Patenty so značkou «elektromagnetické»

Elektromagnetické zariadenie na stabilizáciu a zmenšenie deformácie pásu vyrobeného z feromagnetického materiálu a súvisiaci proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18419

Dátum: 21.02.2012

Autori: Minen Michele, Guastini Fabio

MPK: B05C 13/02, B21B 37/00, B65G 43/00...

Značky: zmenšenie, deformácie, vyrobeného, feromagnetického, pásu, stabilizáciu, súvisiaci, materiálů, proces, zariadenie, elektromagnetické

Text:

...uviesť, že v prípade procesu na obrázku 2 kvalitu povlaku negatívne ovplyvňuje aj vystrekovanie tekutého kovu cez vstupný otvor 9 vane l 11. Takéto vystreknutia sa v skutočnosti zachytávajú na aktívovanom povrchu kovového pásu 4, s ktorým okamžite reagujú ešte pred vstupom do kovového kúpeľa 7. Takýto jav vytvára na povrchu kovového pásu4 oblasti s odlišným zložením zliatiny, čo zhoršuje kvalitu kovového pásu 4.0008 Z vyššie uvedených...

Pás pre elektromagnetické prísavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18550

Dátum: 26.03.2010

Autor: Benhammou Jacob

MPK: E05B 1/00, E05C 19/16

Značky: přísavné, zariadenie, elektromagnetické

Text:

...obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu s odvolaním na priložené výkresy uskutočnenia vynálezu, ktoré sa uvádzajú len ako príklad a to s týmito obrázkami- obr. l je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu- obr. 2 a 3 sú pohľady analogické obr. l, ktoré zobrazujú dve možné polohy krytu skrutky- obr. 4 je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu, zktorého je zrejmá možnost...

Elektromagnetické zariadenie magnetickej koľajovej brzdy s viacdielnou cievkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11749

Dátum: 20.03.2008

Autori: Kassan Michael, Lehmann Henry

MPK: B61H 7/08

Značky: zariadenie, koľajovej, elektromagnetické, viacdielnou, magnetickej, brzdy, cievkou

Text:

...koľajovej brzdy je okrem inéhozávislá od odporu magnetického obvodu, tzn. od geometrie a permeability,magnetomotorickej sily, hodnoty trenia medzi brzdovým magnetom a koľajnicou, ako i od stavu koľajnice. Podstatný faktor pri tom tvoria tiež magnetické straty, ktoré závisia výrazne od geometrického vytvorenia prierezu magnetu. Z dôvodu stále viac obmedzovanej ponuky miesta v podvozku koľajových vozidiel, najmä vo vertikálnom smere, je...

Elektromagnetické relé a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7103

Dátum: 06.09.2007

Autori: Elsinger Herbert, Oberndorfer Johannes

MPK: H01H 50/02

Značky: relé, spôsob, výroby, elektromagnetické

Text:

...vložené dielce, avšak nie základné teleso, potrebujú splniť hore uvedenú normu. Toto opäť otvára možnosť, aby bolo rele definitívne ñxované a odizolované zváraním s vysoko energetickým elektromagnetickým lúčom, predovšetkým laserovým lúčom, prestupujúcim cez základné teleso.0012 Pritom je možné hore spomenutý materiál PBT, vpodstate dobre vhodný pre elektromagnetické relé, ktorý spĺňa vlastnosť V-O normy UL 94, ale nie je priepustný pre...

Systém modulovania osteochondrálneho vývoja pomocou terapie využívajúcej impulzné elektromagnetické pole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19572

Dátum: 30.05.2006

Autori: Ganey Timothy, Kronberg James, Gordon Stephen

MPK: A61N 1/40, A61N 1/32

Značky: modulovania, pomocou, osteochondrálneho, vývoja, impulzné, využívajúcej, elektromagnetické, terapie, systém

Text:

...na vyššiu frekvenciu, komplikovanejšiesignály často bez čistej jednosmemej zložky.0009 Nanešťastie sa väčšina teraz dodávaných elektroterapeutických zariadení spolieha na priamu implantáciu elektród, alebo celé elektronické balíky, alebo na induktívnu väzbu cez kožu pomocou cievok, ktoré generujú časovo premenlivé magnetické polia, čím sa vyvolávajú slabé vírivé prúdy v tkanivách tela, ktoré neefektívne zabezpečujú signál do tkanív a takto...

Elektromagnetické zariadenie tlakového regulačného ventila s integrovaným snímačom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6113

Dátum: 13.12.2005

Autori: Ott Christof, Fleischer Walter, Foerch Ulrich, Schudt Klaus

MPK: G05D 16/20

Značky: snímačom, tlakového, integrovaným, zariadenie, regulačného, tlaku, elektromagnetické, ventila

Text:

...verne len do relatívne nízkej medznej frekvencie. V dôsledku toho môže dochádzaťk nežiadúcemu skresľovaníu výsledkov merania.Vynález je založený na myšlienke merať hydraulický tlak, ktorý má byť zistený, čo najbližšie k ventilovej časti, pretože tu sa vytvára tlaková zmena. Snímač tlaku je preto umiestený na konci magnetickej časti, privrátenom k ventilovej časti. Vďaka usporiadaniu snímača tlaku nedaleko ventilovej časti je filtračný...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 58

Dátum: 31.10.2003

Autori: Oberndorfer Johannes, Elsinger Herbert, Plappert Friedrich

MPK: H01H 51/22

Značky: elektromagnetické, relé

Text:

...vyplnený umiestnením E, 3 l kontaktov. oddelený odzvyšnej oblasti základného telesa lQ stenou M, vyčnievajťicou odzákladného telesa 1 O smerom nahor. Táto oblasť slúži na uchytenieUmiestnení QQ cievky pozostáva zo sokla 41, s ním spojeného cievkového telesa A s cievkou 51 a celkove v tvare písmena U vytvoreného jarma ii,ktorého stredná čast gl 5 prechádza cievkou a ktorého bočné ramená íl 6Na uloženie kotvy E slúži celkove mostíkovo...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1190

Dátum: 31.10.2003

Autori: Plappert Friedrich, Oberndorfer Johannes, Elsinger Herbert

MPK: H01H 51/22

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...cez výstredníkové zariadenie. Toto usporiadanie dovoľuje pred konečným upevnením presne nastaviť os otáčania kotvy a tým kompenzovať montážne tolerancie. Okremtoho sú hore opisované ťažkosti dané aj pri tomto relé.Základom vynálezu je úloha aspoň čiastočne odstrániť nevýhody, ako sa podľa stavu techniky vyskytujú pri porovnateľných relé. Špeciálnejšiu úlohu vynálezu možno vidieť v tom, že sauvádza elektromagnetické relé, ktoré sa dá ľahšie a...

Spôsob výroby oceľového pása valcovaného za studena s obsahom kremíka minimálne 3,2 % hmotn. určeného na elektromagnetické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 367

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wuppermann Carl-dieter, Fischer Olaf, Schneider Jürgen, Houbaert Yvan

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: určeného, hmotn, účely, výroby, studena, ocelového, obsahom, kremíka, minimálne, elektromagnetické, spôsob, valcovaného, pása

Text:

...dáta V lekárskej technike a taktiež na pohon a na magnetické jadrá pri elektromagnetických využitiach, ktoré pracujú s vyššími frekvenciami, majú preto mimoriadny význam elektroplechy vyrobené zo zliatin FeSi s obsahom kremíkav rozpätí 3,5 hmotn. až 7,0 hmotn. Tieto materiály s maximálnym obsahom kremíka majú vysokú nasýtenú magnetizáciu v porovnaní s inými magneticky mäkkými materiálmi, ako sú amorfné zliatiny na báze Fe, FeNi, FeCo,...

Elektromagnetické zařízení ke spouštění a regulaci přítlaku záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 265927

Dátum: 14.11.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav

MPK: G01D 9/10, G12B 3/02

Značky: záznamového, zařízení, spouštění, regulaci, elektromagnetické, prítlaku

Text:

...plášti, v jehož středové části je magnetickýnevodivé pouzdro, kterým prochází volně suvně vodicí čep, jedním koncem upevněný v magnetický vodivém osazení, neseném magnetický vodivým jádrem a druhým koncem dosedající na jednoramennou páku, uloženou jedním koncem kyvně na čepu a druhým koncem, nesoucím kolmo uspořádané záznamo vé pero, zavěšenou na tažné šroubové pružině tak, že střední silokřivka mezi pölovými nástavciplášte a pohyblivým...

Zařízení pro elektromagnetické nastavování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265832

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: polohy, zařízení, nastavování, elektromagnetické

Text:

...mezerami mezi permanentními magnety 5 a g a permanentním magnetem § kotvy magnetickými nástavci 59 a 55. Polohovaný objekt 51 je spojen s permanentním magnetem g kotvy přes páku 53 kotvy, ktera procházímezerou mezi magnetickými jhy § ajg a je připevněna k permanent-i nímu magnetu § kotvy a k otočnému ložisku 5 §.Jadro 1 elektromagnetu, respektive §, magnetické jho §,respektive g, magnetický nástavec 59, respektive 55, vzduchová mezera...

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Volný Miroslav, Súchop Antonín, Tomáš Ivo

MPK: G01F 1/58

Značky: suspenzí, čidlo, zahuštěných, průtoku, objemových, silně, elektromagnetické, měření, abrazivních

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: polohování, zařízení, elektromagnetické

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: zařízení, polohovací, elektromagnetické

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: pneumatické, ventily, zejména, elektromagnet, elektromagnetické

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 264252

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sauer Hans

MPK: H01H 51/28

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...magnetu 13 pro kontaktní sílu. Pritom je výhodné i to, že vzdor vel~ kým polovým plochám je seřioování prvního a druhého polového nástavce 6, 7 zbytečné,když jsou ve své poloze usazeny pevně zalitím do tělesa cívky.Dvoudilné ochranné pouzdro 75, 75 podle obr. 1 až obr. 4 zakrývající relé, je takkonstruováno, že kontaktový prostor a a prostor B 9 pro vinutí jsou od sebe oddelený. Kromě oddělení od okolního prostředí se tím též vyloučí...

Zařízení pro nastavování funkčních mezer spojky, zejména elektromagnetické spojky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263233

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ruta Vladislav

MPK: D03D 51/00

Značky: nastavování, mezer, elektromagnetické, zařízení, funkčních, strojů, spojky, tkacích, zejména

Text:

...funkční nezery při běžném seřizování.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popeéno v následujícím popisu a znázorněno na příloženém výkresu, který znázorňuje částečný bokoryaný řez zařízením podle vynálezuoNáhonová řemenice l stroje je přípojena pomocí šroubů gk náboji 1, ve kterém jsou namontována radiální ložiska Qs mezivložkou lg. K tomuto celku je přišroubován kotouč l spojky s obložením 3, který je posuvně uložen na...

Zapojení pro rychlé vypínání stejnosměrné elektromagnetické cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262485

Dátum: 14.03.1989

Autor: Král Václav

MPK: H01F 27/34

Značky: rychle, cívky, zapojení, vypínání, elektromagnetické, stejnosměrné

Text:

...cívky a zkrácení reakčního času asi 20 krát. Krátký reakční čas jádra stejnosměrné elektromagnetické cívky umožní rychlé reakce ovládaného zařízení. zapojení je možno připojit mezi výstupní svorky meniče a stejnosměrnou elektromagnetickou cívku bez zásahu do atávajícího zařízení.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno zapojení pro rychlé vypínánístejnosměrné elektromagnetické cívky.Kolektor spínacího tranzistoru l je...

Geofyzikální přístroj pro elektromagnetické profilování metodou velmi dlouhých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 259167

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pazdera František

MPK: G01V 3/12

Značky: elektromagnetické, dlouhých, velmi, metodou, profilování, geofyzikální, prístroj

Text:

...polek jeho horizontální složce v rozsahu 1 150 a mäřený signálje úzkým filtrem zbavován nízkých i vysokých frekvenoí. Charakteristickým konstrukčním znakem.známého přístroje je oddělený anténní díl od měřicí části přístroje a spojení s ní kabelem. . Nevýhodou druhého známého geofyzikálního přístroje je malýi rozsah měření, což činí přístroj nezpůsobilým k měření pro účely stavebního inženýrství. Málo účinnou je i filtraoe...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259133

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01N 3/38

Značky: působících, zařízení, lopatky, buzení, elektromagnetické, rotace, periodických

Text:

...systému elektromagnetického buzení pomocí stejnosměrného proudu jsou podstatné nižší než při buzeni těchto sil pomoci střídavého proudu nebo tlekovou parou nebo tlakovým vzduchom. ANa připojeném výkresu je znázorněn přiklad zařízení proelektromagnetické buzení podle vynálezu, kde na obr.l je zná zorněno umístění jednoho budícího elektromagnetického prvku A na budicí mezistěně a na cbr.2 je znázorněn osový řez lopatkcvým kolem a budicim...

Zařízení pro elektromagnetické ovládání vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258758

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: vícepolohového, ovládání, zařízení, akčního, členu, elektromagnetické

Text:

...s neznázorněnými kotvami v elektromagnetech gg. Elektromagnety gg jsou pevně spojeny s tělesem l. Uvedené uspořádání umožňuje posouvání táhel lg, natáčení prvního sečítacího prostředku âg a posouvání a natáčení následných sečítaoích prostředků a posledního sečítaoího prostředku âg. Zdvihy jednotlivých elektromagnetů gg jsou různé a nastaveny tak, aby zdvih elektromaqnetu gg spojeného táhlem lg s následným sečítacím prostředkem nebo posledním...

Elektromagnetické upínadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247074

Dátum: 15.08.1988

Autor: Eermenskaja Tajsija Sergejevna

MPK: B41F 27/02

Značky: elektromagnetické, upínadlo

Text:

...myšlenky vynálezu vyplýva jako logicky důsledek a není proto na výkrese znázorněnaNa obr. 5 je znázorněna druhá varianta konstrukce podle vynálezu. Pro ozbrazení byl zvolen magnetický valec, ve kterém je uspořádán elektromagnet nebo elektromagnety. je však samozřejmě také možné uspořádat tuto konstrukcí podle vynálezu v jiném plášti. Konec jadra 17 magnetu, odvrácený od pracovní plochy, spočíva také zde opět na magnetické závěrné lište...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: B06B 1/04, G01M 7/00, B06B 1/02...

Značky: rotace, lopatkového, periodických, působících, elektromagnetické, buzení, lopatky, zařízení

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Elektromagnetické sací zařízení pro odpájení součástí, zejména na tištěných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255436

Dátum: 15.03.1988

Autori: Weisgerber Josef, Křovák Přemysl

MPK: H05K 13/00

Značky: zařízení, elektromagnetické, tištěných, spojích, součástí, sací, zejména, odpájení

Text:

...sacího zařízení je spojen hadičkou 5 vakuovým zásobníkem odsátého cínu.Jedná se 0 impulsní elektromagnetické odsávací zařízení zabudované V pouzdru, které dosahuje dostatečně velký podtlak pro odsátí cínu ze spojů nebo ze spájených součástek. Pouzdro může mít například tvar pistole, tj. stejný tvar jako mají stávající trafo páječky,anebo jiný libovolný tvar. Elektromagnetické sací zařízení dle vynálezu může být rovněž stacionární například...

Zapojení obvodu elektromagnetické sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242059

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sklenár Ivan, Klíma Poemysl

MPK: D02H 13/08

Značky: obvodů, sekačky, zapojení, elektromagnetické

Text:

...diodou. Na této diodě vznikne napětí, které zpüsobí, že přes vnitřní odpor zdroje a ostatních připojenýchiobvodů, např. signalizačních a zejména dalších sepnutých sekaček, teče tyristorem přídržný proud. Při opětném zapnutí zdroje tyristor opět sepne, děj se následně opakuje a sekačka se rozkmitá.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení sekačky podle přiloženého vynálezu, jehož podstatou je, že do série s větví, tvořenou tyristorem a...

Elektromagnetické chapadlo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240827

Dátum: 01.01.1988

Autori: Beránek Ivan, Nikl Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektromagnetické, chápadlo, podavače

Text:

...Q, jehož aktivizací se uvádí elektromagnetické chapadlol do činnosti. Na zadnístraně je niskovité jádro Q elektromagnetu opatřeno zahloubením 3, které průměrem i polohou odpovídá vývrtu i rotačního tělesa g chapadla l. V prostoru lg omezeném vývrtem 5 V rotačním tělese g, a zahloubením 2 v miskovitém jádru Q elektromagnetu, je volně suvně uložen tlačný kolík ll opatřený na straně odvrácené jádru Q elektromagnetu pružinou lg, která se opírá o...

Zařízení pro elektromagnetické tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246721

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelanek Richard

MPK: B21D 26/14

Značky: tváření, elektromagnetické, zařízení

Text:

...menší hmotnosti celého zařízení,které může být umístěno například jen na pracovnim- stole, v podstatě menší spotřebě elektrické energie, nižších nákladech na nástroje, snazší výměně nástrojů a jejich seřizováni.edno z možných provedení vynálezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese, který představuje zařízení v podélném řezu.Zařízení sestává z vodicích sloupků 4, na kterých je umistěn spodní příčník 7, opatřený elektromagnetickou...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246480

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maoík Jioí, Eapek Emilián

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...je z magnetický nevodivého materiálu a protilehle polům elektromagnetu je opatřena výřezý, v nichž jsou upevněny magnetický vodivé vložky.Vyšší úíčilnek, výnálezu spočíva v tom, že nová konstrukce upínací desky elektromagnetického chapadla nedovoluje možné pře 4klopení obrobku V případě, kdy je nutno upnout obrobelk na nerovinné odstupňované ploše V místech středového menšího průměru, jak je tomu kupříkladu u příru-b s nábojem, kdy je nutno...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rusche Jochen, Ohme Roland, Otto Dieter

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...účinek vynálezu se projevuje v tom, že nová konstrukění úprava nedovoluje zkřížení upínací desky s obrobkem a zaručuje tak správné napolohování obrobku V obou na sebe kolmých rovinách, jakož i bezpečné dotlačení obrobku na dosedací plochu sklíčidla.Příklaä konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím elektromáqnetické chapadlo V řezu.Podle vynálezu je elektromagnetické chapadlo l vytvoŕeno...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243171

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krob Václav, Tolman Jioí

MPK: B25J 15/06

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...povrchu, např. u hrubých odlitků nebo výkovků. Vykompenzují se tak i úchylky kolmosti, např. při šikmo uříznutém přířezu tyčového materiálu, nebo také výškové rozdíly dané výrobními tolerancemi magnetů a návazných dílců. Důsledkem je také lepší využití přídržné síly všech magnetů. současně pružné uložení umožňuje při automatizovanám vkládání obrobku do sklíčidla dosednutí a vyrovnání obrobku podle axiální dorazové plochy.Elektromagnetické...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251186

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jiříček Miroslav, Hoferek Zdeněk

MPK: B23Q 3/154

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...příčně.Podstatou vynálezu je, že po obou stranách elektromagnetu,kolmo na jeho jádro jsou uloženy pőlové nástavce,jejichž vyčnívající konce jsou opatřeny odpruženými tvarovými upínacími deskami,spojenými s pőlovými nástavci rozebíratelně.Další podstatou vynálezu je, že upínací tvarové desky jsou opatřeny osazenými dříky uloženými pomocí závitového spojení ve vodicích pouzdrech pőlových nástavců, přičemž upínací tvarové desky jsou...