Patenty so značkou «elektrody»

Elektródová pasta pre elektródy v grafite bez spojiva s uhľovodíkovým základom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16697

Dátum: 13.12.2010

Autori: Conti Giuseppe, Ferrari Sandro, Dusi Maurizio, Cavallotti Irma

MPK: H05B 7/09

Značky: elektrody, pasta, uhlovodíkovým, základom, elektrodová, grafite, spojiva

Text:

...vedie k vzniku materiálu s výkonmi nižšími, ako majú komerčné elektródy obsahujúce smolu. Malo by sa poukázať na porovnávacie príklady, ktoré sú priložené k tejto prihláške.0017 Patentové prihlášky W 0 03/029496 a W 0 2007/018880 opisujú použitie cukrov s prísadami jednotlivých činidiel, ako sú fosfáty a/alebo sulfonátytoluénu ako impregnanty a/alebo spojivá vo výrobe uhlíkových produktov na báze ropného koksu a výrobný odpad. ktorý má...

Elektródová pasta pre elektródy v uhľovodíkovom základe s grafitom bez spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15588

Dátum: 13.12.2010

Autori: Dusi Maurizio, Conti Giuseppe, Cavallotti Irma, Ferrari Sandro

MPK: H05B 7/09

Značky: spojiva, pasta, uhľovodíkovom, grafitom, základě, elektrodová, elektrody

Text:

...elektród vedie k vzniku materiálu s výkonmi nižšími, ako majú komerčne elektródy obsahujúce smolu. Malo by sa poukazat na porovnávaoie príklady, ktoré sú priložené k tejto prihláške.0017 Patentové prihlášky W 0 03/029498 a W 0 2007/018880 opisujú použitie cukrov s prlsadami jednotlivých ćinidiel, ako sú fosfáty a/alebo sulfonátytoluénu ako impregnanty a/alebo spojivá vo výrobe uhlíkových produktov na báze ropného koksu a výrobný odpad,...

Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12107

Dátum: 25.11.2010

Autor: Schmidt Harald

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: klieští, zváracích, hlava, zváranie, bodové, frézovacia, elektrody

Text:

...hlave nazhromaždené triesky môžu viesť k tomu, že je bránené tvoreniu novej triesky. Taktiež tým môže byť ovplyvňovaný frézovaci proces.0008 Pri upchatí môže dôjsť k tomu, že centrálna oblasť a/alebo bočná oblasť už nie je frézovaná čisto. Centrálna oblasť je označovaná taktiež ako šošovka alebo činná plocha. Ostria sú často označované tiež ako nože.0009 Tu sa teraz uplatní vynález. vynález si vzal za úlohu, ďalej rozvinúť frézovaciu...

Spôsob poťahovania elektródy a súvisiaca elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17917

Dátum: 13.08.2010

Autori: Liu Hui, Cai Wei, Lu Su, Chen Lin, Zheng Liping, Yang Hai, Deng Zhigang, Yu Xianguo

MPK: B01J 39/20, B05D 5/12, C08G 69/08...

Značky: elektroda, spôsob, poťahovania, elektrody, súvisiaca

Text:

...alebo monoméru zahŕňajúceho aspoň dve amidové skupiny, ako je karbonyldiamín, a zlúčeniny vzorca (c) v spôsobe poťahovania.0007 Podľa uskutočnení opísaných v tomto dokumente, je poskytnutý spô sob poťahovania elektródy zahrnujúci poskytnutie elektródyposkytnutie roztoku radikálového iniciátora, monoméru zahŕñajúceho aspoň dve amidové skupiny vybrané z karbonyldiamínu a zlúčeniny vzorca (c), v O OV ktorom R 3 je NH, alifatický zvyšok a|ebo...

Samovypaľujúca elektróda na výrobu silikónových zliatin a silikónového kovu, elektrická oblúková pec a spôsob výroby samovypaľujúcej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286447

Dátum: 19.09.2008

Autori: Dostaler Jacques, Ksinsik Dieter, Dubois Jacques, Boisvert René

MPK: H05B 7/00

Značky: elektrická, silikónového, samovypaľujúcej, zliatin, spôsob, elektroda, samovypaľujúca, výroby, oblúková, elektrody, silikonových, výrobu, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Samovypaľujúca elektróda vhodná na použitie v elektrickej oblúkovej peci obsahuje pozdĺžny elektricky vodivý obal hore otvorený na roztiahnutie obyčajne kolmo vnútri pece. Centrálne jadro vyrobené z teplovodivého materiálu je umiestnené vnútri pece a vzdialené od obalu. Konštrukčný rám vnútri upevňuje centrálne jadro k vnútornému povrchu obalu na udržanie centrálneho jadra v strede v peci a s cieľom zabrániť vytláčaniu centrálneho jadra smerom...

Spôsob kontroly signálu ionizačnej elektródy pri horákoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16085

Dátum: 06.06.2008

Autori: Schmidt Nicole, Richter Klaus

MPK: F23N 5/12, F23N 1/02

Značky: horákoch, ionizačnej, elektrody, signálu, kontroly, spôsob

Text:

...ďalej so starými žiadanými hodnotami. Ak ionizačný prúd pri obohacovaní klesá, tak by spaľovanie malo byť podstechiometrické. Emisie oxidu uhoľnatého by potom museli byt extrémne vysoke. Ak sa žiadne také emisie nenamerajú, tak podľa poučky spisu AT 411 189 B musí existovať chyba.-3 0009 Úlohou vynálezu je vytvorit spôsob, ktorý včas rozozná zmenu signálu ionizačnej elektródy, aby mohli byť pred výpadkom zavedené protio patrenia.0010...

Spôsob prípravy upravených elektród, elektródy pripravené uvedeným spôsobom a enzymatické biosenzory obsahujúce uvedené elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20025

Dátum: 11.12.2007

Autori: Ricci Francesco, Moscone Danila, Poscia Alessandro, Palleschi Giuseppe

MPK: A61B 5/00, C12Q 1/00, C12Q 1/54...

Značky: pripravené, elektrod, enzymatické, biosenzory, uvedené, přípravy, obsahujúce, elektrody, upravených, uvedeným, spôsob, spôsobom

Text:

...získanie zlepšenej reprodukovteľnosti a reakcie elektródy, ale na druhú stranu spôsobuje, že je výroba upravených elektród veľmi prácna, pretože vyžaduje predbežné elektrochemické ošetrenie každej elektródy, a teda ruší výhody chemického0010 Navyše sa pri procese opisovanom vo vyššie uvedenom článku elektróda poťahujeberlínskou modrou ručne komplikovaným spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú pozomosť, abynedošlo k nárastu vnútomého odporu v systéme...

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Mather Jon, Roberts Jesse, Eickhoff Stephen

MPK: H05H 1/34

Značky: hořáky, využívajúci, oblúkové, takéto, kontaktné, plazmový, elektroda, plazmové, kontaktným, horák, oblúkový, elektrody, štartovaním

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Usporiadanie rozkladovej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8278

Dátum: 14.02.2007

Autori: Hüttl Grit, Steinert Folke, Wagner Joachim

MPK: C23C 14/34

Značky: rozkladovej, usporiadanie, elektrody

Text:

...rozkladovej elektródy. Na základe tuhosti tak rúrkového segmentu. ako ajnosného elementu a pre súosé usporiadanie nosného elementu a rúrkového segmentu sa však nedá lepidlo vnesené medzi nosný element arúrkový segment, z pohľadu v radiálnom smere, vstrekovať. Zlepenie nosného elementu a segmentu rozkladovej elektródy je teda v usporiadani rozkladovej elektródy s rúrkovými segmentmi rozkladovej elektródy v praxi ťažko realizovateľné.0008...

Drôt založený na PT-IR tvrdený disperziou oxidu a inými zliatinami vybavený zlepšeným povrchom pre elektródy zapaľovacej sviečky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5750

Dátum: 08.08.2006

Autori: Mohr Carsten, Manhardt Harald, Lupton David

MPK: C22C 5/00

Značky: tvrdený, sviečky, disperziou, založený, elektrody, zapaľovacej, zlepšeným, drôt, inými, pt-ir, zliatinami, oxidů, vybavený, povrchom

Text:

...zložky zliatiny a jej prchavost nie je viac kľúčovým faktorom podľa oxidačných podmienok, takže prchavé oxidačné činidlá súchránené pred ďalšou oxidáciou v páse alebo v drôte. Ochudobnená okrajová zóna je pomernemäkká a umožňuje ďalšie beztrhlinové spracovanie pásu alebo drôtu. Ďalším rozhodujúcim faktorom je, že povlak poskytuje ochranu pred ďalším úbytkom komponentov, ktoré sú zaoxidačných podmienok prchavé, alebo môžu byť prenesené do...

Vodiaci prvok nesúci elektródy, kochleárny implantát zahŕňajúci vodiaci prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8388

Dátum: 15.12.2003

Autori: Gracia Gaudo Francisco Javier, Manrique Rodr Guez Manuel

MPK: A61N 1/05

Značky: nesúci, prvok, kochleárny, výroby, elektrody, spôsob, vodiaci, zahŕňajúci, implantát

Text:

...nosiča elektród pre kochleárne implantáty zahŕňajúci aspoň dve na sebe ležiace základné bunky, pričom každá zbuniek zahŕňa elektricky izolujúcu základnú vrstvu. Elektricky vodivá vrstva je umiestnená navrchu na týchto vrstvách a tvorí elektródy, dráhy a kontakty.0015 Tieto znaky zachovávajú izoláciu dráh prepájajúcich elektródy s ich kontaktami medzi sebou a umožňujú umiestniť vyšší počet dráh a teda elektród na danú dĺžku vodiaceho prvku...

Výstužný spoj usadzovacej elektródy s oklepávacím trámom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3330

Dátum: 06.11.2002

Autori: Szingert Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: elektrody, oklepávacím, trámom, výstužný, usadzovacej

Text:

...vedľa dištančných podložiek ešte pružné podložky. Rozmery výstužných plechov sú Volené tak, aby nebolo narušené elektrické pole vytvárané medzi vysokonapäťovým a usadzovacím systémom. Týmto technickým riešením je možné vystužovať najviac namáhané spojenia a tým predlžovať životnosť celého usadzovacieho systému. Uvedené riešenie je možné použiť aj na opravu poškodených elektród, kde sa zovretim poškodenej elektródy medzi dvojicu výstužných...

Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260176

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusina Viktor, Zorbach Ralf, Ondriš Lubomír

MPK: G01F 23/26

Značky: elektrody, hladinou, dotyku, indikáciu, zapojenie, kvapaliny

Text:

...kvapaliny.Na pripojenom výkrese je znázornená blokové zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny.Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou »kvapaliny .pozostáva zo zosilňovača 1, ktorého vstup je spojený s prvýmvývodom výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 a druhý vývod výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 je spojený s výstupom zosilňovača 1. Na výstup zosilňovače 1 sú pripojené...

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Voborník Vojtěch, Fidranský Zdeněk, Šilhavý Lexa, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/30

Značky: výměnné, výškově, elektrody, vodivá, stavitelné, podložka

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Stanovení funkčního uložení aktivní elektrody implantovaného stimulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270678

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Betka Jan, Valvoda Miloslav, Klier Emanuel, Sedlák Stanislav, Picka Jiří

MPK: A61N 1/37, A61N 1/362

Značky: uložení, funkčního, implantovaného, elektrody, stanovení, aktivní, stimulátoru

Text:

...je skutečnost, že měření lze provést před dokončením operace přímo ne operačním sále, je velmi rychlé a přesné.stanovení runkčního uložení aktivní elektrody implentovanáho stimulátoru vůči tkáni podle vynálezu znázorňuje výkres.Aktivní elektroda ł zavedená v průběhu operace do kontaktu s tkání Q je přes vnitřní impedanci 1 implantebilního stimulátoru § I rererenční elektrodu 1 připojenm k prvnímu vývodu 1 měřiče g impednnce, který je druhým...

Aktivní hmota záporné elektrody olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270608

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jegorov Vladimir, Demin Gennadij, Černý Jiří, Miškovský Josef, Kaláb František, Batin Alexander, Zima František, Rusin Alexej

MPK: H01M 4/57

Značky: olověného, akumulátorů, aktivní, hmota, záporné, elektrody

Text:

...beta-naftolu s fenolem a formaldshydem, a 0,09 až 0,30 0 hmotnosti směsi, obsahující 45 až 50 0 hmotnosti práškového síranu barnatého, 20 až 25 0 hmotnosti práškových sazí a 30 až 35 t hmotnosti směsi, obsahující 5 až 95 8 hmotnosti barnaté soli kyseliny naftalensulfonové a 5 až 95 hmotnosti kondenzátü jedno, případně vícemocných fenolů s formaldehydem. S výhodou může aktivní hmota záporné elektrody olověnáho akumulátoru obsahovat...

Způsob přípravy enzymové elektrody na stanovení L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269748

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vrbová Eva, Marek Miroslav, Kraniauskas Vytautas, Ralys Edmundas

MPK: G01N 27/40

Značky: přípravy, stanovení, elektrody, l-lysinu, způsob, enzymové

Text:

...stanovení C 02. Proto byly vyvinuty enzymové elektrody na stanovení L-lysinu obsahující vedle L-lysindekarboxylasy ksímobilizovanou diaminoxidasu umožňující amperometríckou detekci k oxidaci vzníkajícího íaminu potrebného kyslíku. Oba enzymy byly koimobilizovány na polyamidovou síłku pomocíglutaraldehydu za přídavku hovězího serováho albumínu. Přídavek díamínoxídasy sice výrazně zkrátll dobu analysy (možností spojení s kyelíkovým...

Zařízení pro nastavení posuvu elektrody v průvarových pistolích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269212

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fojtík Vincenc, Pacák Bedřich

MPK: B23K 11/10

Značky: zařízení, průvarových, elektrody, pistolích, posuvu, nastavení

Text:

...tyčí joou euvně uložená eeně, na kterých je euvnł uložený jazdec noaoucí eloktrodu, ktorý je opetřený pružínou pro vytvoření třecí síly nezí brzdou e eenění.Toto řešení je protí etàvajícínu konetrukčně e výrobně jednodušłí, naetavení poouvu je nezúvíslé no subjektu obeluhy a je zàručená opekovatelnoet parametrů e kvelíty průverovýoh spoja.Ne přípojenóa výkrese je znázorněnó zařízení podle vynálezu v polozs vyeunute elektrody před přítlačenín...

Uhlíková mikrofónna vložka s elektrickým kontaktom pevnej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267178

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ďurica Milan

MPK: H04R 1/04

Značky: elektrickým, elektrody, vložka, pevnej, kontaktom, mikrofónna, uhlíková

Text:

...že spolu tieto súčasti tvoria jeden pevnýy vzduchotesný a od púzdra elektricky odizolovaný celok.Hlavné výhody usporiadania podľa tohoto vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,nízkej materiálovej, mzdovej a energetickej náročnosti.Na výkrese je znázornený príklad uhlíkovej mikrofónnej vložky 5 elektrickým kontaktom pevnej elektrődy podľa vynálezu.Uhliková mikrofônna vložka s elektrickým kontaktom je tvorená prachovou komôrkou l,miskou...

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaláb František, Vurm Karel, Černý Jiří, Miškovský Josef, Pucherna Jiří, Matějka Miloslav

MPK: H01M 4/73

Značky: akumulátorů, kolektoru, olověných, zvláště, slitina, elektrody, bezúdržbových

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...

Způsob výroby pojiva pro elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261881

Dátum: 10.02.1989

Autori: Melichar Franz, Louis Heinrich

MPK: C10C 3/06, C25B 11/12, C08L 95/00...

Značky: způsob, pojiva, výroby, elektrody

Text:

...dehtu s teplotou měknutí podle Kramera a Sarnowa v rozmezí 60 až 80 °C smísí v kapalném stavu s destilátem z pyrolýzy dehtové smoly z černouhelnédehtu, proíváděné při teplotě nad 800 °C, ve hmotnostním polněru 31 až 13 a tato směs se při nnormálním tlaku nebo za vakua destíluje, dokud se u destilačního zbytku nedosahne teploty níěknutí ppdle Kramera a Sarnowa v rozmezí 90 až 130 °C a destilační zbytek se popřípadě smísísľrakci...

Rozptylový transformátorek pro čidlo na vedení svářecí elektrody a hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260907

Dátum: 12.01.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: H01F 31/06

Značky: elektrody, čidlo, rozptylový, hořáku, vedení, transformátorek, svářecí

Text:

...vybrání pro svar má poměrně nerovný povrch. Proud obou sekundárních vinutí 1. umístěných na bočních ramenech 5 opačné strany transformátorku §, je porovnáván s nastavenou protihodnotou stabilizovaného proudut napětím a je tím udržována konstantní vzdálenost svářecí elektrody § nad ocelovými svářenýmidíly 1. svářecí zařízení je tak kontrlováno-ve dvou osách ovládání za řízení pojezdové rychlosti podle šířky vybrání pro svar nebo podle šířky...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: rozebíratelný, elektrody, tavicí, sklářské, držák, topné, molybdenové

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Nadstavec strednej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258689

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: H01T 13/26, H01T 21/02

Značky: elektrody, strednej, nadstavec

Text:

...znížia se prestoje zariadenia, ale zároveň sa znížia aj výrobné náklady.Nadstavec strednej elektródy je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nakreslený nadstavec v porzdĺžnom reze vedenom cez drážku krátku, na obr. 2 je nakreslený nadstavec v pozdĺžnom reze vedenom cez dražku priebežnú, na obr. 3 jenadstavec v. pôdoryse, na obr. 4 je nakreslený krúžok v pohľade odspodu a na obr. 5 je nakreslený krúžok v rozvitom tvare.Nadstavzec...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Semler Miloslav, Jursík Zdeněk

MPK: G01D 3/04

Značky: závislosti, korekcí, teplotní, izotermického, změnu, obvodů, elektrody, zapojení

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Zásuvka bipolárnej elektródy, najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256562

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pilát Josef

MPK: A61B 17/36

Značky: zásuvka, vysokofrekvenčných, bipolárnej, prístrojov, elektrody, najmä, chirurgických

Text:

...se zužitkuje způsobem, který je hospodárnější a méně náročnýnež způsob využití v choulostivém parogenerátoru. Vysokého obsahu tepla ve spalinách je možno využít jak v konvekci, tak ik výrobě technologické páry, zatímco vysokotlaká pára, potřebné pro pohon kompresorů v úseku nízkoteplotního dělení plynů a ke krytí spotřeby páry při epouštění, zastavování či odkoksování zařízení, se pro celou výrobní jednotku vyrábí ve standartním kotli...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha Jiří, Steklý Zdeněk, Prihara František

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: elektrody, ochranu, elektrochemickou, elektrod, přívod, elektrické, topných, určené, tavicí, sklářské, keramické

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Způsob výroby střední elektrody pro zapalovací svíčku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254955

Dátum: 15.02.1988

Autori: Waite John, Howard Kenneth

MPK: F02P 13/00

Značky: výroby, elektrody, zapalovací, svíčku, způsob, střední

Text:

...před vytlačením, obr. B podélný řez vytlačeným polotovarem elektrody a obr. 7 podélný řez elektrodou.Podle obr. 1 se elektroda vyrábí z horního špalíku 10, ve zvoleném příkladě z komerčně čisté, kyslíku proste mědi, a z dolního špalíku 11 ze slitiny lnconel 600, což je slitina obsahující v typickém případě v 0/0 hmotnosti 14,7 až 17,0 0/0 Chromu, 6,0 až 10,0 procent železa, nejvýše 1,0 0/0 muanganu, nejvýše 0,5 křemíku, nejvýše 0,15 0/0...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Volf Radko, Vrbová Eva

MPK: C12N 11/04

Značky: resp, způsob, enzymové, elektrody, přípravy, hybridní

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Způsob přípravy enzymové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254644

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrbová Eva, Káš Jan, Marek Miroslav

MPK: C12N 11/04

Značky: elektrody, přípravy, způsob, enzymové

Text:

...krátkodobým působením minerálnich kyselín nebo dlouhodobým působenim organických kyselín, působením denaturačnich činidel (např. močoviny), proteolytických enzymů (např. pepsinu) nebo i pouhým opakovaným zmražovánim a rozmražováním kolagenovýchmembrán ve vodných roztocích.Způsobem podle vynálezu se na aktivovanou kolagenovou membránu aplikuje enzym či směs enzymü určených k imobilisaci a poté se přidá bud samotný roztok glutaraldehydu, nebo V...

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jaroš Pavel, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: elektrody, vysokofrekvenčního, svářecího, upínač, dolní

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Držiak aktívnej elektródy s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šimovie Juraj, Morduchovie I1ja Isaakovie, Kodyš Emil Nichimovie

MPK: AG1B 17/39

Značky: držiak, ručným, ovládáním, aktívnej, chirurgické, vysokofrekvenčné, elektrody, prístroje

Text:

...vysokofrekvenčných režimov cez výstupok ovládača sú výhodami oproti iným už doposiaľ známym prevedeniam. Výhody spočívajú V rozoberaielnosti, jednoduchosti, malej možnosti zatekania tekutín, výlučkov, krvi pri zákrokoch, spoľahlivosti uchytenia aktívnej elektródy a jej orientácia ako i rozlíšenie režimov koagulácie a rezania hmatom.Prikladné usporiadanie držiaka aktívnych elektród s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje...

Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováčik Peter, Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: prístroje, vysokofrekvenčné, monopolárnej, chirurgické, najmä, elektrody, zásuvka

Text:

...elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1...

Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254014

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: elektrody, vysokofrekvenčných, prístrojov, zástrčka, najmä, držiaka, bipolárnej, chirurgických

Text:

...tela zástrčky.Ďalej je podstata i v tom, že izolačná objímka je opatrená z jednej strany pozdĺžnou drážkou, do ktorej je zapadnutý nos odlahčovacej spony pevne uchytenej na tele zástrčky.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy po» dla vynálezu svojim konštrukčným usporiadaním vylučuje možnost zmätkovania podstatnej časti zásuvky pri oprave. Telo zástrčky zasunuté do izolačnej objímky so zalemovanou izolačnou vložkou pre zaskrutkovanie banánika...