Patenty so značkou «elektromotor»

Kombinovaný pohon vozidla 4×4 spaľovací motor – elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 288368

Dátum: 08.06.2016

Autori: Pandová Iveta, Jurko Jozef, Panda Anton

MPK: B60K 17/356

Značky: spalovací, elektromotor, motor, pohon, vozidla, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný princíp kombinovaného pohonu vozidla 4x4 spaľovací motor – elektromotor na pohon bežných motorových vozidiel, kategórie SUV, ale aj terénnych vozidiel. Pohon tvorí spaľovací motor (1), spojka (2), prevodovka (3), predný diferenciál (4), predná náprava (5), elektromotor (6), spojka (7), zadný diferenciál (8) a zadná náprava (9). Vpredu uložený spaľovací motor (1) poháňa prednú nápravu (5) cez spojku (2), prevodovku (3) a predný...

Elektromotor s vyššou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6971

Dátum: 04.12.2014

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H02K 29/06, H02K 16/00, H02K 21/00...

Značky: účinnosťou, vyššou, elektromotor

Text:

...situovaný medzi rotormi,alebo z viacerých statorov, z troch cievok Ll až L 3, situovaných pólmi k pólom rotorov, ktoré sú rovnomerne osadené v statore g, alebo z viacerých cievok, z troch optobrán OPľ 0 l až OPTO 3 prichytených na statore g, alebo z viacerých optobrán, z troch spínacích modulov gĺl až §lVl 3 alebo z viacerých spínacích modulov a je zapojený tak, že cievky v statore g, Ll až L 3 sú začiatkami vinutia prepojené a spojené so...

Kombinovaný pohon vozidla 4×4 spaľovací motor – elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6000

Dátum: 04.01.2012

Autori: Panda Anton, Jurko Jozef, Pandová Iveta

MPK: B60K 17/356

Značky: elektromotor, spalovací, vozidla, pohon, kombinovaný, motor

Text:

...je potrebný medzinápravový (stredový) diferenciál,- pozdĺž karosérie nie je potrebný stredový tunel, v ktorom je inak umiestňovaný kardanový hriadeľ, príp. aj medzinápravový diferenciál. Zvyšuje sa tým pohodlie cestujúcich, keďže vnútri je viac miesta.- vplyvom nepotrebnosti kardanového hriadeľa a medzinápravového diferenciálu odpadajú pasívne odpory,ktoré by uberali výkon motora a zvyšovali by spotrebu paliva. Znižuje sa tým tiež celková...

Jednosmerný elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5210

Dátum: 06.08.2009

Autor: Šteller Július

MPK: H02K 33/00, H02K 41/035

Značky: jednosmerný, elektromotor

Text:

...cíevok 1 a pohyblivýrni kulisarni 4. Stator jednosmemého elektromotora tak pozostáva zo štyroch statorových cíevok 1, v ktorých sú pohyblivo uložené jadrá 2. Jednosmerný elektromotor ďalej pozostáva z kľukového hriadeľa tvoreného stredovým hriadeľom so stredovou osou 3 a excentrického hriadeľa s excentrickou osou 6. Stredový hriadeľkľukového hriadeľa je uložený v ložiskách 7 statora 10. Statorové cievky 1 sú uložené V jednej rovine...

Spôsob výroby statora pre elektromotor a elektromotora, stator a elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16883

Dátum: 30.07.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06, H02K 1/14...

Značky: statora, elektromotora, spôsob, elektromotor, stator, výroby

Text:

...výstupky sa stanú statorovými pólmi. Výhodne je každé vinutie navinuté okolo príslušnej cievky, ktorá je uložená na každý Iaminárny výstupok.0021 Výhodne, takto získaný ohnutý tvar stranových výstupkov je zahnutý/zaoblený, a výhodne vhodný na to aby sa uvedeným koncovým oblastiam dal tvar bežného pólového nástavca, prispôsobeného na zaobalenie alebo obklopenie vonkajšieho valcového telesa. 0022 Krok pripravenia Iaminárneho telesa výhodne...

Elektromotor s remenicou pre automatickú pračku, systém pohonu pre automatickú pračku a automatická pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12011

Dátum: 04.06.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 39/08, D06F 33/02, D06F 37/30...

Značky: pračka, elektromotor, remenicou, pračku, automatická, pohonů, systém, automatickú

Text:

...prostriedkov na mieste v hornej prednej časti naautomatickej pračke, pričom vypúšťacie elektrické čerpadlo je často umiestnené naspodku v zadnej časti automatickej pračky, s elektromotorom s remenicou, ktorý je tiež»často umiestnený blízko k elektrickému čerpadlu na mieste v podstate v spodnej zadnej časti. Kabeláž potrebná na elektronickú komunikáciu má teda tendenciu vyzerať ako hviezdicová sieť so stredom v prednej hornej časti a...

Elektromotor a elektrické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13075

Dátum: 13.02.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 5/10, H02K 5/128

Značky: elektrické, elektromotor, čerpadlo

Text:

...Dokument EP 0 855 516 opisuje rotačné čerpadlo s ponoreným rotorom majúcim dutý hriadeľ, ktorý umožňuje tok kvapaliny z rotorovej komory do komory obežného kolesa.0015 Technický problém, ktorý má byť vyriešený týmto vynálezom je vyvinúť motor majúci konštrukčné a funkčné vlastnosti, ktoré odstraňujú vyššie uvedené nevýhody.0016 Myšlienka riešenia, na ktorej je založený tento vynález je predísť rozdielom tlaku vytvárajúcim sa medzi vnútrom...

Elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7850

Dátum: 20.07.2007

Autori: Albas Cirpanli Gunsu, Tekkalmaz Tekin, Ayvazoglu Cumhur

MPK: H02K 1/00, H02K 17/00

Značky: elektromotor

Text:

...g a rotor g.Rotor g zahrnuje jadro g valcového usporiadania s otvorom Q pre hriadel v strede. vytvorené z magnetických, oceľových lamiel L rotora, naskladaných na seba, pričom jeden alebo viaceré magnety á sa umiestnia vložením do jadra g v axiálnom smere. umožňujúc synchrónnu prevádzku. pričom jeden alebo viac otvorov ći na vloženie magnetov je usporiadaných okolo otvoru Q pre hriadeľ, kam sa vložia magnety Q, viac než jedna drážka 7...

Dvojfázový synchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13723

Dátum: 18.06.2007

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14, H02K 7/14, H02K 17/08...

Značky: dvojfázový, elektromotor, synchrónny

Text:

...jadra, aby sa znížilo množstvo medeného drôtu použitého v statorovom vinutí, sú experimentálne pozorované negatívne demagnetizačné účinky z dôvodu malého súčinu magnetického toku v cievke a počtu závitov elektromagnetu. Konkrétnejšie, problémy sú z toho dôvodu, že SMC materiál je anizotropný a permeabilita môže týmto byť medzi stredom a okrajom rozdielna kvôli procesu tvárnenia, ktorým je toto realizované.0011 Tento posledný problém je z...

Elektromotor s ventilátorovým kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285632

Dátum: 18.04.2007

Autor: Varnhorst Mathias

MPK: F04D 29/44, A47L 5/22

Značky: kolesom, elektromotor, ventilátorovým

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektromotora (1) s ventilátorovým kolesom (23), na ktoré radiálne nadväzuje difúzor (4), pričom ventilátorové koleso (3) je vybavené vodiacimi lopatkami (21) s výškou (b4) a difúzor (4) je vybavený difúzorovými stenami (8) s výškou (b2). Na dosiahnutie stabilnej činnosti aj pri silnom škrtení a dobrej účinnosti pri dobrých výrobnotechnických podmienkach je navrhnuté, že výška (b2) difúzorových stien (8) je k výške (b4)...

Pripojovacia doska pre elektromotor a elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9370

Dátum: 28.09.2006

Autori: Kalavsky Michal, Valo Robert

MPK: H01R 13/66, H02K 29/08

Značky: elektromotor, pripojovacia, doska

Text:

...interná upínacia doska, pomocou ktorej môžu byt pripojené drôty vinutia statora. Táto interná pripojovacia doska môže obsahovat externý terminál, k nemu sú pripojené externé vedenia alebo s ním môže byt spojená, napríklad zástrčným spojením. Vytvorením pripojovacej dosky podľa vynálezu môže táto doska okrem funkcie kontaktovania vinutia cievok slúžić aj ako držiak a fixovanie pre senzory. Integráciou držiaka senzorov do pripojovacej...

Elektromotor s koaxiálne usporiadaným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5826

Dátum: 07.07.2006

Autori: Bruhns Uwe, Brecht Bernhard, Hartmann Harald, Graber Ralf

MPK: F16F 15/30, F04D 29/04

Značky: koaxiálne, elektromotor, čerpadlom, usporiadaným

Text:

...zotrvačníkového priestoru na vzdialenejšej strane čerpadla.0016 V dôsledku tlakového spádu v bloku čerpadla medzi nízkym tlakom na vstupe obežného kolesa avysokým tlakom za obežným kolesom, za vodiacim bezpečnostným zariadením alebo v špirálovom priestore prepravovaná kvapalina prúdi cez prietokové cesty a cesty spätného prúdu-3 do čerpadlového priestoru. Pretože na zotrvačniku nie sú vŕtanla, schladená prepravovaná kvapalina prúdi spätne...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: konštrukciou, domácích, synchrónny, najmä, spotrebičov, jednofázový, magnetom, permanentným, automatických, statora, práčiek, podobných, vypúšťacie, čerpadla, elektromotor, vylepšenou

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 428

Dátum: 19.02.2003

Autori: Bogdan Kreca, Radovan Seifried, Matjaz Purnat

MPK: H02K 11/02

Značky: elektromotor

Text:

...podľa nároku 1 alebo 2 je charakterizovaný tým, že kontaktný prvok je skonštruovaný ako plochá malá doštička, pričom vyhĺbenie má tvar štrbiny, zodpovedajúcejKryt elektromotora je s výhodou vytvorený z elektricky vodivého materiálu, pričom kontaktný prvok a/alebo súčasť je alebo sú elektricky spojené s krytom elektromotoraprostredníctvom druhého spojovacieho vodiča.Vynález sa takisto rovnako dobre týka elektromotora s krytom...

Elektromotor ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282318

Dátum: 20.11.2001

Autori: Lesnichy Vitaly Fedorovich, Ovchinnikov Veniamin Fillipovich, Alekperov Vagit Jusufovich, Maganov Ravil Ulfatovich, Graifer Valery Isaakovich, Sagalovsky Vladimir Iosifovich, Bezzubov Alexandr Vasilievich, Klochkov Oleg Grigorievich, Pavlenko Vladimir Ivanovich

MPK: F04B 47/00, H02K 3/12, F04D 13/08...

Značky: elektromotor, čerpadla, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor obsahuje korpus (1), v ktorom je inštalované jadro (2) statora (3), v ktorého drážkach (9) ozubenej zóny (8) sú rozmiestnené mnohozávitové sekcie dvojvrstvového vinutia (10) s čelnými časťami (11), a rotor (5). Jadro (2) statora (3) obsahuje dve časti (6, 7), vnútornú časť (6)s drážkami (9) otvorenými na stranu periférie tejto časti (6) a vonkajšiu časť (7), ktorou je kruhové jarmo. Každá sekcia vinutia (10) statora (3) má v...

Elektromotor s vonkajším rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2984

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02K 16/00

Značky: vonkajším, elektromotor, rotorom

Text:

...budené vinutie statora odpojí od zdroja jednosmerného prúdu a súčasne pripojí vinutie druhého elektromagnetického obvodu ku zdroju jednosmerného prúdu. Tento proces sa cyklicky opakuje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je statorový elektromagnetický obvod a vonkajší rotor na ktorom sú pólové nástavce.Na obr. 2 je statorový elektromagnetický obvod v reze s budiacim vinutím a znázornenie uzavierania magnetického toku cez pólový...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/04, H02K 5/173

Značky: výroby, štíty, elektromotor, způsob, plechovými

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Elektromotor k pohonu stroje, například pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266582

Dátum: 12.01.1990

Autori: Altamann Manfred, Börsche Jürgen, Jäkel Herbert

MPK: H02K 13/06

Značky: elektromotor, pračky, například, pohonů, stroje

Text:

...straně s plošnými spojí chráněna polyurethanovou pěnovou rohoží gg proti uhlíkovému prachu a proti teplotním vlivům. Rohož gg má jako tvarový díl vyrobený ražením otvory pro tachogenerátor gg, elektronickou konstrukční součást lg, tlumivku gg,kolíky gg a zásuvkový kontakt zl, a může být upevněna na desce lg neznazorněnými svorkami.Předem vyrobená deska lg s plošnými spojí se upevní na vnitřní stranu neznázorněného ložiskového štítu a může být...

Bezkontaktový elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260005

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ejnborn Toomas

MPK: H02K 29/02

Značky: bezkontaktový, elektromotor

Text:

...waxouewpuqecnoü oőnowxn, snnxmmeüca ero uy 3 crnuTenbHuM sneměnŕou, MarHTonposona H öoxonoro cnóď ÄOHOHHHTGHBHHX nonmcoa ROHLHQBOPO nocroanąoro Marnuwá.Bnexrponnrawehb paöoraew cnenymmmu oöpasou.Oöuorxa cmaropá 7 noxnmnaewca K uçwoqunxy nnwanna qepes snexwponuuü 6 nox. ynpauneąns, xoropuü Kouuymnpyem cexuuu oöuowxu crawopa no curnanam ynpasner uns, nocrynamnnn c aruuxa nonoxeann poropa 8. Bpamammnmca MOMGHT nosnnxaer n pesynnrare...

Jednofázový dvojvinutový asynchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259286

Dátum: 17.10.1988

Autori: Friga Tibor, Holéczy Július, Struckel Pavol

MPK: D06F 37/30, H02K 17/04

Značky: elektromotor, jednofázový, dvojvinutový, asynchrónny

Text:

...pomocnej fázy dvojpól-ového Vinutie je realizované v režime vyšších otáčok priamosvorkovnici elektromotora pomocou prepínacích prvkov.Hlavnou výhodou jednofázového clvojvtnu(ového asynchrónneho elektromotora podľa vynálezu oproti doterajším vyhotoveniam dvojvinuťových elektromotorov je odstránenie pomocnej fázy dvojpólového vinutia, čo má za následok okrem iného aj značné materiálové úspory medených vodičov a ďalšie zníženie výrobných...

Elektromotor, pružně uložený v držáku, upevněném na nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256003

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lomovciv Michail, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/24

Značky: nosné, elektromotor, upevněném, držáku, pružné, uložený, konstrukcí

Text:

...4 představuje další možná provedení elektromotoru, pružné uloženého v držáku,související s odlišný tvarom držáku. 4 v mektromotor l, pružné uložený v držáku 2 je opatřen na svýchcelních stranách 3 prvními kotvicími plochàni i. Držák g je povnč připojen k nosné konstrukcí krytu ž precího mbnu, poháněnáho přes řemenici Q a je na svých čelních stranách 1, přivrácených k elektromotoru l, opetřon druhými kotvicíni plochemi g. Me» zi každou první...

Posuvný a polohově zajistitelný rám pro elektromotor k pohonu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233852

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vrzal Vladimír, Sklenář Miroslav

MPK: F16M 1/04

Značky: posuvný, pohonů, pracovního, polohové, stroje, zajistitelný, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvný a polohově zajišťovatelný rám elektromotoru pro pohon pracovního stroje či jeho pracovního ústrojí je opatřen hnací řemenicí uloženou v rámu nezávisle na hřídeli elektromotoru, s nímž je tato řemenice spojena dvoudílnou zubovou spojkou, jejíž jedna část je přesouvatelná a umožňuje tím výměnu řemenů bez demontáže elektromotoru, i když je tento postaven vertikálně nad touto hnací řemenicí. Pro zajištění stejného napětí řemenů při jejich...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lotterová Marie, Bartoš Ján, Uzel Josef, Klíma Karel, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Kastner Petr, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Fiala Luděk, Staněk Václav

MPK: B06B 1/02

Značky: elektromotor, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237244

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Guščina Olga Alexejevna, Kurakin Alexandr Sergejevič, Grigorjev Georgij Dmitrijevič, Pogodin Vladimír Nikolajevič

MPK: H02K 19/10

Značky: synchronní, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní elektrický motor patří k elektrickým strojům a zvláště, k synchronním reduktorovým elektrickým motorům. Cílem vynálezu je zvýšení momentu na jednotku hmoty motoru. Synchronní elektrický motor obsahuje stator se zubovými póly, na kterých je uloženo vícefázové vinutí a zubový rotor bez vinutí, jehož počet zubů se nerovná počtu zubů statoru. Každá fáze obsahuje K = 2n/m cívkových skupin, kde n- počet dvojic zubových pólů, m - počet...

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237241

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pogodin Vladimír, Grigorjev Georgij Dmitrijevič, Guščina Olga Aleksejevna, Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Kurakin Alexandr Sergejevič

MPK: H02K 19/02

Značky: elektromotor, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrických strojů, zvláště k reduktorovým elektrickým motorům, používaným v elektrických výkonných mechanismech systémů automatické regulace a řízení technologických procesů různých průmyslových odvětví. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti elektrického motoru. Synchronní elektrický motor, obsahující rotor se zuby, stator s 6n póly, kde "n" - libovolné celé číslo, na jejich vnitřní ploše jsou provedeny zuby, vícefázovou cívku,...

Elektromotor s třecí brzdou se sníženou hlučností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222817

Dátum: 15.03.1986

Autor: Joch Pavel

Značky: hlučnosti, sníženou, třecí, brzdou, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby elektromotorů s axiálně posuvným rotorem s třecí brzdou, u níž styčná plocha leží v rovině kolmé k ose rotoru. Vynález řeší snížení hlučnosti při brzdění těchto elektromotorů provedením třecí brzdy podle vynálezu tak, že styčná plocha nepohyblivé části třecí brzdy upravené na statoru a rotační části třecí brzdy upravené na čele axiálně posuvného rotoru leží v jedné polorovině od osy axiálně posuvného rotoru. Toto...

Elektromotor, zejména pro pohon samosvorných převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225860

Dátum: 15.10.1985

Autori: Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

Značky: samosvorných, pohon, zejména, elektromotor, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor, zejména pro pohon samosvorných převodů, např. úchopových hlavic robotů, vyznačující se tím, že rotor (1) je na hřídeli (3) uložen otočně a je opatřen alespoň jednou narážkou (4), s níž je v tangenciálním směru v záběru uspořádán unášeč (5), spojený pevně s hřídelí (3).

Bezkolektorový repulsní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216605

Dátum: 01.10.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: elektromotor, bezkolektorový, repulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový repulzní elektromotor, se standartním vinutím statoru i kotvy, vyznačený tím, že vývody cívek kotevního vinutí (1), jsou připojeny na výkonové tyristory (2, 3), jejichž druhé vývody jsou připojeny ke zkratovacím kroužkům (11), a kde ve vložce pláště statoru (13) jsou v ose kartáčů umístěna jádra (9), s primárními cívkami (10) řízení, pro pravotočivý běh a jádra (14) s primárními cívkami (15) řízení pro levotočivý běh kde pak na...

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217626

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, elektromotor, sériovou, bezkolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12) opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217625

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, bezkolektorový, derivační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) k svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení, opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12), opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: kompaudní, elektromotor, bezkolektorový, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního...