Patenty so značkou «elektrolyt»

Niklový elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15937

Dátum: 07.07.2010

Autori: Viecenz Heiko, Prinz Andreas

MPK: C25D 3/12, C25D 15/00

Značky: niklový, elektrolyt

Text:

...kremíka, alebo ich zmesi. Výhodne obsahy anorganickej pevnej látky ležia vrozsahu 0,1 až 0,8 g/l, pričomprednostné je množstvo 0,1 až 0,3 g/l.0016 Výhodne niklový elektrolyt obsahuje pevné látky v množstve viac než 0,1 g/l,napríklad 0,15 g/l, alebo 0,2 g/l. Výhodne obsahuje niklový elektrolyt menej než 0,5 g/l avýhodnejšie menej než 0,4 g/l, alebo menej než 0,3 g/l.0017 V jednotlivých podobách uskutočnení môže byt množstvo anorganických...

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260158

Dátum: 15.12.1998

Autori: Majerčík Ľubor, Černiansky Ladislav, Kysucký Tibor

MPK: C25F 3/02

Značky: popisu, značenie, elektrolyt, elektrochemické

Text:

...salycilanu súdneho alebo draselného z 0,02 až 0,04 hmotnostných kyseliny sorbovej alebo z 0,1 až 15 hmotnostných soli kyseliny sorbovej, z 0,05 až 1 hmotnostného banztriazolu, z 0,1 až 0,5 soli kyseliny etyléncliamlntetraoctovej, z 0,04 až 2 hmotnostných kyseliny vinnej a/alebo citrónovej alebo solí kyseliny vinnej a/alebo citrónovej a zvyšok do 100 tvorí voda. Elektrolyt môže ďalej obsahovať 0,1 až 2 hmotnostné hydrogénfosforečnanu...

Elektrolyt pre vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278288

Dátum: 08.03.1995

Autori: Štefula Vladan, Solčányi Milan, Pražská Milena

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: elektrolyt, dekontamináciu, materiálov, kovových, vaňovú, elektrochemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt na vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov obsahuje 0,2 až 0,6 hmotnostných percent dihydrátu kyseliny šťaveľovej, 0,25 až 0,35 hmotnostných percent kyseliny dusičnej, 0,1 až 0,2 hmotnostných percent sodnej soli kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctovej, 3 hmotnostné percentá dusičnanu amónneho, zvyšok do 100 hmotnostných percent tvorí voda.

Keramický tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280669

Dátum: 06.04.1994

Autori: Sobolev Pavlovič Boris, Trnovcová Viera, Krivandina Elena Aleksejevna, Smirnov Andrej Nikolajevič

MPK: H01G 9/025, H01M 6/18, H01M 8/10...

Značky: elektrolyt, tuhý, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka chemického zloženia a prípravy keramického fluoridového tuhého elektrolytu s rýchlou iónovou vodivosťou zŕn a rozhraní zŕn, využiteľného v elektrochémii a pri výrobe súčiastok pre elektroniku, meraciu a regulačnú techniku a pod. Pozostáva z tuhého roztoku fluoridu prvku vzácnej zeminy vo fluoride prvku alkalickej zeminy a pripravuje sa lisovaním za horúca.

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: impregnační, mínus, teplotním, kondenzátory, elektrolyt, stupňů, elektrolytické, rozsahem

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: elektrolytické, hliníkovými, impregnační, kondenzátory, elektrolyt, elektródami

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...

Elektrolyt pro elektrochemické leštění chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265039

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drejnar Karel, Čapek Vladimír, Meruňka Vladimír

MPK: C25F 3/24

Značky: elektrochemické, elektrolyt, leštění, oceli, chrómniklových, austenitických

Text:

...glukoaa ethylenglykolç Dále některé àulfonovuná organické kyaałiny, GSÍÓPY a hetaropolykyvselinvů Eloktrnłyty 9 organickými přiaadami však maji některé nedostat- y nař. pracuji 5 vyššími proudovými huatotam 1 a proto se nehodi k leštění velkých celků, kda ja záviälost na zdrojipraudu m dabrém chlazení. Qrganícká přisada také často podléhá vlivům silně kysolého prostředi čímž se ašaktrúlyt änehcdnuu cujee Srávajici noutralizačni stanice,...

Elektrolyt pre elektrochemickú dekontamináciu povrchov nerezových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262649

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pražská Milena, Hadzimová Mária

MPK: C25F 1/00

Značky: materiálov, nerezových, elektrochemickú, elektrolyt, povrchov, dekontamináciu

Text:

...povrchu základného materiálu po odstránení kontaminovanej korôznej vrstvy, pretože najmäpri nižších prúdových hustotách dochádza ich pôsobením ku korôznemu napadnutiu odkrytého základného materiálu. V ČSSR se používá k in situ elektrochemickej dekontaminácii nerezoceli elektrolyt o zložení 1 kyselina šťaveľová, 0,5 8 kyselina citrónová a 1,2 8 kyselina boritá (pridávaná iba z bezpečnostných dôvodov prevádzky jadrových elektrární) a...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: kondenzátory, elektrolytické, elektrolyt, impregnační

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Viacfázový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 258647

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mariani Emil, Trnovcová Viera, Barta Čestmír, Fedorov Pavel, Sobolev Boris

MPK: H01M 10/39, H01M 6/18

Značky: viacfázový, tuhý, elektrolyt

Text:

...elektrónovou vodivosťou, aby aspoň jedna z fáz bola rýchlym iónovým vodičom fluoridovými tónmi, aby všetky fázy mali dostatočne vysoké a navzájom blízke rozkladné napätie a aby fázový diagram systému bol eutektického typu. Fazu s rýchlou iónovou vodivostou fluoridovými iónmi volíme tak, aby obsahovala aspoň jeden dobre polarizovatelný katiön ťažkého prvku, alebo katión s inertným párom elektrónov a aby mala štruktúru vhodnú pre výskyt...

Elektrolyt pro katodické vylučování ternárních slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246375

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jarý Jioa, Nedbal Jindoich, Aschermann Jindoich

MPK: C25D 3/56

Značky: vylučování, katodické, slitin, ternárních, elektrolyt

Text:

...30 až 1 a poměru aniontů NHŽSO 3(C 7 H 406 S)2- 10 až l (molárni poměr). dále obsahující sloučeniny fosforu, t.j. fosfornany, například nikelnatý a/nebo kyselinu fosforitou, nebo její soli a/nebo kyselinu fostorečnou, nebo její soli v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. Podle dalšího význaku vyná1 ezu~obsahuje elektrolyt hąlogeníd. například bronid nikolnatý v konoentraci od 0,01 do 0,2 M. Elektrolyt může s výhodou obsahovat ionogenní e/nebo...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 255620

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56

Značky: katodické, elektrolyt, vylučování, nikl-kobalt-grafit, slitiny

Text:

...vyloučené povlaky nikl-kobalt-grafit mají velmi dobrou odolnost proti opotřehení. Ve srovnání s čistým niklem, nebo povlakem nikl-qrafit, mají lepší třecĺvlastnosti, zvláště při vyšších teplotách nad 200 C. zkoušky prokázaly, že přítomnostkobaltu ve slitině nikl-qrafit zvyšuji její mikrotvrdost o 20 až 30 u v závislosti na obsahu kobaltu a zlepšuje pružnost povlaku o 20 až 40 .Grafitové částice rovnoměrně rozdělené v slitinovém povlaku...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-fosfor z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242555

Dátum: 01.03.1988

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: C25D 3/56

Značky: nikl-kobalt-fosfor, katodické, vodných, elektrolyt, slitiny, roztoku, vylučování

Text:

...vzniklých z rozpustnê solí níklu a kobaltu, každé v koncentraoí 10 až 500 g/1000 ml vody a z rozpustnê soli kyseliny sulfosalicylovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody nebo z rozpustnê soli kyseliny 1,2 dihydroxibenzen 5,5 disulfonovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody fosfor ve formě rozpustných jednomocných nebo trojmocných sloučenin v koncentraci 1 až 100 g/1000 m 1 vody, rozpustný halogenid v koncentraci 1 až 100 g/1000 ml...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254880

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12, C25D 3/56

Značky: slitiny, vylučování, elektrolyt, nikl-grafit

Text:

...látky nn vinylovo bázi, napříkladNejvýhndnújší ve vodě rozpustná nikelnatá sú je chlorid nikelnatý. Jeho vysoká rozpust~ nost u dobra vodivost umožňuje pracovat V Širokém rozmezi katodové proudové hustoty. S podobuným úspěchem je ale možné použít fluoroboritan nikelnatý nebo amidosulŕonát nikelnatý.Polymorní organické látky na vinylové bázi zlepšují rovnoměrnć rozložení grafitu veSložení eloktrolytu umožňuje pracovat V oblasti silných...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Landa Václav

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, niklu, katodické, elektrolyt, vylučování, fosforem

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: elektrolyt, slitin, kobaltu, vylučování, fosforem, katodické

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, fosforem, kobaltu, katodické, vylučování, elektrolyt

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Viaczložkový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252981

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sobolev Boris, Řehůřek Petr, Fedorov Pavel, Trnovcová Viera

MPK: H01M 6/18

Značky: tuhý, elektrolyt, viaczložkový

Text:

...homovalentného tuhého roztoku fluoridov prvkov vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zistení javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. Rýchla ionová vodivosť viaczložkového tuhého elektrolytu súvisí s jeho atornárnou štruktúrou, ktorá obsahuje štruktúrne neekvivalentné fluoridové polohy, a so Schottkyho typom vlastných porúch, ktoré umožňujú rýchly...

Tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252980

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fedorov Pavel, Trnovcová Viera, Mariani Emil, Sobolev Boris

MPK: H01M 10/39, H01M 6/18

Značky: elektrolyt, tuhý

Text:

...zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu.Použitie fluoridu prvku vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zisteni javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. V zavislosti od druhu použitého fluoridu tuhý elektrolyt dosahuje pri 300 °C mernú lóuovú vodivosť 10 až 10 S . m pri zanedbateľnej elektrónovej vodivosti. Rýchla iónová vodivosť...

Elektrolyt k nanášaniu deformačných sietí, spôsob jeho výroby a zariadenie na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239807

Dátum: 15.06.1987

Autor: Matijíeek Jioí

MPK: C25D 7/00

Značky: tohto, deformačných, nanášaniu, výroby, elektrolyt, zariadenie, spôsobu, sietí, prevádzanie, spôsob

Text:

...12 až 18 V a intenzita 8 až 16 A po dobu 6 až 8.minút a potom sa hotový elektrolyt precedí cez papieroviú vatu.Podstata zariadenia na vykonávanie spôsobu prípravy predmetného elektrolytu spočíva rv tom, že pozostáva z rámu, V ktorom sú nad sebou otočne uložené horný valec a spodný valec piotia-hnutý iplstou, pričom horný valec »dosadá na spodný valec, ktorý je svojou spodnou časťou umiestnený V miskepre elektrolyt, pričom horný valec je na...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-fosfor-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251119

Dátum: 11.06.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/06, C25C 1/08

Značky: slitiny, vylučování, nikl-fosfor-grafit, elektrolyt

Text:

...Í k l a d 1hmot. dilů grafitu a 1 000 hmot.dIlů vody se vyhřeje na 50 OC.Při katodové proudové hustotě 1 až 5 A/dmz a mechanickém micháni se vyloučí povlakMikrotvrdost vyloučeného povlaku je 650 až 700 HVm. Po tepelném zpracování při 200 °C se tvrdost zvyšuje na 950 až 1 000 Hvm.P ř 1 k 1 a d 2 Eletrolyt obsahující 800 hmot. dílů fluorboritanu nikelnatého, 15 hmot. dilů kyseliny jantarové, 0,5 hmot. dílú polyvinylalkoholu, 30 hmot. dílú...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-karbid křemíku-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251038

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cerhová Anděla, Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/06, C25C 1/08

Značky: slitiny, nikl-karbid, křemíku-grafit, elektrolyt, vylučování

Text:

...v následujících příkladech,jímižElektrolytická lázeň obsahující 600 hmot. dílů chloridu níkelnatáho, 10 hmot. dílů kyseliny mléčné, 0,3 hmot. dílů polyvinylalkoholuy 100 hmot. dílů grafitu, 100 hmot. dílů kerbidu křemíku na 1000 hmot. 0110 L vyhŕeje na 50 °c.Ppoudová hustota na katodě je l až 5 A/dmz. Pokovováníprobíhá za neuetáláho mechanického míchání elektrolytu. Vylou ěený povlak obsahuje 0,B hnot. karbidu kłemíku, l,3 hmot....

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití rozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250942

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: niklových, použití, elektrolyt, disperzně-niklových, anody, rozpustné, katodické, vrstev, vylučování

Text:

...rozšíření sulfamátových lázní brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitníoh vrstev s vysokými otěruvzdornými vlaetnoetmiumožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle vynalezu, jehož podstata spočívav tom, že obsahuje v jednom litru roztoku 0,4 až 1,7 molu nikelnatých iontü ve formě síranu nikelnatého, 0 až l,3 molu nikelnatýoh iontů ve formě chloridu nikelnatého, 0,08 až 0,43 molu kyseliny jantarové, 0 až...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití nerozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250941

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, anody, nerozpustné, vylučování, disperzně-niklových, vrstev, elektrolyt, použití, niklových

Text:

...Častým požadavkem v disperzním pokovování je také stejnosměrnost nanášené vrstvy, a to jak V složení, tak v množství vyloučeného kovu.Požadavku vylučovací rychlosti vyhovují sulfamátové lázně, jejichž většímu rozšíření brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitních vrstev s vysokými otěruvzdornými vlastnostmi při zachování stejnoměrnosti složení vrstvy umožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle...

Zařízení pro stanovení polarizačního potenciálu vnitřních povrchů nádrží a aparátů obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 250281

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hašlarová Marie, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: potenciálu, polarizačního, nádrží, zařízení, stanovení, vnitřních, povrchu, elektrolyt, obsahujících, aparátu

Text:

...použije kovové měřicí elektrody,která je součástí měřicí sondy. současně sev měřicím objektu měří proud vstupujici na povrch pomocné elektrody a stanoví se závislost polarizačního posunu potenciálu na hustotě ochranného proudu v průběhu času. Takto lze s vyšší přesností než tomu bylo dosud, stanovit efektivnost katodickě ochrany.Na pripojených výkresech jsou znázorněny dva příklady prvedełní zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslen...

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 227574

Dátum: 01.06.1986

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie

Značky: ochranu, katodickou, elektroda, obsahujících, elektrolyt, kovových, nádob, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že kovová elektroda (1) má tvar desky, která je zapuštěna do dielektrického pouzdra (2) a vyhovuje vztahům 0,1 < 0,1, v nichž (d) znamená délku, případně průměr desky, (t) je tloušťka desky a (b) je převýšení desky nad dielektrickým pouzdrem (2).

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220286

Dátum: 15.02.1986

Autori: Talavašková Daniela, Černiansky Ladislav

Značky: popisu, elektrochemické, elektrolyt, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zloženie elektrolytu, ktorý umožňuje výrazný a rýchly elektrochemický popis na kovový povrch. Elektrolyt nie je korózne ani hygienicky nebezpečný. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že ako elektrolyt sa použije zmes podľa autorského osvedčenia č. 201428 (PV 9174-78) vyznačená tým, že obsahuje sódne soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, kyselinu citrónovú a/alebo vinnú a/alebo ich soli, kyselinu sorbovú a imid...

Elektrolyt k ostření ostrých řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219829

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jelen Zdeněk

Značky: ostrých, ostření, řezných, nástrojů, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrolyt k ostření ostrých řezných nástrojů, např. skalpelů, který je použitelný pro různé druhy ocelí i ostří. Uvedený elektrolyt se skládá ze silné anorganické kyseliny, kysličníku chromového a kysličníku chromitého, přičemž 1 litr elektrolytu obsahuje 500 až 950 ml silné anorganické kyseliny, 50 až 350 g kysličníku chromového, 30 až 350 g kysličníku chromitého a 10 až 300 ml vody.

Elektrolyt pro katodické vylučování india z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221900

Dátum: 15.06.1985

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

Značky: katodické, vylučování, vodných, elektrolyt, roztoku, india

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt podle vynálezu řeší problém vylučování india z vodných roztoků. Podstatou řešení je to, že elektrolyt obsahuje indium ve formě komplexu s kyselinou sulfosalycylovou v koncentraci 0,1 až 1,5 M, halogenidy ve formě sodných nebo draselných solí v koncentraci 0,1 až 1 M pro zlepšení rozpustnosti indiových anod a případně přídavek anionaktivního smáčedla v koncentraci 0,001 až 0,05 M k odstranění vodíkového pittingu. Elektrolyt pracuje v...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklu z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225432

Dátum: 01.10.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: niklu, katodické, vodných, vylučování, elektrolyt, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt pro katodické vylučování niklu z vodných roztoků vyznačený tím, že obsahuje rozpustné soli niklu na bázi síranu v koncentraci 100 až 300 g.l-1 vody a sulfosalicylan hořečnatý nebo lithný v koncentraci 10 až 200 g.l-1 vody.

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Polák Josef, Svoboda Emil, Piller Květoslav

Značky: kovových, anoda, elektrochemické, zařízení, pomocná, obsahujících, ochrany, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...

Nízkoslinující pevný elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214289

Dátum: 01.06.1984

Autori: Koller Aleš, Paul Karel

Značky: elektrolyt, nízkoslinující, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že obsahuje nejméně jednu přísadu sklotvorného kysličníku, s výhodou kysličníku křemičitého, hlinitého, alkalických zemin, kysličníku hořečnatého nebo boritého, nebo sloučeniny výpalem na tyto kysličníky přecházející, v to počítaje i přírodní suroviny, v množství 0,2 až 5 % a nejméně jednu přísadu kysličníku bizmutitého, železitého, měďnatého, měďného, olovnatého, ciničitého nebo sloučenin výpalem na předchozí kysličníky...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu se železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215178

Dátum: 15.10.1982

Autori: Landa Václav Csc, Nejedlý, Bubelis Juozas A Stepanovičius Antanas-nemezyus, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

Značky: katodické, slitin, niklu, železem, elektrolyt, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 do 80 % železa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrolyt sestává z vodného roztoku sulfosalicylanu nikelnatého, v koncentraci od 0,1 do 1,05 103 mol.m-1 a soli železa, například sulfosalicylanu železnatého, v koncentraci od 0,01 do 0,30 103 mol.m-1. Podle dalšího význaku vynálezu obsahuje elektrolyt přídavek halogenidu, například jodid draselný, v...