Patenty so značkou «elektrografický»

Elektrografický práškový tónovač pro suchý proces vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262556

Dátum: 14.03.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: vyvolávání, elektrografický, práškový, tónovač, suchý, proces

Text:

...z nosiče. Proesystémy na chalkogenních sklech (selen), které se nabíjejí kladným nábojem je vyžadován elektro-V neqativní tonerový prášek a elektropozitivní povrch nosiče. Mimo kvalitu povrchu nosiče pak silně ovlivňuje triboelektrickou soudržnost nosič-toner elektronegetivita toneru. To může být řečeno především výběrem vhodných pojiv, organických látek jako barviv s obsahem chinonových nebo -N 02 skupin a podobné. Požadavky na ostatní...

Práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 262545

Dátum: 14.03.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: práškový, toner, elektrografický

Text:

...respektive tavení v příslušném rozmezí, které odpovídá konstrukcí kopírovacího stroje, respektive jeho tepelněmu výkonu. Nežadouoí je například lepení nebo hrudkovatění prášků v průběhu stárnutí. U monokomponentových tonerů je dále vyžadována schopnost tlakové a tepelně-tlakové fixace, což je V podstatě dano zvýšenou plasticitou těchto tonerů. Mimo tyto vlastností je dále požadováno dokonalé vybarvení částic toneru,dokonalý rozliv například...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256926

Dátum: 15.04.1988

Autori: Golovkov Alexandr, Voronin Jevgenij, Smirnov Valentin, Guba Galina, Zalogenajte Jolita, Jevglakova Rajsa, Morev Anatolij, Suško Roman, Pasvjanskas Arunas, Čujko Alexej

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...H 3 ľ 0 TaBHHBaDT 3 neKTporpa®uqecKuñ MaTepuan, cnoü nnn npuema sapná KoTopQro coepmnr, Mac.Z 20 Tnrauoaapocuna,M 0 nHÓHMHp 0 BaHHOF 0 rexcauerunrpunuxnocHnoKcaHoM, 60 xnopuponauuoro nonuxnop ąnnnuna H 20 rnnTanéBoro nonmuepa. Monnçuuuposanuuñ ruranoaspocnn coepxnrHpnuep 2. Hsrorannnnamr Marepnan, choñ nnn npueua sapnna KoToporo conepIMT, Mac. Z 83 Turanoaspocuna, Monnůuunponauuoro oxTaMeTHn 7 eTpanHmnocnnoKcaKoM, H 17 nonucrupona....

Elektrografický práškový toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 253507

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/08

Značky: toner, práškový, elektrografický

Text:

...tomu , že tyto tonery jsou tepelně fixovány při poměrně rychlém průchodu tepelnou zonou kopírovacího stroje , musí být teplota tavení v poměrně stanoveném rozmezí relativně nízkých teplot 90 - 1500 C . Přítomje nutno zabránit lepení nebo hrudkovatění částic při skladování tonerunebo v zásobnících při běžných provozních teplotách . Dále je požadovánodokonalé vybarvení částic toneru , tedy rovnoměrné rozptýlení barvící složky v termoplastické...

Nosič pro práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 234544

Dátum: 01.11.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří Akademik, Formánek Jan

MPK: G03G 9/14

Značky: nosič, elektrografický, toner, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič pro práškový elektrografický toner se zlepšenými elektrickými vlastnostmi a vysokou stabilitou ve funkční fázi. K výrobě je využito běžných a dostupných surovin. Nosič je tvořen kulovitými magnetickými jádry o střední velikosti částic 50 až 300 mikrometrů, s výhodou pak 100 až 250 mikrometrů, které obsahují slitinu železa a křemíku v hmotnostních poměrech obou složek 95 : 5 až 80 : 20, přičemž povrch těchto částic s výhodou fosfatisovaný...

Univerzální elektrografický tonerový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252168

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan

MPK: G03G 9/12

Značky: elektrografický, univerzální, koncentrát, tonerový

Text:

...a jednotné elektrické vlastnosti.Nevýhodou stávajících používaných systémů složení elektrografických vývojek je především to, že nezabrlaňuji zcela sedimentaci vytvořené disperze a zpětné koagulaci častíc bud v původní disperzi nebo v sedimentu. Po opětovném rozmichání usazené,má pak již vývojka změněné vlastnosti. Důvodem obyčejně bývá zvětšování původních častíc a změny v elektrické difuzní dvojvrstvě, respektive nekontrolovatelné změny...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245486

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lyko Jioí, Muchová Jana, Kupec Josef, Wiesner Ivo, Šplháeek Roman, Wichterle Otto Akademik, Hóz Ivan, Truchlik Štefan

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...rmnponmaa qemupexxnopncrux npeuann n mumaaa. Hpu srou aoaaunaer uenoqna uepenynmuxca arouon Kpeuaua u mumana, csnaaunux uexly codoü qepeà umcnopon. Odpasonanmuncn nponyum conepnum I 0-50 nnyoxueu ruraae, oónanaem óonbmoü ynensaoü nonepxnocmsm u nacoxuun nnsnexmpuuecxuuu cBoncwBauu, xapaxrepauuu nan Anyoxncm Kpeunnx, u onaonpeuexao snaunmennnuun nuruenmnuun cnoücrnauu, xapanmepnumu Ana nayoxncn THTBHB. 06 a oxncna npeumua n rumaua...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kamenický Ivan, Burian Jozef, Marcinka Peter, Host Miroslav, Ha1ko Miron, Vrkoe Jan, Hronec Milan, Oswald Anton, Ambrož František, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245404

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rapant Bohuslav, Krištín Anton, Romaouk Miroslav, Eupka Vladim3r, Koneený Karel, Varkonda Štefan, Vavro Rudolf, Šutka Marián

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...crepzqecsux Qaxropon, a conepsauna npunnrux 3 QEpHHX rpynn orpaauuunaerca Konuqecraou akruaaux uearpon nonepxaocmm aspocuna.B Kaqecmne nonzuepaoro cnasymmero zcnonssyerca nuaneumpnqecxun nneanooópaaymmnü uonnmep rana aspunonnx,nnannonux, crnponzaux n max naaee.4 Bneenze ueasmero uonnqecrna annoxcnnupoaaaaoro aapocuna ae odecneuunaem aaxpenneaue uaoópaueann na namepuane, a nneneuue donnmero ero Konuqecrna npnnaar cepuñ Qoa...

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Slavínská Danka, Gorgoň Oldřich, Ulbert Karel, Chudáček Ivo, Formánek Jan

Značky: záznamový, rentgenově, citlivý, materiál, elektrografický

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...

Zinkoxidový elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 217927

Dátum: 15.12.1984

Autori: Gaš Bohuslav, Vencl Josef, Malimánek František, Vyškovský Oldřich, Dvořáček Ivo, Piatek Miroslav, Špác Jaroslav, Hošek Jan, Čábela Jiří, Nepraš Miloš

Značky: elektrografický, materiál, zinkoxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je materiál pro zinkoxidovou elektrografii, který obsahuje kysličník zinečnatý, dielektrické nosné médium a další přísady s funkcí senzibilizátorů. Použitý kysličník zinečnatý je charakterizován tím, že jeho hodnota luminiscence v oblasti vlnových délek 380 nm je alespoň 50 % hodnoty luminiscence v,oblasti 380 nm kysličníku zinečnatého, vytvářejícího elektrografický materiál s absolutním číslem obecné citlivosti větším než 90...