Patenty so značkou «elektromotora»

Spôsob elektronickej regulácie mechanického prevodu elektromotora alebo generátora a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6524

Dátum: 03.09.2013

Autor: Šulek Stanislav

MPK: B60L 11/00, B60L 15/32, H02P 5/00...

Značky: elektromotora, tohto, spôsobu, zariadenie, generátora, mechanického, vykonávanie, převodů, regulácie, spôsob, elektronickej

Text:

...elektromotora a keďže sú štandardné elektromotory spojené cez mechanický prevod, majú rôzne otáčky a točivé momenty, ktoré sú prenášané na Výstupný hriadeľ elektromotora a tým sa dosahujú lepšie prevádzkové parametre, napr. vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde a podobne. Výhodou je budenie každého štandardného elektromotora statorovým vinutim štandardného elektromotora. Vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde...

Regulačný obvod otáčok jednosmerného elektromotora bez tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5619

Dátum: 07.12.2010

Autori: Balara Dušan, Balara Milan, Balara Alexander

MPK: H02P 5/00

Značky: tachodynama, otáčok, elektromotora, regulačný, obvod, jednosmerného

Text:

...znázornený príklad uskutočnenia vynálezu. Znázorňuje celkové blokové usporiadanie a nastavenie funkčných častí zariadenia, v režime riadenia výstupných otáčok elektromotora. Regulačný obvod otáčok elektromotora 5, ktorý je napájaný z akčného člena 4 je tvorený ústredným členom regulátora rýchlosti (otáčok) 1, riadenýrn prepínačom 2, ústredným členom regulátora prúdu 3, riadiacou logickou jednotkou 6, riadeným pamäťovým prepínačom 8, a...

Spôsob rozbehu jednofázového elektromotora s permanentným magnetom a elektronické zariadenie na implementáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14898

Dátum: 23.07.2010

Autor: Marioni Elio

MPK: H02P 6/00, H02P 1/46, H02P 27/02...

Značky: implementáciu, zariadenie, tohto, permanentným, rozběhu, jednofázového, elektromotora, elektronické, magnetom, spôsob, spôsobu

Text:

...jekde CD je vrcholová hodnota toku indukovaného magnetom vo vinutiach a 9 je uhlový posun rotora. 0014 Na druhej strane, opačná elektromotorická sila je0015 Na získanie hodnoty krútiaceho momentu CM v súlade s rýchlosťou otáčania wm, t.j. aby sa počas rozbehu zabezpečil hnací krútiaci moment, nie brzdiaci krútiaci moment, je teda potrebné ako je uvedené vyššie aby prúd prechádzajúci vo vinutiach mal rovnaké znamienko ako opačná...

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286963

Dátum: 20.07.2009

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 5/04, H01R 4/00

Značky: statora, elektromotora, najmä, vinutia, jednotka, spojovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora, ktorá zahŕňa konektor (13), ktorý sa skladá z prvej sekcie (14) slúžiacej na pripojenie ku koncovkám a druhej sekcie (15) slúžiacej na upevnenie k statoru elektromotora. V prvej sekcii (14) je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek (16), ktoré sú prispôsobené na pripojenie k jednej alebo viacerým komplementárnym zástrčkovým koncovkám (17), ktoré sú pripojené k vinutiam statora...

Nosník na uchytenie elektromotora k nádrži automatickej pračky alebo podobného domáceho spotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9787

Dátum: 11.09.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/30, D06F 37/20

Značky: domáceho, uchytenie, nádrží, spotrebiča, podobného, automatickej, nosník, pračky, elektromotora

Text:

...dvojitú úlohu- konštrukčnú, pretože takéto výstužné rebrá podporujú uloženie elektromotora- tepelnú, pretože takéto výstužné rebrá sú schopné odvádzať teplo z dosky riadiaceho obvodu, čím pracujú ako teploodvázacie lamely.0017 Vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledovného opisu s referenciami na priložené výkresy, ktoré sú uvedené ako názorné a nelimitujúce.Prehľad orázkov na výkresoch 0018 Na výkresoch- obrázok 1 A...

Spôsob výroby statora pre elektromotor a elektromotora, stator a elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16883

Dátum: 30.07.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 15/02, H02K 1/14, H02K 15/06...

Značky: elektromotora, spôsob, statora, výroby, elektromotor, stator

Text:

...výstupky sa stanú statorovými pólmi. Výhodne je každé vinutie navinuté okolo príslušnej cievky, ktorá je uložená na každý Iaminárny výstupok.0021 Výhodne, takto získaný ohnutý tvar stranových výstupkov je zahnutý/zaoblený, a výhodne vhodný na to aby sa uvedeným koncovým oblastiam dal tvar bežného pólového nástavca, prispôsobeného na zaobalenie alebo obklopenie vonkajšieho valcového telesa. 0022 Krok pripravenia Iaminárneho telesa výhodne...

Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286229

Dátum: 09.05.2008

Autori: Möbius Marcos Romeu, Von Dokonal Luiz, De Lima Claudio Werner

MPK: H02K 1/27

Značky: rotora, elektromotora, rotor, elektrického, výroby, motora, takého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom kovových lamiel (11) zhotovených z magnetického materiálu pólové okrajové časti (20) zhotovené z magnetického materiálu a upevnené okolo jadra (10) rovnaký počet magnetických častí (30) pripevnených medzi pólovými okrajovými časťami (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú postrannú plochu tvorenú pólovými okrajovými časťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predelené, a prostrednými okrajovými...

Zariadenie na predĺženie chodu elektromotora na jedno nabitie batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4770

Dátum: 07.06.2007

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H02J 7/00

Značky: predĺženie, chodu, elektromotora, batérií, jedno, nabitie, zariadenie

Text:

...B 3, kladné póly týchto batérií sú prepojené s katódami diód B 1 s D 2, B 2 s D 4, B 3 s D 6, zápomé póly týchto batérií sú spojené a pomocou bežca prepojené s tretinovou plochou 5 druhého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pevne prepojená s tretinovou plochou 3 prvého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pomocou bežca prepojená s katódami diód D 13, D 15, D 17, ktorých anódy sú prepojené s kladnými pólmi batérií D 13 s B 4,...

Kryt rotora a elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5628

Dátum: 01.08.2006

Autori: Valo Robert, Skrippek Jörg, Kalavsky Michal

MPK: H02K 5/15

Značky: elektromotora, rotora

Text:

...je preto vytvorit riešenie, torê umožní bezporuchovú prevádzku elektromotora aj pri existencii kovových nečistôt V okolí elektromotora, bez toho aby to viedlo k zvýšeniu teploty V motore. Podľa Vynálezu je táto úloha vyriešená krytom rotora podľa nároku 1 a elektromotorom podľa nároku 4. Ďalšie výhodné uskutočnenia Vynálezu súpredmetom závislých nárokov 2 a 3, ako aj 5 - 8.Predovšetkým je ložiskový štít predným ložiskovým štítom, ktorý je...

Spôsob montáže permanentných magnetov do rotora elektromotora a rotor elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12775

Dátum: 06.06.2005

Autori: Starke Orlando, Ramirez Rívio Arturo, Mohr Walter José, Hille Claudio Roberto, Longo Gelson

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: spôsob, elektromotora, rotor, rotora, permanentných, magnetov, montáže

Text:

...permanentné magnety uložené vo vnútri drážok poskytnutých vIamelovom zásobníku jadra rotora počas prevádzky, aby sa zabránilo tomu, ženakoniec uvedený motor môže mať svoje magnetické pole oslabené alebo zrušené.0010 Tieto a ďalšie ciele sú dosiahnuté prostredníctvom procesu montáže magnetov do rotora elektromotora, ktorý obsahuje lamelový zásobník vybavený stredovým axiálnym vývrtom množstvo axiálnych kanálov umiestnených okolo stredového...

Jednotka synchrónneho elektromotora so zariadením na zisťovanie nevyváženého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11757

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 37/30

Značky: zisťovanie, elektromotora, stavu, nevyváženého, zariadením, synchrónneho, jednotka

Text:

...je analógový snímač poskytujúci výstupné napätie, ktoré je v pomere k zotrvačnej sile všeobecne vyvinutej na malej hmote visiacej na pružnom nosníku ktorý je súčasťou obalu snímača. 0014 Avšak, tieto známe riešenia majú niektoré nedostatky, v skutočnosti vyžadujú použitie zisťovacích zariadeni umiestnených blízko rotačného bubna avyžadujú zosilňovače a vhodné obvody na spracovanie výstupného napätia, ako aj vhodné káblové zväzky na pripojenie...

Regulácia bezkefového elektromotora na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3637

Dátum: 09.12.2004

Autori: Seyfarth Jörg, Hochhausen Ralf, De Filippis Pietro

MPK: H02P 6/14

Značky: bezkefového, jednosmerný, elektromotora, prúd, regulácia

Text:

...na jednosmerný prúd s vysokou účinnosťou prostredníctvom jednoduchých aVyššie uvedená úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu,ktorý má znaky podľa nároku 1, a zariadenie, ktoré má znakyNa rozdiel od intenzity špičkového prúdu je hlavná intenzita prúdu skutočne presne zistiteľná bez problémov aj pri nízkom zatažení, ale pretože v dôsledku účinnosti je pomer zaťaženia a rýchlosti otáčania vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu...

Regulácia rovnosmerného elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3076

Dátum: 08.12.2004

Autori: Seyfarth Jörg, De Filippis Pietro, Hochhausen Ralf

MPK: H02P 6/14

Značky: regulácia, rovnosmerného, elektromotora

Text:

...odporové straty a zlepšiť účinnosť.0004 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť takýzdokonalený spôsob regulácie budenia.0005 Táto úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu regulácie budenia trojfázového rovnosmerného elektromotora,pri ktorom sa prvé spínacie stavy cyklicky opakujú, pričom V každom z troch prvých spínacích stavov je príslušná ďalšia jedna z troch fáz periodicky prepinaná medzi prvým a druhým vstupným napätím, zatiaľ čo dve...

Pripojovacia zostava hlavne pre statorové vinutia elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 955

Dátum: 19.01.2004

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 5/22

Značky: hlavne, pripojovacia, vinutia, statorové, elektromotora, zostava

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy, ktorá môže byt vyrábaná snákladmi, ktoré sú konkurencieschopné vzhľadom na zostavy alebo konektory, ktoré majú podobnú funkčnosť.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy pre statorovévinutia elektromotora, ktorá môže byť vyrábaná známymi systémami a technológiami.Tento cieľ a tieto a ďalšie predmety, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, sú...

Usporiadanie vinutého krytu rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283539

Dátum: 04.08.2003

Autori: Möbius Marcos Romeu, Ramirez Rívio Arturo

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: rotora, krytu, vinutého, elektromotora, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje jadro (20), obklopené magnetmi (30), a vinutý kryt (10), ktorý je navinutý okolo jadra (20) na pridržiavanie magnetov (30) na jadre (20). Usporiadanie vinutého krytu (10) rotora elektromotora obsahuje dvojicu tvarových koncových prvkov (40), z ktorých každý je pripevnený ku koncovej čelnej ploche jadra (20) rotora a k priliehajúcej koncovej ploche aspoň jednej zo súčastí, tvorených vinutým krytom (10) a magnetmi (30). Jeho...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: zariadenie, kostry, statorového, zväzku, navinutého, zalisovanie, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Zariadenie na riadenie prúdu elektromotora s elektronickou komutáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278264

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jakubowicz Alain

MPK: H02P 6/00, H02M 3/156

Značky: komutáciou, riadenie, elektronickou, elektromotora, zariadenie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie prúdu elektromotora (17) s elektronickou komutáciou a niekoľkofázovým vinutím, v ktorého každej fáze (4, 5, 6) je zapojený riadený polovodičový komutačný prvok (7, 8, 9) a všetky sériové spojenia (4-7), (5-8), (6-9) fáz a komutačných prvkov sú zapojené navzájom paralelne a k spätnej dióde (3) a táto sústava pripojená k zdroju (10) jednosmerného prúdu obsahuje výkonový tranzistor (2) s výkonovým obvodom zapojeným medzi...

Zapojenie dvojokruhového dynamického brzdiaceho zariadenia asynchrónneho brzdového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 268599

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štuller Alojz, Čičmanský Stanislav, Bies Rudolf

MPK: H02P 3/06

Značky: dynamického, elektromotora, zapojenie, zariadenia, dvojokruhového, brzdiaceho, asynchrónneho, brzdového

Text:

...prvku g na etriedave napltie, pričom na etatorově vinutie 1 je pripojený usmernovač 5 vinutia brzdy 5. Na striedavé napltie je pripojená aj kaplcitná batéria Q tatorovůho vinutia Q asynchrěnncho brzdovćho elektromotora 1 cez obuedzovacie odpory § a trojftzový usmerňovač 1 a tiež kapacitna batéria 12 vinutía brzdy 5 asynchrőnneho brzdovćho elektroaotora 1 cez ochranný odpor 11 jadnofázový usmerňovať 1 Q a transforaàtor 2....

Zapojenie pre impulzný rozbeh elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253902

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rényi Marián, Jokel Igor

MPK: H02P 1/40

Značky: rozbeh, elektromotora, zapojenie, impulzný

Text:

...IOF pre fázové riadenie triakov a tyristorov, v danom prípade typu MAA 436 alebo jeho obdobného ekvivalentu, ktorého výstup ST zdroja napájacieho napätia je cez ovládací prvok P prepojený so záporným pólom A vnútorného zdroja napätia tohoto integrovaného obvodu IDF. Regulačný vývod ovládacieho prvku P je pripojený na vstupný vývod VSS integrovaného obvoduIOF. Spúšťací vývod SV integrovaného obvodu IDF je cez výstunpný odpor RV a spínaci...

Elektromagnetický obvod statora univerzálneho elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236622

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čačo Ladislav, Dudáš Vincent, Buday Anton, Valka Anton, Čorba Jozef

MPK: H02K 1/06

Značky: elektromagnetický, elektromotora, univerzálneho, obvod, statora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektromagnetického obvodu statora univerzálneho elektromotora pozostávajúceho z jarma, hlavných pólov a budiaceho vinutia. Účelom vynálezu je ekonomické využitie elektrotechnickej ocele, zjednodušenie technológie výroby elektromagnetického obvodu univerzálnych elektromotorov a zníženie pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že hlavné póly sú vytvorené na vnútornom obvode jarma zo zubov a drážok, pričom v drážkach je...

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 219680

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rényi Marián, Jikel Igor, Petr Jaroslav

Značky: elektromotora, zapojenie, jednosmerného, chodu, reverzáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora vyznačujúce sa tým, že jednosmerný elektromotor (M) je pripojený cez triak (T) na zdroj (UN) striedavého napätia, zdroj (UP) programovacieho napätia je pripojený cez hradlovací odpor (RH) na vývod (9) integrovaného obvodu (MAA 436), pričom riadiaca elektróda triaku (T) je pripojená na vývod (3) integrovaného obvodu (MAA 436) cez ochranný odpor (RO).

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 216878

Dátum: 31.10.1984

Autor: Tóth Ján

Značky: komutátorového, brzdy, seriového, elektromotora, zapojenie, elektronickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora vyznačujúca sa tým, že na svorky (A, B) striedavého zdroja sú v sérii zapojené prvé statorové vinutie (SV1), rotorové vinutie (RV), triak (T) a druhé statorové vinutie (SV2), pričom spínací kontakt (S) v sérii s prvým odporom (R1) tvorí obvod riadiacej elektródy triaku (T), ku ktorého druhej anóde spojenej s rotorovým vinutím (RV) je pripojená anóda prvej diódy (D1), k jej...