určená, elektronické

Text:

...6 je znázornený stav, ked optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý G 0,57 ° na výstupe.Predložené technické riešenie je podrobnejšie opísané a vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia. Vo všetkých príkladoch bol použitý na vsmpe do optickej sústavy laserový zväzok s priemerom 10 mm.Optická sústava znázornená na obrázku l obsahuje bežnú šošovku l s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku g s elektronicky ovládateľnou...

Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6996

Dátum: 04.12.2014

Autor: Schwarzbacher Ľuboš

MPK: G06Q 99/00, G06Q 30/00

Značky: zapojenie, mediálnych, media, obsahov, elektronické, dodávky, systému, respondentov

Text:

...funkčného zapojenia systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronícké médiá podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadať do rozsahu nasledujúcich...

Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6529

Dátum: 02.10.2013

Autor: Halenár Robert

MPK: G06F 17/30

Značky: údajov, skladov, zapojenie, datových, elektronické, prenos

Text:

...je principiálne subjektovo orientovaný, takže dáta sú zoskupené podľa subjektu záujmu bez ohľadu na to, odkial pochádzajú.Tento dátový sklad je zameraný na údaje predaja, konkrétne Zisk v závislosti od zákazníka a produktu. Pozostáva teda z bloku g tabuliek faktov (tabuľka Zisk) a bloku Q tabuliek dirnenzíí (tabuľky Dátum, Produkt a Zákazník).Architektúra dátového skladu DatumZdrojové dáta v oblasti zostavy g dátových zdrojov sú v bloku g...

Elektronické zabezpečovacie zariadenia pre otvorové výplne, najmä okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6505

Dátum: 03.09.2013

Autori: Petřek Michal, Petřek Pavel

MPK: G08B 13/08, G01R 33/00

Značky: zabezpečovacie, otvorové, najmä, výplně, elektronické, okna, zariadenia, dveře

Text:

...l a obr. 3 znázorňujú principiálne prevedenie zabezpečovacieho zariadenia pre VARIANT 1. Toto zariadenie sa skladá najmenej z magnetometra i, riadiacej jednotky g, zdroja g energie, dotykového ovládacieho prvku Q a akustického výstupu i. Zariadenie magnetometrom L meria magnetické pole. Hodnoty magnetického poľa sú vyhodnocované riadiacou jednotkou g. Z nameraných hodnôt riadiaca jednotka g vyhodnotí stav otvorovej výplne g....

Elektronické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287825

Dátum: 28.10.2011

Autor: Schwarz Marcos Guilherme

MPK: H05K 7/20

Značky: zariadenie, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické zariadenie (1) tvorí kryt (2) zahŕňajúci uzavretú komoru (4) a dosku (3) s plošnými spojmi, pričom doska (3) s plošnými spojmi je umiestnená v komore (4), definuje rozptyľovaciu komoru (4'), doska (3) s plošnými spojmi obsahuje najmenej jedno elektronické zariadenie (5a), umiestnené v rozptyľovacej komore (4'), rozptyľovacia komora (4') obsahuje výplň (7), ktorá je v styku súčasne s elektronickým komponentom (5a), doskou (3) s...

Spôsob rozbehu jednofázového elektromotora s permanentným magnetom a elektronické zariadenie na implementáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14898

Dátum: 23.07.2010

Autor: Marioni Elio

MPK: H02P 1/46, H02P 6/00, H02P 27/02...

Značky: zariadenie, jednofázového, tohto, implementáciu, rozběhu, spôsob, elektromotora, elektronické, permanentným, spôsobu, magnetom

Text:

...jekde CD je vrcholová hodnota toku indukovaného magnetom vo vinutiach a 9 je uhlový posun rotora. 0014 Na druhej strane, opačná elektromotorická sila je0015 Na získanie hodnoty krútiaceho momentu CM v súlade s rýchlosťou otáčania wm, t.j. aby sa počas rozbehu zabezpečil hnací krútiaci moment, nie brzdiaci krútiaci moment, je teda potrebné ako je uvedené vyššie aby prúd prechádzajúci vo vinutiach mal rovnaké znamienko ako opačná...

Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5459

Dátum: 07.06.2010

Autor: Kráľ Dušan

MPK: G06Q 50/00

Značky: stravovacou, elektronickou, úhrady, elektronické, systémové, poukážkou, zapojenie, stravy

Text:

...jednotlivých bánk.Zaslané sumy jednotlivým stravovacím zariadeniam odpíše systém ESOGATEWAY zo svojich evidenčných účtov.Web portál umožňuje jednotlivým stravníkom a stravovacím zariadeniam sledovať stav svojho evidenčného účtu, kontrolovať vykonané platby zo strany zamestnanca a prijaté platby zo strany stravovacieho zariadenia a umožňuje prevádzať peňažné prostriedky. Stravovacie zariadenie môže zároveň sledovat odpísanie prostriedkov z...

Univerzálne elektronické zariadenie na elektronické katedry, školský rozhlas a zvonenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5147

Dátum: 05.03.2009

Autor: Štepanovský Milan

MPK: A47B 41/00, G09B 5/00, G03B 21/00...

Značky: elektronické, rozhlas, katedry, zariadenie, zvonenie, univerzálne, školský

Text:

...aj na dobíjanie akumulátor 4 cez automatický modul dobíjania akumulátora 5. Poistka 7 chráni EZ V prípade skratu na prímámej strane impulzného zdroja 6. Cez sieťový port RJ 45 mínipočítača 1 je EZ pripojené do školskej počítačovej siete LAN a spolupracuje so školským informačným systémom. Toto umožňuje vyučujúcemu kompletne realizovať všetky úkony a záznamy priamo na vyučovacej hodine. Stôl 16 je upravený tak, že klávesnica 10 a myš 11 sa...

Elektronické zariadenie, inteligentná sieť a inteligentnou sieťou implementovaný spôsob spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13203

Dátum: 13.01.2009

Autori: Hannesen Gert, Schwöppe Thomas, Balmosan Aurel

MPK: H04Q 3/00

Značky: sieťou, spôsob, zariadenie, spracovania, sieť, inteligentnou, inteligentná, elektronické, implementovaný

Text:

...nemôžu byt získané uzlom, ktorý požiadavku na informácie prijal. Počítačový systém, ktorý potrebuje získať dáta zo SAN môže napriklad poslať požiadavku na informácie ktorémukoľvek z uzlov elektronického zariadenia.0010 Podobne, každý uzol elektronického zariadenia podľa tohto vynálezu môže tvoriť uzoI priemyselnej automatizačnej siete, kde automatizačné dáta,ako napriklad riadiace dáta a/alebo meracie dáta, sú ukladané jednotlivými...

Bezolovnatá spájka obsahujúca indium pre elektronické okruhy vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14790

Dátum: 17.07.2008

Autori: Matsushita Kazuhiro, Kawamata Yuji, Tamura Tomu, Sakamoto Masashi, Ueshima Minoru

MPK: B23K 35/26, H05K 3/34, C22C 13/00...

Značky: vozidlách, spájka, obsahujúca, indium, elektronické, okruhy, bezolovnatá

Text:

...zariadenia pre domácnosti, alebo pri vykonaní 1 0000 opakovaní skúšky tepelného cyklu pri teplotách od -55 °C do 150 °C.0014 Odolnosť spájky na tepelné cykly nemožno vyhodnotiť z testov množstva vlastností, ako napríklad skúška pevnosti V ťahu a skúška tečenia alebo únavová skúška, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje. Aby bolo možné posúdiť odolnosť spájkovaného spoja na tepelné cykly, je nevyhnutné vykonať skúšku tepelného cyklu na doske s...

Puzdro, pripevnené k spodnej časti kuchynskej varnej dosky a obsahujúce elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky a spolupracujúce s tesniacimi pásovými prostriedkami na spodnej strane sklenenej dosky varnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11678

Dátum: 09.07.2008

Autori: Neukamm Alwin, Buck Bernd, Bayerlein Stefan

MPK: F24C 15/10, F24C 3/12, F24C 7/08...

Značky: sklenenej, spolupracujúce, obsahujúce, částí, obvody, pásovými, tesniacimi, spodnej, elektrické, dotyk, pripevnené, puzdro, kuchynskej, dosky, elektronické, prvky, straně, varnej, citlivé, prostriedkami

Text:

...je tesniaci pásik nanesený na spodnú stranu sklokeramickej dosky a je prispôsobený hornému okraju bočnej steny aspoň jedného puzdra, takže horný okraj je pritlačovaný na tesniaci pásik, pričom aspoň jedno puzdro obsahuje aspoň jeden pripevňovací prvok, združený so zahĺbením v bočnej doske spodnej časti varnej dosky, pričom pripevňovací prvok a zahĺbenie sú usporiadané na umožnenie obmedzeného zvislého pohybu puzdra medzi spodnou doskou...

Zapojenie na elektronické podpisovanie a nosič privátneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5002

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ohrablo Michal

MPK: G06K 19/067, G07F 7/08

Značky: privátneho, elektronické, kľúča, podpisovanie, zapojenie, nosič

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 2 kde na obr. l je schéma zapojenia počítača užívateľa s jeho mobilným telefónom prostredníctvom mobilnej telefónnej siete.Na obrázku 2 je schéma zapojenia počítača s jeho mobilným telefónom prostredníctvom lokálnej bezdrôtovej siete.Zapojenie k elektronickému podpisovaniu dokumentov pomocou privátneho kľúča užívateľa podľa obrázku l obsahuje počítač, v ktorom má užívateľ...

Otočný poloportál pre elektronické mýto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4641

Dátum: 07.12.2006

Autori: Holišová Miriam, Ivan Peter

MPK: G08G 1/017

Značky: otočný, elektronické, mýto, poloportál

Text:

...triedy vyžaduje možnosť otáčať rameno poloportálu, na ktorom sú upevnené záznamové antény a tak umožniť jazdu vozidiel s nadrozmemým nákladom.Podstata otočného poloportálu spočíva v tom, že rameno je v homej časti drieku otočne uložené v dvoch ložiskách a mechanické otáčanie ramena v rozsahu 90 ° umožňuje rúra ukončená v oblasti dvierok pomocou prenosnej páky. Výška dvierok je 1,3 m od úrovne terénu. Krajné polohy otočného ramena sú zaistené...

Elektronické systémy s ochranou osobných údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4359

Dátum: 05.01.2006

Autor: Števica Marek

MPK: G06F 12/14, H04L 9/00

Značky: osobných, elektronické, údajov, systémy, ochranou

Text:

...na intemet alebo na inú dátovú alebo komunikačnú sieť.Výhody zapojenia elektronických zariadeni a systémov s ochranou osobných údajov podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú V tom, že umožňujú definitívne oddelenie osobných údajov alebo súborov s obsahom osobných údajov už v rámci jedného elektronického zariadenia, napríklad PC. Tým je počas pripojenia PC k intemetu resp. počas odosielania alebo prijímania dát cez intemet alebo cez inú dátovú...

Klimatizačné zariadenie najmä pre racky na elektrické, elektronické, telekomunikačné a podobné prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4452

Dátum: 07.11.2005

Autori: Ranzato Alberto, Scattolin Mario, Girotto Carlo

MPK: H05K 7/20

Značky: elektronické, klimatizačné, najmä, prístroje, elektrické, podobně, zariadenie, telekomunikačné, racky

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zabezpečiť klimatizačné zariadenie, ktorémožno vyrobiť lacno pomocou známych systémov a technológií.0019 Podľa vynálezu sa zabezpečuje klimatizačné zariadenie najmä pre racky na elektrické,elektronické a telekomunikačné alebo podobné prístroje tak, ako sa definuje vprípojených patentových nárokoch.0020 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu sa lepšie ozrejmia v nasledujúcom podrobnom opise...

Zariadenie na elektronické monitorovanie elektrického motora obežného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13011

Dátum: 08.10.2005

Autori: Wirdel Jens, Gröschel Jürgen

MPK: H02H 7/085, H02H 7/097, H02H 7/093...

Značky: zariadenie, oběžného, elektronické, čerpadla, motora, monitorovanie, elektrického

Text:

...Namiesto jedného PTC termistora 2 môže byť aj viac PTC termistorov.0016 PTC terrnistor 2 usporiadaný v statorovom vinutí elektrického motora pracuje známym spôsobom zvýšeným odberom prúdu stúpajú straty statora medi. Tým sa zvyšuje teplota vinutia motora, čim sa zvýši aj odpor PTC termistora 2. Pri dosiahnutí menovitej teploty vypinania dokonca nastane skokové zvýšenie. Hodnotu odporu meria vyhodnocovacie zariadenie PTC tennistorov v...

Elektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4275

Dátum: 06.10.2005

Autor: Novák Radek

MPK: G08B 25/00, G08B 29/00

Značky: zapojenie, informačnej, včasného, varovania, elektronické, systémové, služby

Text:

...pilotnej prevádzke a je zabezpečené samostatnými komunikačnými blokrni a modemýrn soñvérovým vybavením.Prehľad obrázkov na výkresochElektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde na obr. l je znázomená schéma zapojenia automatizovaného systému pre štandardnú realizáciu služby včasného varovania prostredníctvom technológie SMS, komunikačných rozhraní a...

Elektronické zapojenie pre okamžité lotérie s doplnkovým žrebovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4024

Dátum: 03.01.2005

Autor: Novák Radek

MPK: G07C 15/00, H04B 7/26, A63F 3/08...

Značky: žrebovaním, lotérie, okamžité, doplnkovým, elektronické, zapojenie

Text:

...server. Potom na www stránke možno ziskat informácie o počte žrebov, predajnej sieti, pravidlách hry, návodu pre využívania služby SMS v prípade žrebov a o výhrach.Výhody zapojenia elektronického a komunikačného systému pre okamžité lotérie podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že umožňuje využiť pre prevádzkovanie okamžitých lotérií s doplnkovým žrebovaním mobilné stanice s aktívovanou službou SMS, prepojené prostrednictvom...

Elektronické zapojenie pre mikroplatby prostredníctvom mobilných a /alebo pevných komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3943

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04L 12/02, H04B 7/26, G06F 17/60...

Značky: zapojenie, mobilných, komunikačných, sietí, prostredníctvom, alebo, pevných, mikroplatby, elektronické

Text:

...SMS prostrednictvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je systém SMS platobného bloku 2, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch. Odosielanie SMS požiadaviek a prijímanie SMS odpovedí je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačné prepojený so SMSC - SMS centrom 1.2 operátora a prenosové prostriedky sú tvorené operátorom 1...

Adaptér pre programovateľné elektronické nosiče dát a jeho použitie v univerzálnom personalizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1485

Dátum: 06.08.2004

Autori: Auchere Sylvain, Beulet Frédéric, Berthe Benoit, Mongin Hervé

MPK: G06K 13/02, G06K 17/00, G06K 7/00...

Značky: adaptér, zariadení, elektronické, univerzálnom, programovatelné, použitie, personalizačnom, nosiče

Text:

...2 a a 3 a (a nový obr. 4 a) predstavujú pozdĺžny rez adaptéra podľa troch rozličných spôsobov vyhotovenia vynálezu, pričom programovateľný elektronický nosič je vložený do adaptéra,- obrázok lb predstavuje pohľad z perspektívy na adaptér podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. la,- obrázok 2 b až 2 e predstavujú pohľad z perspektívy na jednotlivé časti adaptéra podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. 2 a,- obrázok 3 b až 3 f...

Elektronické zariadenie na ovládanie vypúšťacieho čerpadla poháňaného synchrónnym elektromotorom s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11744

Dátum: 07.10.2003

Autor: Marioni Elio

MPK: F04D 13/06, F04D 15/02

Značky: ovládanie, zariadenie, poháňaného, synchrónnym, vypúšťacieho, elektromotorom, magnetom, permanentným, rotorom, čerpadla, elektronické

Text:

...0023 Eo je opačná elektromotorická sila0024 Obrázok 3 znázorňuje rovnaký diagram, ale vo vzťahu k inému prevádzkovému0025 V praxi je s elektronickým zariadením podľa obrázka 1 ľahké zistiť prevádzku za prítomnosti vzduchu a vody, pretože uhol ö zaťaženia sa vzhľadom na normálnu prevádzku výrazne mení.0026 Rozdielne prevádzkové módy, ktoré majú byť identitikované sú veľmi jednoznačné napríklad, bežná prevádzka s plným zaťažením a prevádzka...

Panel pre elektronické zariadenie, elektronické zariadenie, feroelektrická pamäť, elektronický prístroj, tlačová hlava pre atramentovú tlač a atramentová tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2549

Dátum: 25.03.2003

Autori: Higuchi Takamitsu, Miyazawa Hiromu, Iwashita Setsuya

MPK: B41J 2/14

Značky: prístroj, feroelektrická, atramentová, hlava, tlač, tlačiareň, pamäť, elektronický, atramentovú, zariadenie, panel, elektronické, tlačová

Text:

...5.Obrázok 7 je schematické zobrazenie ilustrujúce výhodné uskutočnenie atramentovej tlačiameTento vynálezca vykonával opakované výskumy materiálov pre spodnú elektródu (vrstva vodivého oxidu) ako náhrady Pt a dospel k záveru, že vodivý oxid ako napríklad RuOx alebo IrO 2 a zvlášť oxid kovu so štruktúrou perovskitu, ako rutenát strontnatý (SrRu 03), je pre tento materiálTakýto oxid kovu s perovskitovou štruktúrou má tú istú kryštalickú...

Identifikačný systém na elektronické označovanie pohyblivých predmetov, najmä motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3434

Dátum: 04.02.2003

Autori: Batchvarov Hristo Atanassov, Philipov Bojko Dimitrov, Dimitrov Ilian Georgiev, Valev Venelin Georgiev

MPK: B60R 13/10, G06K 19/00, G08G 1/017...

Značky: elektronické, identifikačný, motorových, systém, vozidiel, predmetov, pohyblivých, označovanie, najmä

Text:

...príslušná anténa lb sú zabudované v spoločnom mechanickom (plastovom) nosiči, ktorého konštrukčné vyhotovenie má podobu štitku, ktorý sa pripevňuje k PO/MV lepidlom tak, aby pri pokuse o odstránenie štítku alebo o kontaktné vniknutie do obsahu štítka došlo ku zničeniu uloženej informácie.Funkčný účel identifikačného modulu l je prispôsobený tak, aby prijíma (pri zázname) a uchovával aktuálnu identifikačnú informáciu o PO/MDP majúcim tento...

Elektronické zariadenie schránok na balíky a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 185

Dátum: 07.10.2002

Autori: Mayer Boris, Tuna Güldern

MPK: A47G 29/14

Značky: schránok, elektronické, spôsob, balíky, prevádzky, zariadenie

Text:

...na balíky, ktoré sa dá využiť čo najflexibilnejšie. 0007 Podľa tohto vynálezu je táto úloha vyriešená tým, že elektronickezariadenie schránok na balíky bude vybavené tak, aby elektronické zariadenie schránok na balíky vykazovalo prostriedky na priradenie užívateľa k skupinám užívateľov, a že elektronicke zariadenie schránok na balíky bude vybavené systémovým riadením, ktore umožní užívateľovi prístup k voľbe z viacerých funkcií...

Elektronické hracie kartové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4224

Dátum: 03.07.2002

Autori: Mcnally Gordon, Bentley John Ransome

MPK: A63F 3/06, G07C 15/00

Značky: kartové, hracie, elektronické, zariadenie

Text:

...spát organizátorom hry na overenie a výplatu ceny.Odkazujúc na obrázky 4 až 6 vytvarovalo sa iné pravouhlé kartové hracie zariadenie 20 v dvoch poloviciach, ktoré sa spolu zlepili, aby mali približnú hrúbku kreditnej karty, ako je to zobrazené na obrázku 5. Zariadenie obsahuje hracie tlačidlo 22, zastavovacie tlačidlo 24 a blokovacie tlačidlo 26, ktoré je zapustené, aby sa zabránilo riziku že sa stlačí náhodne.Pozdlž šírky strednej časti...

Elektronické pútače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3161

Dátum: 05.03.2002

Autor: Kravec Peter

MPK: G09F 13/00

Značky: pútače, elektronické

Text:

...do tretej skupiny a na obr.l 2 je schéma zapojenia pre elektronický pútač na obr.11.Pre vyhotovenie elektronických pútačov (obr.1-ll) je potrebný vhodný modul, panel IA až IH, či tabuľa, ktoré sú dostupné na trhu. Ak na trhu nie sú požadované hotové produkty, ktoré sú potrebné pre konkrétny elektronický pútač, nie je vôbec žiaden problém zhotoviť si potrebný modul, panel lA až IH,či tabuľu napr. z plastov, alebo kovov za pomoci rôznych...

Elektronické bezdotykové ovládacie zariadenie a spôsob bezdotykového ovládania zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282320

Dátum: 26.11.2001

Autor: Mauerhofer Alex

MPK: G01V 8/20, G01S 17/02

Značky: ovládania, zariadenia, bezdotykového, zariadenie, bezdotykové, ovládacie, spôsob, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenia, najmä pisoárová mušľa, s minimálne jedným vysielačom (6) na vysielanie orientovaných svetelných signálov a prijímacím zariadením (37). Prijímacie zariadenie prijíma od zisťovaného objektu (16, 17, 18) odrazené signály (21, 22, 23) a privádza ich ovládacej jednotke (11) pôsobiacej na zariadenie (12 - 14). Vysielač (6) a prijímacie zariadenie (37) vytvárajú optické triangulačné usporiadanie, pričom na potlačenie pozadia sa...

Elektronické zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2674

Dátum: 09.10.2000

Autor: Polka Milan

MPK: G05B 24/00

Značky: elektronické, linkou, zapojenie, procesov, technologických, riadeniu, sériovou

Text:

...obrázkov na úkresochObrázok č.1 zobrazuje mpojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkouv regulačnej stanici zemného plynu.Zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou je možné uskutočniťv regulačnej stanici zemného plynu podľa obrázku č.1, pričom centrálna procesorová jednotka 1 je cez obojsmemú komunikačnú linku spojená zo zariadeniami snímač g vstupnej teploty, snímač à vstupného tlaku, prepočitavač A...

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/60, G01F 1/115, G01F 1/075...

Značky: počitadla, iskrovobezpečné, prietokomera, obvody, elektronické

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tůma Zdeněk, Ott František, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: výsuvu, elektronické, pinoly, zařízení, ovládání

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Elektronické zariadenie na kontrolu hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 744

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lipový Zdeněk

MPK: G01F 23/26, G01F 23/24

Značky: zariadenie, kontrolu, kvapalín, hladiny, elektronické

Text:

...dvoma na upevnenie tlačeného spoja, pričom všetko bolo nutné ešte upevñovat dvoma skrutkami pomocou základovej dosky. Preto je V porovnaní s doterajším zariadením montáž omnoho jednoduchšia a rýchlejšia.Hlavnými výhodami zariadenia podľa technického riešenia sú menšie rozmery a nižšia hmotnosť. než má doterajšie zariadenie. Ďalšou výhodou je nižšia energetická náročnosť. Zariadenie umožňuje bezpečnejšiu montáž a vyššiu bezpečnosť pri...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie na vonkajšie stráženie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 599

Dátum: 05.10.1994

Autori: Sýkora Jiří, Pavlíček Zdeněk, Veselý Zdeněk

MPK: G08B 13/22

Značky: vonkajšie, zabezpečovacie, stráženie, elektronické, objektu, zariadenie

Text:

...kontrolnou slučkou, ktorá má na jednom konci upravenú výstupnú svorku a na druhom kontrolnú svorku, pričom obvod elektrického zariadenia je ďalej tvorený jednak kontrolným obvodom, ktorého prvý vstup je spojený s výstupnou svorkou a druhý vstup s kontrolnou svorkou kontrolnej slučky,jednak súčtovým členom, ktorý je včlenený medzi výstupy kontrol ného obvodu, a fázového detektora, a vstup signalizačného obvodu.Prevádzkovou výhodou predloženého...

Elektronické počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 387

Dátum: 06.04.1994

Autori: Naď Milan, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/56

Značky: elektronické, plynomerov, počítadlo

Text:

...turbínového plynomera. kde obr.1 predstavuje jeho Pozdlžny rez. a obr.Z zobrazuje blokovú schému elektronického počítadla.Priemyselný plynomer má na svojej pohyblivej časti /koleso turbíny 32 / excentricky upevnený Permanentný magnet Lg,voči ktorému je orientovaná dutina §v telese hriadeľa Z, slúžiaca pre uloženie indukčného magnetického snímača otáčok iz. V nástavci gg telesa plynomera łł slúžiaceho pre upevnenie hlavy plynomera § je zavitový...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 337

Dátum: 02.02.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: G08B 17/00

Značky: zariadenie, elektronické, zabezpečovacie

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 2 je vyobrazené zapojenie vyhodnocovacieho obvodu elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr. 3 je vyobrazené zapojenie napájacieho zdroja elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru.Elektronické zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l pozostáva z dvoch elektromagnetických dverových zámkov l s elektromagnetickými zámkovými...