Patenty so značkou «elektromagnetický»

Elektromagnetický ochranný návlek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16799

Dátum: 24.11.2011

Autori: Fruns Martin Anna, Calderon Oliveras Enric, Planaguma Vila Jordi, Relats Manent Jordi, Relats Torante Oriol, Relats Casas Pere, Martinez Algarra Josep Ramon

MPK: H02G 3/04

Značky: návlek, elektromagnetický, ochranný

Text:

...0,50 mm a/alebo uvedené druhé multiñlné vlákna z plastového materiálu majú jemnosť0014 Podľa rôznych uskutočnení, uvedené prvé elektricky vodivé vlákna tvoria útkové očká najednej, dvoch, troch, alebo štyroch ihlách, a/alebo retiazku a trikot na štyroch ihlách, a/alebo iretiazku a útok na štyroch ihlách, a uvedené druhé monoñlné vlákna z plastového materiálu tvoria retiazku a/alebo tríkotové očká na štyroch ihlách a/alebo útok na štyroch...

Elektromagnetický akčný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286820

Dátum: 14.05.2009

Autor: Lammers Arend Jan Willem

MPK: H01F 7/08, H01H 51/00

Značky: elektromagnetický, akčný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický akčný mechanizmus slúžiaci na pohyb kontaktu (2) do stavu zapnuté alebo vypnuté zahŕňa kontaktnú vystavovaciu tyč (1), ktorú možno premiestniť v pozdĺžnom smere medzi prvou polohou, ktorá zodpovedá stavu vypnuté, a druhou polohou, ktorá zodpovedá stavu zapnuté. Jadro (4) vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu je pripevnené na kontaktnú vystavovaciu tyč (1). Ďalej zahŕňa spínaciu cievku (5), ktorá spolupôsobí s jadrom (4),...

Zliatina Fe-Co pre vysoko dynamický elektromagnetický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10542

Dátum: 14.01.2009

Autori: Waeckerle Thierry, Fraisse Hervé

MPK: H01F 1/147

Značky: elektromagnetický, vysoko, ovladač, dynamický, fe-co, zliatina

Text:

...tvárnenia za studena v prípade, keď je to nevyhnutné.Akonáhle sú vyrobené a uvedené do prevádzky, môžu sa tieto jadrá vystaviť účinku mieme oxidačného pracovného prostredia a teda musia mať dobrú odolnost proti korózii, aby odolali tomuto typu predčasného opotrebenia.Keď končí ich pohyb prudkým nárazom proti zarážkam, týmto nárazom sú jadrá takto opakovane vystavené, je zrejmé, že musia mat dobre mechanické charakteristiky, to znamená...

Elektromagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: H02K 19/16, H02K 21/00

Značky: elektromagnetický, generátor

Text:

...a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na...

Elektromagnetický obvod najmä pre impulzne regulovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260189

Dátum: 15.12.1998

Autori: Župa Ján, Heczková Jarmila, Križko Dušan

MPK: H01F 5/02

Značky: obvod, zdroj, regulovaný, najmä, impulzné, elektromagnetický

Text:

...plošných spojov s plošnými cievkami sú zanedbatelné v porovnani -so znížením výrobných nákladov. Plošné cievky platované na doskách plošných spojov majú v porovnaní s vinutýml cievkami lepšiu reprodukovatelnosť, vyššiu mechanickú odolnosť a lepší odvod tepla do okolia, čím je ichmožné navrhovať s vyššou jprúdovou hustotou. Priamym spájaním vývodov- cievok s okolím, bez prídavných vodičov, sa minimalizujú parazitné vplyvy, ako napríklad...

Bezpečnostný elektromagnetický zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 46

Dátum: 07.07.1993

Autor: Lastomírský Jan

MPK: E05B 65/19, E05B 47/00

Značky: zámok, elektromagnetický, bezpečnostný

Text:

...v prostoru motoru, a to před uzávěrem kapoty motoru. K uchycení zámku slouží dva otvory ve spodní části zámku, ktere jsou opatřeny.závity M 5. V místě umístění bezpečnostního zámku se ovládací lanko uzávěru kapoty přeruší a jeho část vedoucí k uzávěru kapoty se napojí na další část táhla 5 a druhá část lanka vedoucí k ovládání uzávěru kapotyse napojí na kratší část táhla 5. Podle toho,jak bylo popsáno zapojení lanka, mu sí se bezpečnostní...

Elektromagnetický hladinomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 278082

Dátum: 15.01.1992

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav

MPK: G01F 23/284, G01F 23/28

Značky: elektromagnetický, hladinoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Feromagnetické jadro (3) je vybavené budiacou cievkou (6) a sústavou diferenciálne zapojených snímacích cievok (7) a prípadne najmenej jednou diferenčnou cievkou (8) na stabilizáciu elektromagnetického poľa. feromagnetické jadro (3) je uložené vo vnútri meracieho rámu (2), v ktorom sú vytvorené chladiace kanály (5), pričom snímacie cievky (7) sú usporiadané svojimi pozdĺžnymi osami vo vodorovnej rovine, kolmej na zvislú os súmernosti meracieho...

Elektromagnetický dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272507

Dátum: 12.02.1991

Autor: Batík Jan

MPK: G01F 11/02

Značky: elektromagnetický, dávkovač

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Andó Ján, Paar Miroslav, Kaše Oldřich

MPK: D04B 15/78

Značky: převodník, vyvolování, elementů, pletacího, stroje, elektromagnetický, činných

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Elektromagnetický klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269519

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/08, B23B 9/02

Značky: klieštinový, upínač, elektromagnetický

Text:

...príklad usporiadenia vyhadzovacíeho zariadenia vo veku v čiastočnom reze.Elektromagnetický klieštinový upínać lgg pozostáva zo základného telesa lgl uchytenéno známym spôsobom na vreteno lgl sústružníckeho stroja ggg napriklad pomocou skrutiek. V ňom je usporiadaný známy upinaci mechanizmus pre upinanie pomocou klieštiny lgl. Klieština lgl je v základnom telese lgl zaistená voči axiálnemu posunutiu vekom lgl prepojeným so základným telesom lgl...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268225

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petr Jiří, Tůma Lubomír, Klíma Jaroslav

MPK: H01J 37/153, H01J 37/21

Značky: stigmátor, elektromagnetický, osmipólový

Text:

...bj O, podlo~vynálezu, Jchož podstatou Jo, že osy čtvořioo do křiže uspořúdnnýclz oívek leží v první rovinč, zatimco osy čtveřico zbývajicich cívok leží v druhá rovinč, přičemž vzdálenost prvni roviny od druhé roviny je menší nož průměr oivky.Výhoda osmipőlového elektromagnetického stignâtoru podle vynňlezu spoöivú zejména vo zvýšení účinnosti stigmátoru.vynález je dále podrobněji popsán podle výkrosů, kde nu obr. I je v přodním pohledu a v...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268065

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vobořil Jiří

MPK: B06B 1/04

Značky: vibrátor, elektromagnetický

Text:

...který je na základ-připevněn přes seřizovocí desku a jehož kotvn je upevněna no kyvnou desku. Stavitelné pružné členy a elektromagnety mohou být uchyceny symetricky poděl ložiskového stojanu.Nového a vyššího účinku je dossženo tím, že buzeni součdstky je pouze v rovíně kolmě na osu břitověho ložiska, kolem kterého dochází ke kývsvému pohybu. Uspořćdíní podle vynálezu umožnuje výrazně zvýšit budicí výkon, protože oba elektromagnety pracují...

Elektromagnetický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 266880

Dátum: 12.01.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F16K 24/00

Značky: ventil, elektromagnetický, odvzdušňovací, zavzdušňovací

Text:

...ventilu, je též velice níz a.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematícky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje osový řez elektromagnetickým odvzdušñovacím a zavzdušňovacím ventiem.Podle vynálezu sestává ventil z tělesa 1, které je tvořeno horní přírubou 111 se stykovou plochou 1111. K horní přírubě jsou pomocí žeber 114 uchyceny patky 113. Dále je těleso 1 tvořeno pláštčm 115 a dolní přírubou 112. Mezi patkami 113 a...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266483

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žežulka Václav, Gramm Vladimir, Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Henel Vladimír, Lomovcev Lev, Davydenko Viktor, Horáček Miroslav, Kutin Alexandr, Davydov Jurij

MPK: B03C 1/10

Značky: separátor, elektromagnetický

Text:

...p 0 Topa 5 nepeMemamTćn B 3 oHy perenepaumu Ten, re nocpecTBoM~ 6 pm 3 ran 10 CMHBamTCHH pasrpymamwcx B Teqxy 9. HeMarHnTHme qacrnum npoxpnxr qepes orzepcwua 4 Hnmnero ýqacwxa Marnuronponona 2 n pa 3 rpymamTcH B Teqxy 8. Bmnonñenue B Marnnro~ npoaoe 2 ornepcrnñ 3, 4 B nonepeqnom céqennn B mopMe Kpyra HHH snnnnca, a iae meneü H pasmemenue ux B maxMaTHoM nopHnKe.no 3 BonąeT ynenuunrb nouepéqnoe šceúenne MarHnTonpoBona 2 H sa cqeT BBeneHHx...

Rychločinný elektromagnetický ovladač, zejména pro volicí zařízení pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266347

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacích, elektromagnetický, výrobu, podobných, rychločinný, zařízení, ovladač, volicí, punčochových, strojů, úpletu, zejména

Text:

...lg vykyvovatelně do záběru nebo mimo záběr s kolénky lág vzorovacích platin lg u pletacího stroje. může být s výhodou proveden 2 tvarovaného,syntetického, neopotřebitelného a antimagnetického materiálu gg a může mit rozvidlené vytvoře ní pro spřažení s příslušnou volicí pákou.Shora uvedených materiálů lze také užít pro střední úsek łg a pro dćlkový konec 33páky 3 s tou výhodou, že se zejména pro střední úsek 35 dosáhne optimálniho mazáni a...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266183

Dátum: 13.12.1989

Autori: Petr Jiří, Tůma Lubomír, Klíma Jaroslav

MPK: H01J 37/153

Značky: osmipólový, stigmátor, elektromagnetický

Text:

...s velkýmUvedenou nevýhodu dosavadního stavu do značné míry odstraňuje osmípôlový elektromagnetický stigmátor, Lvořený osmi civkami, jejichž osy jsou kolmé na osu elektronově Optické soustavy, přičemž průměty os cívek do roviny kolmé na osu elektronově optické soustavy se paprskovitě shíhají v ose elektronově optické soustavy s pravidelnými úhlovými rozestupy 45 °, podle vynálezu, jehož podstatou je, že cívky jsou opatřeny jádry z...

Elektromagnetický polarizovaný ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264585

Dátum: 14.08.1989

Autori: Florjánek František, Šťastný Josef, Galaš Jiří

MPK: H01F 7/16

Značky: elektromagnetický, polarizovaný, ovladač

Text:

...jež je druhým koncem opřena o nemagnetický plášt 13 elektromagnetického polarizovaněho ovladače. Dolní pôlový nástavec 19 kotvy § je přes své táhlo 1 spojens nezakresleným šoupátkem, které je elektromagnetickým polarizo vaným ovladačem řízeno.Funkce uvedeného elektromagnetického polarizovaněho ovladače je následujícítoroidní permanentní magnet Ž budí polarizační indukční tok procházející vzduchovými mezerami mezi radiálními pőlovými nástavci...

Elektromagneticky ovladatelná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264348

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kokesch Franz, Riefenthaler Franz

MPK: F16D 27/09

Značky: ovladatelná, zubová, elektromagnetický, spojka

Text:

...vynálezu. Na obr. II je znázorněn pohled V rovině podle čáry IV-IV z obr. 3.Na obr. 5 je znázorněn jiný přiklad provedení spojovacího prvku.Na obr. 1 je znázorněn hřidel l, se kterým je prostřednictvím upínacího prvku 3 spojeno těleso 3 spojky. Těleso g spojky má vnější plochu Q pólu a vnitřní plochu 1 pôlu. Ty mohou působenim magnetové civky Q přitahovat kotouč kotvy 1. Hagnetová civka Q je vložena a vsazena prostřednictvím ložiska gg....

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 259373

Dátum: 17.10.1988

Autori: Idrný Miroslav, Resutík Ján

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, ventil

Text:

...sedlo 2 s upraveným tesnením 3. Na sedlo 2 dosadá dutý piest 4 s teflónovým tesnením 5, ktoré je v dutom pieste 4 upevnené dutou skrutkou G cez podložku 7. V stene dutého piestu 4 je v mieste prívodu oleja upravený šikmý kanál 14, ktorého pozdĺžna osa je približne rovnobežná s osou prívodu oleja. Dutá skrutka 6 má na vnútornom konci upravené sedlo, 4na ktoré dosadá kužeľka 8 s teflónovým tesnením 9, ktoré je upevnené v jej zúženej časti....

Bezkontaktní elektromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258809

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 3/18, H02K 3/14

Značky: rotační, tachogenerátor, elektromagnetický, bezkontaktní

Text:

...vynálezu se dosáhne proveditelností vinutí v drážkách statoru i v případě,že počet m-ťúzí vinutí statoru je větší než počet p dvojíc pôlů. Toto uspořádání je výhodné z hlediska elektromagnetického i výrobné-technologického, nebot lze provést menší vzduchovou mezeru a požadovaného indukovaného napětí lze dosáhnout s menší budicí magnetomotorickou silou permanentních magnetů nebo s menším počtem závitů cívek vinutí statoru. To vede k úsporám...

Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258757

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/10

Značky: elektronické, elektromagnetický, ovládaného, členu, řízení, vícepolohového, akčního, zapojení

Text:

...výstupních vodičů s příslušnými elektromagnety elektromagnetického akčního členu.Výhodou zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovladanáho vícepolohováho akčního členu je prakticky přímé spojení číslicověho signálu s elektromagnetickým akčním členem a z toho plynoucí jednoduohost zdůrazněná ještě tím, že odpadá zpětná vazba a přísluš né elektornické obvody, přičež přesnost a opakovatelnost nastavení polohy výetupního členuje...

Elektromagnetický zkušební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257935

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01N 3/08, B06B 1/04

Značky: zkušební, stroj, elektromagnetický

Text:

...napínacím elementem.Ve vodorovné.ose listová pružiny oválného tvaru, která je kol-í má na svislou osu elektromagnetických budičů, je listová pruži~ na ovélného tvaru opatřena úchyty pro umístění na základ.Ełektromagnetleký büéäč as tvoàen posndu deskou stavitelného rámu,na níž je umístěn elektromagnet. Proti elektromagnetu je umístěna kotva připevněná na buzené desce, která je nejméně dvěma stavitelnými pružnými členy uchycenaNového a...

Elektromagnetický ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257631

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šťastný Josef, Floriánek František

MPK: H01F 7/08, H01F 7/16

Značky: elektromagnetický, ovladač

Text:

...uspořádaná kotva 1. První čelo kotvy 1 je spojeno s prvním dříkem łgł, zatímco druhé čelo kotvy 1 je spojenú s druhým dřikem łgg.Oba dříky łgł, ggg kotvy 1 maji menší průměr než jádro kotvy 1. Na prvni dřik łgł kotvy dosedá jedním koncem první vratná pružina Ag, zatimco druhý konec je opřen o tlačný čep Q zpětné vazby. Na druhém dříku 123 kotvy 1 je uspořádaná druhá vratná pružina gg,která je jedním koncem opřena o druhé čelo kotvy 1 a druhým...

Elektromagnetický separátor kovových feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244288

Dátum: 01.05.1988

Autori: Arvaj Daniel, Scheber Pavol, Leška Štefan, Kmec Jozef, Mitro Ján

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, elektromagnetický, feromagnetických, předmětů, kovových

Text:

...nástavce. Magnetické pole elektromagnetického separátoru podle vynálezu je optimálně přizpůsobeno technologicko-fyzikálním podmínkám separace kovových feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného nebo přesypávaného sypkého materiálu. Tim je zajištěna vysoká separační účinnost a řada dalších faktorů včetně optimálního využití přiváděné elektrické energie do separátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení...

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257323

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slezák Jiří, Slezák Stanislav, Skřivánková Marie, Bálek Bohumír

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, regulační, ventil

Text:

...prvek l je proveden V kuželovém tvaru, použitá progresivně pružioí podložka g je provedena ve válcovémHlavním činitelem správneho chodu ventilu je vhodné zvolený tvar, případně počet a rozmístě ní progresivně pružicích podložek g v kombinaci s vhodně zvoleným tvarem, případně počtema rozmístěním nepružných prvků l. Jimi lze pro určitý zdvih jádra g optimalizovat přítlačnousílu v závislosti na síle tahu jádra 5, neboč odpor progresivně...

Elektromagnetický membránový ventil s dvoustupňovou regulací průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257009

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 7/00

Značky: průtoku, elektromagnetický, dvoustupňovou, ventil, regulaci, membránový

Text:

...1 vyztužená příložkou Q a přitlačovaná první pružinou Ž. Příložka Ä je spojena 5 dorazem gg uzavírací membrány 1. Uzavírací membrána 1 je uchycena sevřením mezi těleeo l membránoveho ventilu a mezikusu g ventilu. Mezi víkem 3 membránového ventilu a mezikusem § ventilu je sevřena regulační membrána ll vyztužená příložkou lg a přitlačovaná pružinou lg.Tato přiložka lg je pevně spojena s pohyblivým dorazem lg, na kterém jsou matice S prvni...

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 256770

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čech Otakar, Zamarski Antonín

MPK: F16K 31/06

Značky: ventil, elektromagnetický

Text:

...přemístí do vyoee 256770 « A inun-III 1 III-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIného prostoru ve vnitřní pracovní dutině těleea, takže svým obrysem nezesehuje a nezužuje světlost průtočného kanálu tělese a tím nevytváří v pracovní dutině místa, kde by se mohly zaohytit procházející vzduchové bubliny, které mají tak možnost stoupat na hladinu a jsou tak vizuálně pozorovány obsluhou, což je pro zkou~ šení armatur výhodné. Výhodou takto...

Dvojcestný teflonový elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 256185

Dátum: 15.04.1988

Autor: Michalec Peter

MPK: F16K 1/42

Značky: teflonový, elektromagnetický, dvojcestný, ventil

Text:

...elektromagnetický ventil, ktorého podstata spočíva v tom, že do teflonoveho sedla s vlnovcom, ktoré uzatvára prietok »média v komore, je nali-sované tialhlo.zavedením velntilu Ido výroby dôjde k rovnomernému a Ipresnêmu dâvkovaniu médií,odstráneniu ručnej manipulácie a úspo-re devízových prostriedkov p-ri nákupe obldobných ventilov z NŠ.Na pripojenom výkrese je znázornená riešenie vynálezu, kde na obrázku je náry-s výnálezu v piečnom...

Elektromagnetický silový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255749

Dátum: 15.03.1988

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: silový, člen, elektromagnetický

Text:

...ktoré je svou vnější částí pevně spojene s tělesem vstřikovacího čerpadla a současně vytváří vodicí plochu pro ustavení pevného tělesa s cívkou elektromagnetického silového členu.Výhodou uvedené konstrukce je možnost snažšího dodržaní požadovaných vůlí mezi pohyblivým jádrem a pevným statorem,a tim i docílení předpokladu štabilních parametrů. Současně toto uspořádání je kompaktní, což příznivé ovlivňuje jeho rozměrové a hmotnostní...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255623

Dátum: 15.03.1988

Autori: Madry Ferdinand, Galaš Jiří, Žák Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, elektromagnetický

Text:

...toku získaného výpočtem i experimentem vychází volba nejmenšího průřezu na začátku středního pölu o hodnotě 0,5 až 0,7 plného prúřezu. Tento průřez postupně, například lineárně, narůstá na plný průřez ve výšce, která je v poměru k výšce středního pőlu v hodnotě 0,38 až 0,42.Za těchto podmínek se docílí, že magnetický materiál je optimálně využít, tzn., že se střední hodnota magnetické indukce ve středním pôlu pohybuje V okolí kolena...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255533

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čelidze Šurki, Mansašvili Lasiko, Kosovreli Robinson, Metreveli Valerian, Diděbulidze Alexandr

MPK: H02K 33/04

Značky: vibrátor, elektromagnetický

Text:

...öúwb aaxpennen Kax na Bany 5 suôparopa, Tax H Ha puuare 9 na co 0 TBeTcTBymmeM paccronanu om nana 5. Hynbcupymmnň TOK 3 napannenbuue BGTBH oómorxn craropa noaewcx or ucroqnnxa nepeMeHHoro TOKB uepes BGHTHHH 10-I, l 0 ~ 2. Hpuuunn eñcrsun snexwponaranwuoro snőparopa cocwouw n TOM, uwo 5 nepnmñnepndn HBDEMGHHOFO TOK 3 HCTOHHHKE HHTQHHH HHTEHHB HOHYHBBT ORHB HQPEHHEHBHQRBeTBb oöowxn CT 8 TOp 8 4-1, a so BTOp 0 Ě nonynepuo - pyraa napannenbuan...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dostál Ludik, Czerný Jioí, Neuhäusl Emil, Pavlíeek Jindoich

MPK: B03C 1/02

Značky: sypkých, materiálů, feromagnetických, pásový, elektromagnetický, předmětů, kovových, separátor

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Seidl Pavel, Krueek Zdenik, Vleek Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, elektromagnetický, pásový

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254337

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stehlík Zdeněk, Stehlík Albín

MPK: F16K 47/02

Značky: ventil, elektromagnetický

Text:

...hlučné rázy při přítahu, pohyblivé části jadra jsou neustále mazány a chráněny proti vniknutí nečist-ot, čímž je zvýšená spolehlivost provozu.Príklad provedení elektromagnetického ventilu -podle vynálezu je znázorněn v řezu na přiloženém výkresu.Elektromagnetický ventil je složen z tělesa 1 ventllu se sedlem průtokového otvoru 2 a elektromagnetu. Elektromagnet je tvořen cívkou 3, v níž je umístěna vodicí trubka 4- naiplněnä olejem,...